December 2017

Editoriaal

In Haïti groeit de democratie, mensen kunnen op straat komen tegen een nationaal budget 2017-2018 dat helemaal niet beantwoordt aan hun noden. De brandstofprijzen stijgen, de voedselprijzen stijgen, terwijl men de te licht aangepaste lonen wil afromen met belastingen. De democratie groeit duidelijk van onderuit, de mensen worden mondiger en bewust van hun rechten en komen op straat. Aan de top zwaait in Haïti evengoed als in andere en grotere buurlanden de zakenwereld de plak. Michel Martely, de voorganger van Jovenel Moïse, zei al ‘ Haïti is open for business’. En deze inhoudloze slogan blijft maar doorzinderen. In actueel lees je er alles over.

De zakenwereld aan de top, waar ook de roots van de huidige president liggen, begrijpt de democratie maar niet. Zijn een president en een regering niet verkozen en aangesteld om met zorg het land te besturen voor het welzijn van alle inwoners? En in het geval van Haïti dient een regering toch zeker de boerenfamilies te ondersteunen, ze vertegenwoordigen immers nog ruim de helft van de bevolking. Nochtans zijn het NGO’s in Europa, verenigd in de Coördinatie Europa-Haïti (CoEH), die de stem van hun partnerorganisaties moeten versterken opdat het beleid in Haïti de familiale landbouw niet laat verkommeren. Momenteel zijn er daarbuiten nog zo weinig alternatieven voor tewerkstelling en kansen op een waardig leven. We publiceren dan ook graag de vertaling van de brief van CoEH aan Haïtiaanse en de Europese instanties.

Meer dan de helft van de bevolking in Haïti is jonger dan 18 jaar en van een zorgzame regering veronderstel je dan dat ze die jongeren zo goed mogelijk voorbereidt op hun toekomst. Ook hier blijken het twee private non-profit initiatieven te zijn die moeten zorgen voor innovatie. VZW Benefiet Haïti wil de knowhow van ‘School on Wheels’ introduceren in het onderwijs van kansarme jongeren. Tijdens het forum van PlateformeHaïti.be naar aanleiding van 20 jaar samenwerking van Wallonie Bruxelles International met Haïti werd uitgebreid ingegaan op de introductie van elektronische borden in het onderwijs. Alternatieven voor een kwaliteitsvol, ontwikkelingsgericht onderwijs zijn duidelijk voor handen.

Ten slotte analyseren we in dit nummer ook hoe de Volksrepubliek China de Chinese Republiek Taiwan probeert buiten spel te zetten op de internationale scene en dus ook in Haïti.

De redactie wenst je goede lezing van dit nummer, een gezellige Kerst en een goede jaarwende naar 2018. Een nieuw jaar waar we opnieuw zullen proberen Haïti in je aandacht te houden. Laat ons gerust eens weten of onze webnieuwsbrief aan je verwachtingen voldoet, jouw suggesties zullen zorgvuldig en met respect worden behandeld!

Rhoddy Petit
10 december 2017.

Actueel december 2017

De voorbije maanden was er protest tegen de budgettaire plannen van de regering. Er kwam een einde aan de jarenlange aanwezigheid van de Minustah. De Dominicaanse Republiek blijft het Haïtiaanse immigranten moeilijk maken. Veel Haïtianen in de Verenigde Staten waren ongerust over hun verblijfsvergunning. Ook is er heel wat discussie over de oprichting van een nieuw leger.
Lees verder

Pleidooi voor een pertinent landbouwbeleid in Haïti

Onder impuls van de Coördinatie Europe-Haïti heeft in de periode van mei tot oktober 2017 een ruime groep van Haïtiaanse boerenorganisaties en begeleidende middenveldorganisaties overleg gevoerd en een reeks voorstellen samengebracht in een verklaring voor een aangepast landbouwbeleid en voedselsoevereiniteit in Haïti. Deze verklaring werd publiek gemaakt in een persconferentie in Haïti en kreeg ruime weerklank via radio’s en bij andere organisaties van de sector die zich nog steeds melden om de tekst mee te ondertekenen.
Deze Haïtiaanse coalitie zoekt nu in gesprek te gaan met de overheid om te pleiten voor dit aangepast beleid. Vraag is of er interesse voor is bij de President, die veel beslissingen zelf blijkt te nemen.
De COEH van haar kant heeft de verklaring aangekaart bij de Europese instellingen en de EU-Delegatie in Haïti. Een overleg met de EU-Delegatie en Haïtiaanse organisaties is voorzien in de eerste week van december om de voorstellen toe te lichten en te pleiten voor steun voor de aanpak van dit beleid.
Lees verder

Een mobiele school voor Haïti

Vzw Benefiet Haïti ondersteunt een project voor straatkinderen in Carrefour, Port-au-Prince. Om onderwijsmogelijkheden dichterbij de kinderen te brengen klopten ze aan bij vzw Mobile School in Leuven. Na enkele voorbereidende gesprekken reisde Geert Van Iseghem (vzw Benefiet Haiti), begin september samen met Sander Degelin (vzw Mobile School) naar Haïti om te zien of een eventuele samenwerking mogelijk is.
Lees verder

Zelfontwikkeling in Haïti: droom of realiteit?

Op 3 november 2017 organiseerde PlatformeHaïti.be, het Waals-Brussels platform voor NGO’s en vierde pijlers werkzaam in Haïti, een forum over Haïti in ‘Espace Senghor’, het Franstalig cultureel centrum van Elsene. Aanleiding was de viering van 20 jaar bilaterale samenwerking tussen Wallonië-Bruxelles International en Haïti. Het thema van het forum was: ‘De zelfontwikkeling van Haïti: droom of realiteit’. Een 50-tal mensen was present.
Lees verder

Haïti, de Chinese Tijger en de Chinese Draak

Al meer dan 60 jaar geniet Haïti van de steun van Taiwan (of Republiek China) bij de uitvoering van projecten in verschillende sectoren, zoals landbouw, handel, gezondheidszorg en infrastructuur. Sinds enkele jaren begint ook de grote buur, (de Volksrepubliek) China, aanstalten te maken om de Zijderoute door te trekken tot in Latijns-Amerika.
Lees verder