December 2015

2015 – zal bekend worden als hét jaar van een verkiezingsmarathon in Haïti

Reeds eind 2014 waren de komende verkiezingen hét thema van de dag in vele haïtiaanse kringen en daarbuiten. 2015 zou het jaar worden waarin uiteindelijk twee derden van de senaat zouden vernieuwd worden en, omdat men zo lang treuzelde, intussen ook een nieuwe reeks parlementsleden moesten verkozen worden. Op de lokale verkiezingen wachtte men al vier jaar. En eind 2015 vervalt ook de termijn van de president. Dus men zou alles combineren, in drie rondes. 2015 dus HET verkiezingsjaar voor Haïti. Intussen gingen twee rondes door, de parlementsverkiezingen en de lokale verkiezingen samen met de eerste ronde voor een nieuwe president. De laatste (tweede) ronde voor de presidentsverkiezing was voorzien voor 27 december, maar bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief vernemen we dat deze ronde is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Intussen moet een onafhankelijke verificatiecommissie uitzoeken wat allemaal is misgelopen bij de ronde van oktober.

Een heel jaar gefocust dus op verkiezingen, waarbij nauwelijks een derde of minder van de bevolking zich betrokken voelde. De grote massa is vooral bezig met zoeken naar mogelijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de vele uit de Dominicaanse Republiek verjaagde of teruggebrachte mensen van Haïtiaanse origine, wier papieren niet in orde geraken, zoeken hoe ze moeten overleven in dat Haïti dat ze niet of nauwelijks kennen… en intussen spelen de leiders van beide landen wat poker rond heel deze situatie. Misschien kalmeert het allemaal na de verkiezingen in de Dominicaanse Republiek in de loop van 2016?

Toch is er her en der ook een sprankeltje hoop. Bijvoorbeeld voor de boeren in het noordoosten die nu werk hebben in de grote bananenplantage en zelfs aandeelhouder zijn voor 20%. We hopen met hen dat ze na enige tijd toch zullen mogen delen in de winst.

In elk geval moeten we vaststellen dat een jaar weer is voorbijgevlogen. En in deze Kersttijd kijken we naar het licht en verwarmen we ons aan het vuur van de vele goede initiatieven die we rondom ons zien. We denken ook aan dat Kind dat in een stal ter wereld kwam en symbool staat voor de velen die het moeilijk hebben in onze wereld, die geen thuis of geen huis hebben. En die toch hoopvol blijven. Dat wensen we ook jullie allen toe, hoopvol blijven.

Vanwege de hele redactieploeg een zeer warm en boeiend en vreugdevol 2016

Actueel december 2015

De commotie over de uitslag van de parlementsverkiezingen van 9 augustus was nog niet gaan liggen of daar dienden zich al nieuwe verkiezingen aan. Op 25 oktober vond de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Er was felle kritiek vóór, tijdens en na deze verkiezingen. Op 27 december heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaats en weten we wie de opvolger wordt van Martelly.
Ondertussen krijgen uittredende ministers grote bonussen terwijl de regering allerhande taksen drastisch verhoogt. Verder zijn de omstandigheden waarin de gerepatrieerden uit de Dominicaanse Republiek moeten zien te overleven heel precair.
Lees verder…

Mensenrechtensector zeer bezorgd over kiesverloop van 25 oktober 2015

Verklaring van de Mensenrechtensector

Een team van V.S.-advocaten observeerde de verkiezingen van 25 oktober 2015 en zegt over steeds meer bewijzen te beschikken dat er een duidelijk patroon van systematische fraude is, verwarring van de kiezer, intimidatie, en in sommige streken rechteloosheid. De observatiemissie van de Europese Unie was nochtans tijdens een persconferentie op 25 oktober zelf lovend over de kiesverrichtingen. Zij sprak slechts van nogal wat te laat geopende stembureaus en een beperkt aantal kleinere incidenten. De Haïtiaanse mensenrechtenorganisaties denken daar wel anders over en dit leidde tot onderstaande verklaring op 26 november 2015.
Lees verder…

Vijf nieuwe gemeenten maken bijna evenveel doden in Arcahaie

Toeval of niet? Maar op 25 juli 2015 vaardigt president Martelly een decreet uit dat 5 nieuwe gemeenten erkent. Het zijn sections communales, gemeentelijke secties, die promoveren tot communes of gemeenten. Het is een zaak van territoriale afbakening, een grondgebiedprocedure, die niet zo vaak wordt aangewend. Net nu Martelly per decreet regeert en nog slechts 10 zittende senatoren van de wetgevende macht voor zich heeft. Net nu er verkiezingen aankomen en zijn mandaat in januari 2016 ten einde loopt. En toeval of niet, net hij, Martelly, werd na zijn aanstelling als president eigenaar van een stuk strand in Arcahaie. De vijf nieuwe gemeenten zijn: de 7de gemeentelijke sectie Marfranc (in de gemeente Jérémie / Zuidwest), de 1ste gemeentelijke sectie Liancourt (in de gemeente Verrettes / Artibonite), de 2de gemeentelijke sectie Lapointe (gemeente Port-de-Paix / Noordwest), Quartier Baptiste de 1ste gemeentelijke sectie Renthe-Mathé (in de gemeente Belladère / Plateau Central), en Arcadins (van Montrouis à Saint-Marc).
Lees verder…

NIEUWBIOBANANEN uit Haïti

Op 8 september 2015 vertrok een Duitse cargoboot met de eerste bio-bananen uit de haven van Cap Haïtien richting Hamburg, Duitsland. De uitbouw van de bananenindustrie voor export was een plan waar al jaren over nagedacht werd. Het kreeg uiteindelijk vorm in september 2013 en ongeveer een jaar later werd in Trou du Nord, in het Noordoosten, gestart met de aanleg van de eerste 400 ha van een bananenplantage die in totaal tot 1.000ha zou moeten uitgroeien. In september 2015 werden de eerste bananen geoogst.
Lees verder…