Editoriaal


Onze vrijwillige redactieploeg maakte een volgend nummer voor je klaar. Het is niet onze bedoeling om je gazet deprimo te laten lezen, maar we kunnen de realiteit die we onder je aandacht willen brengen ook niet opsmukken. Bart overloopt in actueel de afgelopen maanden.

Dit is toch wel crisis op crisis dacht ik en zonet is het orkaanseizoen begonnen, wat zal dat brengen? De verwachtingen zijn dat er tussen die 21 verwachte orkanen een drietal zwaar dreigende exemplaren voor Haïti zullen tussen zitten. Hoeveel kan het Haïtiaanse volk nog hebben? Bedrogen en in de steek gelaten als het is door zijn politici, lijken ook de natuurelementen weinig meevoelen te hebben. Door droogte is alvast de belangrijke eerste seizoen oogst mislukt!

Corona slaat ook in Haïti toe en is nu in volle opmars. Frans Vandueren behoorde tot de eerste twee patiënten met corona in Haïti. Hoe hij dit moest ondergaan en gelukkig snel te boven kwam, heeft hijzelf voor ons neergeschreven. Hij werd opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Mirebalais, een instelling waar Guy een bijdrage aan wijdt. Dit UZ is een vrij recente realisatie, een product van de samenwerking tussen de Haïtiaanse Overheid en een NGO uit de VS. Als ex-werker in het Plateau Central was ik fier te lezen dat 70 % van het personeel origineel afkomstig is uit de diverse gemeenten en dorpen in de Plateau. Er is dus wel degelijk vooruitgang in Haïti vanuit die vele lokaliteiten waar mensen en hun organisaties en NGO’s de handen in mekaar slaan, soms lukt het ook samen met de lokale of nationale overheid.

De Cellule de Recherche et d’Action Nationale, waarin verschillende mensenrechten- en middenveldorganisaties samenwerken, laat geen gelegenheid voorbij gaan om de regering op haar plichten te wijzen ten aanzien van de ganse bevolking. René vertaalde hun open brief i.v.m. de diverse lopende en dreigende crises, waar naast geweld en armoede nu ook Covid-19 dreigt … een zwaar gekweld volk dus.

Miljoenen Haïtianen zijn tot vandaag niet officieel geregistreerd en bestaan dus niet voor de overheid … een primaire taak nochtans van de overheidsadministratie van een land: alle inwoners een identiteit geven. En nee het komt niet enkel door die vernietigende aardbeving van 12 januari 2010, waarbij geboorteaktes en officiële registers zoek geraakten. Laura Louis, een jonge veelbelovende journaliste ging op onderzoek uit na tien jaar aardbeving en wij vertaalden.

Paul, auteur van de geschiedenisbijdragen op onze website, dook opnieuw in die rijke geschiedenis naar aanleiding van een publicatie over de Haïtiaanse Revolutie eind 18de eeuw. Een druk bestudeerd onderwerp zo blijkt, deze revolutie was dan ook heel bijzonder in de zeer bijzondere context toen.

Respect als je deze bijdrage in één keer helemaal kan uitlezen!

Rhoddy Petit

Actueel juni 2020

Auteur: Bart Van Malderen

De voorbije maanden werd het nieuws in Haïti beheerst door het coronavirus. De facto premier Joseph Joute kreeg veel kritiek. Ontevreden politieagenten manifesteerden. De oogst mislukte op veel plaatsen omwille van de droogte. Daardoor stegen de prijzen van heel wat basisproducten. Op 19 maart werden de eerste twee gevallen van besmetting met het coronavirus vastgesteld. Eén van hen was de …

Meer lezen

Weeshuis OSJOSMA blijft gespaard van Corona

Auteur: Frans Vandueren, bewerkt door Rhoddy Petit


Het weeshuis OSJOSMA ligt in de landelijke gemeente Saint-Michel de l’Attalaye in het Plateau Central in Haïti. Frans en Rien Vandueren adopteerden in januari 1993 twee kinderen uit deze gemeente en bij een rootsreis in 2001 liet Frans zich overhalen door de toenmalige burgemeester om ‘iets’ te doen voor deze gemeente. Het werd een weeshuis. Frans bleef …

Meer lezen

Een voorbeeld van Corona-bestrijding in het Centraal Plateau

Auteur: Guy Clymans

Op 20 maart 2020 ontving het Universitair Ziekenhuis van Mirebalais de eerste twee patiënten die in Haïti positief werden getest op COVID-19. Onmiddellijk werd een team van 6 dokters en 9 verpleegkundigen opgericht om de patiënten en hun begeleiders in een veilige omgeving op te vangen. Partners in Health / Zanmi Lasante Het Universitair Ziekenhuis van Mirebalais is het vlaggenschip …

Meer lezen

Een erg gekweld volk

Bron: CRAN, Cel voor Reflectie en Nationale Actie, april 2020
Vertaald door René Haentjens

Het Haïtiaanse volk zit echt in de problemen. Overal loert bedreiging. Maar wie zorgt er voor? Hoe kan het zijn stem laten horen? De gebeurtenissen laten zien dat het volk zijn leiders niet vertrouwt. Luister naar de opmerkingen in de straat; observeer de gedragingen.Het coronavirus vormt een reële bedreiging. Kijk …

Meer lezen

Miljoenen Haïtianen bestaan niet, althans niet officieel

Auteurs: Laura Louis & Estaïlove St-Val
Bron: Ayibo Post, vertaling: Rhoddy Petit

De aardbeving van 12 januari trof ook het systeem van de bevolkingsregistratie. Het gerechtsgebouw stortte in, het kantoor van de nationale archieven op de Bicentennaire was beschadigd, de structuren van de openbare dienst werden dooreen geschud. Tot vandaag hebben Haïtianen die tijdens de ramp hun identiteitsdocumenten verloren, deze …

Meer lezen

Radicale Verlichting en haar Haïtiaanse erfenis

Auteur: Paul De Wolf

Ongeveer anderhalf jaar geleden schreef Koen Bogaert, docent aan de vakgroep Conflict & Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent, een niet oninteressant artikel in De Wereld Morgen over het bijzondere belang van de Haïtiaanse Revolutie (1791-1804). Wij zullen proberen van deze tekst een soort samenvatting te geven, hier en daar aangevuld met eigen bevindingen. Bewust artikel bood ons immers de kans …

Meer lezen