Editoriaal

door Bart Van Malderen 17 september 2022

Het gaat niet goed in Haïti. Het gaat van kwaad naar erger. We blikken in deze nieuwsbrief terug op de voorbije maanden. Trouwe lezers weten al dat Haïti zich in een neerwaartse spiraal bevindt.

Rhoddy vertaalde een artikel over de OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten, waarin duidelijk wordt dat het beleid van de internationale gemeenschap ten aanzien van Haïti faalt.

Rhoddy vertaalde daarnaast een verslag van Colette Lespinasse van een online conferentie over de internationale hulp aan Haïti.

Tenslotte vertaalde Rhoddy het meest recente rapport van de Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede dat een duidelijk overzicht geeft van het geweld in en rond Port-au-Prince.

Guy vertaalde een artikel dat de situatie schetst in het zuiden van Haïti, dat een jaar geleden zwaar getroffen werd door een aardbeving.

We dienden - veel te vroeg – afscheid te nemen van onze jarenlange medewerker Johan Verstraete.

Er is het artikel ‘actueel’ en we geven deze keer nog een link mee van het meest recente nieuws “Haïti staat opnieuw in brand” dat u vindt op La Chispa, het journalistiek platform over Latijns Amerika.Na alles gelezen te hebben, bent u weer helemaal mee.

Bart

Actueel

Auteur: Bart Van Malderen, 17 september 2022.

Er is zo goed als geen opbeurend nieuws te melden. Haïti zit in een spiraal van geweld. Gewapende bendes terroriseren bepaalde wijken. Ze vechten onderling voor de controle over een groter territorium. De stroom van kidnappings houdt niet op. Omwille van de toename van bloedige confrontaties tussen gewapende groepen besliste het ministerie van onderwijs dat de scholen niet heropenen op 5 september, maar pas op maandag 3 oktober. De prijzen voor basisproducten schieten de hoogte in.

Meer lezen

IN MEMORIAM: JOHAN VERSTRAETE

Auteur: Rhoddy Petit / Join for Water

Johan Verstraete is niet meer. De nog te vaak genadeloze ziekte heeft hem geveld. Johan stond in 2000 mee aan de wieg van ons gedrukt Lambi-tijdschrift en was een geestdriftige mederedacteur. Het was een samengaan van de bestaande publicaties Ayiti Nouvèl, Storing, Bon Nouvèl en Hart voor Haïti.

Meer lezen

De OAS in Haïti: een zelfkritiek met een vleugje straffeloosheid

Auteur: Frédéric Thomas, augustus 15, 2022. Vertaling: Rhoddy Petit

In een verklaring van 8 augustus bevestigde Luis Amalgro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), het falen van het beleid van de internationale gemeenschap ten aanzien van Haïti. Maar in plaats van de weg vrij te maken voor een heilzame vraagstelling, dient deze zelfkritiek eigenlijk om de voortzetting van deze strategie beter op te leggen.

Meer lezen

Welke hulp zou in de huidige context nuttig zijn voor Haïti?

Auteur: Colette Lespinasse. vertaald door Rhoddy Petit

Het is onder dit thema dat de Coördinatie Europa Haiti (COEH) en het Collectif Haïti de France (CHF) op 8 juni 2022 een online conferentie hielden met de bedoeling een debat op gang te brengen over de kwestie van internationale hulp aan Haïti. Meer dan honderd mensen en instellingen uit de wereld van NGO’s, diverse verenigingen, universiteiten, internationale samenwerking, staatsinstellingen, … gingen in op de uitnodiging.

Meer lezen

Observatie van geweld in het hoofdstedelijk gebied Port-Au-Prince

Auteur: La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix – Haiti (Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede). Vertaling: Rhoddy Petit

Dit is het trimestrieel rapport nr. 83 (april-juni 2022) van de Nationale Commissie Rechtvaardigheid en Vrede onder het motto ‘andere politieke praktijken zijn noodzakelijk’. Het rapport bestaat uit een open brief, een opsomming van geregistreerde misdaden en de bevindingen en aanbevelingen aan het beleid. De vertaling slaat op het eerste en het laatste deel van het rapport.

Meer lezen

Eerste verjaardag van de aardbeving in het Grote Zuiden van Haïti

Auteur: Colette Lespinasse. vertaling: Guy Clymans

Op 14 augustus 2022 was het al een jaar geleden dat een krachtige aardbeving van een magnitude van 7.2 op de schaal van Richter het Grote Zuiden van Haïti trof. Ter gelegenheid van deze eerste verjaardag werden hier en daar enkele herdenkingsactiviteiten georganiseerd, maar niets bijzonders, want de beloften tot wederopbouw die met grote publiciteitsondersteuning werden aangekondigd, werden niet gehouden.

Meer lezen
Email Marketing Powered by MailPoet