Overlijden Sus Dierickx

Op 22 november overleed pater François (Sus) Dierickx. Van 1966 tot 1971 en van 1974 tot 2001 was hij werkzaam in Haïti.

Sus Dierickx

Sus werd geboren in Vilvoorde, op 22 september 1934. Door zijn geloften werd hij Missionaris van Scheut op 8 september 1960. Hij werd priester gewijd op 1 augustus 1965.

Tussen zijn periodes in Haïti was hij legeraalmoezenier in Duitsland. Na 2001 werd hij rector van het huis van Zuun, daarna pastoor van de Sint-Aloysiusparochie Koningslo en tenslotte vanuit de gemeenschap van Zuun pastoraal medewerker in enkele parochies in Brussel.

Heel bijzonder aan Sus was zijn late religieuze roeping. Pas na zijn opleiding tot beenhouwer en daarna zijn middelbare studies bij de Salesianen in Kortrijk begon hij zijn noviciaat bij Scheut, op 25 jarige leeftijd.

In Haïti blijft zijn naam verbonden aan het Ziekenhuis van Dérac, aan de rand van de vroegere uitgestrekte Amerikaanse sisalplantage “Plantation Dauphin” in het Nooroosten en de gezondheidsprogramma’s die van daaruit werden uitgerold. Hij was ook lange tijd parochiepriester van Cerca La Source in het Centraal Plateau, een grote parochie grenzend aan de Dominicaanse Republiek.