ORKAAN MATTHEW – NIEUWE CATASTROFE VOOR HAÏTI

Aanschuiven voor waterbedeling
Aanschuiven voor waterbedeling

Weer noodhulp nodig om het zwaar getroffen zuiden van Haïti recht te helpen. Zal men lessen trekken uit de hulp na de aardbeving?

Op 3 en 4 oktober raasde orkaan Matthew over Haïti en werd vooral het hele zuidelijke gebied zeer zwaar getroffen. Het VHO en de redactieraad van Lambi betuigen diep medeleven met de slachtoffers en alle getroffen gemeenschappen. Zij verloren huis, have en goed, en zijn weer aangewezen op externe hulp om te overleven en te beginnen aan herstel en heropbouw. Ook vele dieren kwamen om in de overstromingen en modderstromen, waardoor ook de veestapel meer dan gehalveerd werd. Door de zeer zware regens zijn ook vele waterlopen en waterleidingen (voor zover die er al zijn) ernstig beschadigd en vervuild. Drinkwater en voedsel zijn in een eerste periode dus een aanzienlijk probleem, zowel voor mens als dier.

Woeste rivieren
Woeste rivieren

Hulpkonvooien zijn op sommige plaatsen reeds aangekomen, op andere nog niet. Dat maakt de lokale bevolking ook kwaad. Maar de Haïtiaanse staat wordt nog steeds geconfronteerd met zwakke instellingen. De interim-president en interim-regering proberen hun best te doen en hun verantwoordelijkheid op te nemen. Gebrek aan financiële en materiële middelen en ervaring bemoeilijken echter een goede organisatie. En dus is men op externe hulp aangewezen.

De massale en ook wat chaotische hulpverlening na de aardbeving in januari 2010 was voorwerp van vele negatieve commentaren, wat organisaties uiteraard voorzichtiger maakt om tussen te komen. Er zijn zeker lessen getrokken uit die ervaringen en we hopen dat die lessen in acht genomen worden bij de hulpverlening nu. We sluiten ons daarom ten volle aan bij de oproep van de Coördinatie Europa Haïti (www.coeh.eu) die de nadruk legt op de samenwerking met de lokale Haïtiaanse organisaties. De vertaling van dit communiqué vinden jullie hier .

Wat doet België?

Vernielde huizen en tuinen
Vernielde huizen en tuinen

De Haïtiaanse regering heet elke hulp erg welkom en beloofde te zorgen voor de coördinatie ervan. Er kwam evenwel geen uitdrukkelijke oproep naar de Belgische overheid om ter hulp te komen. Daardoor voelt onze overheid zich niet expliciet aangesproken. Mr Ban Ki Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, deed bij zijn bezoek ter plekke wel een oproep naar de internationale gemeenschap om ter hulp te komen, en om ook op korte termijn de landbouwsector te herstellen en te versterken.
Het Waalse platform ‘Plateforme Haïti.be’ (www.plateformehaiti.be) richtte zich recent tot Minister De Croo, Belgische ontwikkelingssamenwerking, om hulp te bieden en bij te dragen tot versterking van de landbouwsector in Haïti.

Wat de hulp van de Belgische overheid betreft gaat er uiteraard financiële steun naar de instanties van de Verenigde Naties en de Europese Unie. ECHO (EU-noodhulp) is reeds geactiveerd. En voor de steun op langere termijn is er eveneens overleg aan gang om extra middelen te voorzien. Op dit moment heeft de EU reeds 2 miljoen Euro uitgetrokken.

En de Belgische organisaties van het middenveld?

Vernielde huizen en tuinen
Vernielde huizen en tuinen

Ook al wordt er geen massa-initiatief georganiseerd door 12-12 (omwille van de haalbaarheid), toch hebben de leden van dit consortium hun oproep gelanceerd voor giften op hun individuele rekeningen (zie: www.1212.be).

Anderzijds vernemen we van NGOs en van aantal 4de pijlerorganisaties actief in Haïti dat zij ter hulp schieten, vooral in samenwerking met hun lokale partnerorganisaties in Haïti. Op hun websites kan je hun oproep tot steun en ook meer info over hun acties vinden.
In deze bijlage vinden jullie de lijst van Belgische organisaties, met hun website. (zie ook de Links-pagina op onze website www.vlaams-haiti-overleg.be)

Twee weken later

Puin ruimen
Puin ruimen

Na twee weken krijg men duidelijker zicht op de impact van orkaan Matthew in de zuidelijke departementen, alsook op La Gonave, en het noordwesten van Haïti.

De mensenrechtenorganisatie RNDDH maakte een gedetailleerd rapport op basis van de informatie die ze van hun plaatselijke medewerkers konden ontvangen zodra de communicatieverbindingen hersteld waren. Het moet gezegd dat de gsm-maatschappij DIGICEL hard gewerkt heeft om dit zo snel als kon mogelijk te maken. Klik hier om het rapport te bekijken of te downloaden

Oproep

Recupereren voor heropbouw
Recupereren voor heropbouw

Het VHO wil graag vernemen wat jullie doen om via de website jullie initiatieven mede kenbaar te maken. Ook willen we na enige tijd graag een overzicht geven van de hulp, zodat we aan onze Belgische overheid kunnen tonen hoe sterk Haïti in onze middens leeft. Dus graag jullie info over de geleverde hulp aan ons laten weten.

De foto’s bij dit artikel zijn van Stanley LUCAS

In solidariteit met de Haïtiaanse bevolking,

Greet Schaumans
21 oktober 2016

Meer artikels uit deze rubriek