Radio Metropole

U moet minsten één trefwoord met 3 of meer karakters opgeven.

Aan websites die ons op de hoogte houden over het wel en wee in de Haïtiaanse politiek en economie ontbreekt het niet. Weekbladen als Haïti Progrès en Haiti en Marche hebben leuke sites; nieuwsagentschappen als o.m. Agence Haïtienne de Presse en Alterpresse produceren dagelijkse nieuwsberichten op het web. Dit geldt ook voor Radio Metropole, een ‘old-timer’ op persvlak met een waardige leeftijd van 32 jaar.

De radio heeft zich tussen 1980 – 1986 weten handhaven, ondanks zware druk van Duvaliergezinden, door politieke thema’s te vermijden en zich enkel te concentreren op cultuur. Van 1986 af wist het 10 verschillende regimes te overleven door een soort ‘objectieve’ informatiekoers te varen. Niet makkelijk, ook niet in de nu reeds jarenlange strijd tussen Lavalas en haar tegenstrevers na de terugkeer van Aristide als president in 1994.

De sterkte van de site van Radio Metropole zijn de korte, makkelijk leesbare en zakelijke berichten. Ook overzichtelijkheid en makkelijke toegang tot archieven zijn grote troeven van de site. Alle berichten zijn onderverdeeld in 6 rubrieken: politiek, economie, provincies, gezondheid, cultuur en sport. Opvallend is wel de afwezigheid van bijv. een rubriek ‘sociale zaken’.

Topper in de berichtgeving blijkt zeker de politiek. Dat leert een snelle duik in de archieven van april 2002 met 100 artikels over politiek, gevolgd door 22 uit de provincies en 15 artikels over cultuur. Op eenvoudige wijze kan je zulk maand- of weekoverzicht oproepen of verder teruggaan in de tijd.

Leuk is de ‘Haitiscopie’, resultaten van opiniepeilingen over allerlei actuele thema’s (niet enkel politiek). Je voelt in deze peilingen de ‘hartslag’ van de Haïtiaan.

De site is enkel beschikbaar in het Frans. Wil je de site eens toetsen, surf dan naar: www.metropolehaiti.com/metropole/frameset.html , en voeg hem toe aan je ‘favorieten’.

Bert Van Mulders
1 juni 2002

Meer artikels uit deze rubriek