Editoriaal juni 2019

Het gaat niet goed met Haïti, echt niet. Zo begint ons actueel van dit nummer en dan wordt je meegenomen door de actualiteit van de laatste maanden. Opwekkend is het allerminst, dat zal je ook moeten beamen na het lezen van dit nummer. Beloofd  dat het volgend nummer je positieve vibes brengt. We willen je echt wel houden als lezer.

Op 8 mei rolde een noodoproep binnen van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten. Hun eigenste voorzitter Pierre Espérance, al decennia mensenrechtenactivist voor RNDDH, een netwerk voor mensenrechten in Haïti werd bedreigd met de dood. De mensenrechtenbarometer staat weer heel laag in Haïti.  

Eén van de belangrijkste initiatieven na de aardbeving van 12 januari 2010 was de oprichting van het ‘Industriepark van Caracol’.Het werd met veel ponpon ingehuldigd op 22 oktober 2012 in aanwezigheid van beroemde mensen, w.o. Bill Clinton, de medevoorzitter van  de ‘Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti”, die de vele middelen van de heropbouw beheerde.  Het werd geen succesverhaal en dreigt nu helemaal de mist in te gaan.

Wie dieper wil graven in de context van “Het Noordoosten: open voor zaken” waar het Industriepark van Caracol en Agritrans toe behoren kan rekenen op geëngageerde kritische wetenschappers, zoals historicus en geograaf Georges Eddy Lucien, die de sloganmatige en misleidende overheidscommunicatie op wetenschappelijke wijze doorprikken.

Creools en Frans de twee officiële talen van Haïti, sinds de nieuwe grondwet van 1987, die in een ideale wereld zouden moeten leiden tot perfecte tweetaligheid blijven in een moeilijke relatie. Het hoeft geen broederstrijd te zijn, maar elke persoon heeft wel het recht om in zijn moedertaal te worden onderwezen en bediend. Het Collectif Haïti de France heeft er een zeer interessant colloquium aan gewijd op 16 februari 2019, waarvan we de weerslag voor jou vertaalden.

La Saline, moord en misdaad, wreedheid tout court, zoals we het niet meer voor mogelijk hielden in Haïti, maar daar oordeelden de gangs of misdaadbendes anders over. Zeker is dat de heersende straffeloosheid door falende justitie mee de schuld hiervoor draagt. Maar als daar bovenop ook politici verdacht worden zich van dergelijke bendes te bedienen om hun machtshonger te stillen wordt het helemaal dramatisch.   

Een sluipende misdaad in Haïti die nog veel meer slachtoffers maakt dan alle misdaden, zoals de raid op La Saline samen, is de voortschrijdende milieuverloedering, de ontbossing in de eerste plaats maar ook de gebrekkige en bij periodes onbestaande restafvalverwerking en plasticvervuiling van de omgeving. Naar aanleiding van het orkaanseizoen en de enorme kwetsbaarheid tegenover klimaatverandering van het Haïtiaans milieu wordt het ergste gevreesd. Colette Lespinasse,  medewerkster van CoEH in Haïti vreest dat de Haïtianen met uitgedroogde kelen zullen verdrinken.

Wil je bijdragen aan een volgend nummer van positieve ‘vibes’, neem dan  contact en vertel ons wat je positief ziet veranderen of wat je positief meemaakt en je een goed gevoel geeft! We geven je een forum van veel Haïtivrienden en -vriendinnen!