De nieuwe Lambi is aangekomen

De aandachtige lezer merkt het wellicht meteen, de wat minder aandachtige lezer moet dit dertiende nummer van zijn Haïti-tijdschrift even van dichterbij bekijken om het verschil te merken: Lambi 13 ziet er lichtjes anders uit dan de twaalf vorige. De uitleg is simpel: we komen niet rond met het abonnementsgeld en moesten dus wel snoeien. We hebben ervoor gekozen om vooral het mes te zetten in de drukkosten door met name de lay-out wat aan te passen: minder kleur binnenin, meer zwart-wit dus, ander papier ook, en we maken ons sterk dat Lambi in die nieuwe lay-out (vroeger verzorgd door Protos, nu door Meteco) een product is en blijft dat mag worden gezien. Inhoudelijk verandert er verder niets: we blijven onze vaste formule trouw. Wie daar bedenkingen bij heeft, aarzele vooral niet om ons daarvan in kennis te stellen. Alle reacties zijn welkom en worden wel degelijk in aanmerking genomen.

Intussen blijft de situatie in Haïti er even hopeloos uitzien als in Irak. Er zijn overigens wel meer paralellen te trekken. Wij zijn er bijvoorbeeld niet van overtuigd dat Saddam Hoessein op dit ogenblik de grootste bedreiging is voor de wereldvrede. Of een oorlog met andere woorden wel te rechtvaardigen valt? Net zo min zijn wij van mening dat president Aristide de grootste hinderpaal is om Haïti uit het slop te krijgen. Daar zijn andere factoren in het spel. Maar zoals Saddam lijkt het er met de dag alsmaar meer op dat ook Aristides dagen geteld zijn. Lees er in dit nummer vooral de rubriek “Actueel” (bladzijden 3 en 4) maar eens op na. Als je nu eenmaal niet op een goed blaadje staat bij Uncle Sam…

René Smeets
1 maart 2003

Meer artikels uit deze Lambi