De toestand eind januari 2021 in de Haïtiaanse scholen

Auteur: Benoît Michaux, vertaling: Paul De Wolf

Na een soort pseudo-schooljaar wordt er thans hernomen, maar er zijn heel wat uitdagingen en ongelijkheden.

Na bevestiging van de eerste twee infectiegevallen met Covid-19 op 21 maart 2020 besloot de Haïtiaanse Overheid een reeks sanitaire noodmaatregelen te treffen, zoals isolatieregelgeving, sociale afstand bewaren enz. Universiteiten en scholen werden daadwerkelijk gesloten.

Deze sanitaire sluiting van de scholen volgde op sluiting periodes in 2018 en 2019, het land zat toen op slot (pays lock) door sociale onrust en voortdurende betogingen. Men kon zich vragen stellen over het bereikte onderwijsniveau tijdens dat schooljaar. Velen verwachtten (de geruchten deden immers al snel de ronde) dat genoemd schooljaar simpelweg zou geannuleerd worden. Een dergelijke beslissing zou enorme gevolgen hebben voor de nu reeds aanwezige overbevolking in de eerstejaarsklassen. Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Professionele Vorming (MENFP) heeft daarom het schooljaar 2020-2021 zodanig aangepast dat de schoolse voortgang kon behouden blijven.

Zo gingen de scholen terug open, sommige reeds in augustus, om dan zo goed mogelijk de verloren leerstof in te halen. De extra-weken hebben het mogelijk gemaakt, althans voor de meeste onderwijsinstellingen, om reeds eind oktober 2020 toetsen te organiseren.

School in Haïti, bron: https://www.benefiethaiti.be/

De officiële schoolkalender van het MENFP vermeldt 9 november als startdatum van het schooljaar 2020-2021. Het einde wordt ook verlaat, zo zullen de examens duren tot 31 juli 2021.

Veel gezondheidsmaatregelen blijven van kracht, zoals het afstand houden, het wassen van de handen….., maar deze benadrukken ook de reeds bestaande ongelijkheden tussen de verschillende scholen. Geen toegang tot drinkbaar water, onvoldoende sanitaire infrastructuur, overbevolkte klassen…., verhogen nog de noodzaak van de ‘klassieke’ maatregelen.

Met de digitalisering of de school-on-line, télé-école genoemd is er nog een nieuwe uitdaging bijgekomen. Het MENFP heeft op zijn site pedagogische werktuigen voorzien. Het platform in kwestie moet de leerlingen begeleiden bij hun leerproces tijdens periodes van isolatie, via audiovisuele lessen, vooral uitgezonden op de nationale Haïtiaanse radio- en televisiestations. Terwijl slechts enkele privéscholen over de daarvoor noodzakelijke infrastructuur beschikken, hebben de meeste niet eens toegang tot elektriciteit, laat staan tot de nodige toestellen, en zijn de lesgevers helemaal niet ervaren met die media.

Als je weet dat privéscholen 80% van het Haïtiaanse onderwijsaanbod uitmaken, kan je begrijpen dat de door de Staat ontworpen ‘télé-école’ de bestaande ongelijkheid tussen scholen nog zal doen toenemen.

Deze moeilijkheid moet weggewerkt worden, niet alleen omwille van de huidige gezondheidscrisis, maar ook reeds voor de volgende, en voor de andere momenten dat het land weer eens ‘op slot’ moet, de ‘pays-lock’. Dit vergt de betrokkenheid van verscheidene medespelers, dus ook die van ons Plateforme Haïti.be, (zie ook het Vlaams Haïti Overleg zelf) en partners solidair actief in het onderwijs.