Tijdschrift Lambi

Het enige Nederlandstalige tijdschrift dat volledig aan Haïti gewijd is.

Wilt u systematisch op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in het armste land van het westelijke halfrond? Lees dan Lambi, het driemaandelijkse tijdschrift van het Vlaams Haïti Overleg. Een afgewogen mix van politieke en achtergrondinformatie, die verder kijkt dan de natuurrampen, politieke en andere catastrofes waartoe de westerse media zich veelal beperken.

Actualiteit, interviews, reportages, diepgravende dossiers, bijdragen van correspondenten ter plaatse, culturele rubrieken, columns, verhalen, kortom: alles wat een volwaardig tijdschrift behoort te hebben, en alles volledig aan Haïti gewijd. Een unicum in het Nederlandse taalgebied. Een blad dat de ware Haïtifan niet mag missen!

Nieuwsbrief juni 2012

Editoriaal juni 2012

President Martelly werd opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis omdat hij leed aan een longembolie. Laurent Lamothe werd aangesteld als nieuwe eerste minister. Tijdens een gezamenlijke actie van de Haïtiaanse politie en de Minustah werden de zogenaamde oud-militairen uit de kazernes verdreven die ze al maandenlang inpalmden. De cholera-epidemie verspreidt zich helaas weer omdat het nu regenseizoen is.

In België had Het Vlaams Haïti Overleg de dames Madeleine Casimir van PADED en Emmeline Toussaint van BND op bezoek. Die vrijdagavond 11 mei werd een open avond in de traditie van ‘geef de Haïtianen zelf het woord om ons te informeren’. De bezoeksters waren overtuigend in hun weerbaarheid en engagement. Ondanks de weinig bemoedigende situatie, herhaalden ze verschillende keren ‘een ander Haïti is nog steeds mogelijk.’

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor om de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking.

Dominicaanse en Haïtiaanse investeerders klagen over de moeilijkheden die ze ondervinden om hun plannen ten uitvoer te brengen, maar het zijn de kleine handelaars uit de grensstreek die het pas echt lastig hebben.

Actueel juni 2012

President Martelly werd opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis omdat hij leed aan een longembolie. Laurent Lamothe werd aangesteld als nieuwe eerste minister. Tijdens een gezamenlijke actie van de Haïtiaanse politie en de Minustah werden de zogenaamde oud-militairen uit de kazernes verdreven die ze al maandenlang inpalmden. De cholera-epidemie verspreidt zich weer omdat het nu regenseizoen is. Lees meer…

Chirojeugd Vlaanderen vormt een partnerschap met Kiwo Ayiti

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking. Lees meer…

Investeren in de Dominicaanse Republiek en Haïti

“De Rijken wenen ook. ” Dit was de titel van een heel populaire tv-soap in de jaren 80 in Latijns Amerika. “Los Ricos también lloran”. Ik moest eraan denken toen ik artikels las in de Dominicaanse kranten over hoe moeilijk de plaatselijke investeerders het hadden om in Haïti een deel van de koek te krijgen. De Dominicanen klaagden over de talrijke hindernissen die ze in Haïti ontmoetten en de Haïtiaanse zakenmensen klaagden over hoe onmogelijk het was om te investeren in de Dominicaanse Republiek. Lees meer…

Een ander Haïti is nog steeds mogelijk!

Het Vlaams Haïti Overleg had de dames Madeleine Casimir van PADED en Emmeline Toussaint van BND op bezoek. Die vrijdagavond 11 mei werd een open avond in de traditie van ‘geef de Haïtianen zelf het woord om ons te informeren’. De opkomst in zaal 1 van Broederlijk Delen Brussel was misschien niet groot, de bezoeksters waren echter des te overtuigender over hun weerbaarheid en engagement. Hieronder proberen we hun bevindingen en verklaringen weer te geven. Lees meer…

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

VHO Nieuwsbrief - november 2010

Haïti Actueel augustus 2010

Er komen nu toch dit jaar verkiezingen. President Préval kondigde, zonder overleg met de betrokken politieke partijen, aan dat er op 28 november presidents- en parlementsverkiezingen gehouden zullen worden. Ondertussen verloopt de wederopbouw moeizaam en groeit de kritiek op de wederopbouwcommissie. De regering luistert meer naar de plannen van de internationale gemeenschap dan naar de verzuchtingen van de bevolking en de ideeën van de sociale organisaties. lees meer…

Bart Van Malderen

Verhaal - De eerste regen

Het Caraïbisch gebied kent slechts twee seizoenen. Er is een droog- en een regenseizoen; allebei duren ongeveer even lang. In Haïti heb je dus een half jaar te maken met regen en modder en een half jaar met droogte en stof. Voor dit eenvoudig systeem heb je geen weerman nodig. Tijdens het cyclonenseizoen is het wel van belang de richting en de windsnelheid van de cyclonen te volgen. Internationale weerstations volgen dat op de voet. lees meer…

Raymond De Caluwé

Pleidooi voor accent op landbouwontwikkeling in de Europese steun voor Haïti

Op 13 juli 2010 kregen drie Haïtiaanse experten de gelegenheid om Europese parlementairen en ambtenaren te ontmoeten en hun visie op de landbouwontwikkeling in Haïti toe te lichten. Ze pleitten vooral voor meer aandacht en ondersteuning voor deze stiefmoederlijk behandelde sector. De Coördinatie Europa – Haïti, een netwerk van NGO’s uit 8 Europese landen dat direct contact heeft met een 50 tal Haïtiaanse organisaties, organiseerde dit moment van informatie, uitwisseling en pleidooi.lees meer…

Paul De Wolf en Rhoddy Petit

Mathias, 9 maanden, verhaalt

Mijn mama in de school van Lukaku, mijn cursussurfende papa en ik bij onthaalmoeder Fatima: het beviel me nochtans opperbest in Anderlecht!
lees meer…

Lies De Wallef

Gezamenlijk project voor de wederopbouw in Haïti

11.11.11 en CNCD (Centre National de Coopération au Développement) dienen samen een project in voor wederopbouw in Haïti bij de minister, die al een principieel akkoord gaf om hiervoor 6 miljoen euro vrij te maken. lees meer…

Katrien Geens

Activiteiten

  • zaterdag 13 november, 18u : 11e Nacht van de Caraïben -  lees meer…
  • zaterdag 11 en zondag 12 december : Dringende hulp voor Haïti, ook de cultuur! -  lees meer…

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar robrechtj@gmail.com.

Juni 2017

Bijna vier maanden na het aantreden van de nieuwe president en zijn regering hebben de Haîtianen een kleine evaluatie gedaan van 100 dagen Jovenel Moïse. Met grote trom lanceerde de president de ‘caravane du changement’ gericht op verandering en verbetering van de landbouwproductie en de situatie van de boeren. De karavaan startte in de Artibonite-vallei om de irrigatiesystemen te herstellen en de rijstcultuur nieuw leven in te blazen. Daarna volgde ‘le grand Sud’, de groenten- en fruittuin van het land. Velen stellen zich vragen bij de resultaten na 100 dagen, anderen blijven beweren dat deze regering kansen moet krijgen (zie voetnoot). Intussen zijn ook de vele duizenden arbeiders in de ‘factories’ van de vrijhandelszones ontevreden met de werkomstandigheden en eisen meer loon, vooral omdat de dagelijkse levenskost sterk is gestegen.
In dit nummer werpen we een licht op de grote aanwezigheid van ‘Syriërs’ in Haïti, meer dan een eeuw geleden ‘aangespoeld’ op het eiland en nu vooral de elite in het land.
We reizen even mee met het bezoek van één van onze leden aan hun projecten en werkgebied, waar de beperkte steun, maar vooral het meeleven de vele families moed geeft om te blijven vechten voor een betere toekomst.
En tot slot blikken we terug op de halve eeuw werk en ervaring van scheutist Piet van Kampen, begonnen als ‘bouwbroeder’ en uitgegroeid tot de beste KMO (kleine en middelgrote onderneming) van Hinche en omgeving.

We wensen u deugd en plezier bij de lectuur van deze nieuwsbrief, en hopen dat jullie allen mogen genieten van een deugddoende vakantie.

De redactie.

PS. Nog even herinneren dat al dit werk door vrijwilligers gebeurt, maar we wel een steuntje kunnen gebruiken voor de financiering van de website en de internetverbinding….
Onze rekening: (TRIODOS) BE34 5230 8045 3390 op naam van Vlaams Haïti Overleg

Voetnoot: zie http://coeh.eu/presidential-caravan-for-change-haitians-between-enthusia…

Actueel juni 2017

Op 7 februari van dit jaar begon Jovenel Moïse aan zijn ambtstermijn als president. Enkele maanden later overheerst vooral scepticisme over zijn beleid. Haïti werd eind april en begin mei getroffen door enkele zware stormen die gepaard gingen met overstromingen en aanzienlijke verliezen in de landbouwsector. De Minustah verdwijnt en zal vervangen worden door de Minujusth. De gewone man heeft het alsmaar moeilijker om te overleven mede omdat de gourde in vrije val is tegenover de Amerikaanse dollar waardoor alle levensnoodzakelijke producten duurder worden.
Lees verder

Syrische vluchtelingen in Haïti, een eeuw later

Wie had een eeuw geleden kunnen vermoeden dat een bende haveloze Syrische vluchtelingen zich zouden ontpoppen tot een invloedrijke klasse in de Haïtiaanse maatschappij? De nakomelingen van de beschimpte straatventers van weleer zijn erin geslaagd door te dringen tot alle sectoren, niet alleen de handel, maar ook de wetenschappen, cultuur en politiek. Namen als Boulos, Handal, Acra, Soukar, Izmery,.. zijn welgekend in Haïti.
Lees verder

De wrange nalatenschap van orkaan Matthew

Benefiet Haïti is een organisatie die ontstond in de nasleep van de aardbeving van 12 januari 2010. Geert Van Iseghem maakte toen deel uit van het B-Fast team en als zoveel mensen geraakte hij verbonden met dit volk en bracht dit ook over op zijn partner Valerie Montbaliu. In april 2017 gingen ze op Haïtibezoek en op aandringen van hun contactpersoon Simon vooral naar het door Matthew zwaar getroffen Anse d’Hainault in het Zuiden.
Lees verder

Een vol broederleven in dienst van Haïti

Piet Van Kampen leefde en werkte als Scheutist een halve eeuw in Haïti. Hij begon als ‘bouwbroeder’ en liet zijn atelier ten dienste van confraters en mensen in het bisdom Hinche uitgroeien tot een goeddraaiend KMO-tje (kleine en middelgrote onderneming) van deze departementale hoofdstad en omgeving. Hij verlegde meer dan één keitje in de Samana-rivier of beter nog, het waren enkele rotsblokken in de Gouyamouc.
Lees verder

December 2015

2015 – zal bekend worden als hét jaar van een verkiezingsmarathon in Haïti

Reeds eind 2014 waren de komende verkiezingen hét thema van de dag in vele haïtiaanse kringen en daarbuiten. 2015 zou het jaar worden waarin uiteindelijk twee derden van de senaat zouden vernieuwd worden en, omdat men zo lang treuzelde, intussen ook een nieuwe reeks parlementsleden moesten verkozen worden. Op de lokale verkiezingen wachtte men al vier jaar. En eind 2015 vervalt ook de termijn van de president. Dus men zou alles combineren, in drie rondes. 2015 dus HET verkiezingsjaar voor Haïti. Intussen gingen twee rondes door, de parlementsverkiezingen en de lokale verkiezingen samen met de eerste ronde voor een nieuwe president. De laatste (tweede) ronde voor de presidentsverkiezing was voorzien voor 27 december, maar bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief vernemen we dat deze ronde is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Intussen moet een onafhankelijke verificatiecommissie uitzoeken wat allemaal is misgelopen bij de ronde van oktober.

Een heel jaar gefocust dus op verkiezingen, waarbij nauwelijks een derde of minder van de bevolking zich betrokken voelde. De grote massa is vooral bezig met zoeken naar mogelijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de vele uit de Dominicaanse Republiek verjaagde of teruggebrachte mensen van Haïtiaanse origine, wier papieren niet in orde geraken, zoeken hoe ze moeten overleven in dat Haïti dat ze niet of nauwelijks kennen… en intussen spelen de leiders van beide landen wat poker rond heel deze situatie. Misschien kalmeert het allemaal na de verkiezingen in de Dominicaanse Republiek in de loop van 2016?

Toch is er her en der ook een sprankeltje hoop. Bijvoorbeeld voor de boeren in het noordoosten die nu werk hebben in de grote bananenplantage en zelfs aandeelhouder zijn voor 20%. We hopen met hen dat ze na enige tijd toch zullen mogen delen in de winst.

In elk geval moeten we vaststellen dat een jaar weer is voorbijgevlogen. En in deze Kersttijd kijken we naar het licht en verwarmen we ons aan het vuur van de vele goede initiatieven die we rondom ons zien. We denken ook aan dat Kind dat in een stal ter wereld kwam en symbool staat voor de velen die het moeilijk hebben in onze wereld, die geen thuis of geen huis hebben. En die toch hoopvol blijven. Dat wensen we ook jullie allen toe, hoopvol blijven.

Vanwege de hele redactieploeg een zeer warm en boeiend en vreugdevol 2016

Actueel december 2015

De commotie over de uitslag van de parlementsverkiezingen van 9 augustus was nog niet gaan liggen of daar dienden zich al nieuwe verkiezingen aan. Op 25 oktober vond de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Er was felle kritiek vóór, tijdens en na deze verkiezingen. Op 27 december heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaats en weten we wie de opvolger wordt van Martelly.
Ondertussen krijgen uittredende ministers grote bonussen terwijl de regering allerhande taksen drastisch verhoogt. Verder zijn de omstandigheden waarin de gerepatrieerden uit de Dominicaanse Republiek moeten zien te overleven heel precair.
Lees verder…

Mensenrechtensector zeer bezorgd over kiesverloop van 25 oktober 2015

Verklaring van de Mensenrechtensector

Een team van V.S.-advocaten observeerde de verkiezingen van 25 oktober 2015 en zegt over steeds meer bewijzen te beschikken dat er een duidelijk patroon van systematische fraude is, verwarring van de kiezer, intimidatie, en in sommige streken rechteloosheid. De observatiemissie van de Europese Unie was nochtans tijdens een persconferentie op 25 oktober zelf lovend over de kiesverrichtingen. Zij sprak slechts van nogal wat te laat geopende stembureaus en een beperkt aantal kleinere incidenten. De Haïtiaanse mensenrechtenorganisaties denken daar wel anders over en dit leidde tot onderstaande verklaring op 26 november 2015.
Lees verder…

Vijf nieuwe gemeenten maken bijna evenveel doden in Arcahaie

Toeval of niet? Maar op 25 juli 2015 vaardigt president Martelly een decreet uit dat 5 nieuwe gemeenten erkent. Het zijn sections communales, gemeentelijke secties, die promoveren tot communes of gemeenten. Het is een zaak van territoriale afbakening, een grondgebiedprocedure, die niet zo vaak wordt aangewend. Net nu Martelly per decreet regeert en nog slechts 10 zittende senatoren van de wetgevende macht voor zich heeft. Net nu er verkiezingen aankomen en zijn mandaat in januari 2016 ten einde loopt. En toeval of niet, net hij, Martelly, werd na zijn aanstelling als president eigenaar van een stuk strand in Arcahaie. De vijf nieuwe gemeenten zijn: de 7de gemeentelijke sectie Marfranc (in de gemeente Jérémie / Zuidwest), de 1ste gemeentelijke sectie Liancourt (in de gemeente Verrettes / Artibonite), de 2de gemeentelijke sectie Lapointe (gemeente Port-de-Paix / Noordwest), Quartier Baptiste de 1ste gemeentelijke sectie Renthe-Mathé (in de gemeente Belladère / Plateau Central), en Arcadins (van Montrouis à Saint-Marc).
Lees verder…

NIEUWBIOBANANEN uit Haïti

Op 8 september 2015 vertrok een Duitse cargoboot met de eerste bio-bananen uit de haven van Cap Haïtien richting Hamburg, Duitsland. De uitbouw van de bananenindustrie voor export was een plan waar al jaren over nagedacht werd. Het kreeg uiteindelijk vorm in september 2013 en ongeveer een jaar later werd in Trou du Nord, in het Noordoosten, gestart met de aanleg van de eerste 400 ha van een bananenplantage die in totaal tot 1.000ha zou moeten uitgroeien. In september 2015 werden de eerste bananen geoogst.
Lees verder…

Oktober 2014

Editoriaal

Belangrijk nieuws liep binnen bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief: het plotse overlijden van Jean-Claude Duvalier alias Baby Doc op 4 oktober 2014. Hij was president à vie en bestuurde het land als dictator van 1971 tot 1986, naar het voorbeeld van zijn vader. In een volgende brief brengen we meer achtergrondnieuws.

Eind september is er nog steeds geen eenzgezindheid over de verkiezingscommissie en de kieswet. Het wordt dus krap om op 26 oktober verkiezingen te organiseren. De druk van buitenaf is groot om toch tot een akkoord te komen. Want geen verkiezingen betekent dat het parlement zonder mandaat is vanaf februari 2015 en dat zet de deur open voor bestuur bij decreet door de president.

Intussen gaat het leven voort voor de gewone burger in Haïti. In het actueel kunnen jullie lezen wat er de voorbije drie maanden aan de orde van de actualiteit was in Haïti. We laten het licht ook schijnen op de vele discussies rond het minimumloon dat al of niet toegepast wordt in de verschillende sectoren van bedrijvigheid. En we gaan dieper in op de complexe en jarenlange problemen rond straffeloosheid die ook vandaag nog steeds aan de orde zijn en eigenlijk de basis vormen van het gebrek aan vooruitgang in het land.
Veel leesgenot.

Actueel september 2014

De verkiezingen staan voor de deur en dat brengt de nodige onrust met zich mee. Voormalig president Aristide wordt geviseerd door het gerecht. De wederopbouw na de aardbeving van 2010 verloopt niet zoals het zou moeten en is nog steeds niet voltooid. Kardinaal Langlois kant zich tegen de voodoo, en het mandaat van de soldaten van de Minustah is met een jaar verlengd. Lees meer…

Chikiwo – een nieuwe ziekte?

Na de Chikungunya-plaag in Haïti zou je kunnen denken dat weer een nieuwe ziekte de Haïtianen treft. Deze keer zijn het vooral jongeren die aangestoken worden. Jongeren van Chiro Haïti (Kiwo Ayiti in het Creools) en Chiro Vlaanderen. Lees meer…

Het Haïtiaanse middenveld. Don Quichote in Haïti?

In de nieuwsbrief van Maart-April 2014 gaf ik wat indrukken over de veranderingen die in Haïti aan gang zijn en zichtbaar worden, 4 jaar na de verwoestende aardbeving. De overheid levert inspanningen om een en ander te realiseren. Ze wil vooral voor een goed imago zorgen dat investeerders kan lokken. In stilte werken echter ook vele lokale organisaties van het middenveld aan heropbouw, aan capaciteitsversterking, aan verandering van mentaliteit en aan nieuwe en creatieve initiatieven. Hiermee willen ze in Haïti zelf werkgelegenheid scheppen, in eigen voedsel voorzien, lokale economische activiteiten opzetten en op termijn minder afhankelijk worden van de buitenlandse steun. In welke mate deze lokale initiatieven de interesse wekken van de overheid of inspireren tot een beleid voor versterking van de inlandse economie, blijft momenteel een wel open vraag. Lees meer…

Straffeloosheid creëert een onaantastbare kaste in Haïti

Op 28 augustus jl. werd de twintigste verjaardag herdacht van de brutale moord op Jean Marie Vincent. In ’94 werd hij doodgeschoten aan de ingang van het huis van zijn congregatie, de Montfortanen. Haïti leefde toen onder het zeer repressieve regime van luitenant-generaal Raoul Cedras, die op 30 september 1991 een staatsgreep pleegde tegen de nog geen jaar eerder eerste democratisch verkozen president Bertrand Aristide. Vincent was een geëngageerd priester, vormingswerker en sociaal ondernemer. Tussen 1971 en 1987 was hij één van de begeleiders van de boerenbeweging ‘Tèt Ansanm’ in het Noordwesten, die later uitgroeide tot de nationaal georganiseerde boerenbeweging ‘Tèt Kole Ti Peyizan’. Tot vandaag, 20 jaar later dus, lopen zijn moordenaars nog steeds vrij rond. Het is één van de sprekende voorbeelden die het klimaat van straffeloosheid in Haïti illustreren. Lees meer…

Loondiefstal in de sweatshops

Op 16 april 2014 werden bij presidentieel besluit de minimumlonen vastgelegd. In ondernemingen uit segment A: banken, supermarkten, privé-scholen, (25 sectoren in totaal), ligt het minimumloon op 260 HTG (Haitiaanse gourdes) per werkdag van 8 uur. In ondernemingen uit segment B: kapsalons, mijnen en steengroeven, groothandel, (16 sectoren) ligt het minimumloon op 240 HTG. In ondernemingen uit segment C: landbouw en veeteelt, NGO’s, restaurants, maakindustrie, (9 sectoren) ligt het minimumloon op 225 HTG. In de exportgerichte assemblage-industrie ligt het minimumloon op 225 HTG, met dien verstande dat de productiequota moeten toelaten dat een ervaren arbeider minstens 300 HTG (= 6,52 USD = 5 EURO) per werkdag kan verdienen. Ten slotte wordt het minimumloon van het huispersoneel vastgelegd op 125 HTG per werkdag. Lees meer…

Aankondiging: HAÏTI, 200 JAAR SCHILDERKUNST & Filmavond, GOUDOUGOUDOU

HAÏTI, 200 JAAR SCHILDERKUNST

Naïeve schilderijen, voodoo en hedendaagse kunst
De Haïtiaanse schilderkunst roept vele boeiende vragen op. Ze is gekend als unieke uitdrukking die geen andere referentie heeft dan de eigen geschiedenis, die enkel inspireert vanuit zichzelf en nooit imiteert. Het mysterie van haar aparte kracht, of het nu gaat om de naïeve kunst of deze beïnvloed door de mystiek van de voodoo, heeft vele intellectuelen zoals Breton, Sartre, Malraux en Césaire sterk beroerd. Zij hebben aan de Haïtiaanse kunst de erkenning gegeven die ze vandaag geniet op de internationale fora.

De tentoonstelling stelt een collectie voor van naïeve kunstwerken, van voodoo-kunstwerken en ook van hedendaagse schilderijen. Voor het hedendaagse luik stelt Galerie Agwé (www.Agwe-galerie.com) werken voor van twee veelbeloven¬de jonge Haïtiaanse artiesten: Sébastien Jean (woont in Haïti), Manuel Mathieu (woont in Canada).

Wil je de Haïtiaanse schilders, hun kunstwerken, de diepere achtergrond van hun werk leren kennen dan moet je zeker aanwezig zijn op de opening.

Een samenwerking tussen cc de borre, GRIS Bierbeek, Noord-Zuiddienst Bierbeek, Agwé Galerie en het Vlaams-Haïti-Overleg ( www.vlaams-haiti-overleg.be)

OPENING: ZATERDAG 9 FEBRUARI 3013

18 u ‘Introductie op de Haïtiaanse schilderkunst’ door de verantwoordelijken van de Agwe-galerie (Nederlandse vertaling wordt voorzien) en ‘Haïti nu’ door VHO (Vlaams Haïti overleg) gevolgd door de opening van de tentoonstelling.

20 u Aanschuiven aan de dis voor een typisch Haïtiaans gerecht Pilon Poulet (kippenbout met riz djondjon, bananes pesées, riz légumes, pikliz, salade) + dessert .

Prijs: € 15 volwassenen / € 8 voor kinderen
__Inschrijven bij Lut Thijsen: tel 0478 562954 of e-mail: Lut_Thijsen@hotmail.com en betalen voor 31/01/2013 via overschrijving op rekening VHO: BE 34523080453390__

FILMAVOND: VRIJDAG 22 FEBRUARI 2013

20 u ‘GOUDOUGOUDOU (met nabespreking)

Belgische productie 2011 – regie: Babrizio Scapin en Peter Van Eecke.

Tien Haïtianen getuigen op intieme en indringende wijze over het leven in een land in tijden van dood en chaos. Ze hebben de draad van hun leven weer opgenomen in een dantesk decor. Of: hoe mensen na het ondenkbare rouwen, vechten voor het hervinden van de dagdagelijkse normaliteit, veel dromen en ook, een beetje hopen.

Prijs: € 5 (film + drankje) / duur 55 min
Een samenwerking tussen cc de borre, GRIS Bierbeek, Noord-Zuiddienst Bierbeek, Agwé Galerie en met de medewerking van het Vlaams-Haïti-Overleg (www.vlaams-haiti-overleg.be)

Praktische informatie

VHO Nieuwsbrief - september 2011

Editoriaal augustus 2011

Drie maanden na zijn eedaflegging is president Martelly er nog steeds niet in geslaagd om een eerste minister aan te stellen. Twee kandidaten werden reeds afgewezen. Het is dan ook erg onduidelijk hoe Martelly de problemen in zijn land gaat kunnen aanpakken.

Ondertussen leven nog steeds meer dan 600 000 Haïtianen in tentenkampen, al is de status van die bewoners niet altijd duidelijk. Hoe dan ook, de opbouw van het land door de overheid komt erg traag op gang.

Op dit ogenblik wordt het ook duidelijk dat de regering onder de vorige president René Préval zich erg onverschillig heeft getoond tegenover de vraag naar betere gezondheidszorg in Haïti.

Actueel augustus 2011

Het is nu al meer dan drie maanden sinds Martelly de eed aflegde als president, en er is nog steeds geen eerste minister. Martelly stelde twee kandidaat premiers voor, maar ze werden allebei niet aanvaard door het parlement. Zolang er geen regering is, kan er niet serieus gestart worden met de heropbouw en de plannen van Martelly om het onderwijs gratis te maken. Lees meer…

Daklozenkampen zijn niet helemaal wat ze lijken

Bij de aardbeving verloren veel mensen hun huis of was het zo beschadigd dat het onbewoonbaar werd verklaard en nadien werd afgebroken. Enkele maanden na de aardbeving werd dit aantal op 200.000 gebouwen geschat en verbleven omstreeks anderhalf miljoen mensen in tentenkampen. In de periode van de naschokken en totale chaos was het ook ten stelligste afgeraden om in beschadigde huizen te vertoeven. De slachtoffers trokken naar alle mogelijke open terreinen in de stad: stadsparken, sportvelden, grote binnenplaatsen, parkeerterreinen, …. Elke open, beschikbare ruimte werd een klein – of een reuzenkamp. De kampen kwamen vooral in de aandacht omdat ze vaak slecht georganiseerd waren en slechts uitzonderingen beantwoordden aan de geldende standaarden van oppervlakte en hygiëne. Lees meer…

De laatste vijf jaar onder de loep: Gezondheid blijft ZORG!

President René Preval heeft niets in het werk gesteld om de bevolking ervan te overtuigen dat hij een gezondheidssysteem op poten wou zetten dat toegankelijk was voor allen en beantwoordde aan minimale kwaliteitseisen. Integendeel, tijdens zijn mandaat zijn meer dan ooit internationale organisaties die werken in het domein van gezondheidszorg, zich in Haiti komen vestigen, omdat de vraag naar gezondheidszorgen zo groot was geworden en omdat de Haïtiaanse staat zich onverschillig toonde tegenover deze vraag. Lees meer…

Juni 2018

Editoriaal
Ons actueel loopt zo ongeveer weer over van weinig opbeurend nieuws. De laatste jaren onder de vorige en de huidige president is het alsof de uitvoerende macht stap voor stap alle macht, ook die van de gerechtelijke en wettelijke macht naar zich toe haalt. De scheiding der machten is van flinterdun naar geperforeerd geëvolueerd. En de dictatuur is de democratie snel aan het inhalen. Wie of wat in de weg staat wordt wandelen gestuurd of bedreigd. De democratische controle wordt afgebouwd en afgekocht. Aan de top staan vooral mensen met een neus voor zaken, al lijkt hun manier van zaken doen verdacht veel op diefstal. Haïti is trouwens al enige jaren open gesteld voor handel. Van al die grote projecten worden de gewone mensen ook helemaal niet beter, hun leven blijft een dagelijks gevecht tegen honger.

Hoe kan je dan de sluikse pogingen om toch een nieuw leger op de been te brengen uitleggen? Er is geen geld voor, er is geen nood aan en toch lijkt het te gebeuren, soms in stilte, soms met luide trom. Misschien glimmen de politie-uniformen niet genoeg voor feestelijke parades? Het past het leger wellicht heel goed in het nostalgisch en staalhard plaatje van machtsconcentratie.

Hoe het Petro Caribefonds, bedoeld als ondersteuning voor ontwikkeling, vakkundig en grondig werd geplunderd? Maffiosi zouden het niet beter kunnen. Dat dit gebeurt in een land waar de armoede niet meer te harden is, is een erg bezwarende factor. Het ethisch gehalte van een goed deel van de politici en ambtenaren haalt de laagst denkbare standaarden niet. Als de scheiding der machten vervaagt, wordt de straffeloosheid de norm en is geld de grootste bron van macht en macht de grootste bron van geld. En dan is de cirkel rond en zijn we weer bij die enkele ‘grote’ Haïtiaanse families, die enkel internationaal tot de orde kunnen geroepen worden. Corruptie, vervreemden van staatsgoederen en het bestelen van een volk, voor mij zijn het evengoed misdaden tegen de menselijkheid. Ze moeten ernstig bestraft worden. Corruptie doodt meestal niet direct, maar is op termijn wellicht de grootste doder. En al even erg: het doodt vooral elk perspectief.

Veel negatief nieuws, maar met de voeten op de grond kunnen we hopelijk bouwen aan iets beters.

Rhoddy Petit
15 juni 2018

Actueel
Nu president Jovenel Moïse meer dan een jaar aan de macht is, is het bilan negatief. Hij is zelf verwikkeld in corruptieschandalen. De inflatie neemt toe. De olieprijzen gaan waarschijnlijk nog maar eens verhoogd worden. Logisch dat werknemers dan een hoger loon willen. De politie krijgt het geweld van stadsbendes niet onder controle. Justitie werkt niet. Mensenrechtenactivisten worden bedreigd. Een dubbele roofmoord in de Dominicaanse Republiek die zou gepleegd zijn door Haïtianen zorgt voor een onrustig klimaat in de grensstreek.
Lees verder

Komt het leger van Haïti terug op de been?
Reeds een hele tijd is er in Haïti bij de presidenten (voorheen president Martelly en nu Jovenel Moïse) sprake van om het leger terug op de been te brengen.
Lees verder

Graaicultuur bij het Petro Caribefonds
Het Petro Caribefonds ontstond uit een multilateraal preferentieel handelsakkoord rond petroleumproducten uit Venezuela. Het werd opgericht in 2005 door Venezuela als grootste Latijns-Amerikaanse leverancier van olie met oorspronkelijk 15 staten in de Cariben. Haïti was daar oorspronkelijk niet bij. President Chavez weigerde Haïti toe te laten wegens een teveel door de VS gecontroleerde regering. Na de verkiezing van René Préval in 2006 kon Haïti dan toch aansluiten.
Lees verder

Europese privacyregels
Je krijgt deze nieuwsbrief toegezonden omdat je, misschien al lang geleden, je e-mailadres aan ons gaf of omdat je deelnam aan een van onze activiteiten en daar je e-mailadres op de deelnemerslijst zette.

De nieuwsbrief heeft geen commerciële doeleinden. We menen dat we niet opnieuw jouw toestemming moeten vragen om je hem verder te blijven sturen. Weet dat je je altijd kan laten schrappen van de lijst door met ons contact op te nemen.
Lees daarover onze Privacyverklaring

Oktober 2016 (orkaan Matthew)

Weer noodhulp nodig om het zwaar getroffen zuiden van Haïti recht te helpen. Zal men lessen trekken uit de hulp na de aardbeving?

Op 3 en 4 oktober raasde orkaan Matthew over Haïti en werd vooral het hele zuidelijke gebied zeer zwaar getroffen. Het VHO en de redactieraad van Lambi betuigen diep medeleven met de slachtoffers en alle getroffen gemeenschappen.

Voor het volledige artikel van de redactie, met enkele foto’s en bijlagen (CoEH-verklaring en lijst met organisaties):
lees verder…

Greet Schaumans

April 2015

Editoriaal

De herdenkingen vijf jaar na de aardbeving kregen internationaal wel aandacht, bij de Haïtianen zelf was er weinig stemming om stil te staan bij de al of niet bereikte resultaten van heropbouw. Veel meer aandacht en vooral bezorgdheid ging de voorbije maanden naar de ontevredenheid over de regering die uiteindelijk eind december aftrad en niet kon zorgen voor de nodige beslissingen om de verkiezingen te garanderen vooraleer het mandaat van het parlement verviel op 12 januari 2015. De grote zorg nu is dus de organisatie van verkiezingen, met een nieuwe eerste minister die er toch in lukte om een voorlopige kiescommissie samen te stellen. Grote vraag is en blijft hoe onafhankelijk de verkiezingen zullen zijn en in welke mate de ‘internationale gemeenschap’ zijn zeg zal hebben in de uitslagen. Intussen is er toename van onrust en geweld (zoals meestal bij aankomende verkiezingen in Haïti). Sociale organisaties laten hun stem horen in dit verband, ook om de vele recente aanvallen op religieuze congregaties aan te klagen. Ook de situatie van de Haïtianen in de Dominicaanse Republiek blijft een heikele kwestie, waar de Haïtiaanse overheid relatief laks blijft in haar reactie.
Toch zijn er ook positieve en interessante initiatieven te melden van de lokale organisaties. We hebben ditmaal het project van het Parc Martissant in de kijker gezet: een initiatief met zowel sociale als culturele en milieuvriendelijke inslag.
En de tentoonstelling van 200 jaar Haïtiaanse kunst in Parijs was een must voor geïnteresseerden. Het groot aantal bezoekers en zeer positieve reacties maakten dat de tentoonstelling nu in Haïti zelf staat opgesteld, dank zij een initiatief in samenwerking met FOKAL.
En, de rara in Haïti kan in deze vastentijd natuurlijk niet ontbreken. De groep Nouvelle Flibuste, die optrad tijdens onze Haïtidag in Mechelen in November, nam deel aan het begin van de carnavaldagen in Jacmel en kon op heet wat applaus rekenen.
Fijne lectuur gewenst. En een Zalig Pasen aan alle lezers.
Greet Schaumans
4 april 2015

Actueel maart 2015

Midden een klimaat van onzekerheid en politieke instabiliteit werd Evans Paul eerste minister na het aftreden van Laurent Lamothe. Wanneer zullen er verkiezingen gehouden worden? Ze hadden in 2011 moeten plaatsvinden, maar werden na de rampzalige aardbeving van 12 januari 2010 – inmiddels vijf jaar geleden – uitgesteld. In 2015 wordt ook herdacht dat 100 jaar geleden de Amerikaanse bezetting van Haïti begon, en duurde van 1915 tot 1934.
Lees meer…

Pleidooi voor onafhankelijke verkiezingen

Op 28 januari 2015 stuurden de ondertekenaars Ingenieur Philomé Lucien, agronoom Jean-Paul Duperval, meester Rateau Jean Ulrick, leden en pater Jan Hanssens coördinator van CRAN, Cel van Nationale Reflectie en Actie, onderstaande kritische persnota de wereld in. Deze nota drukt de onvrede uit met het steeds weer uitstellen van grondwettelijk geregelde verkiezingen. Deze gang van zaken bereidt de weg naar een mogelijks hernieuwde dictatuur waardoor grote onzekerheid en ontevredenheid onder de mensen ontstaat. Sinds oktober van vorig jaar zijn de protesten dan ook niet uit de lucht en nog minder uit de straat. We vertaalden de persnota voor u. Lees meer…

De Academie van het Haïtiaans Creools: een verdere stap in de ontplooiing van de moedertaal

“Creool” was de naam gegeven aan de uit Afrika afkomstige en in de kolonies geboren slaven. “Creools” werd de naam van de taal die ontstond uit de vermenging van de taal van de kolonisator met andere vreemde (Afrikaanse en Europese) of inheemse (Indiaanse) talen. Het is duidelijk dat het Haïtiaans Creools, waarvan het lexicon overwegend stamt uit het Frans, niet als een dialect, maar als een volwaardige taal moet worden erkend. Het Creools is op dit ogenblik de moedertaal van ongeveer 13 miljoen mensen, van wie de meeste in Haïti wonen. Dit Creools wordt, weliswaar met enkele kleine varianten, ook gesproken in de Franse Overzeese Departementen Guadeloupe, Martinique en Frans Guyana, en is door de aanwezigheid van Haïtiaanse migranten de tweede taal in de Dominicaanse Republiek, de Bahama’s en Cuba. Lees meer…

Parc Martissant in Port au Prince, een voorbeeld van sociale ontwikkeling in de stad

Een park wordt bron van herdenking, van aandacht voor milieu en van ontwikkeling voor de lokale gemeenschap.

Martissant, in het zuiden van de hoofdstad Port-au-Prince, is al sinds halfweg de jaren 2000 een probleemwijk, een overbevolkte volkswijk met veel sociale problemen en geweld, waar ook sommige bendes hun basis hebben. Midden in die zone lag een wijds park te verkommeren, een van de weinige groene zones langs de zuidelijke toegang tot de hoofdstad.
De haïtiaanse organisatie FOKAL maakt er een boeiend natuur- en cultuurpark van, in samenwerking met sociale werkers en met de lokale gemeenschap. Lees meer…

Haïtiaanse kunst in het Grand Palais in Parijs

“Haiti. Deux Siècles de Création Artistique”

Fascinerend en zeer verscheiden: dat is onze spontane indruk over deze prachtige overzichts-tentoonstelling van twee eeuwen hedendaagse kunst uit Haïti. Er waren 170 werken van 60 verschillende haïtiaanse kunstenaars. Hoewel alle werken in één zaal dicht bij elkaar waren opgesteld, hebben we alle drie echt kunnen genieten van deze unieke verzameling. Lees meer…

December 2013

Editoriaal november 2013

In de rubriek Actueel van deze nieuwsbrief lezen we o.a. dat in de Dominicaanse Republiek op dit ogenblik meer dan 200 000 mensen die afstammen van Haïtiaanse ouders dreigen de Dominicaanse nationaliteit te verliezen. Dit feit zorgt weer eens voor spanningen tussen de twee landen. De redactie vond het daarom een goed idee om de altijd al moeilijke liggende verhoudingen tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek wat uitvoeriger te belichten in een tweedelig dossier.

In Haïti zelf nemen de mensenrechtenorganisaties het niet langer dat de huidige regering Martelly die rechten eigenlijk niet ernstig neemt. Daarom hebben ze naar de bevoegde minister een open brief gestuurd.

Positieve geluiden brengen dan weer de volgende drie bijdragen, namelijk over de film Twa Timoun, over het initiatief Let Agogo, en over de jonge journaliste Franceska Theosmy.

Actueel november 2013

Vele mensen willen dat president Martelly en premier Lamothe opstappen. Er gaat geen week voorbij of er breekt een schandaal uit over een dossier waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de Dominicaanse Republiek dreigen meer dan 200 000 mensen die afstammen van Haïtiaanse ouders, de Dominicaanse nationaliteit te verliezen.
Aangezien er dit jaar geen verkiezingen gehouden worden en het mandaat van nog eens 10 senatoren weldra eindigt, blijven er begin januari maar 10 senatoren meer over, terwijl de senaat 30 leden zou moeten tellen. De kans is dan ook groot dat president Martelly het parlement ontbindt en gaat regeren via decreten. lees verder…

Open brief aan Minister van Mensenrechten Auguste

Mevrouw de Minister,

De mensenrechtenorganisaties die deze brief ondertekenen, danken u voor de uitnodiging voor een ontbijt-met-debat, tijdens hetwelk u het Interministerieel Comité voor de Mensenrechten wil voorstellen. Nochtans dienen zij u met spijt mee te delen dat zij deze uitnodiging niet kunnen beantwoorden, om de verschillende hierna vermelde redenen.

Achttien maanden geleden bent u benoemd tot Minister gedelegeerd bij de Eerste Minister, Bevoegd voor de Mensenrechten en de Strijd tegen de Extreme Armoede. Nochtans heb u het nooit nodig gevonden om de sector van de mensenrechten of zelfs niet de Dienst voor de Bescherming van de Burger, te ontmoeten, om onder andere uw agenda voor te stellen en rekening te houden met de gezichtspunten van al deze organisaties. Lees verder…

Lèt Agogo: melk ontwikkelt

In Haïti is de voedselvoorziening de laatste decennia fel achteruit gegaan, de zelfvoorziening ligt nu tussen 40 en 45%. Voor melk is die zelfvoorzieningsgraad nog lager. In de zones van grote verse melkproductie, Cap Haïtien, les Cayes en Léogane zou locaal geproduceerde melk tussen 30 en 45% van de familieconsumptie uitmaken, de rest wordt ingevoerd. In andere streken en in Port-au-Prince is de consumptie van verse melk verwaarloosbaar, wegens niet beschikbaar en wordt vooral ingevoerde gecondenseerde melk verbruikt. Melk is in Haïti dus een schaarse, nochtans begeerde voedingscomponent. Het gemiddeld verbruik per familie en per dag zou niet meer dan 45 gram bedragen. In een land als Jamaica is dat 200 gram, het gemiddelde wereldverbruik ligt op 107 liter per persoon. Lees verder…

Twa Timoun: omdat beelden spreken

Twa Timoun, creools voor ‘Drie Kinderen’ is een eerste langspeelfilm van cineast Jonas d’Adesky. In de film volgen we drie jonge kinderen, Vitaleme, Pierre en Mikenson, drie vrienden van 12 jaar die in een internaat leven in Port-au-Prince. Achtervolgd door herinneringen aan zijn tijd als kindslaaf, is Vitaleme geobsedeerd door het verlangen naar vrijheid. Hij probeert zijn twee vrienden te overtuigen om de instelling te verlaten en te kiezen voor het leven waarvan ze dromen. Tussen het puin, getuigenheuvels als het ware van die verschrikkelijke aardbeving van 10 januari 2010, blijven ze verlangen naar een betere toekomst. Een moment gescheiden, vinden ze elkaar terug in een verhaal dat op indringende wijze het leven van jonge mensen weergeeft tegen de achtergrond van een enorme ramp. Lees verder…

Niet toevallige ontmoeting met een journaliste

Wie Haïti en zijn ontwikkelingen, vaak verwikkelingen, volgt, wordt daar niet altijd vrolijk van. Dat beperkt groepje van machtige families, dat uiteindelijk alles aanstuurt in Haïti, al dan niet onder invloed van andere machtige mensen in de internationale economisch-politieke wereld, maakt het leven van veel mensen tot een hel. Soms hoop ik, toegegeven zeer onchristelijk, dat zijzelf eens hard zullen branden om het Haïtiaanse volk echt te laten leven. Maar dan wordt die duistere gedachte ook wel eens weggebrand als je geëngageerde Haïtianen zoals ene Francesca Theosmy ontmoet voor een goed gesprek. Lees verder…

Dossier deel 1: Haïti en de Dominicaanse Republiek

Het zijn buren maar niet altijd mekaars vrienden. Toch delen ze hetzelfde eiland en hebben ze voor een stuk dezelfde geschiedenis meegemaakt.
Die geschiedenis (althans door onze Europese bril bekeken) van het eiland begon in 1492 wanneer Colombus er tijdens zijn eerste tocht voet aan land zet. Hij was eigenlijk op weg naar India maar kwam langs de Bahamas en Cuba op de noordwest kust van het huidige Haïti terecht. Het was 6 december, daarom heet die plaats nog steeds Môle St.-Nicolas. Wat oostelijker, aan de huidige Baie des Moustiques, plantten ze een kruis, ze namen het land in bezit en herdoopten het toenmalige Ayiti in Isla Española, een naam die later zal verbasterd worden tot Hispaniola, klein Spanje. Vrij spoedig stichtten de Spanjaarden de stad Santo Domingo van waaruit de ‘Nieuwe Wereld’ verder werd verkend. Lees verder…

Dossier deel 2: Haïti en de Dominicaanse Republiek

EEN EILANDTWEE NATIES : nog steeds een moeilijke relatie
Op 23 september vaardigde het grondwettelijk Hof in de Dominicaanse Republiek een besluit uit dat de Dominicaanse nationaliteit ontneemt aan iedereen die sinds 1929 in het land geboren is uit niet in het land geregistreerde ouders. Dit besluit kan grote gevolgen hebben voor de vele Haïtianen die in het land verblijven, soms al meerdere generaties lang, en die dus stateloos worden als de beslissing uitgevoerd wordt. Het besluit druist anderzijds in tegen eerdere wetten die verklaarden dat elk kind geboren op Dominicaans grondgebied de Dominicaanse nationaliteit krijgt, tenzij de ouders in transit zijn. Het gaat ook in tegen het internationaal recht dat zegt dat men niet arbitrair de nationaliteit aan iemand kan ontnemen en dat bepaalde beperkingen oplegt aan de macht van de staat, zeker als het stateloosheid tot gevolg kan hebben. Lees verder…

Augustus 2012

Editoriaal augustus 2012

President Martelly ligt onder vuur omdat hij de grondwet van 1987 wijzigde en ook omdat hij een permanente kiesraad installeerde zonder goedkeuring van het parlement.
Daarnaast zijn er betogingen tegen de multinationals en is er protest tegen de vrijhandelszones, waar weer geprofiteerd wordt van goedkope arbeidskrachten. Na de aardbeving van 12 januari 2010 heeft zich blijkbaar ook een nieuwe grote emigratiebeweging voorgedaan, waarbij hopeloze Haïtianen steeds weer nieuwe horizonten opzoeken, in vele gevallen uitgebuit door gewetenloze mensensmokkelaars

Ondertussen in België op vrijdag 22 juni en naar aanleiding van het bezoek van Mgr. Decoste, bisschop van Jérémie en hoofd van Caritas Jérémie, wijdde Caritas Internationaal een ‘Midi de Caritas’ aan ‘Haïti en de wederopbouw’. Mgr Decoste lichtte de wederopbouw toe vanuit een regionaal perspectief in het departement Grand d’Anse en Rhoddy Petit, coördinator van het Vlaams Haïti Overleg, had het over het Haïtiaanse middenveld en haar rol bij de heropbouw en in de toekomst.

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van Haïti’s onafhankelijkheid is het Collectif Haïti de France in 2004 een pleidooi begonnen voor (meer) aandacht in de handboeken van de Franse scholen voor de geschiedenis van Saint-Domingue en de geboorte van de Republiek Haïti. Dit schijnt al vruchten af te werpen..

Tot slot vermelden we nog even dat “Ayiti Cheri – Liefde in muziek, woord en beeld” een concert door het koor Ars Musica uit Vosselaar, ten voordele van het project Mamosa (studentenhuis, sportinfrastructuur, peterschappen) in Haïti, plaatsvindt op zondag 14 oktober om 15.30 u. in de St. Amandskerk van Strombeek. Toegang: 8 €.
Contact. Ann Hoet, 014/612275 en Guy Clymans, 0478/464513.

Actueel augustus 2012

President Martelly ligt onder vuur omdat hij de grondwet van 1987 wijzigde en ook omdat hij een permanente kiesraad installeerde zonder goedkeuring van het parlement.Daarnaast zijn er betogingen tegen de multinationals en is er protest tegen de vrijhandelszones, waar geprofiteerd wordt van goedkope arbeidskrachten. Lees meer…

Een rijk en divers maar miskend en gefrustreerd middenveld in Haïti

Op vrijdag 22 juni en naar aanleiding van het bezoek aan België van Mgr. Decoste, bisschop van Jérémie en hoofd van Caritas Jérémie wijdde Caritas Internationaal een ‘Midi de Caritas’ aan ‘Haïti en de wederopbouw’. Mgr Decoste lichtte de wederopbouw toe vanuit een regionaal perspectief in het departement Grand d’Anse. Jan Heuts coördinator van de noodhulp van Caritas Internationaal bracht een beeld van de humanitaire situatie en de lopende projecten met de partners van Caritas Internationaal. Rhoddy Petit, coördinator van het Vlaams Haïti Overleg, had het over het Haïtiaanse middenveld en haar rol bij de heropbouw en in de toekomst. In dit stuk komt deze laatste interventie aan bod. Lees meer…

Eindelijk wat Franse belangstelling voor de geschiedenis van Haïti

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van Haïti’s onafhankelijkheid is het Collectif Haïti de France in 2004 een pleidooi begonnen voor (meer) aandacht in de handboeken van de Franse scholen voor de geschiedenis van Saint-Domingue en de geboorte van de Republiek Haïti. Lees meer…

De Migratie na de aardbeving

Na de eerste grote migratiegolf tijdens de Amerikaanse bezetting (1915-1935), gericht op de Dominicaanse Republiek en Cuba, en de tweede tijdens de dictatuur van de Duvaliers (1965-1986), ook gericht op de VS, Canada, Latijns-Amerika, de Caraïben, Europa en zelfs Afrika, heeft zich na de aardbeving van 12 januari 2010 een nieuwe grote migratiebeweging voorgedaan, waarbij hopeloze Haïtianen steeds weer nieuwe horizonten opzoeken, in vele gevallen uitgebuit door gewetenloze mensensmokkelaars. Lees meer…

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

VHO Nieuwsbrief - december 2010 / Aankondiging Haiti één jaar later

Op Haïti gaat het echt nog niet goed. Er blijven niet alleen de vreselijke gevolgen van de aardbeving, maar sinds oktober is daar ook nog eens een cholera-epidemie bijgekomen. Ook de presidentsverkiezingen lijken weer eens een maat voor niets te zullen worden. De gewone Haïtiaan heeft er geen boodschap meer aan. Gelukkig steekt een aantal lokale organisaties nog steeds de handen uit de mouwen om het land er, traag maar zeker, weer bovenop te helpen.

Er verandert zo weinig en toch!

Tijdens mijn bezoek in de tweede helft van februari 2010, waren de mensen nog zwaar onder de indruk van de aardbeving die hen overviel op 12 januari. Toch begon toen al het dagelijks leven op gang te komen, ondanks de tentenkampen her en der in Port-au-Prince en de latere naschokken. Door deze naschokken durfden mensen niet meer binnen te slapen. Ook als hun huis intact bleef, sliepen ze in tenten en onder zeilen.
Wat ik 8 maanden later zie, is erg ontgoochelend De stad leeft weer volop. Dat merk je aan de filevorming: anderhalf uur aanschuiven over 15 km is helemaal niet uitzonderlijk en dat ligt niet aan de slechte staat van de weg, al nemen de putten toe. Straten liggen er zeer vuil bij, ook al staan er afvalcontainers. Lees meer…

Haiti Actueel december 2010

De voorbije maanden kwam Haïti alweer in de internationale pers. Aanleiding was de cholera-epidemie die meer dan 2000 slachtoffers maakte. Daarnaast was er ook heel wat te doen rond de verkiezingen, waarvan de eerste ronde op 28 november plaatsvond.
Op 19 oktober werd in twee departementen de cholera-epidemie officieel vastgesteld. Verschillende maatregelen werden genomen om ze in te dijken. De media maakten bekend hoe de bevolking besmetting kon voorkomen. Er werden massaal chloortabletten verspreid om het drinkwater te zuiveren. Ook werden er maatregelen genomen om de 1,3 miljoen mensen die nog in tenten wonen te beschermen tegen de epidemie. Onder meer de Verenigde Naties, Canada, Spanje en Frankrijk beloofden hulp. Er werd met een beschuldigende vinger gewezen naar Nepalese blauwhelmen, die deel uitmaken van de Minustah, omdat zij volgens sommigen de cholerabacterie in Haïti hadden binnengebracht. Uiteindelijk gaf men toe dat er geen link te leggen was tussen de Nepalese militairen en de eerste haarden van cholerabesmetting. Lees meer…

Onlusten in tijden van cholera

Hinche, waar ik werk en woon, is een provinciestadje in het Centrale Plateau, het hart van Haïti. Deze morgen, maandag 15 november 2010,
werd het bericht verspreid dat over heel het land de scholen zullen dicht blijven om verdere verspreiding van cholera te voorkomen. Hinche is een echte studentenstad, er verblijven vele honderden leerlingen die er middelbare school lopen. Die hebben nu allemaal ineens niets te doen. En ze horen op de radio de berichten van gewelddadige manifestaties in Cap Haitien, Gonaives en Port-au-Prince, waar men MINUSTAH voertuigen in brand heeft gestoken. Lees meer…

Cholera teistert Haïti

Rond 18 oktober werd het duidelijk dat er cholera was uitgebroken in de Artibonitestreek. Vier dagen later telde men al meer dan 1500 zieken en waren er al 138 patiënten overleden. Nog eens vier dagen verder bleken ook Arcahaie, Hinche, Port-au-Prince en Limbé getroffen. De officiële balans bedroeg op 27 oktober reeds 292 doden en 4.147 zieken.
Na de aardbeving van januari 2010 had men steeds voor een cholera-epidemie in de hoofdstad gevreesd. De levensomstandigheden van de overlevenden waren daar immers erg precair en er lagen nog overal niet geborgen lijken. Dat de ziekte nu toch eerst op het platteland is uitgebroken, zegt veel over de levensomstandigheden in het ‘pays en dehors’, zoals men het achterland op Haïti pleegt te noemen. Lees meer…

Manigat en Martelly rapporteren

Port-au-Prince., 08 déc 2010 [AlterPresse] —- Presidentskandidaten Myrlande Manigat et Michel Martelly rapporteerden over de eerste verkiezingsresultaten. Deze resultaten zijn afkomstig van de CEP (Conseil Électoral Provisoire) en geven hen respectievelijk een eerste en derde plaats.
In een radioboodschap verklaart Manigat dat het aandeel van 31.30 procent van de stemmen die haar wordt toebedeeld niet haar echte positie weerspiegelt. Ze bevestigt dat volgens haar cijfers ze een veel hogere score zou behaald hebben. Ze roept op tot een “onafhankelijke evaluatie” om de “resultaten uit te zuiveren”, tezelfdertijd kondigt ze stappen aan om haar rechten aan te klagen. De kandidate van de RDNP (L’assemblement des Démocrates Nationaux Progressistes) stelt aan haar collega’s voor om hetzelfde te doen om hun effectieve stemmenaantal te weten te komen. Lees meer…

Een bank in Haïti: de klant als lijdend voorwerp.

Hans Manshoven is sinds oktober 2010 actief als coöperant bij Groupe MediaAlternatif, een alternatief persagentschap. Om een verblijfsvergunning te krijgen moeten coöperanten in Haïti een bankattest kunnen voorleggen. En dat moet uiteraard door de bank worden afgeleverd. Niet vanzelfsprekend, lees maar.
Mijn eerste bezoek aan de beste bank van Haïti, Sogebank, was bij aanvang niet zo bijzonder. Ik had van mijn collega’s van Broederlijk Delen vernomen dat ik lang zou moeten wachten. En inderdaad, de rij staat tot buiten. Dat is de rij van mensen die geld komen afhalen. Maar ik moest daar voor iets anders zijn. Mijn “Attestation Bancaire”. Ik schrijf het met een hoofdletter, omdat dit document na mijn vijfde bankbezoek en de gecumuleerde 7 uur wachttijd in mijn hoofd zodanige proporties had aangenomen dat wat mij betreft mijn leven ervan begon af te hangen. Lees meer…

________________________________________________________________________

Activiteit: Het Vlaams Haïti Overleg kondigt aan: Haïti – één jaar later – un an après 11-01-2011

Met het Vlaams Haïti Overleg (VHO) organiseren we een vooral informatieve avond met een analyse van de situatie, over wat werd gedaan en niet gedaan afgelopen jaar na de aarbeving. Maar waarin we vooral de kracht van het Haïtaanse volk in reliëf willen brengen, maar helaas ook de onmacht om het land op de sporen te zetten voor het welzijn van de natie. Op deze avond krijgen we indrukken te horen van Robin Ramaekers (VRT – journalist), Chris De Stoop (auteur en journalist), Jan Weuts (Noodhulpcoördinator Caritas Internationaal voor 1212, Lionel Pierre Louis (architect, Haïtiaanse Gemeenschap in België) en Georges Weirleigh (ITECA, getuige van de Haïtiaanse NGO). Lees verder voor het volledige programma
Met medewerking van Echanges et Synergie; Vlaams Haïti Overleg; Plateforme Haïti; 1212 Haïti Lavie; 11.11.11; Haïti Support Group (London)

_________________________________________________________________________

Actie: In januari 2011 wordt door Projecthulp Haïti een legpuzzel van 500 stukjes uitgebracht.

De puzzel toont een foto gemaakt door Josine Vervloet. Op de foto staat Petionville, een gedeelte van Port au Prince dat ogenschijnlijk niet geraakt is door de aardbeving, maar als je goed kijkt zie je toch ingestorte huizen. Lees meer…

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

September 2017

Het orkaanseizoen heeft Haïti tot hiertoe gespaard van grote rampen die de orkanen Harvey, Irma, José en Maria veroorzaakten in naburige landen. We hopen samen met de Haïtianen dat het land ook de volgende twee maanden nog mag gespaard blijven.
Intussen broeit er in het land wel weer een sociaal en politiek onweer, vooral bij de arbeiders, en ook bij veel onderwijspersoneel dat onregelmatig betaald wordt. En de oud-militairen roeren zich ook weer, samen met het initiatief van de president en regering om al 500 rekruten te selecteren en vorming te laten volgen in Ecuador… Velen hopen dat het land niet de richting uitgaat van het verleden. In de regering zitten wel wat Duvalier-gezinden …
De voorstelling van het nationaal budget dat zonder debat door parlement en senaat werd goedgekeurd voor het werkjaar okt 2017-sept 2018 kwam voor velen verrassend over en zette veel kwaad bloed. Het is duidelijk dat de overheid geen aandacht heeft voor de sociale situatie van de mensen en dit geen prioriteit is.
Om aandacht te vragen voor aspecten van het onderwijs in Haïti, dat dringend aan hervorming toe is en wat al jaren beloofd wordt, vonden we het een ideale gelegenheid om iemand aan het woord te laten die zich jarenlang ingezet heeft voor verbetering van onderwijs en vooral begeleiding van de rurale leekrachten. Zr. Angèle Van Walleghem vertelt honderduit over haar jarenlange werk in Haïti.
Informatief geven we ook nieuws mee over de cholera-bestrijding en een bijdrage hiervoor van de Belgische overheid.
We sluiten dit nummer af met aandacht voor aspecten van de rijke Haïtiaanse cultuur. Een aantal schrijvers en hun boeken worden in de kijker gezet. Sommigen behaalden reeds belangrijke internationale prijzen.

Actueel 22 september 2017

Haïti bleef grotendeels gespaard van de hevige regenval en de felle rukwinden die gepaard gingen met de orkaan Irma. De levensduurte neemt alsmaar toe. Er waren protesten van werknemers die een hoger minimumloon eisten, omdat ze met hun huidige loon niet menswaardig kunnen leven. Veel mensen belanden onder de armoedegrens. De grenspolitie van de Dominicaanse Republiek zet regelmatig mensen met Haïtiaanse roots over de grens. De Haïtiaanse autoriteiten liggen onder vuur omdat ze te weinig doen voor de arme bevolking en ook omdat ze terug een leger willen oprichten.
Lees meer

Haïtiaanse bevolking protesteert tegen het nationale budget

In september maakte de regering, zoals volgens de wet verwacht, het budget bekend voor het volgende werkjaar okt 2017-sept 2018. Dit budget werd onthaald op ongeloof en zeer veel protest.
Cooperant Pieter Thys schreef er een blog over in Mo.be.
We hebben de tekst integraal overgenomen. Hij kan ook gelezen worden op de link onderaan.
Lees meer

Interview met zuster Angèle Van Walleghem

Onderwijs is voor Haïtiaanse ouders een erg belangrijk goed. Ondanks de magere inkomsten uit de landbouw en de informele straathandel, wellicht de twee belangrijkste beroepsactiviteiten in Haïti, wordt veel geld gespendeerd om kinderen te laten school lopen of verder te laten studeren. De mensen zien het als de sleutel die veel deuren kan openen, vooral die op een waardig leven, weg uit de armoede. Het is dan ook verschrikkelijk dat die inspanningen in veel te weinig gevallen tot een positief resultaat leiden omdat de leerkrachten met te weinig zijn en onvoldoende of niet opgeleid zijn om de capaciteiten van de kinderen te laten ontbolsteren. Ook de overheid slaagt er niet in de hervormingen die al in de jaren ’80 werden beslist echt uit te voeren. Frans, een vreemde taal voor de Haïtianen, blijft nog teveel een slechte vertrekbasis voor het onderwijs. Voor veel afgestudeerden is in het onderwijs stappen, één van de zeldzame tewerkstellingskansen die gretig aangegrepen worden. Zuster Angèle, samen met veel Vlaamse Scheutisten en vrijwilligers, leverden een bijdrage tot kwaliteitsverbetering en ijverden vooral voor een onderwijs in de eigen taal: het Creools dat zich alleen maar kan veralgemenen in de toekomst. Geniet van ons interview.
Lees meer

Belgische bijdrage voor de cholera-bestrijding in Haïti

Heel toevallig hoorde ik op een vroege ochtend op de radio het bericht dat België beslist had 350.000 Euro bij te dragen aan het fonds van de Verenigde Naties, voor de bestrijding van de cholera.
Lees meer

Boekenbal

Begin juni waren een aantal Haïtiaanse schrijvers te gast in de Botanique in Brussel. Zij werden uitgenodigd door de ONG CEC (Coopération par l’Éducation et la Culture). Zij getuigden dat de Haïtaanse literatuur springlevend is en dat de Haïtiaanse schrijvers, naast andere kunstenaars zoals schilders, muzikanten en cineasten uitstekende ambassadeurs zijn van de Haïtiaanse cultuur.
Lees meer

EXPOFRONTIERE

Tot en met 6 oktober kan je aan de ULB een tentoonstelling bezoeken met het werk van 16 Haïtiaanse fotografen.
Lees meer

Forum l’Auto-développement en Haïti : rêve ou réalité ?

In het kader van de 20ste verjaardag van de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden tussen Haïti en Wallonie-Bruxelles International is aan het Plateforme Haïti.be gevraagd is om een forum te organiseren onder de titel “l’Auto-développement en Haïti : rêve ou réalité ?”

Het forum komt er op 3 november, in l’Espace Senghor te Brussel. Een 5 tal eminente gasten uit Haïti zullen inleidingen doen rond diverse thema’s.
Lees meer

Maart 2016

In de vorige nieuwsbrief van december 2015 was er nog hoop dat het verkiezingsproces, dat bijna een jaar duurde, eind 2015 zou afgerond worden, ook al zouden er veel vraagtekens blijven over de haalbaarheid van een nieuw bestuur. Nu, drie maanden later, is er nog steeds grote onzekerheid en rijst de vraag of men tegen eind april de verkiezingsronde zal kunnen afsluiten en er half mei een nieuwe gekozen president zal kunnen aantreden.
Ook de Economische vooruitzichten zijn zeer somber met een munt die constant in waarde daalt en een nieuwe voedselcrisis ingevolge de lange droogte en de ziekte van de gierst. Zoals steeds zijn vooral de gewone man/vrouw in de straat het grootste slachtoffer. Bovendien is de cholera nog steeds niet onder controle en dook recent ook het Zika-virus op.
Het is geen geheim dat de klimaatwijziging ook zijn invloed heeft in Haïti. Toch ontstaan er hier en daar initiatieven, zij het kleinschalig, om met de klimaatverandering om te gaan en in het verweer te gaan. Het zou mooi zijn mochten dergelijke initiatieven steun van de overheid krijgen en leiden tot een algemeen milieubeleid in het land. En dat milieubeleid moet ook rekening houden met de mogelijke gevolgen van eventuele mijnbouw, want het land staat onder zware druk van een aantal internationale mijnbouwbedrijven om hen exploitatievergunningen af te leveren. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een goed uitgewerkte wet op mijnbouw komt, en daarvoor is dan weer een goed werkende regering nodig… waarmee we dan weer bij ons vertrekpunt van deze nieuwsbrief zijn gekomen: verkiezingen voor een goed bestuur van het land. En rond de verkiezingen vroeg de Coördinatie Europa Haïti ook uitleg over het standpunt van de Europese Unie.
Fijne lectuur gewenst.

Greet Schaumans

Actueel februari-maart 2016

Het verkiezingsproces voor een nieuwe president werd stopgezet. President Martelly trad af. Een voorlopige president werd door het parlement aangeduid. Dat alles ging gepaard met tal van manifestaties en zorgde voor sociale onrust. De levensduurte nam toe. In sommige streken dreigt voor de derde keer op rij de landbouwoogst te mislukken. Alsof dat nog niet genoeg is deed naast de cholera ook het Zika-virus zijn intrede.
Lees verder

Vasten in het droge seizoen

Vasten is in het droge seizoen in Haïti geen vrijblijvende keuze. Hongerig en ongeduldig wachten de boeren op de eerste regens van maart, zodat zij kunnen beginnen met zaaien en planten. Het droge seizoen was einde 2015 begin 2016 bijzonder hard. Het fenomeen El Niño, een ongewone opwarming van het zeewater, die om de drie tot zeven jaar voorkomt, heeft in sommige landen waaronder Haïti extreme droogte en in andere overvloedige regenval veroorzaakt.
Lees verder

Klimaatwijziging: een groot gevaar voor Haïti

In december 2015 vond in Parijs de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Er werden nieuwe akkoorden gesloten met als belangrijkste doel oplossingen te vinden om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Maar terwijl er nog maar eens onderhandeld werd over de toekomst van onze planeet, betalen sommige landen nu reeds de tol van de klimaatveranderingen, zoals Haïti, dat alleen al omwille van zijn geografische ligging kwetsbaar is. In afwachting van echte oplossingen van de kant van de regering en van publieke instanties, heeft de Haïtiaanse civiele maatschappij reeds geprobeerd om duurzame aanpassingen te ontwerpen.
Lees verder

Mijnbouw in Haïti: zegen of vloek?

De ongebreidelde consumptie van elektronicatoestelletjes, vooral in het Westen maar ook geleidelijk aan wereldwijd, net als de technologische ontwikkelingen in het algemeen, hebben de vraag naar grondstoffen en meer bepaald edele metalen flink de hoogte ingejaagd. Slapende reserves moeten in ontginning en het is koortsachtig zoeken naar nieuwe rendabele exploitaties overal in de wereld. Mijnbouw wordt gepercipieerd als een noodzakelijk kwaad. Dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn kwalijke reputatie als bedreigend voor het milieu en voor de gezondheid van mijnwerkers en van ganse gemeenschappen. Té dikwijls is het een motor voor wilde corruptie, die ook het extreem geweld niet schuwt en onbestraft laat. Net voor ik dit artikel aanvat lees ik in de Wereld Morgen hoe milieuactiviste Berta Cáceres op 3 maart werd vermoord in Honduras. Helaas het gevaarlijkste land voor milieuactivisten met volgens de organisatie Global Witness 101 doden tussen 2010 en 2014.
Lees verder

De Europese Unie en Haïti

Op vraag van de Haïtiaanse overheid organiseerde de Europese Unie een (beperkte) missie van verkiezingsobservatoren om toe te zien op de verschillende rondes van de lokale, parlementaire en presidentsverkiezingen gepland in 2015. In totaal telde de missie een 70-tal observatoren met deelnemers uit 25 verschillende Europese landen. Europees parlementslid mw. Elena Valenciano was delegatiehoofd.
Lees verder

Uitnodiging - Haïti 5 jaar later - 29 NOVEMBER • 14U > 21U

h2. OVERZICHT HULP UIT BELGIË • DEBATKINDERRECHTENCREOOLSE MAALTIJDKINDER-ANIMATIEFANFARE NOUVELLE FLIBUSTE

De aardbeving in Haïti op 12 januari 2010. Welke hulp vanuit Vlaanderen en België? En na het vertrek van de grote internationale hulporganisaties, hoe gaat het met de haïtianen? Met de kinderen en de jongeren? De haïtianen doen het nu zelf. Wat onthouden ze van die periode van heropbouw? Hoe organiseren ze zich en wat is voor hen belangrijk? Hoe kijken de kinderen en de jongeren naar hun toekomst?

En boeiend programma met:

  • overzicht van de hulp uit Vlaanderen en België in cijfers en beelden door Greet Schaumans
  • Debat met Gotson Pierre , journalist en directeur van het Haïtiaanse persagentschap Alterpresse; Yvénia Hilaire , psychologe en algemeen secretaris van de vereniging van Haïtiaanse psychologen, werkt met kwetsbare kinderen in Haïti en Serge Beel , hoofd Zuiddienst 11.11.11.
  • Creoolse maaltijd – aperitief en koffie inbegrepen – en napraten (18€ volwassenen en kinderen via Rhoddy.Petit@telenet.be
  • Kinderanimatie is voorzien tussen 14u30 – 18u00

Over dit alles een muzikaal sausje van de fanfare Nouvelle Flibuste

Meer informatie: Rhoddy.Petit@telenet.be en www.vlaams-haiti-overleg.be

KOM KIJKEN EN LUISTEREN OP ZATERDAG 29 NOVEMBER • 14U > 21U
DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM · FREDERIK DE MERODESTRAAT 18, MECHELE

Maart 2013

Editoriaal maart 201

De verkiezingen voor de gemeenteraden en de vernieuwing van een derde van de senatoren lijken eind dit jaar te zullen plaatsvinden. Ze hadden eigenlijk al in 2011 moeten doorgaan, maar de nasleep van de aardbeving en de onenigheid tussen president Martelly en het parlement zorgden ervoor dat ze steeds maar werden uitgesteld.

Ondertussen zijn zowel voormalig president Aristide als dictator Duvalier aan de tand gevoeld door het gerecht.

Er komt ook meer en meer kritiek van de internationale gemeenschap op de Haïtiaanse regering. De donorlanden en de internationale organisaties zijn teleurgesteld en bezorgd over de tergend langzame vooruitgang van het land op politiek en socio-economisch vlak.

Dwars over het land, van het noordoosten tot het zuiden blijkt een brede mineralengordel met goud, koper en zilver te liggen. Op 21 december werden door de regering en enkele buitenlandse bedrijven contracten ondertekend voor de ontginning van de koper en goudreserves. Het zou gaan om contracten met een waarde van verschillende miljarden Amerikaanse dollars. Maar… volgens de grondwet moeten contracten met buitenlandse bedrijven ter goedkeuring voorgelegd worden aan het parlement. Dit was hier niet het geval. Op 20 februari 2013 stemde de senaat dan ook een resolutie waarbij aan de regering werd gevraagd de recente vergunningen op te schorten. Ondertussen wachten de boeren in Haïti’s mineralengordel angstig af wat de toekomst brengen zal. Kan de ontginning inderdaad de welvaart verhogen of houdt zij een ecologische en sociale ramp in?

Te Bierbeek bezochten wij de tentoonstelling “200 jaar Haïtiaanse schilderkunst” en in Brussel was op 29 januari 2013 Camille Chalmers op bezoek bij 11.11.11.
Hij hield een boeiende uiteenzetting over de situatie in Haïti eind 2012, over de Economische Partnerschap Akkoorden Haïti – Europa (de EPA’s) en over de hulpverlening na de aardbeving van 12 januari 2010. We vatten in deze nieuwsbrief een aantal zaken voor u samen.

Tenslotte brengen wij ook nog een eresaluut aan Joseph Roney, de strijdvaardige Haïtiaan die op 15 januari naar zijn laatste rustplaats in Elsene werd gebracht.

Actueel maart 2013

De verkiezingen voor de gemeenteraden en de vernieuwing van een derde van de senatoren lijken eind dit jaar te zullen plaatsvinden. Zowel voormalig president Aristide als dictator Duvalier worden aan de tand gevoeld door het gerecht. De boomstam Kita Nago werd doorheen het land gedragen als teken van solidariteit.
De verkiezingen hadden eigenlijk al in 2011 moeten plaatsvinden, maar de nasleep van de aardbeving en de onenigheid tussen president Martelly en het parlement, zorgden ervoor dat ze steeds maar werden uitgesteld. Ook nu zijn alle problemen nog niet van de baan. Lees meer…

Goudkoorts in Haïti’s mineralengordel

Toen Christoffel Columbus in 1492 voet aan land zette op het eiland, dat heden Haïti en de Dominicaanse Republiek omvat, werd hij volgens zijn aantekeningen uitbundig door de bevolking, Tainos genaamd, begroet. De Spanjaarden ontvingen goudklompen, waarvan sommige zo groot als een mensenhand, ten geschenke. De Tainos zouden hun naïviteit met de dood bekopen, geveld door de slavenarbeid in de goudmijnen en besmet door hen onbekende ziektekiemen. Vele jaren later, tussen 1944 en 1982 haalde de Amerikaanse maatschappij Reynolds Haitian Mines 13,3 miljoen ton bauxiet uit een mijn nabij Miragoâne. Lees meer…

Camille Chalmers: steeds goed voor een flinke portie conjunctuurinformatie

Camille Chalmers is directeur van PAPDA (Haïtiaans platform voor alternatieve ontwikkeling in Haïti- PAPDA), is professor Sociale Economie aan de staatsuniversiteit van Port-au-Prince en is actief in overlegfora betreffende de economische situatie in de Caraïben. Hij pleit voor een alternatieve benadering van ontwikkeling, een economische benadering die de familiale landbouw en de lokale productie versterkt met het oog op grotere voedselzekerheid, en voor een inclusiever en participatiever sociaal beleid van de civiele maatschappij van het land. Zo werd Camille aangekondigd voor een open avond ontmoeting op 29 januari 2013 op 11.11.11.
Camille splitste zijn inleiding op in drie delen: de situatie in Haïti eind 2012, de Economische Partnerschap Akkoorden Haïti – Europa en de hulpverlening na de aardbeving van 12 januari 2010. We vatten een aantal zaken voor u samen. Lees meer…

“200 jaar Haïtiaanse schilderkunst” in CC De Borre te Bierbeek van 9 tot 28 februari 2013

“Wat een wonder”, riep Colombus uit toen hij in 1492 de weelderige natuur van de Caraïben voor zich zag. In de schilderkunst van Haïti klinken de roepstem en de bekoring van het wonderlijke door tot op de dag van vandaag.

Nochtans zag het er de eerste eeuw na de onafhankelijkheid (1804) niet zo best uit. In het sociale leven van Haïti was heel wat koloniaal denken achter gebleven. De inheemse kunstenaars keken in die periode nog veel naar Westerse, zeg maar naar Franse voorbeelden. En het fantastisch realisme dat zo typisch is voor Haïti, werd als het ware voor meer dan honderd jaar in de diepvriezer gestopt.In de veertiger jaren van de twintigste eeuw zou het gelukkig terug te voorschijn komen. Lees meer…

In Memoriam : Een volk dat een Joseph Roney voortbracht kan niet sterven.

Joseph Roney, was één van de eerste politieke gevangenen van François Duvalier. Hij werd na een mensonwaardige opsluiting van 7 jaar vrij gelaten maar door de dictatuur verbannen uit Haïti. Deze feiten worden weer zeer actueel met de thans lopende aanklacht tegen Baby Doc voor misdaden tegen de menselijkheid. In België vond Joseph een nieuwe thuis. Hij had een droom voor Haïti en zijn verdrukt volk. Hij was er steeds op die informatieavonden, colloquia en andere solidariteitsmanifestaties rond Haïti. Op 15 januari 2013 werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht in Elsene. We willen Joseph een eresaluut brengen in Lambi met de vertaling van een in memoriam van Jonathan Lefèvre. Lees meer…

VHO Nieuwsbrief - december 2011 / Uitnodiging 14.01.2012 COMMENT VA - Haïti - HOE GAAT HET?

Editoriaal december 2011

Sinds 18 oktober heeft Haïti een nieuwe eerste minister, Garry Conille . Vijf maanden na zijn aanstelling stelde president Martelly dus al voor de derde keer een nieuwe premier voor aan het parlement. De twee vorige kandidaten werden immers afgewezen.
President Martelly begint ook dictatoriale trekjes te krijgen. Zo is hij waarschijnlijk de opdrachtgever voor de arrestatie van een parlementslid. Daarnaast nemen zijn plannen voor de oprichting van een leger steeds concretere vormen aan, terwijl de meerderheid van het volk geen leger wenst. Het volk wil ook de Minustah weg, maar toch werd hun mandaat weer met een jaar verlengd.

Ondanks de belangrijkheid van de na de aardbeving vrijgegeven fondsen (3.4 miljard USD) voor de jaren 2010 en 2011, zijn de resultaten, thans bijna 2 jaar later, niet erg tastbaar.. De oorzaak voor dit falen ligt voor een groot deel in het feit dat de meeste Haïtiaanse spelers buitenspel waren gezet. Daarom heeft PADPA op 13 december een studiedag over deze problematiek georganiseerd

Ook de familie Decoste vindt dat de humanitaire hulp discreter moet worden en dat er zich meer particuliere initiatieven moeten kunnen ontplooien. Zij geven een voorbeeld van een cultureel- en sportproject dat door een competent en polyvalent Haïtiaans team werd opgezet.

Tenslotte nodigen we jullie uit op de Erasmushogeschool Brussel, Campus Dansaert,
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel, waar op 14 januari 2012 vanaf 14u een bezinnings- en herdenkingsnamiddag plaats vindt rond Haïti, twee jaar later.

Actueel december 2011

Sinds 18 oktober heeft Haïti een nieuwe eerste minister. Vijf maanden na zijn aanstelling stelde president Martelly dus voor de derde keer een nieuwe premier voor aan het parlement. De twee vorige kandidaten werden door het parlement afgewezen. Ook op de derde kandidaat, Garry Conille, was er kritiek te horen.

President Martelly begint dictatoriale trekjes te krijgen. Zo is hij waarschijnlijk de opdrachtgever voor de arrestatie van een parlementslid. Daarnaast nemen zijn plannen voor de oprichting van een leger steeds concretere vormen aan, terwijl de meerderheid van het volk geen leger wenst. Het volk wil ook de Minustah weg, maar toch werd hun mandaat weer met een jaar verlengd Lees meer…

Bezinningsdag, voorgesteld door PAPDA, over de problematiek van de huisvesting in Haïti uitgaand van enkele ervaringen op het terrein

Sedert bijna twee jaar beheerst het probleem van de heropbouw en/of de heroprichting van ons land de debatten. De Haïtiaanse regering heeft , met een sterke deelname van experten van de IFIs en van de bilaterale samenwerking, een evaluatie van de schade van de aardbeving geformuleerd en een actieplan voorgelegd. Dit werd goedgekeurd door de conferentie van de donateurs aan Haïti op 31 maart 2010 op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Het PARDH telt 4 vlakken van « heroprichting » : territoriaal, institutioneel, sociaal en economisch.
Ondanks de belangrijkheid van de vrijgegeven fondsen (3.4 miljard USD) voor de jaren 2010 en 2011, zijn de resultaten, nu bijna 2 jaar na de aardbeving, niet erg tastbaar. Lees meer…

Stop het hulpverleningssysteem: laat haïtianen over hun eigen toekomst beslissen

In Juli 2011 gingen we met onze vier kinderen weer naar Haïti. Het was een geweldige schok om het land terug te zien na de aardbeving van 12 januari 2010 die meer dan 300.000 doden en evenveel gewonden tot gevolg had en meer dan één miljoen mensen dakloos maakte. De meerderheid van hen leeft in honderden kampen rond de uitpuilende hoofdstad. Duizenden tenten, tegen elkaar geplakt : mannen, vrouwen en kinderen op elkaar gepropt in een onvoorstelbare promiscuïteit. Levensomstandigheden die onverdraaglijk zijn. Zij komen ten laste van +/-12.000 NGO’s waarvan het merendeel zich inzet voor hun onmiddellijke levensbehoeften : drinkwater, levensmiddelen, gezondheidszorg…. Troosteloze aanblik! Is de situatie hopeloos? Het is de moeite waard om te bekijken wie wat doet. Wie biedt wat aan? Lees meer…

Uitnodiging COMMENT VA – Haïti – HOE GAAT HET?

ZATERDAG/SAMEDI 14.01.2012
ERASMUSHOGESCHOOL – 1000 BRUSSEL
ZES PENNINGENSTRAAT 70 RUE DES SIX JETTONS

PROGRAMMA
14.00 – ONTHAAL: met Tentoonstelling van Foto’s en Kunst – Informatieve Tentoonstelling en Sneukel
14.30 – INTERVIEW: met verschillende recent teruggekeerden uit Haïti
15.15 – DOCUMENTAIRE FILM: Goudougoudou van Pieter Van Eecke en Fabrizio Scapin
16.45 – CONFERENTIE/ INFORMATIEF DEBAT: ‘Een kritische kijk op de heropbouw’ Met: Mevr. Carole P.P. Jacob en Mevr. Marie-Carmelle Laurenceau.
18.00 – DOCUMENTAIRE FILM ‘Le Pain des Tropiques’ van Bernard Simon
19.15 – BROODJESDRANK EN DANK!!!
Lees meer over het programma

September 2018

Beste lezers,

Opnieuw bieden we een waaier aan informatie over het land dat onze gezamenlijke interesse heeft en soms veel meer dan dat.

In de rubriek actueel krijg je sowieso een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Na de zaak PetroCaribe waarin verbazend sterk om opheldering en recht wordt gemanifesteerd was de aankondiging van een aanzienlijke stijging van de prijzen van de petroleumproducten veel meer dan een druppel teveel. Het leidde tot hevig en zelfs gewelddadig protest met slachtoffers en aanzienlijke schade. Altijd spijtig in een land waar zoveel ontbering is, maar blijkbaar ook de enige manier om gehoor te vinden bij die zich isolerende bubbelbewoners, die er maar niet in slagen verder te denken dan het regelen van hun eigen zaakjes. Colette Lespinasse, journaliste en crême van het Haïitiaanse middenveld analyseert de gebeurtenissen van het weekend van 6 – 8 juli ll..

Het Haïtiaanse volk werd zwaar gestraft na het succesrijk bevechten van het kolonialisme en veroveren van zijn vrijheid. O.a. die straf maakte Haïti tot een reservoir van goedkope arbeidkrachten. Wie Haïti een beetje kent begrijpt die zogenaamde gelukzoekers maar al te goed. Het is vooral een zoektocht naar leven en hopelijk vinden velen onder hen ook wat geluk. De grenzen gaan open als er een injectie aan goedkope arbeid nodig is, maar ze sluiten zich zodra de tekorten zijn bijgevuld. En opnieuw zoekt de migratierivier dan een bedding en een nieuwe bestemming. De eersten hebben meestal geluk, de laatkomers moeten vaak opkrassen. Het was zo in de Dominicaanse Republiek, in de VS, maar nu ook in het ene na het andere land van Latijns Amerika. We vertaalden een bijdrage uit Nouvelles Images d’Haiti uit het Frans en bekijk ook het relaas van Mackenson op zijn tocht noordwaarts uit Brazilië.

De Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede volgt o.a. al ruim 16 jaar de cijfers van onveiligheid en dodelijke slachtoffers op in en rond Port Au Prince. Zij stellen de stijgingen en dalingen in moordend geweld vast. Nu al rapport nr. 67 en telkens laten zij zo’n rapport vergezellen van een open brief met aandachtspunten en beleidsadviezen aan de falende overheid om de Haïtiaanse mens de waardigheid terug te geven die hij of zij verdient. De positieve respons daarop is niet zo denderend.

En toch kunnen we afsluiten met een positieve noot. De zaak Pharval, wellicht al door velen vergeten, maar een zaak van vergiftigde medicijnen die meer dan 200 jonge slachtoffertjes maakte. Na 19 jaar ongeveer is er nu toch een vonnis, Rudolph Boulos moet 6 maanden brommen en moet een vergoeding uitbetalen aan de slachtoffers. Veel te traag maalde de molen der gerechtigheid en misschien is de gerechtigheid niet ten volle geschied, maar het is een verademing in dit klimaat van straffeloosheid en corruptie.

Rhoddy Petit
3 september 2018

Actueel

Begin juli was er hevig protest tegen de verhoging van de prijzen van olieproducten. De prijsverhoging werd ongedaan gemaakt en eerste minister Jack Guy Lafontant nam ontslag. Het verdwijnen van het geld van het Petro Caribe fonds blijft de gemoederen beroeren evenals de kritiek op de privileges van de parlementairen. De relaties met de Dominicaanse Republiek blijven gespannen. Positief is dat er inspanningen gedaan worden op het vlak van gezondheidszorg en dit mede dankzij buitenlandse hulp.
Lees verder

Haïti: rellen of eerder opstand van de onderdrukten tegen hun ontmenselijking?

Toen waarnemers probeerden uit te leggen wat er gebeurde in Haïti tijdens het weekend van 6 – 8 juli 2018, was het beeld van een slapende vulkaan die plots uitbarstte een veelgebruikte vergelijking. Mensen uit alle buurten van Port-au-Prince kwamen op straat om te protesteren tegen de stijging van de prijs van olieproducten en tegen de consequenties ervan op hun toch al zorgelijke levensomstandigheden. Daarbij werden tientallen winkels vernield, geplunderd en in brand gestoken. De schade bedraagt miljoenen dollars.
Lees verder

Migratie: voor Haïtianen een noodzaak tot overleven

De Haïtiaanse migratie naar Zuid-Amerika is gerelateerd aan dezelfde dynamiek die aan de basis lag van de grote migraties van de afgelopen decennia naar Canada, de Verenigde Staten en de Franse overzeese departementen. Kort gezegd is Haïti een rekruteringsveld voor goedkope arbeidskrachten. Net zoals in Florida in de jaren zestig en zeventig, toen Haïtianen werden aangetrokken door de behoeften van het toerisme en de voedingssector, worden ze sinds 2010 aangeworven in bouwbedrijven en slachthuizen in Brazilië en Chili. De gunstige wetgeving van sommige landen en de repressieve wetten van anderen (zoals Peru) zijn vanuit dit oogpunt begrijpelijk. De Braziliaanse regering streeft naar een grote integratie van Haïtianen in het land, om hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. Andere landen, zoals Chili, vooral met de nieuwe wetgeving van april 2018, lijken dan misschien wel gezinshereniging te vermijden voor Haïtianen, door een minder stabiele migratiedynamiek aan te moedigen die meer lucratief is voor de lokale industrie.
Lees verder

Open brief aan de Burgerlijke, Gerechtelijke en Politionele autoriteiten van het land

De nationale bisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede in samenwerking met de aartsbisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede van Port-au-Prince groet jullie met respect.
Al sinds 16 jaar organiseert de Aartsbisschoppelijke Commissie elk jaar een opendeurdag om de maatschappij te motiveren bij haar strijd tegen het geweld. Dit jaar heeft die dag plaats gevonden op vrijdag 14 juli 2018.
Lees verder

De zaak Pharval uit 1996 eindelijk gevonnist

De ouders van de getroffen kinderen verenigden zich in de ‘Association de Parents d’Enfants Victimes d’Intoxication au Diéthylène Glycol (APEVIDIGH) en startten een juridische procedure om gerechtigheid te vragen voor de 200 kinderen die in 1996 ziek werden of overleden na inname van een hoestsiroop die het giftige glycoldiethyleen bevatte. Zij dienden klacht in tegen Rudolph Boulos, toenmalig directeur van de Laboratoires Pharval . Ook de Nederlandse firma VOS was bij de levering van het giftige product betrokken. VOS leverde het product uit China via Nederland in Haïti. In Haïti werd het door de laboratoria Pharval gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen, maar er bleek giftige glycerine in te zitten.
Lees verder

December 2016

We zijn eind 2016, en nog is het verkiezingsproces voor een nieuwe president en nog een deel van het parlement niet helemaal afgerond. Bij de recente verkiezingsronde in november werd ook gekozen voor 1/3e van de senaat, die om de twee jaar voor een derde moet vernieuwd worden.
Klachten over de uitslagen en bijkomende controles van de verkiezingsuitslagen slepen nu al meer dan een maand aan. Eind december zou de Voorlopige Kiescommissie uitspraak moeten doen. Het is afwachten of er een resultaat uit de bus komt en of er al of niet een tweede ronde in januari moet georganiseerd worden. Verschillende burgerorganisaties dringen aan dat de Kiescommissie tot besluiten zou komen en zorgt dat het land eindelijk weer een leiding en regering krijgt.
Een ander belangrijk feit dat alle berichten van de voorbije maanden overheerst is de doortocht van de superzware orkaan Matthew die heel het zuiden en ook het noordwesten van het land zwaar trof. Niet alleen de huizen, wegen en infrastructuur werden vernield, ook de oogsten werden vernield en de vele velden herschapen in modderpoelen die overstroomd werden met veel modder en vervuilde wateren. Een toename van cholera is dus niet verwonderlijk.
We hadden gehoopt in dit nummer een interessant interview mee te geven, met de boeren in het noordoosten die in de streek van de bananenplantage van de firma Agritrans leven. Het is door omstandigheden niet gelukt, maar stellig beloofd voor volgend nummer.
Wel geven we een neerslag van het bezoek en interview met Carole JACOB van de vrouwenorganisatie SOFA die ons een beeld brengt van wat vrouwen allemaal doen in het land. De vrouw is en blijft de ‘poteau mitan’, de steunpilaar in Haïti.

Tot slot geven we aan al onze lezers graag onze beste wensen mee voor een vredevolle en inspirerende Kersttijd, en voor het nieuwe jaar een gezond, boeiend en energiek 2017.

De redactieploeg Lambi.

Actueel 13 december 2016

Na de verwoestende doortocht van de orkaan Matthew op 4 en 5 oktober hapt Haïti nog steeds naar adem. Er is dringend hulp en vooral voedselhulp nodig. Door de catastrofe konden de verkiezingen, die gepland waren voor 9 oktober, niet doorgaan. Ze werden verplaatst naar 20 november. De spanningen rond de uitslagen duren voort. De Verenigde Naties zetten zich mee in tegen de uitbreiding van de cholera-epidemie.
Lees verder

Hoe gaat het met de Haïtiaanse bio-bananen?

Na de lancering van berichten in september 2015 dat Haîti opnieuw bananen zou exporteren, waren we nieuwsgierig om te weten hoe dit project, met Haïtiaanse overheidssubsidies en buitenlandse (bedrijven)steun, intussen verder evolueerde.
Lees verder

Ontmoeting met Carole Jacob, coördinatrice van de vrouwenorganisatie SOFA

Op uitnodiging van Entraide et Fraternité, de Franstalige tegenhanger van Broederlijk Delen, was Carole Jacob, de coördinatrice van SOFA, in oktober te gast in België. Ze nam op 15 oktober deel aan het ‘festival des Fraternités’ , ze bezocht het Waals parlement en er verscheen een interview met haar in de krant La Libre. Op 17 oktober gaf ze een uiteenzetting in de lokalen van Entraide et Fraternité. Lambi was er aanwezig.
Lees verder

Juni 2015

Terwijl voor velen alle aandacht gaat naar al wat te maken heeft met de verkiezingen in Haïti, heeft de redactie ook oog voor enkele aspecten die de Haïtiaanse bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks bezig houden. Over de kwestie van de Dominicanen van Haïtiaanse afkomst schijnt de Haïtiaanse overheid niet echt wakker te liggen hoewel het middenveld regelmatig signalen geeft en zeer ongerust is over wat er zou kunnen gebeuren einde juni. De 100ste verjaardag van de Amerikaanse bezetting is een ander punt waar een reeks organisaties voorbereidingen rond treffen om er een grote dag van te maken op 28 juli.
Tegelijk gaat het gewone leven zijn weg, met de continue strijd tegen armoede. Een cooperant maakte een vergelijking tussen Haïti en België… en CIDSE, de koepel van de katholieke vastenacties en ontwikkelingsorganisaties, stuurde een solidaire brief naar de bisschoppenconferentie in verband met de vele overvallen op religieuze huizen in Haïti.
Dus weer een boeiend nummer voor de lezer, om geïnformeerd te blijven over het reilen en zeilen in Haïti. Veel leesgenot.
Greet Schaumans
13 juni 2015

Actueel juni 2015

De verkiezingen staan voor de deur. Dat gaat gepaard met sociale onrust en soms ook geweld. Verschillende religieuzen van de katholieke kerk werden het afgelopen jaar het slachtoffer van aanvallen, gericht tegen hen en hun instellingen. De Dominicaanse Republiek dreigt afstammelingen van Haïtiaanse ouders naar Haïti te verbannen. Daarnaast blijft de cholera epidemie slachtoffers maken.
Lees verder…

100 jaar na de eerste Amerikaanse mariniers

Op 28 juli 1915 zetten Amerikaanse mariniers voet op Haïtiaanse bodem. Dit luidde het begin in van een 19 jaar lange bezetting en de bevestiging van de Amerikaanse dominantie op alle vlakken. Tot op heden zijn de Verenigde Staten Haïti’s belangrijkste handelspartner, geldschieter, emigratieland, kortom Haiti’ s droom en nachtmerrie. De “American Dream” is voor de meeste Amerikanen zelf al een zinsbegoocheling geworden. Voor de Haitianen blijkt de voortdurende inmenging van de V.S in de Haitïaanse politiek veelal een rem op Haïti’s ontwikkeling.
Lees verder…

Verklaring van de Coördinatie Europa-Haïti

‘Verslechterende toestand in Haïti vraagt een duidelijke stellingname van de EU’ Brussel, 19 maart 2015

De Coördinatie Europa-Haïti (CoE-H) bestaat uit een netwerk van dertien Europese internationale ontwikkelings- en solidariteitsorganisaties en platformen. Sinds 2004, speelde het een instrumentale rol in het ijveren om Haïti op de Europese agenda te plaatsen. Handelend als een bemiddelaar tussen de middenveldorganisaties (CSO’s) in Haïti, de achterban in Europa en de vertegenwoordigers van instellingen en regeringen in Europa, is het een dynamisch netwerk en werkt samen met een brede waaier van Haïtiaanse middenveldorganisaties en leiders. Door deze positie, bevordert het de dialoog en deelt het de ervaringen via direct contact met de Europese Unie (EU) instellingen.
Lees verder…

Armoedebestrijding als een rijk proces

Nogal wat mensen breken hun hoofd over ontwikkelingssamenwerking, ook zij die er in het veld aan werken. Zo deden voortdurend nieuwe begrippen en strategieën hun intrede: cultuureigen, ecologisch, genderrechtvaardig, doelgericht, resultaatgericht, rechtenbenadering, …. Ontwikkelingssamenwerking lijkt wel een ontdekkingsreis in een complex samenspel van context, verlangen en droom. En dat is het ook wel door haar gedreven ambitie om voor veel mensen het leven in deze wereld beter te maken. Dirk Vermeyen, momenteel werkzaam als coöperant van Broederlijk Delen in het Noordoosten van Haïti, neemt ons mee doorheen enkele recente begrippen in het jargon van de sector, op zoek naar duurzame resultaten.
Lees verder…

CIDSE reageert solidair na aanvallen op religieuzen

In de eerste maanden van 2015 werden diverse religieuze huizen in Haïti overvallen door bendes die het op bezittingen gemunt hadden en ook de religieuzen fysisch aanvielen. Het leek wel een georchestreerde actie. Cidse, de koepel van de katholieke ontwikkelingsorganisaties, drukte zijn solidariteit uit met de Conferentie van Religieuzen in Haïti. Zie de vertaalde brief hieronder.
Lees verder…

April 2014

Editoriaal maart 2014

De beslissing om afstammelingen van Haïtiaanse ouders, die in de Dominicaanse Republiek geboren zijn, de Dominicaanse nationaliteit te ontnemen zorgt nog steeds voor de nodige beroering. Het blijft een vraag of er in 2014 verkiezingen gaan plaatsvinden en of Duvalier ernstig zal berecht worden. Maar er is ook positief nieuws: Haïti heeft met Mgr. Chibly Langlois zijn eerste kardinaal en Maarten Boute, een Antwerpenaar, leidt in Haïti een fabriek voor tabletcomputers.

Marc-Arthur Fils-Aimé en Raoul Vital van de Haïtiaanse organisatie ‘Institut Culturel Karl Lévêque’ (ICKL) waren enkele weken in België. ICKL definieert zichzelf als een onderzoekscentrum van sociale analyse en volksonderwijs. Sinds hun oprichting in 1989 bouwden ze veel ervaring op. Ze waren dan ook welkome gastsprekers op een ontmoeting met de Belgische NGO’s werkzaam in Haïti. Vooral het PlateformeHaïti.be, het platform van Franstalige organisaties actief in Haïti, focuste het voorbije jaar op onderwijs en vorming in Haïti. Vijftien organisaties waren aanwezig op de ontmoeting met als thema professionele vorming en fundamenteel onderwijs.

Tijdens het droge seizoen valt er in Haïti 6 maanden lang geen druppel water. Het regenwater dat gedurende het regenseizoen valt, kan echter wel tienmaal in de behoeften van de bevolking voorzien. Jammer genoeg stroomt de grootste hoeveelheid van dat water gewoon naar zee. Slechts 10 % wordt gebruikt voor irrigatie en consumptie. Broeder Francklin Armand, stichter van de orde van de Broeders en Zusters van de Incarnatie, toonde zich de laatste jaren een voorloper in het propageren van heuvelmeren, een relatief eenvoudige techniek om het regenwater op te slaan.

Hoe staat Haïti er voor vier jaar na de aardbeving? Greet Schaumans brengt in deze nieuwsbrief een boeiend verslag uit na haar bezoek aan het land in januari 2014.

Actueel

De beslissing om afstammelingen van Haïtiaanse ouders, die in de Dominicaanse Republiek geboren zijn, de Dominicaanse nationaliteit te ontnemen blijft voor beroering zorgen. Het blijft de vraag of er in 2014 verkiezingen gaan plaatsvinden. Maar er is ook positief nieuws: Haïti heeft zijn eerste kardinaal en een Antwerpenaar leidt in Haïti een fabriek voor tabletcomputers. Lees meer…

Waar staat Haïti vier jaar na de aardbeving?

“Dit is een kans om te werken aan een NIEUW HAÏTI” zegden een aantal lokale organisaties nadat ze waren bekomen van de verbijstering na de aardbeving en moedig het werk terug opnamen. Vier jaar later is er ontgoocheling, in de beloofde massale hulp, in de aanpak van de heropbouw vooral, en in het feit dat er nog maar weinig terechtkwam van goed beleid in het land. Toch kon ik tijdens mijn recent bezoek vaststellen dat de organisaties en hun leiders ondanks alles blijven doorzetten. Ze hebben ook geen andere keuze dan te blijven ijveren voor een beter leven voor hun volk. ‘Chapo ba’ voor al die lokale mensen en organisaties die niet opgeven, ook niet nu de massa van hulporganisaties wegtrekt. Hieronder mijn indrukken over veel diverse aspecten. Lees meer…

Voor de Haïtiaanse democratie is een correct proces tegen Duvalier noodzakelijk

Op 16 januari verspreidde het ‘Collectif contre l’impunité’ een communiqué. Het collectief groepeert een aantal slachtoffers en verschillende Haïtiaanse mensenrechtenorganisaties.
Drie jaar geleden kwam Jean-Claude Duvalier terug in Haïti. Hij was ervan overtuigd dat hij geen rechtsgang moest vrezen voor de jarenlange financiële misdrijven en de misdaden tegen de menselijkheid. Burgers hebben zich echter gemobiliseerd om rechtvaardigheid te eisen voor de schade die geleden werd door de absolute macht van Duvalier en zijn medeplichtigen. Lees meer…

Reuze uitdagingen voor het onderwijs in Haïti

Marc-Arthur Fils-Aimé en Raoul Vital van de Haïtiaanse organisatie ‘Institut Culturel Karl Lévêque’ (ICKL) waren enkele weken in België op uitnodiging van hun partnerorganisatie Entraide et Fraternité, de Franstalige zusterorganisatie van Broederlijk Delen. ICKL definieert zichzelf als een onderzoekscentrum van sociale analyse en volksonderwijs. Sinds hun oprichting in 1989 bouwden ze heel wat ervaring op. Ze waren dan ook welkome gastsprekers op een ontmoeting met de Belgische NGO’s werkzaam in Haïti. Vooral het PlateformeHaïti.be, het platform van Franstalige organisaties actief in Haïti, focuste het voorbije jaar op onderwijs en vorming in Haïti. Een dossier hierrond is in opbouw. Vijftien organisaties waren aanwezig op de ontmoeting met als thema professionele vorming en fundamenteel onderwijs. Lees meer…

Heuvelmeren lessen de dorst

Tijdens het droge seizoen valt er in Haïti 6 maanden lang geen druppel water. Het regenwater dat gedurende het regenseizoen valt, kan tienmaal in de behoeften van de bevolking voorzien. Jammer genoeg stroomt de grootste hoeveelheid van het water echter naar de oceaan. Slechts 10 % wordt gebruikt voor irrigatie en consumptie. Broeder Francklin Armand, stichter van de orde van de Broeders en Zusters van de Incarnatie, toonde zich de laatste jaren een voorloper in het propageren van de heuvelmeren, een relatief eenvoudige techniek om het regenwater op te slaan. Lees meer…

Uitnodiging - Ayiti Cheri – Liefde in muziek, woord en beeld - 14 oktober

De parochie St. Amands Strombeek nodigt u uit voor het concert Ayiti Cheri – Liefde in muziek, woord en beeld , door het koor Ars Musica uit Vosselaar.

Het concert vindt plaats op zondag 14 oktober om 15.30 u. in de St. Amandskerk van Strombeek.

De affiche vindt u hier: Ayiti Cheri – Liefde in muziek, woord en beeld

Toegang: 8 €.

Contact. Ann Hoet, 014/612275 en Guy Clymans, 0478/464513.

VHO Nieuwsbrief - april 2011

Editoriaal

Martelly, ofte Sweet Mickey, schijnt dan toch de nieuwe president te worden. We brengen in deze brief een korte biografie van hem en van zijn tegenkandidate Mirlande Manigat. De vraag is echter hoe de nieuw verkozen president zal kunnen functioneren in een parlementaire democratie, omdat noch hijzelf, noch Manigat, een sterke politieke partij achter zich hebben staan.
Van Jean-François Lenz kregen we een interessante bijdrage over de steeds minder wordende draagkracht van de Haïtianen, nu 14 maanden na de aardbeving. Op de VHO-gespreksavond van 11 januari had Jan Hoet reeds gesproken over een toestand van ‘gelaten ontevredenheid’ en Chris De Stoop had gemeld dat de mensen meer en meer kritisch werden en de hopeloze situatie wellicht niet zouden blijven pikken. Meer informatie over de stand van de hulpverlening vinden we in een verslag van een Internationale Conferentie in het Brusselse Egmontpaleis. Ook Raymond brengt in zijn verhaal een ‘jaaroverzicht’.

Een korte biografie van Mirlande Manigat en Michel Martelly

Mirlande Manigat werd geboren in Miragoane op 3 november 1940. Zij liep school in Haïti en behaalde een diploma Sociale Wetenschappen aan de Hogere Normaalschool van Haïti. Zij studeerde verder aan de Sorbonne Universiteit van Parijs, waar zij geschiedenis studeerde en een doctoraat behaalde in de Politieke Wetenschappen. Michel Martelly werd geboren in een gezin van de middenklasse op 12 februari 1961. Zijn moeder kwam uit een familie van muzikanten. Hijzelf leerde piano spelen op het gehoor. Hij behaalde het diploma middelbare school in Port-au-Prince. Lees meer….

Haïti Actueel maart

Op zondag 20 maart had de tweede ronde van de president- en parlementsverkiezingen plaats. De twee overgebleven kandidaten voor het presidentschap waren Mirlande Manigat, de 70-jarige weduwe van voormalig staatshoofd Leslie Manigat, en de 50-jarige popster Michel Martelly, alias ‘Sweet Mickey’. Volgens een opiniepeiling zou Martelly de meeste stemmen halen tijdens de tweede ronde.
In de eerste ronde behaalde, volgens de voorlopige resultaten, Manigat de meeste stemmen en leek Martelly nipt de duimen te moeten leggen voor Jude Célestin, de kandidaat van uittredend president René Préval. Lees meer….

Haïti: één jaar later

Op dinsdag, 11 januari vond in Brussel een tweetalige gespreksavond plaats rond de toestand op Haïti, één jaar na de aardbeving. De organisatie was in handen van het VHO. Sprekers waren langs Franstalige zijde Jan Weuts (noodhulpcoördinator Caritas International voor 1212) , Lionel Pierre Louis, architect en lid van de Haïtiaanse gemeenschap in België, en ITECA-voorziter Georges Werleigh. De Vlamingen waren scheutist Jan Hoet en journalist Chris De Stoop. Van deze laatste twee vatten we thans hun bijdrage samen. Lees meer…

De jaarwisseling in Haïti

Raymond De Caluwé vertelt. Zelfs volwassenen tellen de dagen af en kijken uit naar het kerstfeest en de jaarwisseling. Iedereen komt voor enkele dagen terug naar zijn geboortedorp, ook wie probeert te overleven in de hoofdstad en wie als suikerrietkapper in het buurland werkt. Van dag tot dag groeit nu de gezellige drukte in het binnenland van Haïti. In een wereld zonder verharde wegen en zonder elektriciteit zijn kerstmenu’s en grote shows onbekend. Elkaar eens terugzien is het echte feest. Rond de oliepit luistert iedereen naar de nieuwe moppen en de verhalen van het voorbije jaar. De echte vertellers herhalen elk jaar dezelfde moppen met dezelfde woorden en toch klinkt het telkens nieuw. Lees meer…

Conferentie – Haïti, een jaar na de aardbeving

Perspectieven voor de internationale humanitaire hulp bij natuurrampen en de rol van goed bestuur (governance) inzake heropbouw en ontwikkeling. De Canadese Overheid, de Europese Unie en Egmont (Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen), in samenwerking met de Ambassade van Haïti en de Vertegenwoordiging van Haïti bij de Europese Unie organiseerden een conferentie met bovenstaande titel in het Egmontpaleis in Brussel. De organisatie van de Francofonie organiseerde op 23 februari 2011 een fototentoonstelling in de marge van het gebeuren. De EU en Canada speelden een actieve rol in het Haïti van na de aardbeving en trachtten hun acties te coördineren. Eventueel zouden in Parijs, Madrid en Den Haag gelijkaardige evenementen worden georganiseerd. Lees meer…

Haïti, 14 maand later. Is het nog steeds redden wie zich redden kan?

Op 11 januari 2010 leefden de meeste Haïtianen al in precaire omstandigheden en had de zwakke staat zijn burgers al volledig in de steek gelaten. De aardbeving van 12 januari trof dan ook een structureel zeer kwetsbare massa. De vele slachtoffers hebben naar lichaam en geest het gebrek aan medeleven van hun eigen leiders, ja zelfs hun totale onverschilligheid, moeten ervaren. Veertien maanden later zijn de geslagen wonden nog steeds wijdopen, ze kunnen niet genezen omdat er geen uitzicht op verandering is. De hoop, het laatste toevluchtsoord voor de Haïtiaanse verschoppelingen, verkruimelt langzaam maar zeker en maakt plaats voor gevoelens van leegte en opgekropte woede… Lees meer

December 2017

Editoriaal

In Haïti groeit de democratie, mensen kunnen op straat komen tegen een nationaal budget 2017-2018 dat helemaal niet beantwoordt aan hun noden. De brandstofprijzen stijgen, de voedselprijzen stijgen, terwijl men de te licht aangepaste lonen wil afromen met belastingen. De democratie groeit duidelijk van onderuit, de mensen worden mondiger en bewust van hun rechten en komen op straat. Aan de top zwaait in Haïti evengoed als in andere en grotere buurlanden de zakenwereld de plak. Michel Martely, de voorganger van Jovenel Moïse, zei al ‘ Haïti is open for business’. En deze inhoudloze slogan blijft maar doorzinderen. In actueel lees je er alles over.

De zakenwereld aan de top, waar ook de roots van de huidige president liggen, begrijpt de democratie maar niet. Zijn een president en een regering niet verkozen en aangesteld om met zorg het land te besturen voor het welzijn van alle inwoners? En in het geval van Haïti dient een regering toch zeker de boerenfamilies te ondersteunen, ze vertegenwoordigen immers nog ruim de helft van de bevolking. Nochtans zijn het NGO’s in Europa, verenigd in de Coördinatie Europa-Haïti (CoEH), die de stem van hun partnerorganisaties moeten versterken opdat het beleid in Haïti de familiale landbouw niet laat verkommeren. Momenteel zijn er daarbuiten nog zo weinig alternatieven voor tewerkstelling en kansen op een waardig leven. We publiceren dan ook graag de vertaling van de brief van CoEH aan Haïtiaanse en de Europese instanties.

Meer dan de helft van de bevolking in Haïti is jonger dan 18 jaar en van een zorgzame regering veronderstel je dan dat ze die jongeren zo goed mogelijk voorbereidt op hun toekomst. Ook hier blijken het twee private non-profit initiatieven te zijn die moeten zorgen voor innovatie. VZW Benefiet Haïti wil de knowhow van ‘School on Wheels’ introduceren in het onderwijs van kansarme jongeren. Tijdens het forum van PlateformeHaïti.be naar aanleiding van 20 jaar samenwerking van Wallonie Bruxelles International met Haïti werd uitgebreid ingegaan op de introductie van elektronische borden in het onderwijs. Alternatieven voor een kwaliteitsvol, ontwikkelingsgericht onderwijs zijn duidelijk voor handen.

Ten slotte analyseren we in dit nummer ook hoe de Volksrepubliek China de Chinese Republiek Taiwan probeert buiten spel te zetten op de internationale scene en dus ook in Haïti.

De redactie wenst je goede lezing van dit nummer, een gezellige Kerst en een goede jaarwende naar 2018. Een nieuw jaar waar we opnieuw zullen proberen Haïti in je aandacht te houden. Laat ons gerust eens weten of onze webnieuwsbrief aan je verwachtingen voldoet, jouw suggesties zullen zorgvuldig en met respect worden behandeld!

Rhoddy Petit
10 december 2017.

Actueel december 2017

De voorbije maanden was er protest tegen de budgettaire plannen van de regering. Er kwam een einde aan de jarenlange aanwezigheid van de Minustah. De Dominicaanse Republiek blijft het Haïtiaanse immigranten moeilijk maken. Veel Haïtianen in de Verenigde Staten waren ongerust over hun verblijfsvergunning. Ook is er heel wat discussie over de oprichting van een nieuw leger.
Lees verder

Pleidooi voor een pertinent landbouwbeleid in Haïti

Onder impuls van de Coördinatie Europe-Haïti heeft in de periode van mei tot oktober 2017 een ruime groep van Haïtiaanse boerenorganisaties en begeleidende middenveldorganisaties overleg gevoerd en een reeks voorstellen samengebracht in een verklaring voor een aangepast landbouwbeleid en voedselsoevereiniteit in Haïti. Deze verklaring werd publiek gemaakt in een persconferentie in Haïti en kreeg ruime weerklank via radio’s en bij andere organisaties van de sector die zich nog steeds melden om de tekst mee te ondertekenen.
Deze Haïtiaanse coalitie zoekt nu in gesprek te gaan met de overheid om te pleiten voor dit aangepast beleid. Vraag is of er interesse voor is bij de President, die veel beslissingen zelf blijkt te nemen.
De COEH van haar kant heeft de verklaring aangekaart bij de Europese instellingen en de EU-Delegatie in Haïti. Een overleg met de EU-Delegatie en Haïtiaanse organisaties is voorzien in de eerste week van december om de voorstellen toe te lichten en te pleiten voor steun voor de aanpak van dit beleid.
Lees verder

Een mobiele school voor Haïti

Vzw Benefiet Haïti ondersteunt een project voor straatkinderen in Carrefour, Port-au-Prince. Om onderwijsmogelijkheden dichterbij de kinderen te brengen klopten ze aan bij vzw Mobile School in Leuven. Na enkele voorbereidende gesprekken reisde Geert Van Iseghem (vzw Benefiet Haiti), begin september samen met Sander Degelin (vzw Mobile School) naar Haïti om te zien of een eventuele samenwerking mogelijk is.
Lees verder

Zelfontwikkeling in Haïti: droom of realiteit?

Op 3 november 2017 organiseerde PlatformeHaïti.be, het Waals-Brussels platform voor NGO’s en vierde pijlers werkzaam in Haïti, een forum over Haïti in ‘Espace Senghor’, het Franstalig cultureel centrum van Elsene. Aanleiding was de viering van 20 jaar bilaterale samenwerking tussen Wallonië-Bruxelles International en Haïti. Het thema van het forum was: ‘De zelfontwikkeling van Haïti: droom of realiteit’. Een 50-tal mensen was present.
Lees verder

Haïti, de Chinese Tijger en de Chinese Draak

Al meer dan 60 jaar geniet Haïti van de steun van Taiwan (of Republiek China) bij de uitvoering van projecten in verschillende sectoren, zoals landbouw, handel, gezondheidszorg en infrastructuur. Sinds enkele jaren begint ook de grote buur, (de Volksrepubliek) China, aanstalten te maken om de Zijderoute door te trekken tot in Latijns-Amerika.
Lees verder

Juni 2016

We zijn half 2016 en de afronding van de verkiezingen laat nog steeds op zich wachten. In de rubriek Actueel wordt uitvoerig ingegaan op de stappen die gezet werden om klaarheid te krijgen rond de fraude bij de twee verkiezingsrondes van 2015. Het onderzoeksrapport werd met slechts één dag vertraging gepubliceerd en geeft aan om de tweede ronde ofte eerste ronde voor de presidentsverkiezingen te hernemen. Er is intussen een planning uitgevaardigd voor verkiezingen op 9 oktober 2016 en 8 januari 2017. De Europese Unie, die niet akkoord gaat met de conclusies van het onderzoeksrapport, besloot niet verder deel te nemen aan de observatie van de verkiezingen en hun observatiemissie volledig terug te trekken. De andere internationale actoren, o.a. de Organisatie van Amerikaanse Staten, zijn wel bereid om het proces verder te steunen.
Hoewel in de pers veel aandacht gaat naar de hele sage van de verkiezingen, die natuurlijk een belangrijk aspect vormen in het verdere beleid van het land, is de gewone Haïtiaan vooral begaan met de dagelijkse situatie van zijn leven. Hoe de eindjes aan elkaar knopen om rond te komen. En daar helpen de vele transfers uit het buitenland wel een groot deel van de Haïtiaanse gezinnen. Grote zorg en bekommernis van vele gezinnen gaat ook naar hun kinderen en of ze al rondkomen om het schoolgeld te betalen. Toegang tot de school voor alle kinderen was een belofte van de vorige regering. Er waren grootse plannen voor hervorming van het onderwijssysteem, en er zijn stappen gezet, maar ver staat men nog niet.
Tot slot moeten we toch niet alles in een negatief daglicht stellen. Er ontstaan ook steeds meer hoopgevende initiatieven die de Haïtiaan toegang geven tot een betere economische situatie. In deze nieuwsbrief belichten we zo een initiatief, en we hopen in de toekomst nog meer van dit te leveren.

Veel leesgenot en geniet van een deugddoende vakantie met hopelijk een wat drogere zomer.

Greet Schaumans, 15 juni 2016

P.S. We willen graag de website wat moderniseren en verbeteren zodat we er wat actiever kunnen mee te werk gaan. Daarvoor zijn nogal wat middelen nodig, een pak meer dan wat we hebben…
Daarom hier een oproep tot een financiële bijdrage. Het rekeningnummer van het Vlaams Haïti Overleg is BE34 5230 8045 3390; BIC is TRIOBEBB (Triodosbank). Dank voor je steun!

Actueel 4 juni 2016

Haïti zit weeral eens in een politieke crisis. Na het aftreden van president Martelly werd Jocelerme Privert aangesteld als provisoire president. Hij kreeg een mandaat van 120 dagen om verkiezingen te organiseren. Er was sprake van 24 april als verkiezingsdatum, maar die dag passeerde zonder dat er verkiezingen plaatsvonden, tot grote ergernis van de internationale gemeenschap. Veel energie werd gestoken in het oprichten van een onafhankelijke commissie die de fraude tijdens de verschillende verkiezingen van 2015 diende te onderzoeken. Er werd een provisoire eerste minister aangesteld en een nieuwe Voorlopige Kiesraad samengesteld. Ondertussen werd Haïti in de afgelopen maanden geteisterd door noodweer en overstromingen. De voorafgaande droogtes hebben ertoe geleid dat een derde van de bevolking honger lijdt.
Lees verder

De transfers van de Haïtiaanse diaspora

Meer dan 247 miljoen mensen, of 3,4 % van de wereldbevolking, leven niet in het land waar zij geboren zijn. Velen zoeken hun geluk in het buitenland.
De meeste migranten behouden een band met hun land van herkomst. Velen zenden geld naar hun families. In 2015 werden de transfers wereldwijd geschat op 601 miljard USD. Hiervan ging ongeveer 441 miljard USD naar landen in het Zuiden. Deze hulp bedraagt driemaal zoveel als de officiële ontwikkelingshulp en meer dan 10 % van het BNP. Men verwacht dat de transfers in 2016 meer dan 500 miljard USD zullen bedragen. Indien men rekening houdt met transfers langs informele kanalen ligt het totale bedrag waarschijnlijk nog hoger.
Lees verder

Onderwijs in Haïti: hervormingen essentieel

In Haïti blijft het onderwijs rondtollen in een vicieuze cirkel van gebrek aan visie en materiële en menselijke middelen. Er zijn wel uitmuntende pedagogen, die zeer welwillend goed bedoelde plannen maken voor hun politieke overheden. Die plannen worden dan weer om allerlei redenen door deze politici niet doorgezet. Gezinnen leveren bijna bovenmenselijke inspanningen om hun kroost ontwikkelingskansen te bieden. Maar die inspanningen zijn helemaal niet in verhouding tot de resultaten.
Lees verder

Promotie van solidaire economie – hoop voor de landbouw in Haïti

Sociale en solidaire bedrijven komen stilaan op gang

Haïti is een land waar tot vandaag bijna 70% van de bevolking leeft van landbouw of aanverwante activiteiten. Het gaat vaak nog om een overlevingslandbouw, met te weinig technische kennis en middelen.
Toch is er evolutie in de productie en worden steeds meer producten door boerengroepen lokaal verwerkt. Zo komt stilaan een lokale economie op gang, een soort keten van productie – verwerking – vermarkting. Dit gebeurt in steeds meer sectoren : kippenteelt, productie van eieren voor de hoofdzakelijk lokale markt , maniokteelt en verwerking tot bloem en casavebrood, mangoteelt vooral voor export, honing, essentiële oliën, …
We vroegen aan Dirk Wils, oud-coöperant die nu voor AGRISOL werkt, om ons wat uitleg te geven over het tot stand komen en de werking van zo een sociaal bedrijfje. Zijn verhaal volgt hieronder.
Lees verder

Uitnodiging - Haïti 5 jaar later - 29 NOVEMBER • 14U > 21U

OVERZICHT HULP UIT BELGIË • DEBATKINDERRECHTENCREOOLSE MAALTIJDKINDER-ANIMATIEFANFARE NOUVELLE FLIBUSTE

De aardbeving in Haïti op 12 januari 2010. Welke hulp vanuit Vlaanderen en België? En na het vertrek van de grote internationale hulporganisaties, hoe gaat het met de haïtianen? Met de kinderen en de jongeren? De haïtianen doen het nu zelf. Wat onthouden ze van die periode van heropbouw? Hoe organiseren ze zich en wat is voor hen belangrijk? Hoe kijken de kinderen en de jongeren naar hun toekomst?

En boeiend programma met:

  • Overzicht van de hulp uit Vlaanderen en België in cijfers en beelden door Greet Schaumans
  • Debat met Gotson Pierre , journalist en directeur van het Haïtiaanse persagentschap Alterpresse; Yvénia Hilaire , psychologe en algemeen secretaris van de vereniging van Haïtiaanse psychologen, werkt met kwetsbare kinderen in Haïti en Serge Beel , hoofd Zuiddienst 11.11.11.
  • Creoolse maaltijd – aperitief en koffie inbegrepen – en napraten (18€ volwassenen en kinderen via Rhoddy.Petit@telenet.be
  • Kinderanimatie is voorzien tussen 14u30 – 18u00

Over dit alles een muzikaal sausje van de fanfare Nouvelle Flibuste

Meer informatie: Rhoddy.Petit@telenet.be en www.vlaams-haiti-overleg.be/artikels/haiti-5-jaar-later

KOM KIJKEN EN LUISTEREN OP ZATERDAG 29 NOVEMBER • 14U > 21U
DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM · FREDERIK DE MERODESTRAAT 18, MECHELE

Juni 2013

Editoriaal juni 2013

Haïtiaanse presidenten zijn maar al te vaak in hetzelfde bedje ziek. Ze hebben het moeilijk om democratische spelregels te accepteren. Dit gold de laatste vijftig jaar voor Papa Doc, Baby Doc, ja zelfs voor Aristide.

De tendens van huidig president Martelly’s optreden gaat ook al in de richting van een autoritaire alleenheerschappij, paternalisme en dirigisme. Martelly wordt er immers van verdacht om alle instellingen van de staat naar zijn hand te zetten. De sociale programma’s van de overheid worden met veel spektakel aangekondigd, maar ze blijven ondermaats. Ze lijken er alleen op gericht om Martelly te verzekeren van een politiek cliënteel.

Ondertussen slaat honger toe in grote delen van het land. De steun aan de boeren vanwege de overheid blijft zeer beperkt. Er is immers geen nationaal plan met visie op de landbouw. Gelukkig zijn er op Haïti al sinds mensenheugenis de kranige Madam Sara’s, de onmisbare schakels tussen een 700 000 kleinschalige boeren en de verbruikers in de stad.

De aardbeving van januari 2010 is al meer dan drie jaar geleden. Het rampzalig beheer door de internationale gemeenschap van de gevolgen van de aardbeving werd onverbiddelijk in beeld gebracht door Raoul Peck in zijn film Assistance Mortelle. We brengen in deze brief zowel een bespreking van de film als een interview met de maker.

Actueel juni 2013

Zowel voor de regering als voor president Martelly lijkt de organisatie van verkiezingen geen prioriteit. De politieke wil ontbreekt om er werk van te maken. Er moeten nochtans dringend 10 nieuwe senatoren en 140 nieuwe gemeentebesturen gekozen worden. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de verkiezingen nog dit jaar zullen kunnen plaatsvinden.
In het begin van het regenseizoen viel er nagenoeg geen neerslag. Daardoor gaan oogsten mislukken en raken meer en meer mensen ondervoed. Lees meer…

26 april 1963 en 26 april 1986 : dagen om nooit te vergeten

Op 26 april 2013 werden op Haïti (o.a. door FOKAL) een aantal herdenkingsmomenten georganiseerd om de herinnering levend te houden aan twee tragische datums uit de geschiedenis van het land.
In 1957 was François Duvalier (Papa Doc) president van Haïti geworden. Zijn zesjarige ambtstermijn zou normaal gesproken moeten eindigen in 1963. Hij wilde echter niet de fout van zovele voorgangers maken. Lees meer…

Haïti, beschadigd land

In januari 2010 verwoest een aardbeving Haïti en veroorzaakt 230.000 doden. Drie jaar later is de heropbouw mislukt en heeft de internationale hulp zijn belofte niet gehouden. Dit is de vaststelling gemaakt door Raoul Peck in een ontluisterende documentaire. Arte Magazine had een interview met een woedende cineast. Lees meer…

Assistance Mortelle – Dodelijke Hulp

Twee jaar van rampzalig beheer door de internationale gemeenschap van de gevolgen van de aardbeving, het werd onverbiddelijk in beeld gebracht door Raoul Peck.
Op 12 januari jongstleden was het de derde verjaardag van de aardbeving die in Haïti 230.000 doden, 300.000 gewonden en 1,5 miljoen daklozen maakte. Opnieuw werd het een zware balans: een nauwelijks begonnen heropbouw, economisch verval, de bestendiging van de geïmproviseerde kampen en de nieuwe overvolle krottenwijken in Port-au-Prince en omgeving. Lees meer…

CNSA alarmeert voor toenemende voedselonzekerheid

Het jaar 2012 was een opeenvolging van rampen voor de landbouw in Haïti. Twee ongewone droogteperiodes, twee orkanen – Isaac op 24 augustus en Sandy op 24 et 25 oktober – en overstromingen hebben de oogsten zwaar aangetast. Zo staat in het rapport dat CNSA (Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire) onlangs publiceerde.
Voor een land waar de landbouwproductie amper de helft van het nationaal voedselaanbod uitmaakt, hebben die gebeurtenissen een grote weerslag op de bestaansmiddelen en de toegang tot voedsel van een groot deel van de bevolking. Lees meer…

Brazilië ontvangt de Haïtiaanse diaspora met opener armen.

De voorbije jaren kregen slechts 1200 Haïtianen per jaar een visum om te wonen en te werken in Brazilië. Volgens officiële cijfers zijn er zowat 15.000 Haïtianen in Brazilië. Een groot deel van hen hebben hun leven in gevaar gebracht door met mensensmokkelaars de tocht te wagen.
Van 20 tot 25 mei was Lamothe, de eerste minister van Haïti, op bezoek in Brazilië om de economische, sociale en energetische relaties tussen Brazilië en Haïti te bespreken. Tijdens de ontmoeting met de minister van buitenlandse zaken Antonio Patriota, stond zijn ongerustheid over de illegale immigratie van Haïtianen naar Brazilië op de agenda. Lees meer…

Madam Sara – van veld tot markt

De Haïtiaanse Madam Sara’s, steunpilaren van de Haïtiaanse economie, werden al vereeuwigd in talloze schilderijen. In opdracht van Cordaid en IS Academy schreef Talitha STAM, antropologe en journaliste, nu ook een studie over hen. Zij deed het veldwerk gedurende 8 weken tussen augustus en november 2012, ondervroeg daarbij 163 Madam Sara’s en maakt een case study van drie van hen. De volledige tekst van de studie, in het Engels, is te vinden op: http://www.cordaid.org/en/publications/gardens-markets/. Deze studie moet bijdragen tot empowerment van deze moedige vrouwen. Lees meer…

VHO Nieuwsbrief - april 2012

Editoriaal maart 2012

Van de toegezegde internationale hulp heeft twee jaar na de aardbeving maar de helft Haïti bereikt. In de periode rond 12 januari vonden verschillende manifestaties plaats die vooral het schrijnend gebrek aan huisvesting aanklaagden. De decentralisering van Haïti, waarvan al sprake was in de grondwet van 1987, wordt dringend noodzakelijk maar blijkt niet door iedereen gewenst.

De binnenlandse politieke toestand blijft onfris. Premier Conille diende al na vier maand zijn ontslag in en president Martelly ligt weer eens onder vuur, onder meer omdat hij de dubbele nationaliteit zou hebben. Oud-militairen zijn bezig met de heroprichting van het leger en Jean-Claude Duvalier loopt nog steeds straffeloos rond en verschijnt zelfs op openbare plechtigheden. In dat verband schreven op 23 januari verschillende organisaties een open brief aan president Martelly, waarin ze vroegen dat de staat haar verantwoordelijkheid zou opnemen en Duvalier zou laten berechten. Tevens was er op 7 februari een symbolische manifestatie voor het ministerie van justitie, precies de dag waarop 26 jaar geleden een einde kwam aan de dictatuur van Baby Doc.

Actueel maart 2012

President Martelly ligt onder vuur, onder meer omdat hij de dubbele nationaliteit zou hebben. Oud-militairen zijn bezig met de heroprichting van het leger. Duvalier loopt nog steeds straffeloos rond en verschijnt zelfs op openbare plechtigheden. Daarnaast waren er enkele nieuwe aardschokken.

Op 24 februari gaf premier Conille, na amper vier maanden premierschap, zijn ontslag. Aanleiding was de controverse rond de dubbele nationaliteit van de belangrijkste politieke leiders, waaronder ook president Martelly. Daarnaast was er onenigheid over de beslissing van Conille om alle contracten die gesloten werden tijdens de regeerperiode van voormalig premier Bellerive te onderzoeken. Tijdens de noodtoestand van mei 2010 tot oktober 2011. zouden er immers verschillende contracten gesloten zijn zonder openbare aanbesteding. In totaal zou het gaan om een bedrag van 300 miljoen Amerikaanse dollar. Lees meer…

Decentralisering: erg noodzakelijk maar niet door iedereen gewild

Het was al langer gekend, maar de aardbeving van 10 januari 2010 maakte het nog eens pijnlijk duidelijk. Haïti is een sterk gecentraliseerd land … « la République de Port-au-Prince » lacht men wel eens. Maar het geeft wel aan dat alle politieke en economische macht verzameld zit in Port-au-Prince. Wanneer dat centrum dan getroffen wordt door een ramp van dergelijke omvang kan men nationaal enkel reageren met de blote hand. De Port-au-Princiens deden weinig of geen moeite om infrastructuur uit te bouwen in het binnenland voor onderwijs, gezondheidszorg, communicatie … laat staan aanwezig te zijn om de lokale mensen te ondersteunen in de uitbouw van een waardig leven. Continue inwijking maakt van Port-au-Prince dan ook één grote, tegen de hellingen opklimmende ongestructureerde monsterstad. Lees meer…

Recht op huisvesting moet dringend worden gewaarborgd

“Vandaag manifesteren we ook voor allen die er niet meer kunnen bij zijn.
Wij zijn hen nog niet vergeten en zullen hen ook in de toekomst niet vergeten.
En tot de overlevenden zeggen we dat we blijven strijden voor de heropbouw van Haïti.”

In de ochtend van 12 januari 2012 trok een groep vrouwen, kinderen en mannen door de straten van Port-au-Prince. Allen droegen ze witte kleren, een symbool van rouw in Haïti. Op plaatsen die in januari 2010 massagraven waren geworden, werden ter herinnering bloemenkransen neergelegd. Maar de optocht was evenzeer een teken van protest. Twee jaar na de aardbeving was er nog steeds niet gezorgd voor degelijke huisvesting voor de slachtoffers. Klaagzangen werden dan ook afgewisseld met protestliederen, men was het lange wachten beu. Lees meer…

Open brief aan President Martelly

Meneer de President, Wij, ondertekenaars van deze open brief, zijn van oordeel dat het hoogst belangrijk is dat, in naam van de waarheid en de rechtvaardigheid, de natie geïnformeerd wordt over de gevolgen van het op gang brengen van de publieke actie tegen de ex-dictator Jean-Claude Duvalier, na 25 jaar teruggekeerd naar het land dat hij verwoest heeft, na door een volksopstand gedwongen te zijn geweest naar Frankrijk te vluchten.

Slechts enkele dagen na deze terugkeer werden er meerdere klachten neergelegd door slachtoffers van het dictatoriale regime. Het parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Port-au-Prince heeft zich gehaast om ze te overhandigen aan het Kabinet van de onderzoeksrechter, zonder te proberen, zoals de wet dit voorschrijft, om voorafgaande enquêtes uit te voeren, en de daders, de mededaders en de handlangers van alle opgesomde verwerpelijke daden te identificeren. De onderzoeksrechter van zijn kant heeft alleen de klachten aanhoord.

Lees de volledige brief op vlaams-haiti-overleg.be

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

VHO Nieuwsbrief - juni 2010

Van de redactie
Zo schrijft u zich in op de elektronische nieuwsbrief

Voortaan zal het tijdschrift van het Vlaams Haïti Overleg enkel nog elektronisch te lezen zijn via deze webpagina. Wenst u via e-mail op de hoogte te blijven van nieuwe bijdragen, schrijf dan in op de VHO nieuwsbrief.
Lees meer…

Tom D’Haeyer, 6 juni 2010

Overweging
Fizi tiré, pa gin aranjman

Van zodra het geweerschot is afgegaan, valt er geen regeling meer te treffen (Haitïaans spreekwoord)
Lees meer…

Pierre Breyne, 30 juni 2010

Actueel
Haïti Actueel Mei 2010

Het leven gaat verder. De sterk gehavende straten van Port-au-Prince zijn weer overbevolkt met kleine handelaars. President Préval ligt onder vuur omdat hij langer aan wil blijven. Misschien zullen er eind 2010 verkiezingen gehouden worden. De internationale gemeenschap bracht 9 miljard dollar bijeen. Verschillende agentschappen van de Verenigde Naties zijn erg actief. Daarnaast zijn er talloze ngo’s die hun steentje bijdragen aan de wederopbouw.
Lees meer…

Bart Van Malderen, 6 juni 2010

Reisimpressies
Lakay Mwen (Thuis)

“Al in het vliegtuig was ik heel nerveus. Bang van wat ik ging tegen komen. In de luchthaven ging alles vrij vlot bij de immigratie. Eerlijk gezegd, dat ben ik niet gewoon. Toch niet in Haïti.” Eronne Pauyo is Haïtiaanse en verblijft al geruime tijd in België. Dit is het verhaal van haar terugkeer naar Haïti na de verwoestende aardbeving van 12 januari 2010.
Lees meer…

Eronne Pauyo, 6 juni 2010

Verhaal
Het meisje Lovely

Ze heeft haar naam niet gestolen. Lovely is een knap en aangenaam meisje. Door de omstandigheden groeide ze op in het gezin van haar moeders vriendin. Zo kreeg ze twee zusjes en een broer. Ze was dankbaar voor de kansen die ze kreeg, want het had ook heel anders kunnen verlopen. Dank zij een studiebeursje doorliep ze – in het verre binnenland – de secundaire school. Nu studeert ze verder in de hoofdstad.
Lees meer…

Raymond De Caluwé, 6 juni 2010

Activiteit
Ti Coca & Wanga-Nègès in De Roma

De Haïtiaanse groep Ti-Coca & Wanga-Nègès, in 1976 opgericht door David Mettelus, is een van de weinige professionele bands die zich aansluiten bij de traditie van troubadours, kleine bands met akoestische instrumenten en composities die de zoetzure kroniek van de samenleving blootleggen. Ze spelen folkloremuziek en traditionele liederen van het troubadourrepertoire en Konpamelodieën, waarin het temperament van Ti-Coca’s charmante stem perfect tot zijn recht komt. In 1988 kon de band voor het eerst in het buitenland optreden, tijdens het Fort-de-France muziekfestival in Martinique. Sindsdien genieten Ti-Coca & Wanga-Nègès internationale faam. Na het drama in Haïti zijn we blij en vereerd om deze muzikanten in huis te hebben.
Lees meer…


Je ontvangt deze email omdat je je ingeschreven hebt op de VHO Nieuwsbrief. Je adres wordt enkel gebruikt om deze nieuwsbrief over Haïti te versturen. Je kan je steeds uitschrijven met een email naar lievegeers@gmail.com.

Maart 2017

Na een zeer lang en moeizaam proces zijn de verkiezingen eindelijk afgerond in december 2016 en kon Jovenel Moïse op 7 februari ingezworen worden als nieuwe president. Er is intussen ook een eerste minister benoemd en een regering samengesteld. Nu is het wachten op de uitvoering van het programma dat werd voorgesteld. Een korte biografie geeft een idee over wie de nieuwe president is.

Zoals beloofd in vorig nummer brengen we nu het interview met de boeren uit het noordoosten, die in de nabijheid wonen en werken van de bananenplantage die in 2014 met veel tromgeroffel aangekondigd werd door oud-president Martelly en de toenmalige directeur, nu president, Jovenel Moïse. We laten u zelf oordelen over de commentaren van de boeren. Uit recent nieuws van de Haïtiaanse pers blijkt dat het niet zo goed gaat met de plantage, waarop dan snelle reactie kwam van de directie van Agritrans.

Toch zijn er perspectieven, o.a. voor de landbouwsector in Haîti. Dat leerden we uit de bijeenkomst van het Collectif Haïti de France, die een licht wierpen op de verschillende productiefilières die tot stand komen en het werk dat daar nog te doen ligt.

En we wilden graag eens weten hoe een leerkracht lager onderwijs in het binnenland van Haïti naar zijn/haar werk kijkt.

Het interview met voormalig scheutist Jules Van Looveren die jaren in Haîti werkte, tempert dan weer het enthousiasme waarmee we ons voor Haïti inzetten. Maar het is een feit dat het aan de Haïtianen zelf is om werk te maken van de ontwikkeling van hun land. Wij kunnen daar een duw aan geven, met onze inzet, met onze steun en met onze solidariteit. Vlaanderen blijft een gebied dat solidariteit hoog in het vaandel draagt. Dat was te merken op de bijeenkomst van de 4e pijler, waarover we dank zij FINADO een kort verslagje brengen. Noteer ook de boodschap van 11.11.11 in dit verslagje.

Voor de vele Haïtianen die gelovig zijn en ook voor de lezers die met de gelovigen meeleven: met deze 40-dagentijd zijn we onderweg naar de viering van verrijzenis en hoop, naar een Zalig Pasen.
De redactie.

Actueel 10 maart 2017

Op 7 februari legde Jovenel Moïse de eed af als 58ste president van Haïti. De drijvende kracht achter de staatsgreep tegen Aristide in 2004, oud militair Guy Philippe, werd opgepakt en aan de Verenigde Staten uitgeleverd omwille van zijn betrokkenheid bij drugshandel. Er vonden lokale verkiezingen plaats. Haïti ratificeerde het klimaatakkoord van Parijs. De Minustah gaat zich geleidelijk aan terugtrekken uit Haïti. Op 3 maart overleed voormalig president René Préval.
Lees verder

Wie is President Jovenel Moïse?

Jovenel Moïse werd geboren in Trou du Nord (Departement van het Noord-Oosten) op 26 juni 1968 in een bescheiden gezin. Van zijn vader, Etienne Moïse, mecanicien en landbouwer, erfde hij de liefde voor de aarde. Zijn moeder, Lucia Bruno, naaister en handelaarster, bracht hem de burgerlijke en morele waarden en verantwoordelijkheidszin bij.
Lees verder

Opinies over de S.A. AGRITRANS – bananenplantage van Trou du Nord in het Noordoosten

Dirk Vermeyen werkt al drie jaar als coöperant van Broederlijk Delen in het Noordoosten van Haïti met verschillende partner- en boerenorganisaties. Hij ging op twee plaatsen met de mensen praten over het bananenproject opgestart in oktober 2014 door Jovenel Moïse, nu de nieuwe president van Haïti. Jovenel Moïse werkte als agronoom op verschillende plaatsen in Haïti in grote projecten, maar hij is toch het meest bekend door het bananenproject in Trou du Nord, een stadje in het Noorden van Haïti. Daar houdt hij ook zijn bijnaam van ‘Nèg Bannann’ (bijnaam die in de kiescampagne voor Jovenel Moïse werd gebruikt) aan over. Het is een controversieel project waarover nergens correcte informatie te vinden is. In dit artikel komen de boeren zelf aan het woord en geven we hun mening voor wat ze waard is. Het artikel is dan ook onder een soort verslagvorm geschreven.
Lees verder

Een missionaris blikt terug op zijn inzet en land van inzet

Jules Van Looveren werkte ruim 24 jaar in Haïti als pater van Scheut. Intussen is hij al langer terug in België, 28 jaar om precies te zijn. Zijn interesse in de tumultueuze ontwikkelingen in Haïti en vooral zijn groot hart voor de Haïtiaanse mensen doofde nooit. In dit interview proberen we zijn ervaringen, zijn denken over en zijn gevoel voor Haïti te delen met onze lezers.
Lees verder

Naar school gaan in het binnenland van Haïti

Een tijdje geleden vroegen we aan twee leerkrachten lager onderwijs in het binnenland van Haïti om ons over hun werk te vertellen. Allebei werkten ze met een aantal vragen die we hen bezorgden.
We geven hier hun bevindingen weer, zoals zij het zelf geformuleerd hebben.
Lees verder

Recente impulsen in de landbouwsector in Haïti

Het Collectif Haïti de France bestaat sinds 1992. Op dit ogenblik telt het 80 Franse verenigingen en 150 individuen onder zijn leden. Met de cycloon Matthew nog vers in het geheugen werd in november 2016 de nationale bijeenkomst van het Collectif Haiti de France gehouden in Guipry-Messac in Bretagne. Dankzij de deelname van verschillende Haïtianen, actief in het sociale, politieke en economische leven van hun land, klaarde de hemel even op. Hun bijdrage maakt duidelijk dat de hulp aan Haïti niet alleen moet evolueren van een assistentiële aanpak naar partnerschap, maar dat de Haïtianen de mogelijkheid moeten krijgen zelf te handelen en zelf hun organisatorische, technische of financiële middelen te evalueren.
In deze optiek volgt hieronder een overzicht van elementen die kunnen bijdragen tot de heropleving van de landbouw en de veeteelt, gebaseerd op de verwezenlijkingen van Michel Chancy, stichter van Veterimed, staatssecretaris van de dierlijke productie van 2008 tot 2016 en professor aan de Faculteit van Landbouwwetenschappen en Milieu aan de Quisqueya-Universiteit (uniQ) van Port-au-Prince.
Lees verder

Echo van de ‘4de pijler’ bijeenkomst 20 februari 2017

270 deelnemers van 4e pijler organisaties in Vlaanderen kwamen op 20 februari 2017 samen om nieuws en ervaringen te delen. En om kennis te maken met nieuwe initiatieven die leerrijk kunnen zijn voor de 4e pijlerorganisaties. Deze bijeenkomst had plaats in het Vlaams Parlement, wat voor velen ook de gelegenheid was om met dit politiek huis kennis te maken.
Lees verder

September 2015

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief voelen we al de frisheid van de herfst in België. In Haïti blijft het echter heet, symbolisch dan toch, ook al doet het regen- en orkanenseizoen daar zijn intrede.
De rubriek actueel geeft duidelijk aan wat de Haïtianen de voorbije maanden heeft beziggehouden:
De verkiezingen in de eerste plaats, en we hebben daarom ook even teruggeblikt naar de verkiezingen van 2010 en hoe Martelly uiteindelijk aan de macht kwam. De verantwoordelijke van de OEA vond het proces zo grof dat hij er niet kon over zwijgen en zijn ervaringen te boek stelde.
Voor de sociale bewegingen was er ook aandacht voor het terugdenken aan de bezetting door Amerika 100 jaar geleden en de vraag wat er in de voorbije 100 jaar eigenlijk echt veranderd is in de relatie tussen beide landen. Een ander belangrijk actueel thema dat niet zozeer de Haïtianen bezighoudt, maar voor de vele duizenden Haïtianen in de Dominicaanse Republiek is hoe ze hun aanwezigheid daar kunnen in orde brengen, of waar ze naartoe moeten als ze uitgewezen worden. Het risico op een nieuw humanitair drama is groot. En zeggen dat dit een zaak is die met wat goede wil en overleg wel diplomatiek en politiek zou kunnen opgelost worden. Het gaat hier niet om een natuurramp waar menselijke interventie geen vat op heeft.
Veel leesgenot.
Greet Schaumans
8 oktober 2015

Actueel september 2015

Tijdens de parlementsverkiezingen van 9 augustus waren er heel wat onregelmatigheden. De Dominicaanse Republiek zette heel wat mensen de grens over. De epidemie van cholera is nog niet onder controle. Door droogte mislukte een groot deel van de oogst wat meteen de prijzen van de basisproducten deed stijgen.
Lees verder…

De mislukking van de internationale hulp aan Haïti

Dilemma’s en vergissingen
Ricardo Seitenfus was tussen 2004 en 2011 namens Brazilië en de Organisatie van Amerikaanse Staten nauw betrokken bij adviezen en besluitvorming van de zogenaamde ‘vrienden van Haïti’ en de Core Group bestaande uit vertegenwoordigers van landen en internationale organisaties. Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 28 november 2010 stelde hij verbijsterd vast hoe de internationale gemeenschap te werk ging om Jude Célèstin, de kandidaat van Unité, partij van zittend president Préval, de weg naar de tweede ronde te versperren ten voordele van Michel Martely. Edmond Mulet, toenmalig hoofd van de MINUSTAH nam daarin het voortouw en toonde zich gretig in de noodzakelijke manipulaties. Seitenfus distantieerde zich van deze verdraaide verkiezingsuitslag, die een president aan de macht bracht, die het volk niet echt wilde, maar die werd aangeduid door de internationale gemeenschap. Hij besloot de toedracht van deze internationaal georganiseerde verkiezingsfraude openbaar te maken. Na een ophefmakend interview in 2013 schreef hij nu dit boek, wat hem de gelegenheid geeft, zijn wedervaren te kaderen in een breder en historisch perspectief. We brengen je enkele stukken uit zijn inleidende bedenkingen.
Lees verder…

100 jaar na het Amerikaans–Haïtiaanse verdrag van 1915

Op 28 juli 1915 om 11 u. ’s morgens verlieten 300 Amerikaanse mariniers de kruiser Washington, die voor anker lag in de baai van Port-au-Prince. Onder het mom de levens van de Amerikanen en buitenlanders te beschermen, namen zij de controle over van de hoofdstad, wat het begin inluidde van een 19 jaar lange bezetting. De avond voordien waren de Haïtiaanse president Vilbrun Guillaume-Sam en de generaal Charles Oscar Etienne door een woedende menigte uit hun respectievelijke schuilplaatsen, de Franse en de Dominicaanse Ambassade, gehaald en aan stukken gehakt uit wraak om de moord op een honderdtal politieke gevangenen. De Amerikaanse president Woodrow Wilson maakte handig gebruik van de verdeeldheid onder de Haïtianen om zijn wil op te leggen. Voor de Amerikanen kwam het er op aan een wettelijk kader te scheppen voor de bezetting.
Lees verder…

Haïti – Dominicaanse Republiek

Een moeilijk nabuurschap
Recent had ik de kans de film CRISTO REY te zien, in het kader van de week van Peliculatina, in Brussel. De film brengt het verhaal van de verhouding tussen Dominicanen en Haïtianen in de Dominicaanse Republiek en de manier waarop naar de Haïtianen gekeken wordt. In de film wordt duidelijk hoe groot de vooroordelen zijn en hoe kinderen vanaf hun jongste dagen ‘gewaarschuwd’ worden voor die ‘gevaarlijke en slechte’ Haïtianen. Een aanrader voor wie wat inzicht wil krijgen in het probleem.
Lees verder…

juni 2014

Editoriaal juni 2014

Er is thans uitzicht op verkiezingen in Haïti. Normaal gezien vinden ze eind dit jaar plaats. Op 11 april onderschreven echter zes verantwoordelijken, directeurs of coördinatoren van evenveel mensenrechtenorganisaties een open brief om de nationale en internationale publieke opinie in te lichten over doodsbedreigingen die recent geuit werden tegenover mensenrechtenactivisten en journalisten. POHDH, het platform van belangrijke Haïtiaanse Mensenrechtenorganisaties reageerde daarmee alvast op meerdere zware incidenten.

In heel wat regio’s is er weinig tot geen regen gevallen, zodat oogsten mislukten. Dit jaar is een moeilijk jaar voor de landbouw. De droogte die verschillende departementen treft, zorgt voor werkloze boeren en weinig opbrengst. In onze vorige nieuwsbrief brachten we in dat verband reeds een eerste artikel over heuvelmeren, een relatief eenvoudige techniek om het regenwater op te slaan. Deze keer bespreken we een studie die meer in detail ingaat op de rentabiliteit van twee zulke heuvelmeren, namelijk dat van Lorobe en dat van Bassin Bœuf.

Verschillende gebeurtenissen in de Dominicaanse Republiek blijven voor beroering en conflicten zorgen.

Er is helaas ook een nieuwe ziekte neergestreken in Haïti. Waarschijnlijk reisde het virus mee in het bloed van iemand die op reis ging naar een land waar het virus voorkomt. Niet verwonderlijk dus dat de epidemie in het begin vooral in Port-au- Prince woedde. Maar dat de ziekte snel het hele land zou inpalmen, was duidelijk. Traditiegetrouw zullen Haïti en de Dominicaanse Republiek elkaar wederzijds de verantwoordelijkheid geven over hoe de ziekte op het eiland binnenkwam. Ook voor de Dominicaanse Republiek is dit immers geen goed nieuws. Stel maar eens dat de helft van de toeristen na een week vakantie in de Dominicaanse Republiek Chikungunya krijgt, dan zal dat het aantal vakantiegangers toch wel doen dalen. Nu ja, er zou een vaccin in de maak zijn, voor bezoekers en toeristen zou dat een eenvoudige oplossing betekenen. Maar voor veel inwoners blijft het wellicht weer eens afzien.

Actueel juni 2014

Er is uitzicht op verkiezingen. Normaal gezien vinden ze eind dit jaar plaats. In heel wat regio’s is er weinig tot geen regen gevallen, zodat oogsten mislukten. Verschillende gebeurtenissen in de Dominicaanse Republiek blijven voor beroering zorgen.
Op 14 maart tekenden president Martelly, een aantal parlementsleden en vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen een akkoord dat een einde moet maken aan de meningsverschillen over het organiseren van eerlijke verkiezingen. Normaal gezien hadden er verkiezingen moeten plaatsvinden in 2011, maar in de nasleep van de aardbeving van 12 januari 2010 werden de verkiezingen uitgesteld. Lees meer…

Bedreigingen tegen Mensenrechtenorganisaties en Pers

Op 11 april onderschreven zes verantwoordelijken, directeurs of coördinatoren van evenveel mensenrechtenorganisaties een open brief om de nationale en internationale publieke opinie in te lichten, de Haïtiaanse overheid in het bijzonder, over doodsbedreigingen die recent werden geuit tegenover mensenrechtenactivisten en journalisten. POHDH, het platform van belangrijke Haïtiaanse Mensenrechtenorganisaties reageerde daarmee op meerdere zware incidenten. Lees meer…

Chikungunya dagboek

Er is een nieuwe ziekte neergestreken in Haïti. Waarschijnlijk reisde het virus mee in het bloed van iemand die op reis ging naar een land waar het virus voorkomt. Niet verwonderlijk dus dat de epidemie in het begin vooral in Port-au- Prince woedde. Maar dat de ziekte snel het hele land zou inpalmen, was duidelijk. Lees meer…

Rentabiliteit van de heuvelmeren van Lorobe en Bassin Bœuf

Bonnet-Casson Alban maakte in 2005 als eindwerk aan het Franse Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID) een evaluatie van het project “Valorisatie van twee heuvelmeren”, waarin hij zelf van 2003 tot 2005 tewerkgesteld was als vrijwilliger van het Association Française des Volontaires de Progrès (AFVP) bij de boerenbeweging Mouvman Peyzan Papay (MPP) in het kader van het programma Steun aan de Voedselzekerheid gefinancierd door de Europese Unie via de Belgische NGO Protos. Lees meer…

Verspilling in Haiti

In Haïti, in het Departement van het Noordoosten, heeft Broederlijk Delen verschillende partnerorganisaties. Eén daarvan is het “Sant Kiltirel pou Devlopman Karis” (Cultureel Centrum voor de Ontwikkeling van Carice) of SKDK. SKDK werkt heel consequent met de lokale basisorganisaties. Eén van die basisorganisaties is het Mouvman Fanm Peyizan Karis (Beweging van Boerinnen van Carice) of MFPK. En binnen MFPK zijn er heel wat vrouwengroepen. Eén van die groepen runt een stockagecentrum, het Sant Katerin Flon of Centrum Catherine Flon. We hadden een gesprek met Jacqueline Sylfrard Phylidor (of man Mida voor de vrienden). Ze is 54 jaar en coördinatrice van het Centrum Catherine Flon in Carice. Lees meer…

december 2012

Editoriaal december 2012

Na de aardbeving in Haïti waren ongeveer 6.000 Haïtianen naar Brazilië geëmigreerd. De Haïtianen verkozen Brazilië omwille van haar relatief open grenzen in vergelijking met de VS, en de prijs van de reis naar Brazilië was maar ongeveer even duur als naar de VS. Brazilië verwelkomde aanvankelijk de illegale Haïtiaanse diaspora na de aardbeving omwille van humanitaire redenen. Snel werd echter duidelijk dat mensensmokkelaars betrokken waren bij de immigratie. Daarom is op dit moment de houding van de Braziliaanse overheid gekanteld naar een meer restrictief beleid om de mensensmokkel tegen te gaan.

Twee maanden na de doortocht van de tropische storm Isaac werd Haïti zwaar getroffen door de orkaan Sandy, die een groot deel van de oogst vernielde. Mede daardoor worden de kosten voor het levensonderhoud voor veel mensen onbetaalbaar. De ontevredenheid groeit. Her en der waren er manifestaties tegen het regeringsbeleid. President Martelly gaat ondertussen verder met zijn politiek van ‘voldongen feiten’.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Brussel van President Martelly in de week van 19 november 2012, schreef de Coördinatie Europa Haïti overigens een brief aan de presidenten Martelly en Van Rompuy om hun bezorgdheid uit te drukken ten aanzien van de evoluties in Haïti inzake huisvesting na de aardbeving, de mensenrechtensituatie en de voedselzekerheid.

Vier Vlamingen waren op 2 en 3 november 2012 aanwezig op het boeiende Congres van 20-jaar Collectif Haïti de France. Je vindt in deze nieuwsbrief een verslag.

Tevens brengen we een interview met Daniele Magloire, hoofd van Enfofanm, een organisatie die opkomt voor de rechten van de vrouw, en ook nog een korte historische tekst over Haïti’s ‘teruggevonden’ onafhankelijkheidsverklaring.

Actueel november 2012

Twee maanden na de doortocht van de tropische storm Isaac werd Haïti zwaar getroffen door de orkaan Sandy, die een groot deel van de oogst vernielde. Mede daardoor worden de kosten voor het levensonderhoud voor veel mensen onbetaalbaar. De ontevredenheid groeit. Her en der waren er manifestaties tegen het regeringsbeleid. President Martelly gaat ondertussen verder met zijn politiek van ‘voldongen feiten’.
Haïti was nog niet hersteld van de vernielingen die werden aangericht door de tropische storm Isaac of er vond alweer een ravage plaats. Eind oktober kostte de orkaan Sandy het leven aan minstens 54 mensen. Er werden 20 mensen vermist. Meer dan 18 000 families verloren alles. Lees meer…

Belgische Steun aan Haïti na de Aardbeving. Hoe belangrijk is België als donor voor Haïti?

Als vooruitblik op het herstel in Haïti 3 jaar na de aardbeving van januari 2010 geven we graag een zicht op de hulp die vanuit België naar Haïti is gegaan. Dit overzicht is niet helemaal volledig omdat de informatie ontbreekt van zowel de diverse vierde-pijler-organisaties die eigen initiatieven steunen in Haïti, als van de privé-bijdragen die voor één of ander project gestort werden en waarvan noch de koepel van de NGOs (11.11.11) noch de Belgische overheid weet heeft. Lees meer…

Haïtiaans President Martelly bezoekt diplomatiek Europa in Brussel en Coördinatie- Europa -Haïti schrijft President Martelly over zorgwekkende ontwikkelingen in Haïti.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Brussel van President Martelly in de week van 19 november 2012, schreef de Coördinatie Europa Haïti een brief aan de presidenten Martelly en Van Rompuy om hun bezorgdheid uit te drukken ten aanzien van de evoluties in Haïti betreffende de huisvesting na de aardbeving, de mensenrechtensituatie en de voedselzekerheid. Hieronder geven we de brief in Nederlandse vertaling. Lees meer…

Haïtianen in Brazilië in moeilijke papieren

Na de aardbeving in Haïti zijn ongeveer 6.000 Haïtianen naar Brazilië geëmigreerd. De Haïtianen verkiezen Brazilië omwille van haar relatief open grenzen in vergelijking met de VS, en de prijs van de reis naar Brazilië is maar ongeveer even duur als naar de VS. Brazilië verwelkomde de illegale Haïtiaanse diaspora na de aardbeving.omwille van humanitaire redenen De minister van Justitie, Cardozo, vertelde dat elke vluchteling recht heeft op politiek asiel. Er is sprake van een echte emigratiegolf naar Brazilië, in de Braziliaanse kranten spreken ze over de grootste toevloed van immigranten sinds die van de Japanners en van de Italianen. Er heeft zich reeds een echte gemeenschap gevormd. Snel werd echter duidelijk dat mensensmokkelaars betrokken waren bij de immigratie die het lot van vele Haïtianen bezegelde. Daarom is op dit moment de houding van de Braziliaanse overheid gekanteld naar een meer restrictief beleid om de mensensmokkel tegen te gaan. Lees meer…

Haïti’s onafhankelijkheidsverklaring ontdekt

Julia Gaffield, een Canadese die aan een doctoraat werkte over Haïti’s onafhankelijkheidsstrijd, ontdekte in de Nationale Archieven te Kew (Londen) de in januari 1804 gedrukte onafhankelijkheidsverklaring van Haïti.
In februari 2010 trof zij het document aan in de papieren van Sir George Nugent, van 1801 tot 1806 gouverneur van Jamaica. Het was zeker niet toevalligerwijs in diens nalatenschap terechtgekomen. In 1793 was er immers een oorlog uitgebroken tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. De Britten besloten daarop om een expeditieleger naar Saint-Domingue te sturen. Ze wilden het Franse eiland in handen krijgen om op die manier hun eigen kolonies in de regio te vrijwaren voor de invloed van de opstandige Haïtiaanse slaven. Lees meer…

Naar een meer verantwoord vaderschap?

Het Collectif Haïti de France had in maart 2012 een interessant vraaggesprek met Daniele Magloire, hoofd van Enfofanm, een organisatie die opkomt voor de rechten van de vrouw. – De Haïtiaanse maatschappij is ontstaan enerzijds vanuit de logica van het koloniaal systeem, en anderzijds vanuit het patriarchaal systeem dat toen in de Europese maatschappij, en zeer dikwijls ook in de Afrikaanse, in zwang was. De vrouwen bekleedden toen, net zoals in Frankrijk overigens, een minderwaardige positie op het vlak van erfenisrechten en juridische bekwaamheid in het algemeen. Zoals in Afrika meestal het geval was draaiden ze ook op voor de voedselvoorziening en waren ze verstoken van voorvaderlijke erfenis. Het koloniale systeem woog sowieso zwaarder voor de vrouwen omdat ze daarbij nog eens de mannelijke dominantie moesten ondergaan van blanken zowel als van zwarten. Lees meer…

Boeiend Congres van het 20-jarige Collectif Haïti de France op 2-3 november 2012 in Parijs.

Met vier Vlamingen reden we op 2 november 2012 met de Thalys naar Parijs : Greet Schaumans (11.11.11., Broederlijk Delen en Vlaams Haïti Overleg) , Bernadette Simkens (Vlaams Haïti Overleg en Broederlijk delen ), Lut Thyssen (Vl . Haïti Overleg) en Walter De Jongh (vrijwilliger Broederlijk Delen). De sfeer op dit 20-jarig congres was hartelijk en feestelijk. De contacten tussen Haïtianen en Europeanen verliepen gemoedelijk en vriendschappelijk. De meeste presentaties stonden op een hoog niveau.

De feestelijke sfeer van dit 20-jarig bestaan van het Collectif Haïti de France (CHF) kende al een hoogtepunt tijdens de muzikale avond op het einde van de eerste dag. Een Haïtiaans ensemble van zwarte muzikanten met trompetten en trommels bracht ons in een echte Haïtiaanse sfeer. Lees meer…

VHO Nieuwsbrief - juni 2011

Editoriaal juni 2011

Martelly is dan ondertussen goed en wel president, maar er waren ook nog andere verkiezingen, die voor kamer en senaat. En die krijgen nog een staartje.Want er is discussie over 17 zetels van afgevaardigden en 2 Senaatszetels. Als protest tegen deze uitslag braken in het hele land onlusten uit. Woningen en andere gebouwen werden in brand gestoken, auto’s werden bekogeld met flessen en stenen, wegen werden geblokkeerd en barricades opgericht. Lees hierover ondermeer het ervaringsverslag van Dirk Vermeyen.

De organisatie Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) maakte ondertussen een balans op van de mensenrechten in de periode mei 2006 – mei 2011, de 5 jaar onder het voorbije presidentschap van René Préval. De overheidsinstellingen bleken nog verzwakt, en het gerechtelijk apparaat werd nooit versterkt. Préval meldde weliswaar meermaals dat de strijd tegen alle vormen van corruptie belangrijk was, maar echte resultaten bleven jammer genoeg uit.

Tenslotte stellen we de film “Le Pain des Tropiques” voor en geven we nog enkele boekentips mee.

Actueel juni 2011

Op 14 mei legde Michel Martelly de eed af als president van Haïti. Hij werd president na verkiezingen waaraan maar 20% van de stemgerechtigden deelnam. Mede door zijn populistische uitspraken werd hij verkozen, maar wat gaat hij doen? Zijn uitspraken over het heroprichten van het leger doen menigeen de wenkbrauwen fronsen. Daarnaast is er discussie over 17 zetels van afgevaardigden en 2 Senaatszetels. Lees meer…

Daniel-Gerard Rouzier, de kandidaat-premier

De pas verkozen president Michel Martelly stelde begin mei Daniel-Gerard Rouzier voor als nieuwe eerste minister. Deze moet door het parlement nog aanvaard worden. Daniel-Gerard Rouzier werd geboren in 1960. Hij studeerde management en boekhouden.
Hij is directeur-generaal van Sun Auto, exclusief verdeler van General Motors, Honda, Hyundai, Yokohama Tire, General Tire, ACDelco en Dupont in Haïti. Lees meer…

Stand van zaken van de mensenrechten in Haïti na 5 jaar ‘Rene Préval’

RNDDH maakte in mei 2011 een lijvig verslag over de mensenrechten in Haïti na 5 jaar presidentschap van Préval. De mensenrechtenorganisatie toetst de beleidsverklaring van de regering Préval af aan de realiteit. In dit artikel vindt u de korte inhoud. Lees meer…

Verkiezingen met een staartje

De presidentsverkiezingen mogen goed en wel achter de rug zijn – de ‘overwinning’ van Michel Martelly is algemeen aanvaard – maar je zou bijna vergeten dat er ook verkiezingen waren voor de senaat en de kamer. De senatoren worden verkozen per departement, dat is de grootte van een provincie in België, de député’s (kamerleden) worden verkozen per arrondissement. Het zijn posten waarmee veel geld gemoeid is. Je verdient niet alleen een – naar Haïtiaanse normen – zeer hoog salaris, maar je hebt ook nog eens de mogelijkheid om aan de vetpotten te zitten, om beslissingen te beïnvloeden en om je stem voor of tegen een bepaald voorstel duur te verkopen. Er spelen dus grote belangen en het is alles of niets, want voor de verliezers zijn er geen troostprijzen. Lees meer…

Film “Le Pain des Tropiques”

CODEART vzw is een Waalse organisatie met zetel in Hombourg, die ontwikkelingswerk ondersteunt met aangepaste en kleinschalige machines. Hun baseline is ‘des machines pour nourrir les Hommes’ of ‘machines om Mensen te voeden’. In Cinéma Le Parc in Luik waren ze vanuit hun medewerking aan de cassaveries in Haïti gastheer van de film ‘Het brood van de tropen’. Een documentaire film gerealiseerd door Bernard Simon, een man die met veel respect voor de Haïtiaanse boerenfamilies en hun leefomgeving hiermee zijn derde film in Haïti draaide. Lees meer…

Enkele boeken verschenen in 2010

Het laatste jaar verschenen verschillende boeken over Haïti in het Nederlands. We stellen kort voor; 7.0 Hoe ik Haïti overleefde (Jean Mentens), Haiti, een ramp voor journalisten (Hans Jaap Melissen), Het eiland onder de zee (Isabel Allende) en Liefde onder vuur (Hetty Visser). Lees meer…

Maart 2018

Editoriaal

Met deze Lambi-nieuwsbrief van maart 2018 brengen we een heel divers palet op het net en wellicht ook op jouw netvlies.

In actueel brengen we de meest in het oog springende nieuwsfeiten van afgelopen maanden. Helaas weinig opbeurend nieuws, maar vooral intriest zijn de “in memoriam” van Pè Simoly, gewaardeerd charismatisch en geëngageerd priester en vermoord na een bezoek aan de bank. Blijkbaar zou de moord toch eerder politiek gekleurd zijn. Zoals veel te vaak in Haïti is het onderzoek in volle gang, maar blijft het daar hopelijk niet bij. De straffeloosheid algemeen, en t.a.v. moordenaars zeker, moet dringend gestopt. Pè Simoly krijgt verder de passende aandacht van een van zijn ex-leerkrachten. Met het overlijden van Gerald Mathurin verliest Haïti één van die sterkhouders uit het middenveld, die zich onvermoeibaar blijven inspannen voor hun droom: een ander, beter en inclusief Haïti. Deze integere agronoom met visie op ontwikkeling en ex-minister van landbouw verdwijnt te vroeg uit deze wereld. Een vroeger medewerkster deelt haar ervaringen met hem.

Ook langs deze kant van de Atlantische oceaan leven onvermoeibare mensen. Sophie Van Gheel is zo’n ondernemende en gedreven vrouw. Haar droom is de ontplooiing van alle kinderen met kwalitatief onderwijs als eerste bouwsteen. Haar VZW Cunina groeide helemaal uit tot een speciale ngo. Een gesprek met haar mondde uit in een ferm stuk lectuur, getuige van Belgische generositeit.

Veel generositeit was er ook na de verwoestende aardbeving op 12 januari 2010. Na jaren van nood- hulp en programma’s van heropbouw gaan we met een mensenrechtenorganisatie op zoek naar overlevers, die de ramp nog steeds niet achter zich kunnen laten en een precair leven leiden. Niemand zou nog in deze situatie mogen zijn, maar het blijven er nog veel te veel!

In Haïti is kunst verrassend en breed. Of het om muziek gaat of om metaalsculpturen, ambacht en Afrika zijn dan nooit ver weg. Voodoo blijft voor de mensen de eerste bron van inspiratie. Een Nederlandse muziekjournalist ging op zoek vanuit de VS naar de oorsprong van deze bron in Benin. En ook de cultuur van de metaalsculpturen, groot en klein, voert terug naar een territorium dat Noailles heet, net buiten de hoofdstad in Croix-de-Boucquet op weg naar Malpasse.

In onze relaties is de andere niet altijd makkelijk te doorgronden. Veel van onze lezers hebben veel empathie met het Haïtiaanse volk en tonen zich genereus solidair met hen. Het is ook goed om eens stil te staan bij de invloed van de levensgeschiedenis van een volk. Slavernij heeft vast veel slecht genezen wonden en littekens achter gelaten, niet zonder gevolgen voor de huidige generaties. Een Afro-Amerikaanse professor Joy Degruy Leary loodst ons via haar boek tot bij dit post traumatisch slavernij syndroom. Noodzakelijk om het te erkennen en om het helingsproces te bespoedigen.

De Coördinatie Europa Haïti (CoEH) houdt een goed contact met de Haïtiaanse middenveldorganisaties en kan op die manier ook de Europese administratie en de Europese parlementairen informeren over wat bij de basis en hun organisaties leeft in Haïti. Zo komt doorleefde ervaring boven drijven in het debat en krijgen de inzichten om beter werk te leveren ook betere kansen. Een zeer nuttige functie!

Nog even meegeven dat we hard op zoek zijn om onze website te vernieuwen. Wie ons kan en wil helpen, laat het niet na! Wie een duit in ons zakje wil doen het kan op de Triodosrekening van het Vlaams Haïti Overleg: BE34 5230 8045 3300

Actueel maart 2018

Fraai nieuws is bijna niet te vinden in Haïti. De afgelopen maanden kwamen de mensen op straat om te betogen tegen de corruptie en het klimaat van straffeloosheid. Meer dan 3 miljard dollar van het PetroCaribe fonds is achterovergedrukt door de machthebbers. Er werd een katholiek priester vermoord. Haïti haalde ook het wereldnieuws door de uitspraak van de Amerikaanse president Trump die het een ‘shithole- country’ noemde. Daarnaast was er het schandaal rond enkele Oxfam-medewerkers die in Haïti seksfeestjes organiseerden.
Lees verder

Aanslag op priester Joseph Simoly

Op 21 december 2017 werd de priester Joseph Simoly (54), vicaris van de Parochie Sacré-Coeur van Turgeau, Port-au-Prince, vermoord vlak bij zijn woning aan de Route des Frères. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Wat eerst op een roofmoord leek, blijkt bij nader inzien een politieke afrekening.
Lees verder

In Memoriam: Gerald Mathurin, voorvechter van een rechtvaardiger Haïti

Op zaterdag 3 maart overleed in Port-au-Prince de verantwoordelijke van CROSE en voormalige minister van landbouw Gerald MATHURIN. Hij was vooral een gedreven en zeer sociaal bewogen leider en boegbeeld, niet alleen van de sociale beweging in het Zuidoostelijk departement, maar ook van de nationale boerenbeweging. Ilse Roels mocht nauw met hem samenwerken en geeft ons een beeld van deze geëngageerde man.
Lees verder

Een gesprek met Sophie Vangheel

Op 12 maart had ik een gaatje kunnen reserveren in de drukke agenda van Sophie Vangheel tussen een reis naar Haïti en de Filipijnen in. De bedoeling was een interview, maar het werd eerder een gesprek waarbij we als een helikopter over het jonge leven van Sophie vlogen, over haar bruisend leven als mama en echtgenote van een succesvolle ondernemer en hoe ze vervulling zocht en vindt in het goede doelendepartement van deze wereld. Een leven dat liep en loopt als een HStrein, dat ik u hierbij ook boeiend hoop te serveren.
Lees verder

12 januari 2010 – 12 januari 2018

12 januari 2018 is acht jaar na de verwoestende aardbeving die Haïtiaanse gezinnen in rouw ondergedompelde en die een onmetelijke materiële schade veroorzaakte voor het ganse land.
In de week voorafgaand aan de achtste verjaardag van deze ramp documenteerde RNDDH (Nationaal Netwerk voor de Verdediging van de Mensenrechten) de situatie in de verschillende gemeenten van het Departement West. Bij deze evaluatie in het sterkst getroffen departement werden de algemene situatie en de leefomstandigheden bekeken van de bevolking, die nog steeds in voorlopige kampen, dorpen of hervestigingsplaatsen leeft.
Lees verder

Van New Orleans tot Cotonou op het ritme van de goden

Leendert van der Valk is muziekjournalist en recensent Afrikaanse en Afro-Caribische muziek. Van hem verscheen in april 2017 “Voudou van New Orleans tot Cotonou op het ritme van de goden”, over de relatie tussen voudou (of voodoo) en muziek.
Lees verder

Vrouwelijke metaalkunstenaars in Haïti

In Noailles, op de weg van Port-au-Prince naar Malepasse (grens met de Dominicaanse Republiek) wordt de metaalkunst sinds 1950 van vader op zoon doorgegeven. Opmerkelijk is dat in dit professioneel mannenbastion een collectief van vrouwelijke metaalkunstenaars aan het werk is. Misschien een aandachtspunt in het kader van 8 maart – vrouwendag?
Lees verder

Post Traumatisch Slavernij Syndroom

Het boek ‘Post Traumatic Slave Syndrome’ grijpt je naar de keel. Professor Joy Degruy Leary, Ph.D., van de Universiteit van Portland USA publiceerde het in 2005. Ik kreeg een kopie te pakken via vrienden in de VS. Ik heb geen idee of het boek ondertussen ook in andere talen dan het Engels verkrijgbaar is. Toegegeven, sociale wetenschappen is mijn vakgebied en mijn interesseveld, maar ik kan het eenieder aanbevelen. Hoewel het een wetenschappelijk werk is, leest het als een roman, onder meer omdat Professor Degruy gebruik maakt van anekdotes en verhalen uit haar rijke ervaring om haar argumenten te onderbouwen.
Lees verder

De Europese Unie en Haïti – druk eindejaar 2017 en begin 2018

Het recente berichtenbulletin van de Coördinatie Europa Haïti van februari geeft ons inzage in heel wat activiteiten waarbij de Europese Unie actief was in verband met Haïti.
Er was begin december het bezoek van president Jovenel Moïse in Parijs en Brussel. Haïti was half december gastland voor de Algemene Parlementaire Vergadering van de EU-ACP (Asia-Caraïben-Pacific) landen.
Deze bijeenkomsten waren voor het Europees netwerk Coördinatie Europa – Haïti de gelegenheid om de nationale overheden in Europa en de Europarlementariërs te informeren over de situatie in het land, vanuit het standpunt van het Haïtiaanse middenveld.
Lees verder

September 2016

Als ik even terugblik naar de vorige nummers van onze nieuwsbrief stel ik vast dat de verkiezingen in Haïti al twee jaar een groot deel van de actualiteit domineren. Bij het proces in 2015 liep veel verkeerd. De Haïtianen werden hoe langer hoe misnoegder over de internationale inmengingen en lieten dit duidelijk blijken. De internationale gemeenschap gaf daarom toe het proces meer in handen van de Haïtianen te geven, na een overeenkomst rond het aftreden van president Martelly . Uiteraard loopt dit proces niet van een leien dakje en maakt het de internationale gemeenschap zenuwachtig, want er is dringend nood aan een legitiem bestuur van het land. Bij het bezoek van drie Haïtiaanse verantwoordelijken uit sociale organisaties aan de Europese instanties bracht de EU dit ook ter sprake. De EU was duidelijk niet akkoord met de beslissing om de verkiezingen van 2015 te annuleren en nu in 2016 te hernemen. Volgens hen waren er wel wat onregelmatigheden, maar was er zeker geen sprake van grootschalige fraude. Snel zorgen voor een verkozen – en dus ‘democratisch’ bestuur – is hun boodschap.
Het werk rond mensenrechten in Haïti zorgt er mee voor dat Haïtianen hun stem durven laten horen en ook hun eigen politiekers meer op hun verantwoordelijkheden wijzen. Dat lezen we ook in het interview met Jan Hanssens.
Dat de klimaatverandering zich ook in Haïti sterk laat voelen, blijkt duidelijk uit de grote moeite die de Haïtiaanse boeren hebben om hun productie op peil te houden. Voedselschaarste dreigt en er komt maar geen aandacht voor een aangepast beleid rond landbouw en voedselproductie. Ook dit punt haalde de Haïtiaanse delegatie aan bij het bezoek aan de Europese Unie.
Toch is er ook verandering in de Haïtiaanse samenleving. De bevolking wordt zich meer bewust van hun rechten en plichten, hebben meer inzichten in het functioneren van de samenleving. Het feit dat er in al de moeilijkheden rond het verkiezingsproces geen explosieve gewelduitbarstingen waren, en dat men oplossingen zoekt via overleg – dat weliswaar zeer traag evolueert – is volgens velen een stap in de goede richting.
We hopen, samen met de vele Haïtianen.

P.S. Er zijn in september heel wat culturele activiteiten rond Haïti in het Brusselse, ons meegedeeld door Echanges et Synergie, zie http://www.easyasbl.be/

Greet Schaumans, 8 september 2016

Aktueel 30 augustus 2016

Begin juni werd een nieuwe verkiezingskalender bekendgemaakt. Het politieke leven werd gedomineerd door de vraag of voorlopig president Privert aan mocht blijven nadat de termijn van zijn tijdelijk mandaat verstreken was. Opnieuw dreigen heel wat mensen met Haïtiaanse roots uit de Dominicaanse Republiek gezet te worden. In Haïti zelf worden veel mensen getroffen door de stijging van de prijzen en de toenemende onveiligheid…
Lees verder

Voedselproductie zwaar onder druk door droogte. Ja, maar…

Haïtiaanse boerenfamilies krijgen het steeds moeilijker om van hun werk te leven en het land te voeden, zelfs om zichzelf te voeden. De redenen zijn veelvuldig, de oorzaken verspreid. Maar als het Wereldvoedselprogramma onthult dat in Haïti 3,6 miljoen mensen honger lijden, is dat een pijnlijke score voor een vooral op landbouw gericht land. De twee voorbije jaren waren slechte boerenjaren vooral ingevolge de droogte veroorzaakt door El Niño. Door verzwakking van dit fenomeen is het eerste landbouwseizoen van 2016 veel beter verlopen. Is daarmee het tij nu gekeerd? We gaan dieper in op een aantal aspecten…
Lees verder

Interview met Jan Hanssens, meer dan 40 jaar in Haïti

Tijdens zijn drukke driejaarlijkse vakantie vond de Scheutist Jan Hanssens toch de tijd een interview toe te staan. Zijn activiteiten van de laatste 15 jaar spitsen zich voornamelijk toe op de bescherming van de mensenrechten…
Lees verder

Eerste indrukken over het bezoek van een Haïtiaanse delegatie aan Brussel en Parijs

Van maandag 27 juni tot woensdag 29 juni bezochten drie vertegenwoordigers van de Haïtiaanse civiele maatschappij Brussel op uitnodiging van de Coördinatie Europa-Haïti (COEH). Gedurende hun verblijf hadden ze ontmoetingen zowel met leden van het Europese Parlement als met Europese programmaverantwoordelijken en stafmedewerkers van Europese NGO’s. Van 30 juni tot 2 juli waren ze in Parijs waar ze ontmoetingen hadden met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en met Franse NGO’s en stafleden op het vlak van ontwikkelingshulp. Het doel van hun bezoek was de presentatie van een analyse van de huidige politieke en socio-economische toestand vanuit het standpunt van de civiele maatschappij, in het licht van toekomstige onderhandelingen over het verderzetten van Europese hulp en ondersteuning aan Haïti. De bezoekers wilden ook aandacht vragen voor de penibele voedselsituatie in hun land, die tot een echte voedselcrisis zou kunnen uitgroeien als er geen actie ondernomen wordt…
Lees verder

December 2014

Editoriaal

Niemand kan ontkennen dat Haïti het land blijft van verrassingen … en misschien toch ook niet?…
Het onverwachte overlijden van ‘Baby Doc’ Jean Claude Duvalier en de hetze rond al of niet een officiële begrafenis zorgde voor commotie bij de slachtoffers van zijn dictatoriaal bewind en bij de mensenrechtenorganisaties. Vele pijnlijke herinneringen kwamen naar boven bij heel veel families die slachtoffer werden van de harde repressie van de Tonton Macoutes, en waarvoor tot vandaag niemand werd gestraft.
De voorziene verkiezingen : het wordt een lang vervolgverhaal. Regering en parlement komen niet tot eensgezindheid, straatprotesten overal en bijna wekelijks doen de druk toenemen en– wellicht onder druk van de internationale gemeenschap – wordt toch een oplossing gezocht. De door president Martelly opgerichte consultatieve commissie komt met een rapport waarbij o.a. het ontslag van de eerste minister en zijn regering wordt geëist. Het moet gezegd : dat men tot overleg kwam en de toestand niet laat escaleren tot het geweld de straat beheerst, is toch wel een vooruitgang vergeleken met eind 2003-begin 2004 toen Aristide verplicht moest vertrekken. Toch worden er hete politieke maanden verwacht… of zal de ‘internationale gemeenschap’ de knoop weer ontwarren?
Intussen naderen we de herdenkingsdag van de aardbeving, 5 jaar is het al geleden. Heropbouw is nog steeds aan de gang, er gebeurde al heel wat en er is een en ander verbeterd. Maar er is nog bergenvol werk om voor de grote massa de situatie te verbeteren. Investeringen in een sociaal beleid laten op zich wachten. En de droom van een beter Haïti ligt nog veraf. Dit konden we ook horen op de dag die het Vlaams Haïti Overleg organiseerde op 29 november in Mechelen. De vele organisaties in Haïti met steun van onze solidariteit werken moedig voort aan een betere toekomst. Een heel klein voorbeeldje hiervan is de oprichting van de Academie van de Creoolse taal. En de nieuwe ecologische woondorpen.

Actueel december 2014

Voormalig dictator Jean-Claude Duvalier overleed onverwacht. Er werden nog steeds geen parlementsverkiezingen gehouden en evenmin voor de vernieuwing van de lokale besturen. Eind 2015 moeten daarenboven ook presidentsverkiezingen gehouden worden. Onderstussen staat ex-president Aristide onder huisarrest. Lees meer…

Haïti vijf jaar later

Op 12 januari 2015 zal het 5 jaar geleden zijn dat een krachtige aardbeving Haïti trof. Met het epicentrum vlakbij de dichtbevolkte hoofdstad Port-au-Prince, waren er ontelbaar veel slachtoffers en was grote ellende het gevolg. Internationaal kwamen ongeziene solidariteitscampagnes op gang. Wie herinnert zich niet de 1212-campagne ‘Haïti Lavi’ bij ons. 5 Jaar later zijn vele internationale hulporganisaties vertrokken. Organisaties die vóór de aardbeving reeds samenwerkten met locale organisaties blijven met hen verder werken en hanteren een lange termijnvisie. Binnen het Vlaams Haïti Overleg dachten we dat het een goed moment was om terug te blikken op de aflopende hulpverlening en vroegen we ons af hoe de Haïtianen zelf terug kijken op deze periode en vooral hoe ze hun toekomst zien, ook deze van de kinderen en jongeren en het Haïtiaanse middenveld. Lees meer…

De slag bij Vertières

Een paar weken geleden verscheen het boek “l’Armée indigène. La défaite de Napoléon” van Jean Pierre Le Glaunec, historicus en professor geschiedenis aan de universiteit van Sherbrooke in Canada. Lees meer…

Een plots Overlijden

Op 4 oktober overleed Jean-Claude Duvalier (Baby-Doc) in de hoofdstad Port-au-Prince. De gewezen dictator van Haïti – tweemaal tot “Président à vie” verkozen – werd amper 63 jaar oud. Door zijn plotse hartaanval behoort het regime Duvalier nu tot de geschiedenis. Bij dit overlijden kwamen vage herinneringen opnieuw klaar voor de geest en oude littekens werden opnieuw pijnlijke wonden. Lees meer…

Oprichting van de Academie van het Creools

Na vele jaren krijgt Haïti een Academie van de Creoolse taal. Het is een erkenning voor het jarenlange werk van lokale organisaties voor de bevordering en waardering voor de eigen taal die door de grote meerderheid van de bevolking de enige taal is waarin ze zich vlot kunnen uitdrukken.Lees meer…

Het oog ziet, de mond moet spreken (Je wè bouch fèt pou pale)

De Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede in nauwe samenwerking met de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede van het Aartsbisdom Port-au-Prince heeft haar 50ste rapport gepubliceerd over geweld en misdaad in het hoofdstedelijk gebied. Dit rapport geeft de waarnemingen weer van de periode januari – maart 2014. Met 269 slachtoffers in drie maanden zet zo’n rapport de schijnwerpers op de harde misdaadcijfers. Deze cijfers liggen evenwel ver onder de misdaadcijfers in bijvoorbeeld steden in de Verenigde Staten of in andere grote Latijns Amerikaanse steden. In tegenstelling tot het geldend vooroordeel is het Haïtiaanse volk helemaal niet gewelddadig, het reageert meestal met passieve weerstand. Lees meer…

September 2013

Editoriaal augustus 2013

De Haïtiaanse mensenrechtenorganisatie RNDDH (Réseau national de défense des droits humains) zegt in een recent rapport dat de onveiligheid is toegenomen tijdens de regeerperiode van president Martelly en eerste minister Lamothe. Personen die op onrechtmatige wijze rijk zijn geworden, of die betrokken zijn bij witwaspraktijken of de schatkist plunderen, lopen vrij rond.

Zo werd op 11 juli rechter Joseph, die bereid was om een klacht tegen de vrouw en de zoon van Martelly ernstig te nemen, bedreigd en zwaar onder druk gezet tijdens een ontmoeting met president Martelly en premier Lamothe. Twee dagen later werd rechter Joseph met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar hij nog dezelfde dag overleed. Volgens de dokters kon stress de oorzaak van een hersenbloeding zijn geweest. Rechter Joseph stond immers onder extreem hoge druk.

Dezelfde RNDDH tekende op 23 april 2013 de getuigenis op van Sherlson Sanon, geboren op 16 december 1988. Sherlson Sanon beweert door ex-senator Joseph Lambert, nu raadgever van president Martelly en senator Edwin Zenny, aangezet te zijn om verkiezingsfraude te plegen, drugs te verhandelen, te kidnappen en te moorden.

Ondertussen blijft de heropbouw na die fatale aardbeving van 12 januari 2010 een moeizaam proces. Veel mensen, waaronder ook bekenden zoals Raoul Peck (zie vorige nieuwsbrief) zijn daar terecht boos over. Allerhande verklaringen waren er voor de vertragingen en die waren wellicht soms steekhoudend. Maar meer dan drie jaar na de aardbeving hadden veel belemmeringen toch moeten opgeruimd zijn. Voor de getroffenen en vooral de ruim 300.000 daklozen in de nog ruim 300 kampen, blijft het allemaal bitter.

Wij verontschuldigen ons voor de late verzending van deze nieuwsbrief. Dit was te wijten aan een technisch probleem dat we ondertussen gelukkig hebben kunnen oplossen.

Actueel augustus 2013

Het is nu vrijwel zeker dat er dit jaar geen verkiezingen zullen worden gehouden. President Martelly gaat wellicht het land besturen via decreten. Zijn vrouw en zoon worden beschuldigd van corruptie. De rechter die een zaak tegen hen begon werd zwaar geïntimideerd en stierf aan een hersenbloeding. Lees meer…

Eigenaardige groei van de tertiaire sector in de Haïtiaanse economie

In de economie onderscheidt men vier sectoren: de primaire (landbouw, visvangst en veeteelt), de secundaire (industrie), de tertiaire (diensten) en de quartaire (overheid). In de loop van de 20e eeuw kende de Haïtiaanse tertiaire sector een enorme groei, die echter totaal anders verliep dan in de westerse rijke landen. In Haïti maakt de tertiaire sector nu al 60 % uit van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Lees meer…

Heropbouw Haïti: een veelkoppige draak

De heropbouw na die fatale aardbeving van 12 januari 2010 is een moeizaam proces, dat weten we intussen wel. Veel mensen, waaronder ook bekenden zoals Raoul Peck (zie vorige nieuwsbrief) zijn daar terecht boos over. Allerhande verklaringen waren er voor de vertragingen en die waren vast ook steekhoudend. Maar meer dan drie jaar na de aardbeving hadden veel belemmeringen moeten opgeruimd zijn. Voor de getroffenen en vooral de ruim 300.000 daklozen in de nog ruim 300 kampen, blijft het allemaal bitter. Volgens Amnesty International leeft trouwens een vierde van deze daklozen onder permanente dreiging om gewelddadig te worden uitgezet. Lees meer…

Sherlson Sanon, getuigenis van een ex-kindsoldaat

De mensenrechtenorganisatie ‘Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) tekende op 23 april 2013 de getuigenis op van Sherlson Sanon, geboren op 16 december 1988. Sherlson Sanon beweert door ex-senator Joseph Lambert, nu raadgever van president Martelly en senator Edwin Zenny, aangezet te zijn om verkiezingsfraude te plegen, drugs te verhandelen, te kidnappen en te moorden. Lees meer…