Gezamenlijk project voor de wederopbouw in Haïti

11.11.11 en CNCD (Centre National de Coopération au Développement) dienen samen een project in voor wederopbouw in Haïti bij de minister, die al een principieel akkoord gaf om hiervoor 6 miljoen euro vrij te maken.

Hoe werkt zo’n gemeenschappelijke projectaanvraag?

Alle NGO’s en vierde pijlerorganisaties die minstens drie jaar werkzaam waren in Haïti vóór de aardbeving, konden tot 20 september aanvragen indienen bij de koepelorganisatie. In totaal werden 71 organisaties aangeschreven! 11.11.11 zal het coördinatieluik op zich nemen. Zij stellen een commissie samen uit experts die geen band hebben met de indienende organisaties. De door deze commissie gusntig geadviseerde acties worden in korte vorm in een gemeenschappelijk programma ingevoerd en aan de minister bezorgd. Het volledige dossier zit in dan in bijlage. De minister heeft de eindbeslissing over de goedkeuring van het programma.

De NGO’s en vierde pijlerorganisaties moeten ook zelf een deel bijdragen aan het project. Het budget van de minister voorziet immers in 80 procent van de kostprijs. 20 procent brengen de organisaties zelf in. Het totale budget voor dit gezamenlijk project is dus 7.5 miljoen euro.

Welke thema’s komen in aanmerking voor het gemeenschappelijk project?

Projecten kunnen ingediend worden in drie sectoren, die overeenkomen met de sectoren van het Belgische engagement op de internationale donoren conferentie in maart 2010: – landbouw en rurale ontwikkeling – onderwijs – bescherming van kinderen

Andere thema’s kunnen aan bod komen als ze samenhang vertonen met de rest van het programma.

Belangrijke aandachtspunten zijn: – lokale actoren moeten betrokken worden in het ganse proces – initiatieven worden zowel in ruraal als stedelijk gebied genomen, waar deze actoren reeds actief zijn – prioriteit wordt gegeven aan acties die bijdragen aan een echte verandering, bijvoorbeeld in zake sociale en politieke relaties, van de locale mogelijkheden voor zelfvoorziening, van goed bestuur, van de bescherming van kwetsbare groepen en van gelijkwaardigheid – lokale bronnen (zowel mensen als middelen) moeten gebruikt en gevaloriseerd worden.

En hoe nu verder?

Het programma wordt momenteel uitgewerkt. Een beslissing hierover valt meer dan waarschijnlijk in oktober. De concrete goedgekeurde acties worden uitgevoerd in de periode 2011-2013.

11.11.11 voorziet in het programma ook een valorisatie van bestaande informatienetwerken zoals het Vlaams Haïti Overleg en de Coördinatie Europa-Haïti voor wat betreft communicatie en beleidsbeïnvloeding. Meer nieuws volgt dus ongetwijfeld!

katrien Geens
22 oktober 2010