Rubriek - Jeugd

Naar school gaan in het binnenland van Haïti

Twee onderwijskrachten geven ons een kijk op hun werk

Een tijdje geleden vroegen we aan twee leerkrachten lager onderwijs in het binnenland van Haïti om ons over hun werk te vertellen. Allebei werkten ze met een aantal vragen die we hen bezorgden.
We geven hier hun bevindingen weer, zoals zij het zelf geformuleerd hebben.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
27 maart 2017

Een missionaris blikt terug op zijn inzet en land van inzet

Jules Van Looveren

Jules Van Looveren werkte ruim 24 jaar in Haïti als pater van Scheut. Intussen is hij al langer terug in België, 28 jaar om precies te zijn. Zijn interesse in de tumultueuze ontwikkelingen in Haïti en vooral zijn groot hart voor de Haïtiaanse mensen doofde nooit. In dit interview proberen we zijn ervaringen, zijn denken over en zijn gevoel voor Haïti te delen met onze lezers.

(meer lezen…)
Jules Van Looveren en Rhoddy Petit
27 maart 2017

Onderwijs in Haïti: hervormingen essentieel

Schoolkind – Hector Retama AFP/com

In Haïti blijft het onderwijs rondtollen in een vicieuze cirkel van gebrek aan visie en materiële en menselijke middelen. Er zijn wel uitmuntende pedagogen, die zeer welwillend goed bedoelde plannen maken voor hun politieke overheden. Die plannen worden dan weer om allerlei redenen door deze politici niet doorgezet. Gezinnen leveren bijna bovenmenselijke inspanningen om hun kroost ontwikkelingskansen te bieden. Maar die inspanningen zijn helemaal niet in verhouding tot de resultaten.

(meer lezen…)
Rhoddy PETIT
15 juni 2016

Chikiwo – een nieuwe ziekte?

Chiro Haïti ontmoet Chiro Vlaanderen

Na de Chikungunya-plaag in Haïti zou je kunnen denken dat weer een nieuwe ziekte de Haïtianen treft. Deze keer zijn het vooral jongeren die aangestoken worden. Jongeren van Chiro Haïti (Kiwo Ayiti in het Creools) en Chiro Vlaanderen.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
18 oktober 2014

Reuze uitdagingen voor het onderwijs in Haïti

Marc-Arthur Fils-Aimé en Raoul Vital van de Haïtiaanse organisatie ‘Institut Culturel Karl Lévêque’ (ICKL) waren enkele weken in België op uitnodiging van hun partnerorganisatie Entraide et Fraternité, de Franstalige zusterorganisatie van Broederlijk Delen. ICKL definieert zichzelf als een onderzoekscentrum van sociale analyse en volksonderwijs. Sinds hun oprichting in 1989 bouwden ze heel wat ervaring op. Ze waren dan ook welkome gastsprekers op een ontmoeting met de Belgische NGO’s werkzaam in Haïti. Vooral het PlateformeHaïti.be, het platform van Franstalige organisaties actief in Haïti, focuste het voorbije jaar op onderwijs en vorming in Haïti. Een dossier hierrond is in opbouw. Vijftien organisaties waren aanwezig op de ontmoeting met als thema professionele vorming en fundamenteel onderwijs.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
16 maart 2014

Twa Timoun: omdat beelden spreken

De drie hoofacteurs

Twa Timoun, creools voor ‘Drie Kinderen’ is een eerste langspeelfilm van cineast Jonas d’Adesky. In de film volgen we drie jonge kinderen, Vitaleme, Pierre en Mikenson, drie vrienden van 12 jaar die in een internaat leven in Port-au-Prince. Achtervolgd door herinneringen aan zijn tijd als kindslaaf, is Vitaleme geobsedeerd door het verlangen naar vrijheid. Hij probeert zijn twee vrienden te overtuigen om de instelling te verlaten en te kiezen voor het leven waarvan ze dromen. Tussen het puin, getuigenheuvels als het ware van die verschrikkelijke aardbeving van 10 januari 2010, blijven ze verlangen naar een betere toekomst. Een moment gescheiden, vinden ze elkaar terug in een verhaal dat op indringende wijze het leven van jonge mensen weergeeft tegen de achtergrond van een enorme ramp.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
8 december 2013

Chirojeugd Vlaanderen vormt een partnerschap met Kiwo Ayiti

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking.

(meer lezen…)
Katrien Geens
17 juni 2012

“60.000 van de 70.000 leerkrachten hebben niet voldoende vorming gehad om voor een klas te staan”

Interview: Rénold Telford, directeur basisonderwijs

Mr. Rénold Telfort, directeur van het basisonderwijs in Haïti, stond Lambi een interview toe in zijn bureau op het Ministerie van Onderwijs in Port-au-Prince. Er heerst altijd een drukte van jewelste en tijdens ons korte interview werd er een keer of zeven maal op de deur geklopt. Toch vonden we samen de tijd om even door te bomen over de situatie van het lager onderwijs in Haïti.

(meer lezen…)
Pieter Van Eecke
1 december 2008

Wat een Kiroweek-end!

Tot mijn grote vreugde kreeg ik van Broederlijk Delen de kans om negen maanden als vrijwilliger mee te werken in de Kiro, één van de grootste en leukste ;-) jeugdbewegingen van Haiti. In dit artikel neem ik jullie graag voor een weekend mee…

(meer lezen…)
Lies Dewallef
1 december 2006

Geen middelen, geen mensen

Onderwijs in Haïti

In dit dossier vestig ik de aandacht op enkele karakteristieke elementen van het onderwijssysteem in Haïti. De anekdote hierboven zet de toon aan. Heel Haïti heeft met gelijkaardige problemen te kampen. De situatie is echter zo ingewikkeld dat ik slechts in vogelvlucht enkele punten aanreik die het schoolprobleem schetsen. Bernard Ernst, die een verhandeling schrijft over het onderwijs, formuleert het als volgt: “Edikasyon an nan Ayiti se yon kastèt chinwa.”
De cijfers die worden vermeld, zijn niet altijd geactualiseerd. De gegevens dienen dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

(meer lezen…)
Sara Van den Eynde
1 maart 2003