VHO Nieuwsbrief - april 2012

Editoriaal maart 2012

Van de toegezegde internationale hulp heeft twee jaar na de aardbeving maar de helft Haïti bereikt. In de periode rond 12 januari vonden verschillende manifestaties plaats die vooral het schrijnend gebrek aan huisvesting aanklaagden. De decentralisering van Haïti, waarvan al sprake was in de grondwet van 1987, wordt dringend noodzakelijk maar blijkt niet door iedereen gewenst.

De binnenlandse politieke toestand blijft onfris. Premier Conille diende al na vier maand zijn ontslag in en president Martelly ligt weer eens onder vuur, onder meer omdat hij de dubbele nationaliteit zou hebben. Oud-militairen zijn bezig met de heroprichting van het leger en Jean-Claude Duvalier loopt nog steeds straffeloos rond en verschijnt zelfs op openbare plechtigheden. In dat verband schreven op 23 januari verschillende organisaties een open brief aan president Martelly, waarin ze vroegen dat de staat haar verantwoordelijkheid zou opnemen en Duvalier zou laten berechten. Tevens was er op 7 februari een symbolische manifestatie voor het ministerie van justitie, precies de dag waarop 26 jaar geleden een einde kwam aan de dictatuur van Baby Doc.

Actueel maart 2012

President Martelly ligt onder vuur, onder meer omdat hij de dubbele nationaliteit zou hebben. Oud-militairen zijn bezig met de heroprichting van het leger. Duvalier loopt nog steeds straffeloos rond en verschijnt zelfs op openbare plechtigheden. Daarnaast waren er enkele nieuwe aardschokken.

Op 24 februari gaf premier Conille, na amper vier maanden premierschap, zijn ontslag. Aanleiding was de controverse rond de dubbele nationaliteit van de belangrijkste politieke leiders, waaronder ook president Martelly. Daarnaast was er onenigheid over de beslissing van Conille om alle contracten die gesloten werden tijdens de regeerperiode van voormalig premier Bellerive te onderzoeken. Tijdens de noodtoestand van mei 2010 tot oktober 2011. zouden er immers verschillende contracten gesloten zijn zonder openbare aanbesteding. In totaal zou het gaan om een bedrag van 300 miljoen Amerikaanse dollar. Lees meer…

Decentralisering: erg noodzakelijk maar niet door iedereen gewild

Het was al langer gekend, maar de aardbeving van 10 januari 2010 maakte het nog eens pijnlijk duidelijk. Haïti is een sterk gecentraliseerd land … « la République de Port-au-Prince » lacht men wel eens. Maar het geeft wel aan dat alle politieke en economische macht verzameld zit in Port-au-Prince. Wanneer dat centrum dan getroffen wordt door een ramp van dergelijke omvang kan men nationaal enkel reageren met de blote hand. De Port-au-Princiens deden weinig of geen moeite om infrastructuur uit te bouwen in het binnenland voor onderwijs, gezondheidszorg, communicatie … laat staan aanwezig te zijn om de lokale mensen te ondersteunen in de uitbouw van een waardig leven. Continue inwijking maakt van Port-au-Prince dan ook één grote, tegen de hellingen opklimmende ongestructureerde monsterstad. Lees meer…

Recht op huisvesting moet dringend worden gewaarborgd

“Vandaag manifesteren we ook voor allen die er niet meer kunnen bij zijn.
Wij zijn hen nog niet vergeten en zullen hen ook in de toekomst niet vergeten.
En tot de overlevenden zeggen we dat we blijven strijden voor de heropbouw van Haïti.”

In de ochtend van 12 januari 2012 trok een groep vrouwen, kinderen en mannen door de straten van Port-au-Prince. Allen droegen ze witte kleren, een symbool van rouw in Haïti. Op plaatsen die in januari 2010 massagraven waren geworden, werden ter herinnering bloemenkransen neergelegd. Maar de optocht was evenzeer een teken van protest. Twee jaar na de aardbeving was er nog steeds niet gezorgd voor degelijke huisvesting voor de slachtoffers. Klaagzangen werden dan ook afgewisseld met protestliederen, men was het lange wachten beu. Lees meer…

Open brief aan President Martelly

Meneer de President, Wij, ondertekenaars van deze open brief, zijn van oordeel dat het hoogst belangrijk is dat, in naam van de waarheid en de rechtvaardigheid, de natie geïnformeerd wordt over de gevolgen van het op gang brengen van de publieke actie tegen de ex-dictator Jean-Claude Duvalier, na 25 jaar teruggekeerd naar het land dat hij verwoest heeft, na door een volksopstand gedwongen te zijn geweest naar Frankrijk te vluchten.

Slechts enkele dagen na deze terugkeer werden er meerdere klachten neergelegd door slachtoffers van het dictatoriale regime. Het parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Port-au-Prince heeft zich gehaast om ze te overhandigen aan het Kabinet van de onderzoeksrechter, zonder te proberen, zoals de wet dit voorschrijft, om voorafgaande enquêtes uit te voeren, en de daders, de mededaders en de handlangers van alle opgesomde verwerpelijke daden te identificeren. De onderzoeksrechter van zijn kant heeft alleen de klachten aanhoord.

Lees de volledige brief op vlaams-haiti-overleg.be

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com