Zelfontwikkeling in Haïti: droom of realiteit?

Folder forum
Folder forum

Een forum door PlatformeHaïti.be

Op 3 november 2017 organiseerde PlatformeHaïti.be, het Waals-Brussels platform voor NGO’s en vierde pijlers werkzaam in Haïti, een forum over Haïti in ‘Espace Senghor’, het Franstalig cultureel centrum van Elsene. Aanleiding was de viering van 20 jaar bilaterale samenwerking tussen Wallonië-Bruxelles International en Haïti. Het thema van het forum was: ‘De zelfontwikkeling van Haïti: droom of realiteit’. Een 50-tal mensen was present.

In de voormiddag waren er conferenties rond duurzame landbouw en voedselzekerheid, de milieuproblematiek en het onderwijs. Nadien waren er ateliers, waarbij de deelnemers dieper konden ingaan op de verschillende aspecten die door de sprekers werden aangeraakt.

Na de lunch waren er nog twee conferenties over de rol van de media in Haïti en over het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs. Een gedurfd model waarbij de initiatiefnemers spectaculaire resultaten beloven.

Elektronische borden voor een vernieuwd onderwijs

Een van de conferenties werd gehouden door Josette BRUFFAERTS-THOMAS, voorzitster van de Haïtiaans-Franse NGO Haïti Futur. Zij stelde een onderwijsprogramma voor, waarin gebruik wordt gemaakt van elektronische borden. Dit biedt grote kansen in het onderwijs. De leerkrachten kunnen de traditionele manier van onderwijs, die gebaseerd is op het repetitieve van buiten leren en opdreunen van lesteksten, uitbreiden naar een interactieve ervaring met de leerstof.

Klas uitgerust met elektronisch bord
Klas uitgerust met elektronisch bord

Het programma werd gestart in 2010. Naast het technische aspect zorgt de NGO ook voor het ontwikkelen van lespakketten, die de leerplannen van het Haïtiaanse Ministerie van Onderwijs volgen. Tot dusver werden al 200 scholen, waarvan 180 basisscholen (2/3 privé- en 1/3 staatsscholen) bij het programma betrokken. Een Haïtiaanse basisschool telt 9 leerjaren en wordt afgesloten met een staatsexamen (“brevet”).

Op dit ogenblik loopt er een programma, PRIMTICE, gefinancierd door de Wereldbank, waarbij nog eens 500 staatsbasisscholen worden bereikt met elektronische borden.

De kostprijs per school bedraagt 15.000 €, voor de installatie van zonnepanelen, een inverter en batterijen 8.000 €; de installatie van een videoprojector, een elektronisch bord en een laptop 3.000 € en de vorming van de leerkrachten en de levering van handboeken nog eens 4.000 €.

De uiteenzettingen werden opnieuw gevolgd door ateliers waarin de deelnemers van gedachten konden wisselen met de inleiders en onder mekaar. Rond 17.00 uur werden de bevindingen en aanbevelingen die in de verschillende ateliers werden geformuleerd, samengebracht. Een volledig rapport van dit forum zal later te consulteren zijn op de website van PlateformeHaïti.be.

De dag werd afgesloten met een audiovisuele montage van beelden over Haïti en een artistiek optreden. We voegen de uitnodiging van deze geslaagde dag hierbij toe.

Bart Van Malderen en Guy Clymans
11 december 2017

Meer artikels uit deze rubriek