Editoriaal

Met dit decembernummer zwaaien we het bizarre Covid-19 jaar uit. Voor de mensen in Haïti is daar nog een boel extra onheil en leed bovenop gekomen, in zoverre ze Covid-19 als bijkomstigheid beschouwen. Lees meer over Covid-19 in het door Valerie vertaald stuk COVID-19 in Haïti: … Een ganse opluchting toch dat de gevreesde ravage er niet gekomen is.

Bij onze vorige nieuwsbrief schreef Greet nog het actueel bij mekaar, helaas kreeg zij enkele weken geleden een herseninfarct. De komende maanden zal zij de strijd moeten aangaan voor herstel van haar lichaam en niet dat van de onrechtvaardigheden in Haïti. Greet we wensen je van hieruit heel veel moed bij je revalidatie en hopen dat je snel weer actief kan zijn bij ons. Bart zorgde ervoor dat je via het december-actueel weer helemaal in de Haïtiaanse realiteit zit. Aan het einde van dit jaar een jammer genoeg weinig beloftevol perspectief voor het volgende tenzij je ervan uit gaat dat het niet slechter kan.

Internationaal is er politiek ook veel bekommernis om de situatie in Haïti en van alle kanten wordt gepoogd de verantwoordelijken te duwen naar een vreedzame oplossing. Ook in België werden parlementaire vragen gesteld en we geven deze van Els Van Hoof weer met het antwoord van Philippe Goffin, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken.

Ook de rooms-katholieke bisschoppen laten zich in hun vroege Kerstboodschap niet onbetuigd en spreken zich duidelijker uit dan ze gewoon zijn. Het medeleven met het lijdende volk is groot. René zorgde dat jij die brief in het Nederlands kan lezen!

Hoe zou het Haïtiaans volk er nu aan toe zijn mocht Napoleon niet besloten hebben Toussaint Louverture aan te houden en te laten sterven in een koude cel bij Pontarlier in de Pyreneeën. Hij had Haïti als onafhankelijke natie misschien wel de gepaste start kunnen geven. In elk geval ging aan hem zeker een staatsman verloren, een vacature die momenteel maar niet ingevuld geraakt. Paul kan het boek “Black Spartacus” van Sudhir Hazareesingh aanbevelen als een gewaardeerde bron over Toussaint.

In het Noorden en Noordoosten kijken ploerten met begerige ogen naar de vruchtbare gronden van veel kleine boerenfamilies en proberen hen die met kleine en grote smoezen afhandig te maken voor hun projecten. Guy geeft ons een inkijk in wat er gebeurt. Hopelijk gaan de beloftes van Premier Jouthe ter plaatse niet in de overlopende pot van lopende onderzoeken…

René bracht de informatie samen rond wat het corruptieschandaal Dermalog is gaan heten. Of hoe het aanmaken van degelijke identiteitskaarten de inzet kan vormen van corruptie met het omzeilen van de bestekprocedures en betalingen aan een Duitse firma, die hoe raar ook via Afrika lopen.

En dan hebben we nog een paar berichten die we reeds vóór deze nieuwsbrief op de website plaatsten. Met name het overlijdensbericht van Luc Deveugle, jaren Scheutist in Haïti en het SOS Haïti met de petitie van het Zwitsers Haïti Platform. Els Hortensius trok onze aandacht op het Popjazz-festival. Helaas moeten we daar heel recent ook het overlijdensbericht van Sus Dierickx aan toevoegen, eveneens Scheutist en o.a. verbonden aan Dérac in het Noordoosten en Cerca-La- Source in de Plateau Central.

Goede lectuur toegewenst! Rhoddy Petit

COVID-19 in Haïti: experts staan versteld van lage tol, nu het normale leven zich herstelt

Auteur: Valerie Monbaliu

In Port-au-Prince hebben banken, winkels en fysieke bedrijven limieten gesteld aan persoonlijke contacten en blijven maskers verplicht. Maar veel mensen in de straten van de hoofdstad gedragen zich net alsof er geen coronavirus is en negeren de mondmaskerplicht en sociale afstandsrichtlijnen van de autoriteiten. "Toen ik zag hoe hard de pandemie een aantal andere landen aanpakte, dacht ik dat het …

Meer lezen

Actueel december 2020

Auteur: Bart Van Malderen

De situatie in Haïti is alarmerend. Vooral de inwoners van de hoofdstad krijgen te maken met terreur van criminele bendes, die straffeloos hun gang kunnen gaan. Politiek verglijdt de toestand in de richting van een dictatuur. Er is voedselonzekerheid en hongersnood. Toch hult de internationale gemeenschap zich vooral in stilzwijgen. Op 22 september installeerde president Jovenel Moïse 9 leden van …

Meer lezen

Politieke bekommernis om de situatie in Haïti

Auteur: Rhoddy Petit

Internationaal is er toenemende ongerustheid over de evoluties in Haïti betreffende mensenrechten, straffeloosheid, corruptie, geweld en kidnapping van en door bendes, onveiligheid en politieoptreden, gebrek aan een onafhankelijke justitie, toenemende armoede en honger. Op vraag van partnerorganisaties in Haïti worden tribunes geschreven en petities opgestart. Een petitie van het Zwitsers Platform voor Haïti kan je vinden in deze nieuwsbrief. Maar …

Meer lezen

KERSTBOODSCHAP 2020 van de bisschoppenconferentie van Haïti (CEH)

Auteur: René Haentjens

In hun kerstboodschap schrijven de bisschoppen van Haïti dat God mens werd om ons redding te brengen. Aan redding uit de huidige catastrofale situatie heeft de Haïtiaanse bevolking meer dan ooit nood. De bisschoppen doen een beroep op het geweten, niet alleen van de politici, maar van alle burgers. In gebed en met daden willen ze hun solidariteit tonen. Het …

Meer lezen

Black Spartacus - Het zeer bewogen leven van Toussaint Louverture

Auteur: Paul De Wolf

Een ongelooflijk toeval. Nadat we het in de vorige nieuwsbrief al hadden over de radicale Haïtiaanse revolutie, is er zeer recent (juli 2020) een belangwekkend boek verschenen over de meest significante figuur van die revolutie, Toussaint Louverture. De auteur is Sudhir Hazareesingh, professor geschiedenis aan Balliol College van de universiteit van Oxford. Hazareesingh is eigenlijk afkomstig van Mauritius, wat in …

Meer lezen

Strijd om landbouwgrond in het Noorden en Noordoosten

Auteur: Guy Clymans

Van bij de onafhankelijkheid was er in Haïti een strijd tussen 2 landbouwmodellen: aan de ene kant de plantages (of tegenwoordig de agro-industrie), een erfenis van het koloniale productiesysteem. Aan de andere kant de familiale landbouw op kleine percelen, overlevering van de nèg marons, de van de plantages gevluchte slaven. Goede landbouwgrond is een schaars goed geworden in Haïti. Toch …

Meer lezen

Brief van het OCNH (Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti) over het Dermalog-contract

Auteur: René Haentjens

Enkele jaren geleden, sinds het Petrocaribe-schandaal, is er in Haïti een sociale beweging ontstaan tegen corruptie. Vermoedelijk is er ook corruptie in het spel i.v.m. de nieuwe identiteitskaarten, waarvoor een contract werd afgesloten met de Duitse firma Dermalog. Het is een extreem gevoelig dossier vanwege het mogelijke misbruik voor verkiezingsfraude. Vanuit juridisch oogpunt had het Haïtiaanse parlement dit moeten opvolgen …

Meer lezen

Overlijden Luc Deveugle

Auteur: Greet Schaumans

Beste leden en lezers, we ontvingen zopas het overlijdensbericht van Luc Deveugle. Luc was gedurende vele jaren en tot recent actief in Haïti als missionaris van Scheut. Hij was vooral actief in parochiewerk en was ook verschillende jaren econoom in het provinciale huis in Haïti. Download het bovenstaande bericht als PDF

Meer lezen

Internationaal SOS: help het Haïtiaanse volk!

Auteur: Rhoddy Petit

Het leven van Haïtianen telt, heeft waarde! Een petitie, opgestart door het Zwitsers Haïti-platform (PFHS), roept de internationale gemeenschap op tot solidariteit en verantwoordelijkheid om de ontstellende levensomstandigheden in Haïti snel en effectief beter te maken. Geconfronteerd met een toenemende verslechtering van de burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van de burgers, luiden de ondertekenaars de alarmbel:“We prijzen de veerkracht …

Meer lezen

Het jaarlijkse Papjazz-festival

Ons gemeld door Els Hortensius

Zoals je de ernst van de Covid-19 pandemie kan uitdrukken in aantal mensen met een positieve Covid-19 test per 100.000 inwoners, zo zou je ook het aantal mensen dat artistiek bezig is kunnen uitzetten per 100.000 inwoners. Haïti zou in zo’n onderzoek hoog scoren. Muziek, schilderen, literatuur, zang, dans, beeldhouwen in hout, steen of metaal, …

Meer lezen

Overlijden Sus Dierickx

Auteur: Rhoddy Petit

Op 22 november overleed pater François (Sus) Dierickx. Van 1966 tot 1971 en van 1974 tot 2001 was hij werkzaam in Haïti. Sus werd geboren in Vilvoorde, op 22 september 1934. Door zijn geloften werd hij Missionaris van Scheut op 8 september 1960. Hij werd priester gewijd op 1 augustus 1965. Tussen zijn periodes in Haïti was hij legeraalmoezenier in …

Meer lezen