September 2017

Het orkaanseizoen heeft Haïti tot hiertoe gespaard van grote rampen die de orkanen Harvey, Irma, José en Maria veroorzaakten in naburige landen. We hopen samen met de Haïtianen dat het land ook de volgende twee maanden nog mag gespaard blijven.
Intussen broeit er in het land wel weer een sociaal en politiek onweer, vooral bij de arbeiders, en ook bij veel onderwijspersoneel dat onregelmatig betaald wordt. En de oud-militairen roeren zich ook weer, samen met het initiatief van de president en regering om al 500 rekruten te selecteren en vorming te laten volgen in Ecuador… Velen hopen dat het land niet de richting uitgaat van het verleden. In de regering zitten wel wat Duvalier-gezinden …
De voorstelling van het nationaal budget dat zonder debat door parlement en senaat werd goedgekeurd voor het werkjaar okt 2017-sept 2018 kwam voor velen verrassend over en zette veel kwaad bloed. Het is duidelijk dat de overheid geen aandacht heeft voor de sociale situatie van de mensen en dit geen prioriteit is.
Om aandacht te vragen voor aspecten van het onderwijs in Haïti, dat dringend aan hervorming toe is en wat al jaren beloofd wordt, vonden we het een ideale gelegenheid om iemand aan het woord te laten die zich jarenlang ingezet heeft voor verbetering van onderwijs en vooral begeleiding van de rurale leekrachten. Zr. Angèle Van Walleghem vertelt honderduit over haar jarenlange werk in Haïti.
Informatief geven we ook nieuws mee over de cholera-bestrijding en een bijdrage hiervoor van de Belgische overheid.
We sluiten dit nummer af met aandacht voor aspecten van de rijke Haïtiaanse cultuur. Een aantal schrijvers en hun boeken worden in de kijker gezet. Sommigen behaalden reeds belangrijke internationale prijzen.

Actueel 22 september 2017

Haïti bleef grotendeels gespaard van de hevige regenval en de felle rukwinden die gepaard gingen met de orkaan Irma. De levensduurte neemt alsmaar toe. Er waren protesten van werknemers die een hoger minimumloon eisten, omdat ze met hun huidige loon niet menswaardig kunnen leven. Veel mensen belanden onder de armoedegrens. De grenspolitie van de Dominicaanse Republiek zet regelmatig mensen met Haïtiaanse roots over de grens. De Haïtiaanse autoriteiten liggen onder vuur omdat ze te weinig doen voor de arme bevolking en ook omdat ze terug een leger willen oprichten.
Lees meer

Haïtiaanse bevolking protesteert tegen het nationale budget

In september maakte de regering, zoals volgens de wet verwacht, het budget bekend voor het volgende werkjaar okt 2017-sept 2018. Dit budget werd onthaald op ongeloof en zeer veel protest.
Cooperant Pieter Thys schreef er een blog over in Mo.be.
We hebben de tekst integraal overgenomen. Hij kan ook gelezen worden op de link onderaan.
Lees meer

Interview met zuster Angèle Van Walleghem

Onderwijs is voor Haïtiaanse ouders een erg belangrijk goed. Ondanks de magere inkomsten uit de landbouw en de informele straathandel, wellicht de twee belangrijkste beroepsactiviteiten in Haïti, wordt veel geld gespendeerd om kinderen te laten school lopen of verder te laten studeren. De mensen zien het als de sleutel die veel deuren kan openen, vooral die op een waardig leven, weg uit de armoede. Het is dan ook verschrikkelijk dat die inspanningen in veel te weinig gevallen tot een positief resultaat leiden omdat de leerkrachten met te weinig zijn en onvoldoende of niet opgeleid zijn om de capaciteiten van de kinderen te laten ontbolsteren. Ook de overheid slaagt er niet in de hervormingen die al in de jaren ’80 werden beslist echt uit te voeren. Frans, een vreemde taal voor de Haïtianen, blijft nog teveel een slechte vertrekbasis voor het onderwijs. Voor veel afgestudeerden is in het onderwijs stappen, één van de zeldzame tewerkstellingskansen die gretig aangegrepen worden. Zuster Angèle, samen met veel Vlaamse Scheutisten en vrijwilligers, leverden een bijdrage tot kwaliteitsverbetering en ijverden vooral voor een onderwijs in de eigen taal: het Creools dat zich alleen maar kan veralgemenen in de toekomst. Geniet van ons interview.
Lees meer

Belgische bijdrage voor de cholera-bestrijding in Haïti

Heel toevallig hoorde ik op een vroege ochtend op de radio het bericht dat België beslist had 350.000 Euro bij te dragen aan het fonds van de Verenigde Naties, voor de bestrijding van de cholera.
Lees meer

Boekenbal

Begin juni waren een aantal Haïtiaanse schrijvers te gast in de Botanique in Brussel. Zij werden uitgenodigd door de ONG CEC (Coopération par l’Éducation et la Culture). Zij getuigden dat de Haïtaanse literatuur springlevend is en dat de Haïtiaanse schrijvers, naast andere kunstenaars zoals schilders, muzikanten en cineasten uitstekende ambassadeurs zijn van de Haïtiaanse cultuur.
Lees meer

EXPOFRONTIERE

Tot en met 6 oktober kan je aan de ULB een tentoonstelling bezoeken met het werk van 16 Haïtiaanse fotografen.
Lees meer

Forum l’Auto-développement en Haïti : rêve ou réalité ?

In het kader van de 20ste verjaardag van de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden tussen Haïti en Wallonie-Bruxelles International is aan het Plateforme Haïti.be gevraagd is om een forum te organiseren onder de titel “l’Auto-développement en Haïti : rêve ou réalité ?”

Het forum komt er op 3 november, in l’Espace Senghor te Brussel. Een 5 tal eminente gasten uit Haïti zullen inleidingen doen rond diverse thema’s.
Lees meer