logo

VHO-nieuwsbrief maart 2019

Editoriaal Maart 2019

Op 7 februari, een symbolische dag want tweede verjaardag van de aanstelling van de president, gaf de bevolking massaal te kennen niet meer te kunnen en het niet meer te nemen. Hun vaak precair leven wordt nog extra bemoeilijkt door stijgende prijzen van basisproducten. Traangas en politiegeweld was het antwoord van de overheid op de massamanifestaties met doden en gewonden tot gevolg. We konden dan ook niet wachten om te berichten over deze nieuwe uitbarsting van volkswoede. “Haïti: tussen noodplan en noodzaak tot diepgaande hervormingen” is een contextanalyse van Colette Lespinasse, facilitatrice/vertegenwoordigster van Coördination Europe Haïti. Wel riep president Moïse de economische noodtoestand uit, een dubieus juridisch concept waarop het volk met ongeloof en meer woede reageerde.
Dit ent zich allemaal op de poging in juli vorig jaar om de brandstofprijzen te verhogen, het Petrocaribe-gesjoemel waar ontiegelijk veel geld over de balk ging en het verlies aan onschuldige mensen in een bendeoorlog in de wijk La Saline.
Zes mensenrechtenorganisaties klagen de gewelddadigheid aan waarmee de protesten te lijf werden gegaan door de autoriteiten zowat overal in het land. Zij vinden het protest helemaal gerechtvaardigd tegenover het falend beleid. Ze betreuren evenwel de brandstichtingen en vernielingen van publieke infrastructuur.
Ook Greet Schaumans licht de golf van protest en onrust toe, die de toenemende onveiligheid van de laatste maanden plaatst.
En dan waren we intussen aan een nieuw nummer toe waarin de vertrouwde rubriek actueel alle relevante feiten en gebeurtenissen in Haïti van afgelopen maanden verder toelicht.
Bij grote manifestaties van protest of herdenking doet zich soms een merkwaardig fenomeen voor. Er verschijnen historische figuren ten tonele die de onafhankelijkheid (1804) van Haïti bevochten. Een ganse bijdrage daarover verscheen in het NRC Handelsblad in Nederland.
In een vertaalde open verklaring van CRAN (Cellule de Réflexion et d’Action Nationale of Cel van Nationale Reflectie en Actie) zit een verhelderende balans van 2018 over wat van overheidswege blijft fout lopen in het land. De zeven ondertekenende mensenrechtenorganisaties geven ook pistes aan die het noodzakelijk vertrouwen van de bevolking in zijn overheid zou kunnen verbeteren.
Eind 2018 kwam er een studie uit van de hand van Frédéric Thomas van CETRI over de geschiedenis van verwevenheid van agrobusiness met het overheidsbeleid. Dreef het failliet van de kleinschalige familiale landbouw de overheid in de armen van de agrobusiness of bleek het pro agrobusiness overheidsbeleid dodelijk voor die familiale landbouw? Het antwoord is niet zo eenvoudig, maar de studie komt toch uit bij duidelijke conclusies over het gevoerde landbouwbeleid door de overheid.
En in diezelfde sfeer van getuigende publicaties brengen we ook een voorstelling van het boek “Ravine L’Espérance”, een publicatie van ATD Quart Monde, over het dagelijks leven van hoop en strijd in een sloppenwijk van Port Au Prince. Inwoners schreven er zelf hun verhaal neer en beginnen een week vóór de aardbeving van 12 januari 2010. Op 23 maart is er een voorstelling van en rond dit boek.
Een nummer met de vinger op de pols en soms wel eens op de wonde! We wensen je leesbeleven!

Rhoddy Petit, 18 maart 2019

Haïti: tussen noodplan en noodzaak van diepgaande hervormingen

Auteur: Colette Lespinasse, correspondente Coördinatie Europa Haïti
Op 7 februari 2019 zou president van Haïti Jovenel Moise zijn twee jaar aan de macht vieren. In plaats van de gebruikelijke feestelijkheden en inhuldigingen van voltooide projecten die zo’n verjaardag gewoonlijk met zich meebrengt, meldt de president aan de Haïtiaanse bevolking dat hij de "economische noodtoestand" heeft afgekondigd. Een nogal bizar concept …
Meer lezen

Verslechtering van de socio-economische en politieke situatie in het land: principe-positie van de mensenrechtenorganisaties

Ondertekenaars: Zie onderaan, Bron: CoEH, Vertaling: Greet Schaumans.
Lees ook Greets verduidelijking in een apart bericht op deze website
De mensenrechtenorganisaties, ondertekenaars van deze nota, maken zich ernstige zorgen over de verslechtering van de sociaaleconomische en politieke situatie van het land, die sinds 7 februari 2019 gekenmerkt wordt door: het creëren van een schrikbewind gevoed door een gespannen situatie, straatdemonstraties, …
Meer lezen

Waarom nu zoveel protest en onrust in Haïti, en ook toenemende onveiligheid?

Greet Schaumans
Haïti beweegt weer – of nog steeds - ! Dit keer niet alleen door fysische aardschokken maar er beweegt ook wat bij de bevolking. Een bevolking van 11 miljoen mensen, van wie meer dan de helft twintigers en dertigers, vaak zonder werk en zonder uitzicht op een toekomst. En wel wat beter geschoold dan hun ouders die vaak analfabeet bleven …
Meer lezen

Actueel Maart 2019

Bart Van Malderen, 10 maart 2019
De socio-economische situatie in Haïti gaat er sterk op achteruit. De inflatie piekt, de gourde verliest steeds meer van zijn waarde tegenover de dollar en de euro. De mensen protesteren tegen het regime van Jovenel Moïse, dat corrupt is en niets onderneemt. Begin februari werd het land volledig lamgelegd en waren er in Port-au-Prince hevige rellen. Het Belgisch ministerie van …
Meer lezen

Haïti’s bevrijders blijven inspireren...

Gezien in NRC Nederland
Op 19 november 2018 verscheen in het Nederlandse NRC Handelsblad bijgaand artikel, dat toch wel wat voorhoofden deed fronsen. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/19/hoe-haitis-bevrijders-herleven-a2755760 Moïse Jean Charles is één van de initiatiefnemers die bij de bevolking de herinneringen aan de historische strijd van Haïti voor onafhankelijkheid wil levendig houden. Hij wil hulde brengen aan de helden die indertijd streden voor …
Meer lezen

Kleine balans van het jaar 2018…en enkele perspectieven

Auteurs: zie onderaan. Vertaling: Paul De Wolf
Elke derde zondag van de maand komt de CRAN (Cellule de Réflexion et d'Action Nationale; Cel van Nationale Reflectie en Actie) samen. In november en december 2018 hebben we een balans opgemaakt van wat er allemaal aan de hand is in het land en hebben we de vraag gesteld welke hoop er rest …
Meer lezen

Haïti: Agrobusiness en openbaar beleid

Auteur: Frédéric Thomas – CETRI, Vertaling: Rhoddy Petit
In deze studie gaat Frédéric Thomas, onderzoeker aan het Centre Tricontinental in Louvain La Neuve 1, op zoek naar de betekenis van de term ‘agrobusiness’ in Haïti. Welke realiteit dekt deze term in Haïti? En vooral van welke ontwikkelingsstrategie in het algemeen en van welke publieke landbouwpolitiek in het bijzonder is agrobusiness …
Meer lezen

Ravine L’Espérance of RAVIJN VAN DE HOOP

Greet Schaumans
Een waardig boek van onwaardig behandelden Ravine L’Espérance is een non-fictierelaas in romanvorm. ATD Quart Monde (ATD Vierde Wereld) publiceerde het in eigen beheer. Op 23 maart is er tussen 16u en 18 u een voorstelling van en rond het boek in Espace Senghor in Brussel.Het idee voor dit boek is ontstaan enkele maanden na de aardbeving, met mensen die …
Meer lezen
MailPoet