Rubriek - Dossier: mensenrechten

Open brief aan de Burgerlijke, Gerechtelijke en Politionele autoriteiten van het land

Logo CE-Jilap

De nationale bisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede in samenwerking met de aartsbisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede van Port-au-Prince groet jullie met respect.

Al sinds 16 jaar organiseert de Aartsbisschoppelijke Commissie elk jaar een opendeurdag om de maatschappij te motiveren bij haar strijd tegen het geweld. Dit jaar heeft die dag plaats gevonden op vrijdag 14 juli 2018.

(meer lezen…)
Bewerking: Paul De Wolf
5 september 2018

Bedreigingen tegen Mensenrechtenorganisaties en Pers

Op 11 april onderschreven zes verantwoordelijken, directeurs of coördinatoren van evenveel mensenrechtenorganisaties een open brief om de nationale en internationale publieke opinie in te lichten, de Haïtiaanse overheid in het bijzonder, over doodsbedreigingen recent geuit tegenover mensenrechtenactivisten en journalisten. POHDH, het platform van belangrijke Haïtiaanse Mensenrechtenorganisaties reageerde daarmee op meerdere zware incidenten.

(meer lezen…)
Anthonal Mortimé POHDH ; vertaling Rhoddy Petit
22 juni 2014

De crisis in Haïti is conjunctureel én structureel

Jan Hanssens (Scheut), directeur van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede in Haïti, was onlangs in België. We hebben zijn uitvoerige analyse van de Haïtiaanse crisis samengevat en van tussentitels voorzien.

(meer lezen…)
René Smeets
1 maart 2003

Zorgwekkend geweld in de straten van Port-au-Prince

In juli en augustus 2002 werd door waarnemers van Rechtvaardigheid en Vrede van het aartsbisdom Port-au-Prince een bijzondere actie gevoerd: de gewelddadigheid in de hoofdstedelijke straten in kaart brengen, analyseren en proberen te begrijpen. De lijken in de straten interpreteren als het ware.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 december 2002

Hoe recht is het recht van de mensen in Haïti?

Welk (ge)recht voor de Haïtianen in het Haïti van vandaag? Zal het begin van de 21 ste eeuw voor Haïti het begin van de verandering inluiden? Het blijft een open vraag… Haïti bevindt zich in een proces van overgang van een zeer lange dictatuur en periode van onderdrukking naar een democratische staat. Dit is een zeer langzaam en moeilijk proces. Hoe gaat een land om met deze overgang? Op welke manier kunnen onbekwaamheid, corruptie en ongelijkheid aangeklaagd worden? Hoe gaat men om met de schendingen van de mensenrechten?

In de voorbije weken hadden in Haïti – voor het eerst sinds het einde van de dictatuur – twee belangrijke processen plaats betreffende misdaden tegen burgers van dat land. Voor sommigen zijn dit de eerste, zij het kleine, signalen van verandering. We willen ons graag aansluiten bij deze hoopvolle groep.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 december 2000