Haïti: één jaar later – un an après 11-01-2011.

==============================
Met het Vlaams Haïti Overleg (VHO) organiseren we een vooral informatieve avond met een analyse van de situatie, over wat werd gedaan en niet gedaan afgelopen jaar na de aarbeving. Maar waarin we vooral de kracht van het Haïtaanse volk in reliëf willen brengen, maar helaas ook de onmacht om het land op de sporen te zetten voor het welzijn van de natie.
De avond is toegankelijk voor iedereen, de zaal heeft een capaciteit van 200 plaatsen. We hopen de Nederlandstalige, Franstalige en Haïtiaanse gemeenschappen te mobiliseren. De tussenkomsten zullen in het Nederlands en het Frans zijn, we voorzien simultane vertaling met een veertigtal koptelefoons.
———————————————————————————————
Avec le Vlaams Haïti Overleg (VHO) nous comptons organiser une soirée surtout informative avec analyse de la situation, ce qui a été fait et pas fait pendant l’année écoulée après le séisme. Mais dans lequel nous voudrions surtout mettre en relief la force du peuple Haïtien, mais hélas aussi l’impuissance de mettre le pays sur les rails pour le bien-être de la nation.
La soirée est ouverte à tout le monde, la salle a une capacité de 200 places. Nous espérons pouvoir mobiliser dans les communautés : néerlandophone, francophone et haïtianophone. Les interventions seront en néerlandais et autant en français, nous prévoyons traduction simultanée avec une quarantaine d’écouteurs.
 ———————————————————————————————

Plaats / Lieu: BTC-CTB, zaal/salle TANGANIJKA – Ruimte Jacmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel / Espace Jacmotte, rue Haute 139, 1000 Bruxelles (Klik hier voor een routebeschrijving.)

Het programma/Le programme
19h00: Ontvangst en welkom / Accueil et bien venue
19h30: Robin Ramaekers (VRT – journalist, Port-Au-Prince situatie en analyse /Journaliste VRT, Port-Au-Prince situation et analyse)
20h00: Chris De Stoop, auteur en journalist: kracht in de civiele maatschappij, een merkwaardig getuigenis / auteur et journaliste: force de la société civile, un témoignage marquante
20h30: Jan Weuts, Noodhulpcoördinator Caritas Internationaal voor 1212, besteding van de Belgische bijdrage in noodhulp en heropbouw / Coordinateur Aide d’Urgence Caritas Internationaal pour 1212, emploi de la contribution Belge en urgence et reconstruction
21h00: Lionel Pierre Louis, architect, Haïtiaanse Gemeenschap in België, urbanisatie in Port-Au-Prince, een ingewikkelde heropbouw: wat mag men verwachten? / Communauté Haïtienne en Belgique, Urbanisation à Port-Au-Prince, une reconstruction complexe: que peut-on espérer
21h30: Georges Weirleigh, ITECA, getuige van de Haïtiaanse NGO wereld, situatie en analyse! / témoin du monde ONG Haïtien, situation et analyse!
22h00: Vragen uit het publiek / Questions de la part du publique

Inleiding en moderatie / Introduction et modération: Rhoddy Petit

Met medewerking van Echanges et Synergie; Vlaams Haïti Overleg; Plateforme Haïti; 1212 Haïti Lavie; 11.11.11; Haïti Support Group (London)

BijlageGrootte
affiche_Haiti_1_jaar_later-def.pdf3.05 MB