Oktober 2014

Editoriaal

Belangrijk nieuws liep binnen bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief: het plotse overlijden van Jean-Claude Duvalier alias Baby Doc op 4 oktober 2014. Hij was president à vie en bestuurde het land als dictator van 1971 tot 1986, naar het voorbeeld van zijn vader. In een volgende brief brengen we meer achtergrondnieuws.

Eind september is er nog steeds geen eenzgezindheid over de verkiezingscommissie en de kieswet. Het wordt dus krap om op 26 oktober verkiezingen te organiseren. De druk van buitenaf is groot om toch tot een akkoord te komen. Want geen verkiezingen betekent dat het parlement zonder mandaat is vanaf februari 2015 en dat zet de deur open voor bestuur bij decreet door de president.

Intussen gaat het leven voort voor de gewone burger in Haïti. In het actueel kunnen jullie lezen wat er de voorbije drie maanden aan de orde van de actualiteit was in Haïti. We laten het licht ook schijnen op de vele discussies rond het minimumloon dat al of niet toegepast wordt in de verschillende sectoren van bedrijvigheid. En we gaan dieper in op de complexe en jarenlange problemen rond straffeloosheid die ook vandaag nog steeds aan de orde zijn en eigenlijk de basis vormen van het gebrek aan vooruitgang in het land.
Veel leesgenot.

Actueel september 2014

De verkiezingen staan voor de deur en dat brengt de nodige onrust met zich mee. Voormalig president Aristide wordt geviseerd door het gerecht. De wederopbouw na de aardbeving van 2010 verloopt niet zoals het zou moeten en is nog steeds niet voltooid. Kardinaal Langlois kant zich tegen de voodoo, en het mandaat van de soldaten van de Minustah is met een jaar verlengd. Lees meer…

Chikiwo – een nieuwe ziekte?

Na de Chikungunya-plaag in Haïti zou je kunnen denken dat weer een nieuwe ziekte de Haïtianen treft. Deze keer zijn het vooral jongeren die aangestoken worden. Jongeren van Chiro Haïti (Kiwo Ayiti in het Creools) en Chiro Vlaanderen. Lees meer…

Het Haïtiaanse middenveld. Don Quichote in Haïti?

In de nieuwsbrief van Maart-April 2014 gaf ik wat indrukken over de veranderingen die in Haïti aan gang zijn en zichtbaar worden, 4 jaar na de verwoestende aardbeving. De overheid levert inspanningen om een en ander te realiseren. Ze wil vooral voor een goed imago zorgen dat investeerders kan lokken. In stilte werken echter ook vele lokale organisaties van het middenveld aan heropbouw, aan capaciteitsversterking, aan verandering van mentaliteit en aan nieuwe en creatieve initiatieven. Hiermee willen ze in Haïti zelf werkgelegenheid scheppen, in eigen voedsel voorzien, lokale economische activiteiten opzetten en op termijn minder afhankelijk worden van de buitenlandse steun. In welke mate deze lokale initiatieven de interesse wekken van de overheid of inspireren tot een beleid voor versterking van de inlandse economie, blijft momenteel een wel open vraag. Lees meer…

Straffeloosheid creëert een onaantastbare kaste in Haïti

Op 28 augustus jl. werd de twintigste verjaardag herdacht van de brutale moord op Jean Marie Vincent. In ’94 werd hij doodgeschoten aan de ingang van het huis van zijn congregatie, de Montfortanen. Haïti leefde toen onder het zeer repressieve regime van luitenant-generaal Raoul Cedras, die op 30 september 1991 een staatsgreep pleegde tegen de nog geen jaar eerder eerste democratisch verkozen president Bertrand Aristide. Vincent was een geëngageerd priester, vormingswerker en sociaal ondernemer. Tussen 1971 en 1987 was hij één van de begeleiders van de boerenbeweging ‘Tèt Ansanm’ in het Noordwesten, die later uitgroeide tot de nationaal georganiseerde boerenbeweging ‘Tèt Kole Ti Peyizan’. Tot vandaag, 20 jaar later dus, lopen zijn moordenaars nog steeds vrij rond. Het is één van de sprekende voorbeelden die het klimaat van straffeloosheid in Haïti illustreren. Lees meer…

Loondiefstal in de sweatshops

Op 16 april 2014 werden bij presidentieel besluit de minimumlonen vastgelegd. In ondernemingen uit segment A: banken, supermarkten, privé-scholen, (25 sectoren in totaal), ligt het minimumloon op 260 HTG (Haitiaanse gourdes) per werkdag van 8 uur. In ondernemingen uit segment B: kapsalons, mijnen en steengroeven, groothandel, (16 sectoren) ligt het minimumloon op 240 HTG. In ondernemingen uit segment C: landbouw en veeteelt, NGO’s, restaurants, maakindustrie, (9 sectoren) ligt het minimumloon op 225 HTG. In de exportgerichte assemblage-industrie ligt het minimumloon op 225 HTG, met dien verstande dat de productiequota moeten toelaten dat een ervaren arbeider minstens 300 HTG (= 6,52 USD = 5 EURO) per werkdag kan verdienen. Ten slotte wordt het minimumloon van het huispersoneel vastgelegd op 125 HTG per werkdag. Lees meer…