Editoriaal maart 2020

Met dit maartnummer brengen we helaas weinig goed nieuws uit Haïti je woonkamer binnen. Jovenel Moïse blijft zitten in zijn presidentszetel en kijkt toe hoe zijn land Haïti of moet ik schrijven zijn bedrijf Haïti helemaal afglijdt. De vorige president Michel Martelly verklaarde Haïti voortdurend ‘klaar voor zaken’. Hij en zijn partij, die ook Jovenel Moïse naar voor schoven als kandidaat president, vonden blijkbaar vooral dubieuze bedrijfsleiders bereid om in te gaan op deze ‘openheid’.

Het land blijft in een staat van voortdurende ontwrichting door toedoen van vooral de leidende mensen, versterkt door de orkanen en de verwoestende aardbeving van 12 januari 2010. Beleidsbeslissingen om het beter te maken voor land en volk zijn in Haïti blijkbaar verboden. Is dat het resultaat van decennialange internationale bijstand van de bevriende landen en de Verenigde Naties aan Haïti? Dan moeten we de daden en diplomatie van die Internationale Gemeenschap ook in vraag durven stellen.

De basis voor een goed werkende democratie smelt voortdurend weg: een gecontesteerde en van corruptie verdachte president, geen scheiding van machten, geen onafhankelijke en werkende justitie, geen correct periodische verkiezingen, een slecht functionerende administratie, onvoldoende uitgeruste politie met tientallen slachtoffers onder de agenten, gewapende bendes die wijken overnemen en overheersen, … . Wie kan dit tij keren? Nochtans barst Haïti van talent, dat weten we en dat schrijft ook de Cellulle de Réflexion et d’Action Nationale (CRAN), een denktank die het beleid in Haïti op de huid zit.

In deze context hadden waardige herdenkingen plaats van een ongeziene aardbeving, intussen 10 jaar geleden. Veel media in België vonden dit nog eens een gelegenheid om Haïti in beeld te brengen. De moed van de Haïtianen en de enorme solidariteit met hen van toen, hebben helaas geen hoopgevende structurele trendbreuk kunnen maken. We geven verslag van de herdenkingen in België en vatten kort samen wat de verzamelde pers publiceerde.

Een voetbalploeg van geamputeerde vrouwen bewees nog eens dat dromen niet altijd bedrog zijn en dat je moet gaan voor je dromen, een hoopgevend feit in de moeilijke realiteit van Haïti.

Zou het ijdele hoop zijn te denken dat Haïti kan ontsnappen aan de Coronapandemie? Tot nog toe meldt Haïti geen enkele besmetting.

We delen ook enkele gedichten met jou, zoals dat ook werd gedaan op de herdenking van de Goudougoudou in Brussel. Poëzie als pijnstiller!

Tenslotte hebben we ook nog een uitsmijter voor jou, onze beste lezer(es)! Voor ons is het heel belangrijk een beetje zicht te krijgen op hoe je onze nieuwsbrief ervaart. Spontaan krijgen we heel weinig feedback of terugkoppeling. Dus namen we het initiatief tot een korte bevraging via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/SNY9CQD

We zijn heel benieuwd!
Rhoddy Petit, 17 maart 2020