Historiek

Sinds eind de jaren ’80 bundelen een aantal Vlaamse organisaties (NGO’s, andere vzw’s en feitelijke verenigingen) betrokken bij de partnerwerking, de politieke actie en/of de educatie rond Haïti hun krachten in het Vlaams Haïti Overleg.

Ook al zijn de werkwijze en de plaats van Haïti binnen elke organisatie verschillend, elkeen van de deelnemers aan het Vlaams Haïti Overleg wil opkomen voor een rechtvaardig, democratisch en zelfstandig Haïti dat, als lid van de internationale gemeenschap, werkt aan een duurzame en menselijke ontwikkeling.