Rubriek - VHO Nieuwsbrief

September 2018

Beste lezers,

Opnieuw bieden we een waaier aan informatie over het land dat onze gezamenlijke interesse heeft en soms veel meer dan dat.

In de rubriek actueel krijg je sowieso een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Na de zaak PetroCaribe waarin verbazend sterk om opheldering en recht wordt gemanifesteerd was de aankondiging van een aanzienlijke stijging van de prijzen van de petroleumproducten veel meer dan een druppel teveel. Het leidde tot hevig en zelfs gewelddadig protest met slachtoffers en aanzienlijke schade. Altijd spijtig in een land waar zoveel ontbering is, maar blijkbaar ook de enige manier om gehoor te vinden bij die zich isolerende bubbelbewoners, die er maar niet in slagen verder te denken dan het regelen van hun eigen zaakjes. Colette Lespinasse, journaliste en crême van het Haïitiaanse middenveld analyseert de gebeurtenissen van het weekend van 6 – 8 juli ll..

Het Haïtiaanse volk werd zwaar gestraft na het succesrijk bevechten van het kolonialisme en veroveren van zijn vrijheid. O.a. die straf maakte Haïti tot een reservoir van goedkope arbeidkrachten. Wie Haïti een beetje kent begrijpt die zogenaamde gelukzoekers maar al te goed. Het is vooral een zoektocht naar leven en hopelijk vinden velen onder hen ook wat geluk. De grenzen gaan open als er een injectie aan goedkope arbeid nodig is, maar ze sluiten zich zodra de tekorten zijn bijgevuld. En opnieuw zoekt de migratierivier dan een bedding en een nieuwe bestemming. De eersten hebben meestal geluk, de laatkomers moeten vaak opkrassen. Het was zo in de Dominicaanse Republiek, in de VS, maar nu ook in het ene na het andere land van Latijns Amerika. We vertaalden een bijdrage uit Nouvelles Images d’Haiti uit het Frans en bekijk ook het relaas van Mackenson op zijn tocht noordwaarts uit Brazilië.

De Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede volgt o.a. al ruim 16 jaar de cijfers van onveiligheid en dodelijke slachtoffers op in en rond Port Au Prince. Zij stellen de stijgingen en dalingen in moordend geweld vast. Nu al rapport nr. 67 en telkens laten zij zo’n rapport vergezellen van een open brief met aandachtspunten en beleidsadviezen aan de falende overheid om de Haïtiaanse mens de waardigheid terug te geven die hij of zij verdient. De positieve respons daarop is niet zo denderend.

En toch kunnen we afsluiten met een positieve noot. De zaak Pharval, wellicht al door velen vergeten, maar een zaak van vergiftigde medicijnen die meer dan 200 jonge slachtoffertjes maakte. Na 19 jaar ongeveer is er nu toch een vonnis, Rudolph Boulos moet 6 maanden brommen en moet een vergoeding uitbetalen aan de slachtoffers. Veel te traag maalde de molen der gerechtigheid en misschien is de gerechtigheid niet ten volle geschied, maar het is een verademing in dit klimaat van straffeloosheid en corruptie.

Rhoddy Petit
3 september 2018

Actueel

Begin juli was er hevig protest tegen de verhoging van de prijzen van olieproducten. De prijsverhoging werd ongedaan gemaakt en eerste minister Jack Guy Lafontant nam ontslag. Het verdwijnen van het geld van het Petro Caribe fonds blijft de gemoederen beroeren evenals de kritiek op de privileges van de parlementairen. De relaties met de Dominicaanse Republiek blijven gespannen. Positief is dat er inspanningen gedaan worden op het vlak van gezondheidszorg en dit mede dankzij buitenlandse hulp.
Lees verder

Haïti: rellen of eerder opstand van de onderdrukten tegen hun ontmenselijking?

Toen waarnemers probeerden uit te leggen wat er gebeurde in Haïti tijdens het weekend van 6 – 8 juli 2018, was het beeld van een slapende vulkaan die plots uitbarstte een veelgebruikte vergelijking. Mensen uit alle buurten van Port-au-Prince kwamen op straat om te protesteren tegen de stijging van de prijs van olieproducten en tegen de consequenties ervan op hun toch al zorgelijke levensomstandigheden. Daarbij werden tientallen winkels vernield, geplunderd en in brand gestoken. De schade bedraagt miljoenen dollars.
Lees verder

Migratie: voor Haïtianen een noodzaak tot overleven

De Haïtiaanse migratie naar Zuid-Amerika is gerelateerd aan dezelfde dynamiek die aan de basis lag van de grote migraties van de afgelopen decennia naar Canada, de Verenigde Staten en de Franse overzeese departementen. Kort gezegd is Haïti een rekruteringsveld voor goedkope arbeidskrachten. Net zoals in Florida in de jaren zestig en zeventig, toen Haïtianen werden aangetrokken door de behoeften van het toerisme en de voedingssector, worden ze sinds 2010 aangeworven in bouwbedrijven en slachthuizen in Brazilië en Chili. De gunstige wetgeving van sommige landen en de repressieve wetten van anderen (zoals Peru) zijn vanuit dit oogpunt begrijpelijk. De Braziliaanse regering streeft naar een grote integratie van Haïtianen in het land, om hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. Andere landen, zoals Chili, vooral met de nieuwe wetgeving van april 2018, lijken dan misschien wel gezinshereniging te vermijden voor Haïtianen, door een minder stabiele migratiedynamiek aan te moedigen die meer lucratief is voor de lokale industrie.
Lees verder

Open brief aan de Burgerlijke, Gerechtelijke en Politionele autoriteiten van het land

De nationale bisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede in samenwerking met de aartsbisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede van Port-au-Prince groet jullie met respect.
Al sinds 16 jaar organiseert de Aartsbisschoppelijke Commissie elk jaar een opendeurdag om de maatschappij te motiveren bij haar strijd tegen het geweld. Dit jaar heeft die dag plaats gevonden op vrijdag 14 juli 2018.
Lees verder

De zaak Pharval uit 1996 eindelijk gevonnist

De ouders van de getroffen kinderen verenigden zich in de ‘Association de Parents d’Enfants Victimes d’Intoxication au Diéthylène Glycol (APEVIDIGH) en startten een juridische procedure om gerechtigheid te vragen voor de 200 kinderen die in 1996 ziek werden of overleden na inname van een hoestsiroop die het giftige glycoldiethyleen bevatte. Zij dienden klacht in tegen Rudolph Boulos, toenmalig directeur van de Laboratoires Pharval . Ook de Nederlandse firma VOS was bij de levering van het giftige product betrokken. VOS leverde het product uit China via Nederland in Haïti. In Haïti werd het door de laboratoria Pharval gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen, maar er bleek giftige glycerine in te zitten.
Lees verder

Juni 2018

Editoriaal
Ons actueel loopt zo ongeveer weer over van weinig opbeurend nieuws. De laatste jaren onder de vorige en de huidige president is het alsof de uitvoerende macht stap voor stap alle macht, ook die van de gerechtelijke en wettelijke macht naar zich toe haalt. De scheiding der machten is van flinterdun naar geperforeerd geëvolueerd. En de dictatuur is de democratie snel aan het inhalen. Wie of wat in de weg staat wordt wandelen gestuurd of bedreigd. De democratische controle wordt afgebouwd en afgekocht. Aan de top staan vooral mensen met een neus voor zaken, al lijkt hun manier van zaken doen verdacht veel op diefstal. Haïti is trouwens al enige jaren open gesteld voor handel. Van al die grote projecten worden de gewone mensen ook helemaal niet beter, hun leven blijft een dagelijks gevecht tegen honger.

Hoe kan je dan de sluikse pogingen om toch een nieuw leger op de been te brengen uitleggen? Er is geen geld voor, er is geen nood aan en toch lijkt het te gebeuren, soms in stilte, soms met luide trom. Misschien glimmen de politie-uniformen niet genoeg voor feestelijke parades? Het past het leger wellicht heel goed in het nostalgisch en staalhard plaatje van machtsconcentratie.

Hoe het Petro Caribefonds, bedoeld als ondersteuning voor ontwikkeling, vakkundig en grondig werd geplunderd? Maffiosi zouden het niet beter kunnen. Dat dit gebeurt in een land waar de armoede niet meer te harden is, is een erg bezwarende factor. Het ethisch gehalte van een goed deel van de politici en ambtenaren haalt de laagst denkbare standaarden niet. Als de scheiding der machten vervaagt, wordt de straffeloosheid de norm en is geld de grootste bron van macht en macht de grootste bron van geld. En dan is de cirkel rond en zijn we weer bij die enkele ‘grote’ Haïtiaanse families, die enkel internationaal tot de orde kunnen geroepen worden. Corruptie, vervreemden van staatsgoederen en het bestelen van een volk, voor mij zijn het evengoed misdaden tegen de menselijkheid. Ze moeten ernstig bestraft worden. Corruptie doodt meestal niet direct, maar is op termijn wellicht de grootste doder. En al even erg: het doodt vooral elk perspectief.

Veel negatief nieuws, maar met de voeten op de grond kunnen we hopelijk bouwen aan iets beters.

Rhoddy Petit
15 juni 2018

Actueel
Nu president Jovenel Moïse meer dan een jaar aan de macht is, is het bilan negatief. Hij is zelf verwikkeld in corruptieschandalen. De inflatie neemt toe. De olieprijzen gaan waarschijnlijk nog maar eens verhoogd worden. Logisch dat werknemers dan een hoger loon willen. De politie krijgt het geweld van stadsbendes niet onder controle. Justitie werkt niet. Mensenrechtenactivisten worden bedreigd. Een dubbele roofmoord in de Dominicaanse Republiek die zou gepleegd zijn door Haïtianen zorgt voor een onrustig klimaat in de grensstreek.
Lees verder

Komt het leger van Haïti terug op de been?
Reeds een hele tijd is er in Haïti bij de presidenten (voorheen president Martelly en nu Jovenel Moïse) sprake van om het leger terug op de been te brengen.
Lees verder

Graaicultuur bij het Petro Caribefonds
Het Petro Caribefonds ontstond uit een multilateraal preferentieel handelsakkoord rond petroleumproducten uit Venezuela. Het werd opgericht in 2005 door Venezuela als grootste Latijns-Amerikaanse leverancier van olie met oorspronkelijk 15 staten in de Cariben. Haïti was daar oorspronkelijk niet bij. President Chavez weigerde Haïti toe te laten wegens een teveel door de VS gecontroleerde regering. Na de verkiezing van René Préval in 2006 kon Haïti dan toch aansluiten.
Lees verder

Europese privacyregels
Je krijgt deze nieuwsbrief toegezonden omdat je, misschien al lang geleden, je e-mailadres aan ons gaf of omdat je deelnam aan een van onze activiteiten en daar je e-mailadres op de deelnemerslijst zette.

De nieuwsbrief heeft geen commerciële doeleinden. We menen dat we niet opnieuw jouw toestemming moeten vragen om je hem verder te blijven sturen. Weet dat je je altijd kan laten schrappen van de lijst door met ons contact op te nemen.
Lees daarover onze Privacyverklaring

Maart 2018

Editoriaal

Met deze Lambi-nieuwsbrief van maart 2018 brengen we een heel divers palet op het net en wellicht ook op jouw netvlies.

In actueel brengen we de meest in het oog springende nieuwsfeiten van afgelopen maanden. Helaas weinig opbeurend nieuws, maar vooral intriest zijn de “in memoriam” van Pè Simoly, gewaardeerd charismatisch en geëngageerd priester en vermoord na een bezoek aan de bank. Blijkbaar zou de moord toch eerder politiek gekleurd zijn. Zoals veel te vaak in Haïti is het onderzoek in volle gang, maar blijft het daar hopelijk niet bij. De straffeloosheid algemeen, en t.a.v. moordenaars zeker, moet dringend gestopt. Pè Simoly krijgt verder de passende aandacht van een van zijn ex-leerkrachten. Met het overlijden van Gerald Mathurin verliest Haïti één van die sterkhouders uit het middenveld, die zich onvermoeibaar blijven inspannen voor hun droom: een ander, beter en inclusief Haïti. Deze integere agronoom met visie op ontwikkeling en ex-minister van landbouw verdwijnt te vroeg uit deze wereld. Een vroeger medewerkster deelt haar ervaringen met hem.

Ook langs deze kant van de Atlantische oceaan leven onvermoeibare mensen. Sophie Van Gheel is zo’n ondernemende en gedreven vrouw. Haar droom is de ontplooiing van alle kinderen met kwalitatief onderwijs als eerste bouwsteen. Haar VZW Cunina groeide helemaal uit tot een speciale ngo. Een gesprek met haar mondde uit in een ferm stuk lectuur, getuige van Belgische generositeit.

Veel generositeit was er ook na de verwoestende aardbeving op 12 januari 2010. Na jaren van nood- hulp en programma’s van heropbouw gaan we met een mensenrechtenorganisatie op zoek naar overlevers, die de ramp nog steeds niet achter zich kunnen laten en een precair leven leiden. Niemand zou nog in deze situatie mogen zijn, maar het blijven er nog veel te veel!

In Haïti is kunst verrassend en breed. Of het om muziek gaat of om metaalsculpturen, ambacht en Afrika zijn dan nooit ver weg. Voodoo blijft voor de mensen de eerste bron van inspiratie. Een Nederlandse muziekjournalist ging op zoek vanuit de VS naar de oorsprong van deze bron in Benin. En ook de cultuur van de metaalsculpturen, groot en klein, voert terug naar een territorium dat Noailles heet, net buiten de hoofdstad in Croix-de-Boucquet op weg naar Malpasse.

In onze relaties is de andere niet altijd makkelijk te doorgronden. Veel van onze lezers hebben veel empathie met het Haïtiaanse volk en tonen zich genereus solidair met hen. Het is ook goed om eens stil te staan bij de invloed van de levensgeschiedenis van een volk. Slavernij heeft vast veel slecht genezen wonden en littekens achter gelaten, niet zonder gevolgen voor de huidige generaties. Een Afro-Amerikaanse professor Joy Degruy Leary loodst ons via haar boek tot bij dit post traumatisch slavernij syndroom. Noodzakelijk om het te erkennen en om het helingsproces te bespoedigen.

De Coördinatie Europa Haïti (CoEH) houdt een goed contact met de Haïtiaanse middenveldorganisaties en kan op die manier ook de Europese administratie en de Europese parlementairen informeren over wat bij de basis en hun organisaties leeft in Haïti. Zo komt doorleefde ervaring boven drijven in het debat en krijgen de inzichten om beter werk te leveren ook betere kansen. Een zeer nuttige functie!

Nog even meegeven dat we hard op zoek zijn om onze website te vernieuwen. Wie ons kan en wil helpen, laat het niet na! Wie een duit in ons zakje wil doen het kan op de Triodosrekening van het Vlaams Haïti Overleg: BE34 5230 8045 3300

Actueel maart 2018

Fraai nieuws is bijna niet te vinden in Haïti. De afgelopen maanden kwamen de mensen op straat om te betogen tegen de corruptie en het klimaat van straffeloosheid. Meer dan 3 miljard dollar van het PetroCaribe fonds is achterovergedrukt door de machthebbers. Er werd een katholiek priester vermoord. Haïti haalde ook het wereldnieuws door de uitspraak van de Amerikaanse president Trump die het een ‘shithole- country’ noemde. Daarnaast was er het schandaal rond enkele Oxfam-medewerkers die in Haïti seksfeestjes organiseerden.
Lees verder

Aanslag op priester Joseph Simoly

Op 21 december 2017 werd de priester Joseph Simoly (54), vicaris van de Parochie Sacré-Coeur van Turgeau, Port-au-Prince, vermoord vlak bij zijn woning aan de Route des Frères. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Wat eerst op een roofmoord leek, blijkt bij nader inzien een politieke afrekening.
Lees verder

In Memoriam: Gerald Mathurin, voorvechter van een rechtvaardiger Haïti

Op zaterdag 3 maart overleed in Port-au-Prince de verantwoordelijke van CROSE en voormalige minister van landbouw Gerald MATHURIN. Hij was vooral een gedreven en zeer sociaal bewogen leider en boegbeeld, niet alleen van de sociale beweging in het Zuidoostelijk departement, maar ook van de nationale boerenbeweging. Ilse Roels mocht nauw met hem samenwerken en geeft ons een beeld van deze geëngageerde man.
Lees verder

Een gesprek met Sophie Vangheel

Op 12 maart had ik een gaatje kunnen reserveren in de drukke agenda van Sophie Vangheel tussen een reis naar Haïti en de Filipijnen in. De bedoeling was een interview, maar het werd eerder een gesprek waarbij we als een helikopter over het jonge leven van Sophie vlogen, over haar bruisend leven als mama en echtgenote van een succesvolle ondernemer en hoe ze vervulling zocht en vindt in het goede doelendepartement van deze wereld. Een leven dat liep en loopt als een HStrein, dat ik u hierbij ook boeiend hoop te serveren.
Lees verder

12 januari 2010 – 12 januari 2018

12 januari 2018 is acht jaar na de verwoestende aardbeving die Haïtiaanse gezinnen in rouw ondergedompelde en die een onmetelijke materiële schade veroorzaakte voor het ganse land.
In de week voorafgaand aan de achtste verjaardag van deze ramp documenteerde RNDDH (Nationaal Netwerk voor de Verdediging van de Mensenrechten) de situatie in de verschillende gemeenten van het Departement West. Bij deze evaluatie in het sterkst getroffen departement werden de algemene situatie en de leefomstandigheden bekeken van de bevolking, die nog steeds in voorlopige kampen, dorpen of hervestigingsplaatsen leeft.
Lees verder

Van New Orleans tot Cotonou op het ritme van de goden

Leendert van der Valk is muziekjournalist en recensent Afrikaanse en Afro-Caribische muziek. Van hem verscheen in april 2017 “Voudou van New Orleans tot Cotonou op het ritme van de goden”, over de relatie tussen voudou (of voodoo) en muziek.
Lees verder

Vrouwelijke metaalkunstenaars in Haïti

In Noailles, op de weg van Port-au-Prince naar Malepasse (grens met de Dominicaanse Republiek) wordt de metaalkunst sinds 1950 van vader op zoon doorgegeven. Opmerkelijk is dat in dit professioneel mannenbastion een collectief van vrouwelijke metaalkunstenaars aan het werk is. Misschien een aandachtspunt in het kader van 8 maart – vrouwendag?
Lees verder

Post Traumatisch Slavernij Syndroom

Het boek ‘Post Traumatic Slave Syndrome’ grijpt je naar de keel. Professor Joy Degruy Leary, Ph.D., van de Universiteit van Portland USA publiceerde het in 2005. Ik kreeg een kopie te pakken via vrienden in de VS. Ik heb geen idee of het boek ondertussen ook in andere talen dan het Engels verkrijgbaar is. Toegegeven, sociale wetenschappen is mijn vakgebied en mijn interesseveld, maar ik kan het eenieder aanbevelen. Hoewel het een wetenschappelijk werk is, leest het als een roman, onder meer omdat Professor Degruy gebruik maakt van anekdotes en verhalen uit haar rijke ervaring om haar argumenten te onderbouwen.
Lees verder

De Europese Unie en Haïti – druk eindejaar 2017 en begin 2018

Het recente berichtenbulletin van de Coördinatie Europa Haïti van februari geeft ons inzage in heel wat activiteiten waarbij de Europese Unie actief was in verband met Haïti.
Er was begin december het bezoek van president Jovenel Moïse in Parijs en Brussel. Haïti was half december gastland voor de Algemene Parlementaire Vergadering van de EU-ACP (Asia-Caraïben-Pacific) landen.
Deze bijeenkomsten waren voor het Europees netwerk Coördinatie Europa – Haïti de gelegenheid om de nationale overheden in Europa en de Europarlementariërs te informeren over de situatie in het land, vanuit het standpunt van het Haïtiaanse middenveld.
Lees verder

December 2017

Editoriaal

In Haïti groeit de democratie, mensen kunnen op straat komen tegen een nationaal budget 2017-2018 dat helemaal niet beantwoordt aan hun noden. De brandstofprijzen stijgen, de voedselprijzen stijgen, terwijl men de te licht aangepaste lonen wil afromen met belastingen. De democratie groeit duidelijk van onderuit, de mensen worden mondiger en bewust van hun rechten en komen op straat. Aan de top zwaait in Haïti evengoed als in andere en grotere buurlanden de zakenwereld de plak. Michel Martely, de voorganger van Jovenel Moïse, zei al ‘ Haïti is open for business’. En deze inhoudloze slogan blijft maar doorzinderen. In actueel lees je er alles over.

De zakenwereld aan de top, waar ook de roots van de huidige president liggen, begrijpt de democratie maar niet. Zijn een president en een regering niet verkozen en aangesteld om met zorg het land te besturen voor het welzijn van alle inwoners? En in het geval van Haïti dient een regering toch zeker de boerenfamilies te ondersteunen, ze vertegenwoordigen immers nog ruim de helft van de bevolking. Nochtans zijn het NGO’s in Europa, verenigd in de Coördinatie Europa-Haïti (CoEH), die de stem van hun partnerorganisaties moeten versterken opdat het beleid in Haïti de familiale landbouw niet laat verkommeren. Momenteel zijn er daarbuiten nog zo weinig alternatieven voor tewerkstelling en kansen op een waardig leven. We publiceren dan ook graag de vertaling van de brief van CoEH aan Haïtiaanse en de Europese instanties.

Meer dan de helft van de bevolking in Haïti is jonger dan 18 jaar en van een zorgzame regering veronderstel je dan dat ze die jongeren zo goed mogelijk voorbereidt op hun toekomst. Ook hier blijken het twee private non-profit initiatieven te zijn die moeten zorgen voor innovatie. VZW Benefiet Haïti wil de knowhow van ‘School on Wheels’ introduceren in het onderwijs van kansarme jongeren. Tijdens het forum van PlateformeHaïti.be naar aanleiding van 20 jaar samenwerking van Wallonie Bruxelles International met Haïti werd uitgebreid ingegaan op de introductie van elektronische borden in het onderwijs. Alternatieven voor een kwaliteitsvol, ontwikkelingsgericht onderwijs zijn duidelijk voor handen.

Ten slotte analyseren we in dit nummer ook hoe de Volksrepubliek China de Chinese Republiek Taiwan probeert buiten spel te zetten op de internationale scene en dus ook in Haïti.

De redactie wenst je goede lezing van dit nummer, een gezellige Kerst en een goede jaarwende naar 2018. Een nieuw jaar waar we opnieuw zullen proberen Haïti in je aandacht te houden. Laat ons gerust eens weten of onze webnieuwsbrief aan je verwachtingen voldoet, jouw suggesties zullen zorgvuldig en met respect worden behandeld!

Rhoddy Petit
10 december 2017.

Actueel december 2017

De voorbije maanden was er protest tegen de budgettaire plannen van de regering. Er kwam een einde aan de jarenlange aanwezigheid van de Minustah. De Dominicaanse Republiek blijft het Haïtiaanse immigranten moeilijk maken. Veel Haïtianen in de Verenigde Staten waren ongerust over hun verblijfsvergunning. Ook is er heel wat discussie over de oprichting van een nieuw leger.
Lees verder

Pleidooi voor een pertinent landbouwbeleid in Haïti

Onder impuls van de Coördinatie Europe-Haïti heeft in de periode van mei tot oktober 2017 een ruime groep van Haïtiaanse boerenorganisaties en begeleidende middenveldorganisaties overleg gevoerd en een reeks voorstellen samengebracht in een verklaring voor een aangepast landbouwbeleid en voedselsoevereiniteit in Haïti. Deze verklaring werd publiek gemaakt in een persconferentie in Haïti en kreeg ruime weerklank via radio’s en bij andere organisaties van de sector die zich nog steeds melden om de tekst mee te ondertekenen.
Deze Haïtiaanse coalitie zoekt nu in gesprek te gaan met de overheid om te pleiten voor dit aangepast beleid. Vraag is of er interesse voor is bij de President, die veel beslissingen zelf blijkt te nemen.
De COEH van haar kant heeft de verklaring aangekaart bij de Europese instellingen en de EU-Delegatie in Haïti. Een overleg met de EU-Delegatie en Haïtiaanse organisaties is voorzien in de eerste week van december om de voorstellen toe te lichten en te pleiten voor steun voor de aanpak van dit beleid.
Lees verder

Een mobiele school voor Haïti

Vzw Benefiet Haïti ondersteunt een project voor straatkinderen in Carrefour, Port-au-Prince. Om onderwijsmogelijkheden dichterbij de kinderen te brengen klopten ze aan bij vzw Mobile School in Leuven. Na enkele voorbereidende gesprekken reisde Geert Van Iseghem (vzw Benefiet Haiti), begin september samen met Sander Degelin (vzw Mobile School) naar Haïti om te zien of een eventuele samenwerking mogelijk is.
Lees verder

Zelfontwikkeling in Haïti: droom of realiteit?

Op 3 november 2017 organiseerde PlatformeHaïti.be, het Waals-Brussels platform voor NGO’s en vierde pijlers werkzaam in Haïti, een forum over Haïti in ‘Espace Senghor’, het Franstalig cultureel centrum van Elsene. Aanleiding was de viering van 20 jaar bilaterale samenwerking tussen Wallonië-Bruxelles International en Haïti. Het thema van het forum was: ‘De zelfontwikkeling van Haïti: droom of realiteit’. Een 50-tal mensen was present.
Lees verder

Haïti, de Chinese Tijger en de Chinese Draak

Al meer dan 60 jaar geniet Haïti van de steun van Taiwan (of Republiek China) bij de uitvoering van projecten in verschillende sectoren, zoals landbouw, handel, gezondheidszorg en infrastructuur. Sinds enkele jaren begint ook de grote buur, (de Volksrepubliek) China, aanstalten te maken om de Zijderoute door te trekken tot in Latijns-Amerika.
Lees verder

September 2017

Het orkaanseizoen heeft Haïti tot hiertoe gespaard van grote rampen die de orkanen Harvey, Irma, José en Maria veroorzaakten in naburige landen. We hopen samen met de Haïtianen dat het land ook de volgende twee maanden nog mag gespaard blijven.
Intussen broeit er in het land wel weer een sociaal en politiek onweer, vooral bij de arbeiders, en ook bij veel onderwijspersoneel dat onregelmatig betaald wordt. En de oud-militairen roeren zich ook weer, samen met het initiatief van de president en regering om al 500 rekruten te selecteren en vorming te laten volgen in Ecuador… Velen hopen dat het land niet de richting uitgaat van het verleden. In de regering zitten wel wat Duvalier-gezinden …
De voorstelling van het nationaal budget dat zonder debat door parlement en senaat werd goedgekeurd voor het werkjaar okt 2017-sept 2018 kwam voor velen verrassend over en zette veel kwaad bloed. Het is duidelijk dat de overheid geen aandacht heeft voor de sociale situatie van de mensen en dit geen prioriteit is.
Om aandacht te vragen voor aspecten van het onderwijs in Haïti, dat dringend aan hervorming toe is en wat al jaren beloofd wordt, vonden we het een ideale gelegenheid om iemand aan het woord te laten die zich jarenlang ingezet heeft voor verbetering van onderwijs en vooral begeleiding van de rurale leekrachten. Zr. Angèle Van Walleghem vertelt honderduit over haar jarenlange werk in Haïti.
Informatief geven we ook nieuws mee over de cholera-bestrijding en een bijdrage hiervoor van de Belgische overheid.
We sluiten dit nummer af met aandacht voor aspecten van de rijke Haïtiaanse cultuur. Een aantal schrijvers en hun boeken worden in de kijker gezet. Sommigen behaalden reeds belangrijke internationale prijzen.

Actueel 22 september 2017

Haïti bleef grotendeels gespaard van de hevige regenval en de felle rukwinden die gepaard gingen met de orkaan Irma. De levensduurte neemt alsmaar toe. Er waren protesten van werknemers die een hoger minimumloon eisten, omdat ze met hun huidige loon niet menswaardig kunnen leven. Veel mensen belanden onder de armoedegrens. De grenspolitie van de Dominicaanse Republiek zet regelmatig mensen met Haïtiaanse roots over de grens. De Haïtiaanse autoriteiten liggen onder vuur omdat ze te weinig doen voor de arme bevolking en ook omdat ze terug een leger willen oprichten.
Lees meer

Haïtiaanse bevolking protesteert tegen het nationale budget

In september maakte de regering, zoals volgens de wet verwacht, het budget bekend voor het volgende werkjaar okt 2017-sept 2018. Dit budget werd onthaald op ongeloof en zeer veel protest.
Cooperant Pieter Thys schreef er een blog over in Mo.be.
We hebben de tekst integraal overgenomen. Hij kan ook gelezen worden op de link onderaan.
Lees meer

Interview met zuster Angèle Van Walleghem

Onderwijs is voor Haïtiaanse ouders een erg belangrijk goed. Ondanks de magere inkomsten uit de landbouw en de informele straathandel, wellicht de twee belangrijkste beroepsactiviteiten in Haïti, wordt veel geld gespendeerd om kinderen te laten school lopen of verder te laten studeren. De mensen zien het als de sleutel die veel deuren kan openen, vooral die op een waardig leven, weg uit de armoede. Het is dan ook verschrikkelijk dat die inspanningen in veel te weinig gevallen tot een positief resultaat leiden omdat de leerkrachten met te weinig zijn en onvoldoende of niet opgeleid zijn om de capaciteiten van de kinderen te laten ontbolsteren. Ook de overheid slaagt er niet in de hervormingen die al in de jaren ’80 werden beslist echt uit te voeren. Frans, een vreemde taal voor de Haïtianen, blijft nog teveel een slechte vertrekbasis voor het onderwijs. Voor veel afgestudeerden is in het onderwijs stappen, één van de zeldzame tewerkstellingskansen die gretig aangegrepen worden. Zuster Angèle, samen met veel Vlaamse Scheutisten en vrijwilligers, leverden een bijdrage tot kwaliteitsverbetering en ijverden vooral voor een onderwijs in de eigen taal: het Creools dat zich alleen maar kan veralgemenen in de toekomst. Geniet van ons interview.
Lees meer

Belgische bijdrage voor de cholera-bestrijding in Haïti

Heel toevallig hoorde ik op een vroege ochtend op de radio het bericht dat België beslist had 350.000 Euro bij te dragen aan het fonds van de Verenigde Naties, voor de bestrijding van de cholera.
Lees meer

Boekenbal

Begin juni waren een aantal Haïtiaanse schrijvers te gast in de Botanique in Brussel. Zij werden uitgenodigd door de ONG CEC (Coopération par l’Éducation et la Culture). Zij getuigden dat de Haïtaanse literatuur springlevend is en dat de Haïtiaanse schrijvers, naast andere kunstenaars zoals schilders, muzikanten en cineasten uitstekende ambassadeurs zijn van de Haïtiaanse cultuur.
Lees meer

EXPOFRONTIERE

Tot en met 6 oktober kan je aan de ULB een tentoonstelling bezoeken met het werk van 16 Haïtiaanse fotografen.
Lees meer

Forum l’Auto-développement en Haïti : rêve ou réalité ?

In het kader van de 20ste verjaardag van de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden tussen Haïti en Wallonie-Bruxelles International is aan het Plateforme Haïti.be gevraagd is om een forum te organiseren onder de titel “l’Auto-développement en Haïti : rêve ou réalité ?”

Het forum komt er op 3 november, in l’Espace Senghor te Brussel. Een 5 tal eminente gasten uit Haïti zullen inleidingen doen rond diverse thema’s.
Lees meer

Juni 2017

Bijna vier maanden na het aantreden van de nieuwe president en zijn regering hebben de Haîtianen een kleine evaluatie gedaan van 100 dagen Jovenel Moïse. Met grote trom lanceerde de president de ‘caravane du changement’ gericht op verandering en verbetering van de landbouwproductie en de situatie van de boeren. De karavaan startte in de Artibonite-vallei om de irrigatiesystemen te herstellen en de rijstcultuur nieuw leven in te blazen. Daarna volgde ‘le grand Sud’, de groenten- en fruittuin van het land. Velen stellen zich vragen bij de resultaten na 100 dagen, anderen blijven beweren dat deze regering kansen moet krijgen (zie voetnoot). Intussen zijn ook de vele duizenden arbeiders in de ‘factories’ van de vrijhandelszones ontevreden met de werkomstandigheden en eisen meer loon, vooral omdat de dagelijkse levenskost sterk is gestegen.
In dit nummer werpen we een licht op de grote aanwezigheid van ‘Syriërs’ in Haïti, meer dan een eeuw geleden ‘aangespoeld’ op het eiland en nu vooral de elite in het land.
We reizen even mee met het bezoek van één van onze leden aan hun projecten en werkgebied, waar de beperkte steun, maar vooral het meeleven de vele families moed geeft om te blijven vechten voor een betere toekomst.
En tot slot blikken we terug op de halve eeuw werk en ervaring van scheutist Piet van Kampen, begonnen als ‘bouwbroeder’ en uitgegroeid tot de beste KMO (kleine en middelgrote onderneming) van Hinche en omgeving.

We wensen u deugd en plezier bij de lectuur van deze nieuwsbrief, en hopen dat jullie allen mogen genieten van een deugddoende vakantie.

De redactie.

PS. Nog even herinneren dat al dit werk door vrijwilligers gebeurt, maar we wel een steuntje kunnen gebruiken voor de financiering van de website en de internetverbinding….
Onze rekening: (TRIODOS) BE34 5230 8045 3390 op naam van Vlaams Haïti Overleg

Voetnoot: zie http://coeh.eu/presidential-caravan-for-change-haitians-between-enthusia…

Actueel juni 2017

Op 7 februari van dit jaar begon Jovenel Moïse aan zijn ambtstermijn als president. Enkele maanden later overheerst vooral scepticisme over zijn beleid. Haïti werd eind april en begin mei getroffen door enkele zware stormen die gepaard gingen met overstromingen en aanzienlijke verliezen in de landbouwsector. De Minustah verdwijnt en zal vervangen worden door de Minujusth. De gewone man heeft het alsmaar moeilijker om te overleven mede omdat de gourde in vrije val is tegenover de Amerikaanse dollar waardoor alle levensnoodzakelijke producten duurder worden.
Lees verder

Syrische vluchtelingen in Haïti, een eeuw later

Wie had een eeuw geleden kunnen vermoeden dat een bende haveloze Syrische vluchtelingen zich zouden ontpoppen tot een invloedrijke klasse in de Haïtiaanse maatschappij? De nakomelingen van de beschimpte straatventers van weleer zijn erin geslaagd door te dringen tot alle sectoren, niet alleen de handel, maar ook de wetenschappen, cultuur en politiek. Namen als Boulos, Handal, Acra, Soukar, Izmery,.. zijn welgekend in Haïti.
Lees verder

De wrange nalatenschap van orkaan Matthew

Benefiet Haïti is een organisatie die ontstond in de nasleep van de aardbeving van 12 januari 2010. Geert Van Iseghem maakte toen deel uit van het B-Fast team en als zoveel mensen geraakte hij verbonden met dit volk en bracht dit ook over op zijn partner Valerie Montbaliu. In april 2017 gingen ze op Haïtibezoek en op aandringen van hun contactpersoon Simon vooral naar het door Matthew zwaar getroffen Anse d’Hainault in het Zuiden.
Lees verder

Een vol broederleven in dienst van Haïti

Piet Van Kampen leefde en werkte als Scheutist een halve eeuw in Haïti. Hij begon als ‘bouwbroeder’ en liet zijn atelier ten dienste van confraters en mensen in het bisdom Hinche uitgroeien tot een goeddraaiend KMO-tje (kleine en middelgrote onderneming) van deze departementale hoofdstad en omgeving. Hij verlegde meer dan één keitje in de Samana-rivier of beter nog, het waren enkele rotsblokken in de Gouyamouc.
Lees verder

Maart 2017

Na een zeer lang en moeizaam proces zijn de verkiezingen eindelijk afgerond in december 2016 en kon Jovenel Moïse op 7 februari ingezworen worden als nieuwe president. Er is intussen ook een eerste minister benoemd en een regering samengesteld. Nu is het wachten op de uitvoering van het programma dat werd voorgesteld. Een korte biografie geeft een idee over wie de nieuwe president is.

Zoals beloofd in vorig nummer brengen we nu het interview met de boeren uit het noordoosten, die in de nabijheid wonen en werken van de bananenplantage die in 2014 met veel tromgeroffel aangekondigd werd door oud-president Martelly en de toenmalige directeur, nu president, Jovenel Moïse. We laten u zelf oordelen over de commentaren van de boeren. Uit recent nieuws van de Haïtiaanse pers blijkt dat het niet zo goed gaat met de plantage, waarop dan snelle reactie kwam van de directie van Agritrans.

Toch zijn er perspectieven, o.a. voor de landbouwsector in Haîti. Dat leerden we uit de bijeenkomst van het Collectif Haïti de France, die een licht wierpen op de verschillende productiefilières die tot stand komen en het werk dat daar nog te doen ligt.

En we wilden graag eens weten hoe een leerkracht lager onderwijs in het binnenland van Haïti naar zijn/haar werk kijkt.

Het interview met voormalig scheutist Jules Van Looveren die jaren in Haîti werkte, tempert dan weer het enthousiasme waarmee we ons voor Haïti inzetten. Maar het is een feit dat het aan de Haïtianen zelf is om werk te maken van de ontwikkeling van hun land. Wij kunnen daar een duw aan geven, met onze inzet, met onze steun en met onze solidariteit. Vlaanderen blijft een gebied dat solidariteit hoog in het vaandel draagt. Dat was te merken op de bijeenkomst van de 4e pijler, waarover we dank zij FINADO een kort verslagje brengen. Noteer ook de boodschap van 11.11.11 in dit verslagje.

Voor de vele Haïtianen die gelovig zijn en ook voor de lezers die met de gelovigen meeleven: met deze 40-dagentijd zijn we onderweg naar de viering van verrijzenis en hoop, naar een Zalig Pasen.
De redactie.

Actueel 10 maart 2017

Op 7 februari legde Jovenel Moïse de eed af als 58ste president van Haïti. De drijvende kracht achter de staatsgreep tegen Aristide in 2004, oud militair Guy Philippe, werd opgepakt en aan de Verenigde Staten uitgeleverd omwille van zijn betrokkenheid bij drugshandel. Er vonden lokale verkiezingen plaats. Haïti ratificeerde het klimaatakkoord van Parijs. De Minustah gaat zich geleidelijk aan terugtrekken uit Haïti. Op 3 maart overleed voormalig president René Préval.
Lees verder

Wie is President Jovenel Moïse?

Jovenel Moïse werd geboren in Trou du Nord (Departement van het Noord-Oosten) op 26 juni 1968 in een bescheiden gezin. Van zijn vader, Etienne Moïse, mecanicien en landbouwer, erfde hij de liefde voor de aarde. Zijn moeder, Lucia Bruno, naaister en handelaarster, bracht hem de burgerlijke en morele waarden en verantwoordelijkheidszin bij.
Lees verder

Opinies over de S.A. AGRITRANS – bananenplantage van Trou du Nord in het Noordoosten

Dirk Vermeyen werkt al drie jaar als coöperant van Broederlijk Delen in het Noordoosten van Haïti met verschillende partner- en boerenorganisaties. Hij ging op twee plaatsen met de mensen praten over het bananenproject opgestart in oktober 2014 door Jovenel Moïse, nu de nieuwe president van Haïti. Jovenel Moïse werkte als agronoom op verschillende plaatsen in Haïti in grote projecten, maar hij is toch het meest bekend door het bananenproject in Trou du Nord, een stadje in het Noorden van Haïti. Daar houdt hij ook zijn bijnaam van ‘Nèg Bannann’ (bijnaam die in de kiescampagne voor Jovenel Moïse werd gebruikt) aan over. Het is een controversieel project waarover nergens correcte informatie te vinden is. In dit artikel komen de boeren zelf aan het woord en geven we hun mening voor wat ze waard is. Het artikel is dan ook onder een soort verslagvorm geschreven.
Lees verder

Een missionaris blikt terug op zijn inzet en land van inzet

Jules Van Looveren werkte ruim 24 jaar in Haïti als pater van Scheut. Intussen is hij al langer terug in België, 28 jaar om precies te zijn. Zijn interesse in de tumultueuze ontwikkelingen in Haïti en vooral zijn groot hart voor de Haïtiaanse mensen doofde nooit. In dit interview proberen we zijn ervaringen, zijn denken over en zijn gevoel voor Haïti te delen met onze lezers.
Lees verder

Naar school gaan in het binnenland van Haïti

Een tijdje geleden vroegen we aan twee leerkrachten lager onderwijs in het binnenland van Haïti om ons over hun werk te vertellen. Allebei werkten ze met een aantal vragen die we hen bezorgden.
We geven hier hun bevindingen weer, zoals zij het zelf geformuleerd hebben.
Lees verder

Recente impulsen in de landbouwsector in Haïti

Het Collectif Haïti de France bestaat sinds 1992. Op dit ogenblik telt het 80 Franse verenigingen en 150 individuen onder zijn leden. Met de cycloon Matthew nog vers in het geheugen werd in november 2016 de nationale bijeenkomst van het Collectif Haiti de France gehouden in Guipry-Messac in Bretagne. Dankzij de deelname van verschillende Haïtianen, actief in het sociale, politieke en economische leven van hun land, klaarde de hemel even op. Hun bijdrage maakt duidelijk dat de hulp aan Haïti niet alleen moet evolueren van een assistentiële aanpak naar partnerschap, maar dat de Haïtianen de mogelijkheid moeten krijgen zelf te handelen en zelf hun organisatorische, technische of financiële middelen te evalueren.
In deze optiek volgt hieronder een overzicht van elementen die kunnen bijdragen tot de heropleving van de landbouw en de veeteelt, gebaseerd op de verwezenlijkingen van Michel Chancy, stichter van Veterimed, staatssecretaris van de dierlijke productie van 2008 tot 2016 en professor aan de Faculteit van Landbouwwetenschappen en Milieu aan de Quisqueya-Universiteit (uniQ) van Port-au-Prince.
Lees verder

Echo van de ‘4de pijler’ bijeenkomst 20 februari 2017

270 deelnemers van 4e pijler organisaties in Vlaanderen kwamen op 20 februari 2017 samen om nieuws en ervaringen te delen. En om kennis te maken met nieuwe initiatieven die leerrijk kunnen zijn voor de 4e pijlerorganisaties. Deze bijeenkomst had plaats in het Vlaams Parlement, wat voor velen ook de gelegenheid was om met dit politiek huis kennis te maken.
Lees verder

December 2016

We zijn eind 2016, en nog is het verkiezingsproces voor een nieuwe president en nog een deel van het parlement niet helemaal afgerond. Bij de recente verkiezingsronde in november werd ook gekozen voor 1/3e van de senaat, die om de twee jaar voor een derde moet vernieuwd worden.
Klachten over de uitslagen en bijkomende controles van de verkiezingsuitslagen slepen nu al meer dan een maand aan. Eind december zou de Voorlopige Kiescommissie uitspraak moeten doen. Het is afwachten of er een resultaat uit de bus komt en of er al of niet een tweede ronde in januari moet georganiseerd worden. Verschillende burgerorganisaties dringen aan dat de Kiescommissie tot besluiten zou komen en zorgt dat het land eindelijk weer een leiding en regering krijgt.
Een ander belangrijk feit dat alle berichten van de voorbije maanden overheerst is de doortocht van de superzware orkaan Matthew die heel het zuiden en ook het noordwesten van het land zwaar trof. Niet alleen de huizen, wegen en infrastructuur werden vernield, ook de oogsten werden vernield en de vele velden herschapen in modderpoelen die overstroomd werden met veel modder en vervuilde wateren. Een toename van cholera is dus niet verwonderlijk.
We hadden gehoopt in dit nummer een interessant interview mee te geven, met de boeren in het noordoosten die in de streek van de bananenplantage van de firma Agritrans leven. Het is door omstandigheden niet gelukt, maar stellig beloofd voor volgend nummer.
Wel geven we een neerslag van het bezoek en interview met Carole JACOB van de vrouwenorganisatie SOFA die ons een beeld brengt van wat vrouwen allemaal doen in het land. De vrouw is en blijft de ‘poteau mitan’, de steunpilaar in Haïti.

Tot slot geven we aan al onze lezers graag onze beste wensen mee voor een vredevolle en inspirerende Kersttijd, en voor het nieuwe jaar een gezond, boeiend en energiek 2017.

De redactieploeg Lambi.

Actueel 13 december 2016

Na de verwoestende doortocht van de orkaan Matthew op 4 en 5 oktober hapt Haïti nog steeds naar adem. Er is dringend hulp en vooral voedselhulp nodig. Door de catastrofe konden de verkiezingen, die gepland waren voor 9 oktober, niet doorgaan. Ze werden verplaatst naar 20 november. De spanningen rond de uitslagen duren voort. De Verenigde Naties zetten zich mee in tegen de uitbreiding van de cholera-epidemie.
Lees verder

Hoe gaat het met de Haïtiaanse bio-bananen?

Na de lancering van berichten in september 2015 dat Haîti opnieuw bananen zou exporteren, waren we nieuwsgierig om te weten hoe dit project, met Haïtiaanse overheidssubsidies en buitenlandse (bedrijven)steun, intussen verder evolueerde.
Lees verder

Ontmoeting met Carole Jacob, coördinatrice van de vrouwenorganisatie SOFA

Op uitnodiging van Entraide et Fraternité, de Franstalige tegenhanger van Broederlijk Delen, was Carole Jacob, de coördinatrice van SOFA, in oktober te gast in België. Ze nam op 15 oktober deel aan het ‘festival des Fraternités’ , ze bezocht het Waals parlement en er verscheen een interview met haar in de krant La Libre. Op 17 oktober gaf ze een uiteenzetting in de lokalen van Entraide et Fraternité. Lambi was er aanwezig.
Lees verder

Oktober 2016 (orkaan Matthew)

Weer noodhulp nodig om het zwaar getroffen zuiden van Haïti recht te helpen. Zal men lessen trekken uit de hulp na de aardbeving?

Op 3 en 4 oktober raasde orkaan Matthew over Haïti en werd vooral het hele zuidelijke gebied zeer zwaar getroffen. Het VHO en de redactieraad van Lambi betuigen diep medeleven met de slachtoffers en alle getroffen gemeenschappen.

Voor het volledige artikel van de redactie, met enkele foto’s en bijlagen (CoEH-verklaring en lijst met organisaties):
lees verder…

Greet Schaumans

September 2016

Als ik even terugblik naar de vorige nummers van onze nieuwsbrief stel ik vast dat de verkiezingen in Haïti al twee jaar een groot deel van de actualiteit domineren. Bij het proces in 2015 liep veel verkeerd. De Haïtianen werden hoe langer hoe misnoegder over de internationale inmengingen en lieten dit duidelijk blijken. De internationale gemeenschap gaf daarom toe het proces meer in handen van de Haïtianen te geven, na een overeenkomst rond het aftreden van president Martelly . Uiteraard loopt dit proces niet van een leien dakje en maakt het de internationale gemeenschap zenuwachtig, want er is dringend nood aan een legitiem bestuur van het land. Bij het bezoek van drie Haïtiaanse verantwoordelijken uit sociale organisaties aan de Europese instanties bracht de EU dit ook ter sprake. De EU was duidelijk niet akkoord met de beslissing om de verkiezingen van 2015 te annuleren en nu in 2016 te hernemen. Volgens hen waren er wel wat onregelmatigheden, maar was er zeker geen sprake van grootschalige fraude. Snel zorgen voor een verkozen – en dus ‘democratisch’ bestuur – is hun boodschap.
Het werk rond mensenrechten in Haïti zorgt er mee voor dat Haïtianen hun stem durven laten horen en ook hun eigen politiekers meer op hun verantwoordelijkheden wijzen. Dat lezen we ook in het interview met Jan Hanssens.
Dat de klimaatverandering zich ook in Haïti sterk laat voelen, blijkt duidelijk uit de grote moeite die de Haïtiaanse boeren hebben om hun productie op peil te houden. Voedselschaarste dreigt en er komt maar geen aandacht voor een aangepast beleid rond landbouw en voedselproductie. Ook dit punt haalde de Haïtiaanse delegatie aan bij het bezoek aan de Europese Unie.
Toch is er ook verandering in de Haïtiaanse samenleving. De bevolking wordt zich meer bewust van hun rechten en plichten, hebben meer inzichten in het functioneren van de samenleving. Het feit dat er in al de moeilijkheden rond het verkiezingsproces geen explosieve gewelduitbarstingen waren, en dat men oplossingen zoekt via overleg – dat weliswaar zeer traag evolueert – is volgens velen een stap in de goede richting.
We hopen, samen met de vele Haïtianen.

P.S. Er zijn in september heel wat culturele activiteiten rond Haïti in het Brusselse, ons meegedeeld door Echanges et Synergie, zie http://www.easyasbl.be/

Greet Schaumans, 8 september 2016

Aktueel 30 augustus 2016

Begin juni werd een nieuwe verkiezingskalender bekendgemaakt. Het politieke leven werd gedomineerd door de vraag of voorlopig president Privert aan mocht blijven nadat de termijn van zijn tijdelijk mandaat verstreken was. Opnieuw dreigen heel wat mensen met Haïtiaanse roots uit de Dominicaanse Republiek gezet te worden. In Haïti zelf worden veel mensen getroffen door de stijging van de prijzen en de toenemende onveiligheid…
Lees verder

Voedselproductie zwaar onder druk door droogte. Ja, maar…

Haïtiaanse boerenfamilies krijgen het steeds moeilijker om van hun werk te leven en het land te voeden, zelfs om zichzelf te voeden. De redenen zijn veelvuldig, de oorzaken verspreid. Maar als het Wereldvoedselprogramma onthult dat in Haïti 3,6 miljoen mensen honger lijden, is dat een pijnlijke score voor een vooral op landbouw gericht land. De twee voorbije jaren waren slechte boerenjaren vooral ingevolge de droogte veroorzaakt door El Niño. Door verzwakking van dit fenomeen is het eerste landbouwseizoen van 2016 veel beter verlopen. Is daarmee het tij nu gekeerd? We gaan dieper in op een aantal aspecten…
Lees verder

Interview met Jan Hanssens, meer dan 40 jaar in Haïti

Tijdens zijn drukke driejaarlijkse vakantie vond de Scheutist Jan Hanssens toch de tijd een interview toe te staan. Zijn activiteiten van de laatste 15 jaar spitsen zich voornamelijk toe op de bescherming van de mensenrechten…
Lees verder

Eerste indrukken over het bezoek van een Haïtiaanse delegatie aan Brussel en Parijs

Van maandag 27 juni tot woensdag 29 juni bezochten drie vertegenwoordigers van de Haïtiaanse civiele maatschappij Brussel op uitnodiging van de Coördinatie Europa-Haïti (COEH). Gedurende hun verblijf hadden ze ontmoetingen zowel met leden van het Europese Parlement als met Europese programmaverantwoordelijken en stafmedewerkers van Europese NGO’s. Van 30 juni tot 2 juli waren ze in Parijs waar ze ontmoetingen hadden met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en met Franse NGO’s en stafleden op het vlak van ontwikkelingshulp. Het doel van hun bezoek was de presentatie van een analyse van de huidige politieke en socio-economische toestand vanuit het standpunt van de civiele maatschappij, in het licht van toekomstige onderhandelingen over het verderzetten van Europese hulp en ondersteuning aan Haïti. De bezoekers wilden ook aandacht vragen voor de penibele voedselsituatie in hun land, die tot een echte voedselcrisis zou kunnen uitgroeien als er geen actie ondernomen wordt…
Lees verder