De laatste (gedrukte) Lambi...

U moet minsten één trefwoord met 3 of meer karakters opgeven.

De beslissing is gevallen: de gedrukte versie van Lambi houdt op te bestaan. Dit is met andere woorden het laatste gedrukte nummer van Haïti dat U in handen krijgt.

Het moest vroeg of laat gebeuren, we hadden het in vorige edito’s al laten doorschemeren, welnu: het is zover. Wat eerst Ayiti Nouvèl heette en later, na samensmelting met enkele andere bladen, Lambi ging heten, houdt na bijna vijfentwintig jaar op te bestaan.

Het afkalvende abonneebestaande zit daar natuurlijk voor veel tussen, maar daarmee is lang niet alles gezegd natuurlijk.

De tijden zijn in die paar decennia wel erg snel veranderd, ook wat informatie en communicatie betreft. Vandaag de dag is de overgrote meerderheid van de mensen veel vlugger geneigd om informatie te gaan zoeken op het internet. Een evolutie waar wij ook niet naast kunnen. Daarom ook dat we uitdrukkelijk zeggen dat de gedrukte versie van Lambi ophoudt te bestaan.

Of toch nog een Haïti-nieuwsbrief?

Na betaling van de kosten van deze laatste Lambi, zal het VHO een batig saldo van ongeveer 400 euro overhouden. Dit bedrag zal nuttig kunnen worden besteed voor de verdere uitbouw van de website. Abonnees die recent hun abonnement vernieuwden, kunnen natuurlijk bij ons terecht indien ze terugbetaling wensen voor niet ontvangen nummers.

Wil je in de toekomst toch nog graag een beperkte gedrukte Haïti-nieuwsbrief ontvangen? Contacteer dan naar de redactie. Ontvangen we een ernstig aantal reacties, dan proberen we daar met het VHO een passend en hopelijk betaalbaar gevolg aan te geven.

Het is immers de bedoeling om vanaf nu meer tijd en energie te gaan investeren in de website van het Vlaamse Haïti Overleg, die overigens al bestaat (we hebben hem reeds voorgesteld in Lambi nr. 35, september 2008, blz. 19; mocht u hem nog niet hebben geraadpleegd, neem eens een kijkje op http://vlaams-haiti-overleg.be).

Door die site met regelmaat te actualiseren, ontstaat er, zo u wil, een virtuele Lambi, die te allen tijde kan worden geraadpleegd en die gemakkelijker en efficiënter actueel kan worden gehouden. En die niet hoeft te worden gedrukt en dus minder kost…

We beseffen dat een deel van het abonneebestand wellicht liever de gedrukte versie zou blijven ontvangen, maar dat is om de hierboven aangehaalde redenen niet langer doenbaar. We rekenen op hun begrip en we hopen dat zij, net zomin als alle andere Haïti-fans, het armste land van het westelijke halfrond niet zullen loslaten!

De redactie
1 december 2009

Meer artikels uit deze rubriek