VHO Nieuwsbrief - september 2011

Editoriaal augustus 2011

Drie maanden na zijn eedaflegging is president Martelly er nog steeds niet in geslaagd om een eerste minister aan te stellen. Twee kandidaten werden reeds afgewezen. Het is dan ook erg onduidelijk hoe Martelly de problemen in zijn land gaat kunnen aanpakken.

Ondertussen leven nog steeds meer dan 600 000 Haïtianen in tentenkampen, al is de status van die bewoners niet altijd duidelijk. Hoe dan ook, de opbouw van het land door de overheid komt erg traag op gang.

Op dit ogenblik wordt het ook duidelijk dat de regering onder de vorige president René Préval zich erg onverschillig heeft getoond tegenover de vraag naar betere gezondheidszorg in Haïti.

Actueel augustus 2011

Het is nu al meer dan drie maanden sinds Martelly de eed aflegde als president, en er is nog steeds geen eerste minister. Martelly stelde twee kandidaat premiers voor, maar ze werden allebei niet aanvaard door het parlement. Zolang er geen regering is, kan er niet serieus gestart worden met de heropbouw en de plannen van Martelly om het onderwijs gratis te maken. Lees meer…

Daklozenkampen zijn niet helemaal wat ze lijken

Bij de aardbeving verloren veel mensen hun huis of was het zo beschadigd dat het onbewoonbaar werd verklaard en nadien werd afgebroken. Enkele maanden na de aardbeving werd dit aantal op 200.000 gebouwen geschat en verbleven omstreeks anderhalf miljoen mensen in tentenkampen. In de periode van de naschokken en totale chaos was het ook ten stelligste afgeraden om in beschadigde huizen te vertoeven. De slachtoffers trokken naar alle mogelijke open terreinen in de stad: stadsparken, sportvelden, grote binnenplaatsen, parkeerterreinen, …. Elke open, beschikbare ruimte werd een klein – of een reuzenkamp. De kampen kwamen vooral in de aandacht omdat ze vaak slecht georganiseerd waren en slechts uitzonderingen beantwoordden aan de geldende standaarden van oppervlakte en hygiëne. Lees meer…

De laatste vijf jaar onder de loep: Gezondheid blijft ZORG!

President René Preval heeft niets in het werk gesteld om de bevolking ervan te overtuigen dat hij een gezondheidssysteem op poten wou zetten dat toegankelijk was voor allen en beantwoordde aan minimale kwaliteitseisen. Integendeel, tijdens zijn mandaat zijn meer dan ooit internationale organisaties die werken in het domein van gezondheidszorg, zich in Haiti komen vestigen, omdat de vraag naar gezondheidszorgen zo groot was geworden en omdat de Haïtiaanse staat zich onverschillig toonde tegenover deze vraag. Lees meer…