Open brief aan de Burgerlijke, Gerechtelijke en Politionele autoriteiten van het land

Logo CE-Jilap
Logo CE-Jilap

De nationale bisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede in samenwerking met de aartsbisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede van Port-au-Prince groet jullie met respect.

Al sinds 16 jaar organiseert de Aartsbisschoppelijke Commissie elk jaar een opendeurdag om de maatschappij te motiveren bij haar strijd tegen het geweld. Dit jaar heeft die dag plaats gevonden op vrijdag 14 juli 2018.

In dit rapport hernemen we de twee grote conferenties die bij deze gelegenheid werden gepresenteerd, omdat ze een goede samenvatting geven van wat er gedurende het laatste jaar (van juli 2017 tot juni 2018) is gebeurd en ze laten toe te reflecteren over de grote vredesuitdaging in populaire buurten zoals Martissant, derde sectie van Port-au-Prince.

De twee interventies komen op verschillende punten overeen en motiveren onze bekommernissen:

 1. Het ontbreekt de Staat aan een sterke aanwezigheid in de populaire wijken inzake waardevolle sociale programma’s die de bevolking zouden helpen om te leven in waardigheid; deze bevolking heeft immers dezelfde rechten als iedereen. De Staat slaagt er niet in om aanwezig te zijn met goed georganiseerde sociale diensten die tot zijn verantwoordelijkheid behoren. De burgers, mannen en vrouwen, hebben het recht om van de diensten van de Staat te genieten in goede omstandigheden. Het is de plicht van de Staat om deze te organiseren.
 2. De Staat slaagt er niet in te doen wat hij moet doen. We spreken van goed bestuur dat vraagt om de bevolking goed te dienen zoals jullie pretenderen dit te doen. De publieke diensten van Justitie bijvoorbeeld zijn afwezig op veel plaatsen, en waar ze aanwezig zijn, functioneren ze niet naar behoren.
 3. Vele autoriteiten geloven niet in vrede noch in het belang van een maatschappij die goed georganiseerd is. We vinden deze politici niet alleen in de “oppositie”, maar ook bij de partijen aan de macht die belast zijn met het bestuur van het land. Zo is het niet verwonderlijk dat de bevolking zich afkeert van politiek. Het feit dat de mensen bij populistische speeches applaudisseren houdt niet in dat ze er vertrouwen aan schenken.
 1. De politie is opgericht om leven en bezit te beschermen, en om de bevolking te dienen. Hoe valt het dan te begrijpen dat de autoriteiten van de Staat er voortdurend op uit zijn haar te verzwakken of om haar exclusief voor eigen diensten voor te behouden? Het lijkt er soms op dat de politie alleen nog daar is om de autoriteiten te beschermen wanneer deze zich verplaatsen met een hele stoet van politieofficieren. De politie staat niet ten dienste van justitie en wet wanneer de autoriteiten haar gebruiken om orders uit te voeren die niet een besluit van justitie zijn. De politie vertoont een gebrek aan training en professionalisme wanneer ze zich schuldig maakt aan wraakoperaties of ze maakt ernstige professionele fouten bij haar tussenkomsten. Ten slotte moeten we toegeven dat het conflict tussen het Opperbevel van de PNH (Nationale Politie van Haïti) en de Hoge Raad van de politie schaadt aan het goede functioneren van de politie zelf. We moedigen de Algemene Inspectie van de Politie aan om correcte onderzoeken te organiseren naar de steeds terugkerende geruchten die stellen dat een aantal politiemensen betrokken zijn bij gewelddadige acties in het land.

Het Secretariaat van de Commissie bedankt alle autoriteiten van de Staat die het haar mogelijk hebben gemaakt om bepaalde gegevens te verifiëren, zoals de HUEH (Universitair Ziekenhuis) en de PNH (Nationale Politie van Haïti). De Commissie groet jullie en bedankt jullie voor het goede onthaal van dit 67e rapport.

Mme Jocelyne Colas Noel, coördinatrice CE-Jilap
Mme Jocelyne Colas Noel, coördinatrice CE-Jilap

Ondertekenden:

 1. Mme Jocelyne Colas Noel, Direktris nasyonal
 2. Joseph Joel, Sekretè Jeneral Jilap Pòtoprens
 1. Me Rovelsond Apollon, Responsable Observation

Het ganse rapport waarvan bovenstaande Open Brief (in het Creools, Frans, Engels en Spaans) een onderdeel is, bevat uitgebreide en concrete lijsten van moorden/verdwijningen/geweldzaken enz. die zich in de periode juli 2017 tot juni 2018 hebben voorgedaan.

Wij kunnen in dit 67e rapport duidelijk enkele krachtlijnen onderscheiden:

 1. Het geweld in Port-au-Prince is erg groot, nagenoeg elke dag gebeurt er een moord.
 2. Het zal misschien verbazen, maar in de besproken periode waren er ook 16 slachtoffers bij de politie.
 3. In het ganse jaar 2017 waren er minder slachtoffers dan in de eerste 6 maanden van 2018.
 4. Van 6 tot 8 juli 2018 was er heel veel geweld.
 5. Dan zijn er de gewapende bendes, vooral in Cité Soleil en Martisant. Men vraagt zich af vanwaar hun wapens komen, er is toch een wapenembargo.
 6. Een aantal autoriteiten leunen aan bij deze bendes.
 7. Opvallend is ook dat geen enkele zaak waarbij mensen het leven hebben gelaten, werd opgelost.
 1. Straffeloosheid behoort zo tot de grootste kwalen van het land. Het ganse volk lijdt onder dit gevoel van onveiligheid!

Bewerking: Paul De Wolf
5 september 2018

Meer artikels uit deze rubriek