December 2014

Editoriaal

Niemand kan ontkennen dat Haïti het land blijft van verrassingen … en misschien toch ook niet?…
Het onverwachte overlijden van ‘Baby Doc’ Jean Claude Duvalier en de hetze rond al of niet een officiële begrafenis zorgde voor commotie bij de slachtoffers van zijn dictatoriaal bewind en bij de mensenrechtenorganisaties. Vele pijnlijke herinneringen kwamen naar boven bij heel veel families die slachtoffer werden van de harde repressie van de Tonton Macoutes, en waarvoor tot vandaag niemand werd gestraft.
De voorziene verkiezingen : het wordt een lang vervolgverhaal. Regering en parlement komen niet tot eensgezindheid, straatprotesten overal en bijna wekelijks doen de druk toenemen en– wellicht onder druk van de internationale gemeenschap – wordt toch een oplossing gezocht. De door president Martelly opgerichte consultatieve commissie komt met een rapport waarbij o.a. het ontslag van de eerste minister en zijn regering wordt geëist. Het moet gezegd : dat men tot overleg kwam en de toestand niet laat escaleren tot het geweld de straat beheerst, is toch wel een vooruitgang vergeleken met eind 2003-begin 2004 toen Aristide verplicht moest vertrekken. Toch worden er hete politieke maanden verwacht… of zal de ‘internationale gemeenschap’ de knoop weer ontwarren?
Intussen naderen we de herdenkingsdag van de aardbeving, 5 jaar is het al geleden. Heropbouw is nog steeds aan de gang, er gebeurde al heel wat en er is een en ander verbeterd. Maar er is nog bergenvol werk om voor de grote massa de situatie te verbeteren. Investeringen in een sociaal beleid laten op zich wachten. En de droom van een beter Haïti ligt nog veraf. Dit konden we ook horen op de dag die het Vlaams Haïti Overleg organiseerde op 29 november in Mechelen. De vele organisaties in Haïti met steun van onze solidariteit werken moedig voort aan een betere toekomst. Een heel klein voorbeeldje hiervan is de oprichting van de Academie van de Creoolse taal. En de nieuwe ecologische woondorpen.

Actueel december 2014

Voormalig dictator Jean-Claude Duvalier overleed onverwacht. Er werden nog steeds geen parlementsverkiezingen gehouden en evenmin voor de vernieuwing van de lokale besturen. Eind 2015 moeten daarenboven ook presidentsverkiezingen gehouden worden. Onderstussen staat ex-president Aristide onder huisarrest. Lees meer…

Haïti vijf jaar later

Op 12 januari 2015 zal het 5 jaar geleden zijn dat een krachtige aardbeving Haïti trof. Met het epicentrum vlakbij de dichtbevolkte hoofdstad Port-au-Prince, waren er ontelbaar veel slachtoffers en was grote ellende het gevolg. Internationaal kwamen ongeziene solidariteitscampagnes op gang. Wie herinnert zich niet de 1212-campagne ‘Haïti Lavi’ bij ons. 5 Jaar later zijn vele internationale hulporganisaties vertrokken. Organisaties die vóór de aardbeving reeds samenwerkten met locale organisaties blijven met hen verder werken en hanteren een lange termijnvisie. Binnen het Vlaams Haïti Overleg dachten we dat het een goed moment was om terug te blikken op de aflopende hulpverlening en vroegen we ons af hoe de Haïtianen zelf terug kijken op deze periode en vooral hoe ze hun toekomst zien, ook deze van de kinderen en jongeren en het Haïtiaanse middenveld. Lees meer…

De slag bij Vertières

Een paar weken geleden verscheen het boek “l’Armée indigène. La défaite de Napoléon” van Jean Pierre Le Glaunec, historicus en professor geschiedenis aan de universiteit van Sherbrooke in Canada. Lees meer…

Een plots Overlijden

Op 4 oktober overleed Jean-Claude Duvalier (Baby-Doc) in de hoofdstad Port-au-Prince. De gewezen dictator van Haïti – tweemaal tot “Président à vie” verkozen – werd amper 63 jaar oud. Door zijn plotse hartaanval behoort het regime Duvalier nu tot de geschiedenis. Bij dit overlijden kwamen vage herinneringen opnieuw klaar voor de geest en oude littekens werden opnieuw pijnlijke wonden. Lees meer…

Oprichting van de Academie van het Creools

Na vele jaren krijgt Haïti een Academie van de Creoolse taal. Het is een erkenning voor het jarenlange werk van lokale organisaties voor de bevordering en waardering voor de eigen taal die door de grote meerderheid van de bevolking de enige taal is waarin ze zich vlot kunnen uitdrukken.Lees meer…

Het oog ziet, de mond moet spreken (Je wè bouch fèt pou pale)

De Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede in nauwe samenwerking met de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede van het Aartsbisdom Port-au-Prince heeft haar 50ste rapport gepubliceerd over geweld en misdaad in het hoofdstedelijk gebied. Dit rapport geeft de waarnemingen weer van de periode januari – maart 2014. Met 269 slachtoffers in drie maanden zet zo’n rapport de schijnwerpers op de harde misdaadcijfers. Deze cijfers liggen evenwel ver onder de misdaadcijfers in bijvoorbeeld steden in de Verenigde Staten of in andere grote Latijns Amerikaanse steden. In tegenstelling tot het geldend vooroordeel is het Haïtiaanse volk helemaal niet gewelddadig, het reageert meestal met passieve weerstand. Lees meer…