Wat is het Vlaams Haïti Overleg?

Het Vlaams Haïti Overleg (VHO) is een overlegplatform van ngo’s en solidariteitsgroepen die al dan niet exclusief met Haïti bezig zijn. De bedoeling van deze vereniging is tweeledig. Enerzijds streeft het VHO ernaar de solidariteit tussen Haïti en Vlaanderen warm te houden. Anderzijds wil dit platform de stem zijn van het Haïtiaanse volk in hun streven naar democratie en een rechtvaardiger samenleving. Daarom werkt het VHO aan informatieverspreiding bij de Vlaamse en Belgische bevolking over Haïti. Dit gebeurt onder meer via het driemaandelijkse tijdschrift ‘Lambi’, uitgegeven door het VHO. Het VHO verricht ook lobbywerk en doet beleidssuggesties aan de Belgische overheid.