Beste abonnee,
Sorry als je deze nieuwsbrief twee keer krijgt, er ging de eerste keer iets mis bij het versturen...

Het gaat niet goed met Haïti, echt niet. Zo begint ons actueel van dit nummer en dan wordt je meegenomen door de actualiteit van de laatste maanden. Opwekkend is het allerminst, dat zal je ook moeten beamen na het lezen van dit nummer. Beloofd dat het volgend nummer je positieve vibes brengt. We willen je echt wel houden als lezer.

Op 8 mei rolde een noodoproep binnen van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten. Hun eigenste voorzitter Pierre Espérance, al decennia mensenrechtenactivist voor RNDDH, een netwerk voor mensenrechten in Haïti werd bedreigd met de dood. De mensenrechtenbarometer staat weer heel laag in Haïti.

Eén van de belangrijkste initiatieven na de aardbeving van 12 januari 2010 was de oprichting van het ‘Industriepark van Caracol’.Het werd met veel ponpon ingehuldigd op 22 oktober 2012 in aanwezigheid van beroemde mensen, w.o. Bill Clinton, de medevoorzitter van de ‘Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti”, die de vele middelen van de heropbouw beheerde. Het werd geen succesverhaal en dreigt nu helemaal de mist in te gaan.

Wie dieper wil graven in de context van “Het Noordoosten: open voor zaken” waar het Industriepark van Caracol en Agritrans toe behoren kan rekenen op geëngageerde kritische wetenschappers, zoals historicus en geograaf Georges Eddy Lucien, die de sloganmatige en misleidende overheidscommunicatie op wetenschappelijke wijze doorprikken.

Creools en Frans de twee officiële talen van Haïti, sinds de nieuwe grondwet van 1987, die in een ideale wereld zouden moeten leiden tot perfecte tweetaligheid blijven in een moeilijke relatie. Het hoeft geen broederstrijd te zijn, maar elke persoon heeft wel het recht om in zijn moedertaal te worden onderwezen en bediend. Het Collectif Haïti de France heeft er een zeer interessant colloquium aan gewijd op 16 februari 2019, waarvan we de weerslag voor jou vertaalden.

La Saline, moord en misdaad, wreedheid tout court, zoals we het niet meer voor mogelijk hielden in Haïti, maar daar oordeelden de gangs of misdaadbendes anders over. Zeker is dat de heersende straffeloosheid door falende justitie mee de schuld hiervoor draagt. Maar als daar bovenop ook politici verdacht worden zich van dergelijke bendes te bedienen om hun machtshonger te stillen wordt het helemaal dramatisch.

Een sluipende misdaad in Haïti die nog veel meer slachtoffers maakt dan alle misdaden, zoals de raid op La Saline samen, is de voortschrijdende milieuverloedering, de ontbossing in de eerste plaats maar ook de gebrekkige en bij periodes onbestaande restafvalverwerking en plasticvervuiling van de omgeving. Naar aanleiding van het orkaanseizoen en de enorme kwetsbaarheid tegenover klimaatverandering van het Haïtiaans milieu wordt het ergste gevreesd. Colette Lespinasse, medewerkster van CoEH in Haïti vreest dat de Haïtianen met uitgedroogde kelen zullen verdrinken.

Wil je bijdragen aan een volgend nummer van positieve ‘vibes’, neem dan contact en vertel ons wat je positief ziet veranderen of wat je positief meemaakt en je een goed gevoel geeft! We geven je een forum van veel Haïtivrienden en -vriendinnen!

Rhoddy Petit, 17 juni 2019

Actueel Juni 2019

Auteur: Bart Van Malderen
Het gaat niet goed in Haïti, echt niet. De eerste minister, Jean Henry Céant, diende ontslag te nemen. Jean Michel Lapin werd naar voor geschoven als nieuwe eerste minister, maar hij legde nog niet de eed af en er is nog geen nieuwe regering. Gewapende bendes profiteren van het machtsvacuüm en het heersende klimaat van straffeloosheid. De facto zwaaien zij …
Meer lezen

DRINGENDE OPROEP, 9 mei 2019, fidh-omct.org

Bron: http://www.omct.org/fr/human-rights-defenders/urgent-interventions/haiti/2019/05/d25341/, Samenvattende vertaling: René Haentjens
Het observatorium voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers, een samenwerkingsverband van het FIDH en de Wereldorganisatie tegen Foltering (OMCT), is op de hoogte gebracht van plannen om de heer Pierre Espérance, directeur van RNDDH en secretaris-generaal van FIDH, te vermoorden. Het observatorium vraagt om in te grijpen, wegens de urgentie van de situatie. Volgens informatie ontvangen van …
Meer lezen

Het Industriepark van Caracol: Kroniek van een aangekondigde mislukking

Auteur: Frédéric Thomas, Vertaling en bewerking: Paul De Wolf
Sinds begin april sijpelden er al berichten door over het slecht beheer van het Industriepark van Caracol. Daar komt nog bij dat zijn belangrijkste huurder, het Zuid-Koreaanse Sae-A, aangekondigd heeft dat het niet zou uitbreiden, maar integendeel zijn activiteiten zou verplaatsen naar het buurland, de Dominicaanse Republiek. Aankondigingsbord Caracol Caracol moest …
Meer lezen

Het Noordoosten van Haïti

Auteur: Rency Inson Michel, Vertaling: Rhoddy Petit , Bron: http://www.alterpresse.org/
Op 8 april 2019 leverde Rency Inson Michel aan Alterpresse een samenvatting af van de studie: "Het Noordoosten van Haïti. De parel van een eindige wereld: tussen illusie en realiteit". Dit is een nieuw werkstuk van de historicus en geograaf Georges Eddy LUCIEN, verschenen in 2018 bij de uitgeverij L’Harmatan in …
Meer lezen

Studiedag over de tweetaligheid Creools-Frans in Haïti

Bron: http://lyonhaitipartenariats.org/wp-content/uploads/2019/05/Actes-journ%C3%A9e-bilinguisme-20190530.pdf, Vertaling: Guy Clymans
Het Collectif Haïti de France vormt een platform van organisaties en individuen die in Haïti actief zijn of geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingssamenwerking daar. Op 16 februari 2019 werd een studiedag gehouden over de tweetaligheid Creools - Frans in Haïti. Het CHF is van plan eind 2020 enkele concrete voorstellen te doen aan het Ministerie van Onderwijs. Enkele …
Meer lezen

Waarom blijft het zo stil rond de moordpartij in La Saline, Port-au-Prince?

Auteur: Greet Schaumans
In de nieuwsbrief van december maakten we reeds melding van de slachtpartij die in november plaats had in de wijk La Saline, nabij de markt van Croix des Bossales, Port-au-Prince. Zie : http://vlaams-haiti-overleg.be/wordpress/2018/12/13/geen-nieuws-uit-haiti/ In de Haïtiaanse pers werd over dit gebeuren nauwelijks bericht. De wijk was door het geweld moeilijk toegankelijk. De mensen uit de wijk waren in shock en …
Meer lezen

Haïti: zal de noodkreet van het milieu worden gehoord?

Auteur: Colette Lespinasse, Vertaling: René Haentjens
Op 1 juni is het orkaanseizoen begonnen in Haïti en in het hele Caribische gebied. Zelfs vóór die datum begon de natuur Haïti al uitleg te vragen naar wat het land doet voor het milieu. Overstroming 2019 (bron Haiti Libre) Inderdaad, na een lange periode van droogte die ons zorgen begon te …
Meer lezen
MailPoet