Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

25 november

Beste sympathisanten en militanten van de vrouwenbeweging, ik had een droom vannacht, er was een wissel van de wacht, gender-evenwicht met mannen en vrouwen aan de macht… Droom of visioen? Terwijl de Braambos-postduif het lange traject Haïti-België aflegt, moet de beslissing gevallen zijn in verband met de verdeling van de topjobs binnen de EU. Werd één van de leidersfuncties uiteindelijk aan een vrouw toegekend of blijven de “trendy discussies over gelijke kansen voor mannen en vrouwen” voorlopig nog theorie? In elk geval, droom of visioen, wereldwijd is er nog veel werk aan de winkel voor een reële wissel van de macht.

25 november, Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen wordt in alle hoeken van de wereld de balans opgemaakt. Niet alleen in de zogenaamde “zuiderse landen”, maar ook in “het noorden”. Vertel me waarom in België een quasi straffeloosheid heerst in verkrachtingszaken, waarom binnen de privé-sector vrouwen gemiddeld 30% minder verdienen dan mannen? In Frankrijk wordt vandaag een publiek debat gevoerd rond het invoeren van verplichte quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur van grote bedrijven. Hier in Haïti werd de voorbije maand de grondwet van 1987 gewijzigd en werden quota van ten minste 30% vrouwen ingevoerd voor politieke partijen en jobs in openbare administraties. Militanten en sympathisanten, we zijn onderweg, geef niet op!

Laat ons even terug naar de kern van de Paasboodschap gaan. Toegegeven, de twaalf apostelen waren mannen, maar waren het niet de vrouwen die als eerste de boodschap van de verrezen Christus verkondigden aan het lege graf? De “raad van bestuur” van de Eerste Kerk had aldus ongetwijfeld reeds zijn vrouwenquotum, ook al werd dit later vergeten doorheen de kerkgeschiedenis.

Afspraak dus op 25 november om wereldwijd te mobiliseren tegen geweld tegen vrouwen op alle niveau en vóór een wissel van de macht!

Een sympathiserend en militant schouderklopje uit Haïti.

Ilse Roels
1 december 2009