Maart 2013

Editoriaal maart 201

De verkiezingen voor de gemeenteraden en de vernieuwing van een derde van de senatoren lijken eind dit jaar te zullen plaatsvinden. Ze hadden eigenlijk al in 2011 moeten doorgaan, maar de nasleep van de aardbeving en de onenigheid tussen president Martelly en het parlement zorgden ervoor dat ze steeds maar werden uitgesteld.

Ondertussen zijn zowel voormalig president Aristide als dictator Duvalier aan de tand gevoeld door het gerecht.

Er komt ook meer en meer kritiek van de internationale gemeenschap op de Haïtiaanse regering. De donorlanden en de internationale organisaties zijn teleurgesteld en bezorgd over de tergend langzame vooruitgang van het land op politiek en socio-economisch vlak.

Dwars over het land, van het noordoosten tot het zuiden blijkt een brede mineralengordel met goud, koper en zilver te liggen. Op 21 december werden door de regering en enkele buitenlandse bedrijven contracten ondertekend voor de ontginning van de koper en goudreserves. Het zou gaan om contracten met een waarde van verschillende miljarden Amerikaanse dollars. Maar… volgens de grondwet moeten contracten met buitenlandse bedrijven ter goedkeuring voorgelegd worden aan het parlement. Dit was hier niet het geval. Op 20 februari 2013 stemde de senaat dan ook een resolutie waarbij aan de regering werd gevraagd de recente vergunningen op te schorten. Ondertussen wachten de boeren in Haïti’s mineralengordel angstig af wat de toekomst brengen zal. Kan de ontginning inderdaad de welvaart verhogen of houdt zij een ecologische en sociale ramp in?

Te Bierbeek bezochten wij de tentoonstelling “200 jaar Haïtiaanse schilderkunst” en in Brussel was op 29 januari 2013 Camille Chalmers op bezoek bij 11.11.11.
Hij hield een boeiende uiteenzetting over de situatie in Haïti eind 2012, over de Economische Partnerschap Akkoorden Haïti – Europa (de EPA’s) en over de hulpverlening na de aardbeving van 12 januari 2010. We vatten in deze nieuwsbrief een aantal zaken voor u samen.

Tenslotte brengen wij ook nog een eresaluut aan Joseph Roney, de strijdvaardige Haïtiaan die op 15 januari naar zijn laatste rustplaats in Elsene werd gebracht.

Actueel maart 2013

De verkiezingen voor de gemeenteraden en de vernieuwing van een derde van de senatoren lijken eind dit jaar te zullen plaatsvinden. Zowel voormalig president Aristide als dictator Duvalier worden aan de tand gevoeld door het gerecht. De boomstam Kita Nago werd doorheen het land gedragen als teken van solidariteit.
De verkiezingen hadden eigenlijk al in 2011 moeten plaatsvinden, maar de nasleep van de aardbeving en de onenigheid tussen president Martelly en het parlement, zorgden ervoor dat ze steeds maar werden uitgesteld. Ook nu zijn alle problemen nog niet van de baan. Lees meer…

Goudkoorts in Haïti’s mineralengordel

Toen Christoffel Columbus in 1492 voet aan land zette op het eiland, dat heden Haïti en de Dominicaanse Republiek omvat, werd hij volgens zijn aantekeningen uitbundig door de bevolking, Tainos genaamd, begroet. De Spanjaarden ontvingen goudklompen, waarvan sommige zo groot als een mensenhand, ten geschenke. De Tainos zouden hun naïviteit met de dood bekopen, geveld door de slavenarbeid in de goudmijnen en besmet door hen onbekende ziektekiemen. Vele jaren later, tussen 1944 en 1982 haalde de Amerikaanse maatschappij Reynolds Haitian Mines 13,3 miljoen ton bauxiet uit een mijn nabij Miragoâne. Lees meer…

Camille Chalmers: steeds goed voor een flinke portie conjunctuurinformatie

Camille Chalmers is directeur van PAPDA (Haïtiaans platform voor alternatieve ontwikkeling in Haïti- PAPDA), is professor Sociale Economie aan de staatsuniversiteit van Port-au-Prince en is actief in overlegfora betreffende de economische situatie in de Caraïben. Hij pleit voor een alternatieve benadering van ontwikkeling, een economische benadering die de familiale landbouw en de lokale productie versterkt met het oog op grotere voedselzekerheid, en voor een inclusiever en participatiever sociaal beleid van de civiele maatschappij van het land. Zo werd Camille aangekondigd voor een open avond ontmoeting op 29 januari 2013 op 11.11.11.
Camille splitste zijn inleiding op in drie delen: de situatie in Haïti eind 2012, de Economische Partnerschap Akkoorden Haïti – Europa en de hulpverlening na de aardbeving van 12 januari 2010. We vatten een aantal zaken voor u samen. Lees meer…

“200 jaar Haïtiaanse schilderkunst” in CC De Borre te Bierbeek van 9 tot 28 februari 2013

“Wat een wonder”, riep Colombus uit toen hij in 1492 de weelderige natuur van de Caraïben voor zich zag. In de schilderkunst van Haïti klinken de roepstem en de bekoring van het wonderlijke door tot op de dag van vandaag.

Nochtans zag het er de eerste eeuw na de onafhankelijkheid (1804) niet zo best uit. In het sociale leven van Haïti was heel wat koloniaal denken achter gebleven. De inheemse kunstenaars keken in die periode nog veel naar Westerse, zeg maar naar Franse voorbeelden. En het fantastisch realisme dat zo typisch is voor Haïti, werd als het ware voor meer dan honderd jaar in de diepvriezer gestopt.In de veertiger jaren van de twintigste eeuw zou het gelukkig terug te voorschijn komen. Lees meer…

In Memoriam : Een volk dat een Joseph Roney voortbracht kan niet sterven.

Joseph Roney, was één van de eerste politieke gevangenen van François Duvalier. Hij werd na een mensonwaardige opsluiting van 7 jaar vrij gelaten maar door de dictatuur verbannen uit Haïti. Deze feiten worden weer zeer actueel met de thans lopende aanklacht tegen Baby Doc voor misdaden tegen de menselijkheid. In België vond Joseph een nieuwe thuis. Hij had een droom voor Haïti en zijn verdrukt volk. Hij was er steeds op die informatieavonden, colloquia en andere solidariteitsmanifestaties rond Haïti. Op 15 januari 2013 werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht in Elsene. We willen Joseph een eresaluut brengen in Lambi met de vertaling van een in memoriam van Jonathan Lefèvre. Lees meer…