Verklaring van de Coördinatie Europa-Haïti

‘Verslechterende toestand in Haïti vraagt een duidelijke stellingname van de EU’ Brussel, 19 maart 2015

De Coördinatie Europa-Haïti (CoE-H) bestaat uit een netwerk van dertien Europese internationale ontwikkelings- en solidariteitsorganisaties en platformen. Sinds 2004, speelde het een instrumentale rol in het ijveren om Haïti op de Europese agenda te plaatsen. Handelend als een bemiddelaar tussen de middenveldorganisaties (CSO’s) in Haïti, de achterban in Europa en de vertegenwoordigers van instellingen en regeringen in Europa, is het een dynamisch netwerk en werkt samen met een brede waaier van Haïtiaanse middenveldorganisaties en leiders. Door deze positie, bevordert het de dialoog en deelt het de ervaringen via direct contact met de Europese Unie (EU) instellingen.

Uit de waarnemingen van de huidige politieke toestand in Haïti, roept de Coördinatie Europa-Haïti de Europese Dienst voor Buitenlandse Aangelegenheden (EEAS) en de Europese Commissie op om een duidelijke houding aan te nemen en overeenstemmende actie te ondernemen.

  1. Op 12 januari is het mandaat van de Haïtiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers geëindigd. Eén derde van de Senaat was al einde term in 2012. Van een tweede derde liep het mandaat af op 12 januari, vijf jaar na de aardbeving, wat betekent dat de huidige Senaat slechts 10 leden heeft. Momenteel bestuurt president Martely de Republiek Haïti feitelijk met decreten. Noodzakelijke controles en bijstellingen zijn er niet. Met het oog op het Contract van Staatsopbouw dat werd overeen gekomen tussen Haïti en de EU in 2014 en ook met het oog op de algemene EU politiek van hulp aan derde landen, vereist de huidige institutionele crisis dat de EU zich duidelijk uitspreekt over zijn relatie met de Haïtiaanse regering. Gezien het EU ontwikkelingsbeleid de nood aan transparantie en democratische verantwoordelijkheid over de besteding van het nationale budget en daarom ook de besteding van de EU bijdragen aan het budget, vraagt ons platform de EEAS en de EU om hun positie openbaar te verduidelijken, beide ten aanzien van de Haïtiaanse regering en ten aanzien van het Europees Parlement, met de vraag naar opvolging van het gebruik van de fondsen op een gelijkaardige manier als de vereisten waaraan NGO’s moeten voldoen en hun Haïtiaanse partnerorganisaties.
  1. De Haïtiaanse verkiezingscommissie publiceerde recent een kalender voor parlementaire en presidentiële verkiezingen. Zoals de zaken er nu voor staan zijn de wetgevende verkiezingen gepland voor deze zomer, de presidentiële verkiezingen en de locale verkiezingen voor oktober. Een nieuwe president zou moeten ingezworen worden vóór 7 februari 2016. Dit alles betekent dat met de verkiezingen in het vooruitzicht dit het politieke leven in Haïti in hoge mate zal bepalen voor de rest van het jaar. In het licht van de onregelmatigheden gedurende de presidentiële verkiezingen van 2010, is het vereist dat de internationale gemeenschap, in nauw overleg met de Regering van Haïti, de steun bepaalt die ze wil geven voor de voorbereidingen en organisatie van de verkiezingen, welke vredevol, inclusief, vrij en fair moeten zijn. De Coördinatie Europa-Haïti verwelkomt de steun van de EU via UNDP voor het verkiezingproces, maar zou het ook fijn vinden als de EU vertegenwoordiging in Port-au-Prince zich zou uitspreken in een opbouwende en open manier over de nood voor dergelijke verkiezingen om respect voor de wet en de orde te garanderen.
  1. De huidige sociale en politieke situatie in Haïti zou van dichtbij moeten worden opgevolgd. Sinds november 2014 zijn demonstraties de orde van de dag. De sociale en politieke verdeeldheid neemt toe rond een brede waaier van aangelegenheden. De Coördinatie Europa-Haïti is zich zeer bewust van het belang dat de EU hecht aan een diepe en constante dialoog tussen politieke en burgerlijke actoren en bewegingen in Haïti. We vragen de EU om alles te doen wat in haar mogelijkheden ligt om de dialoog te promoten en waar nodig te bevorderen, om zo bij te dragen tot matiging van de huidige spanningen.

Contact Evert-Jan Brouwer,
Coordinator
e.brouwer@woordendaad.nl
www.coordinationeuropehaiti.eu

vertaling Rhoddy Petit
13 juni 2015

Coordination Europe-Haiti: http://www.coordinationeuropehaiti.eu/

Meer artikels uit deze rubriek