Een mobiele school voor Haïti

Vzw Benefiet Haïti ondersteunt een project voor straatkinderen in Carrefour, Port-au-Prince. Om onderwijsmogelijkheden dichterbij de kinderen te brengen klopten ze aan bij vzw Mobile School in Leuven. Na enkele voorbereidende gesprekken reisde Geert Van Iseghem (vzw Benefiet Haiti), begin september samen met Sander Degelin (vzw Mobile School) naar Haïti om te zien of een eventuele samenwerking mogelijk is.

Mede door een contacten met Dynamo International was er grote interesse van de straathoekwerkers, zodat Sander bijkomend een basisopleiding omtrent mobiele school aan geïnteresseerde straathoekwerkers kon geven.
Ondanks de woelige tijden op dat moment – tijdens hun verblijf raasde orkaan Irma over de Caraïben – werd de exploratiereis positief bevonden. Een 35-tal straathoekwerkers mochten hun diploma in ontvangst nemen en Benefiet Haïti kreeg naast enkele werkpunten een positief rapport voor de verdere implantatie van een mobiele school voor Haïti.

Voor wie is de mobiele school?

Mobile School gaat aan de slag met alle kinderen en jongeren waarvoor de straatcontext een belangrijke leef- en leeromgeving is. De straatcultuur beïnvloedt hun ontwikkelingsproces in sterke mate. Deze groep jongeren omvat verschillende profielen waaronder kinderen die voor de straat kiezen als beter alternatief voor het leven met sociaal economische armoede, of huishoudhulpjes of ‘restavèks’ die weinig of geen kans hebben op regelmatig onderwijs en ook hangjongeren, die bij gebrek aan een warm nest en positieve processen op school kiezen voor een leven van spijbelen en opgroeien in straatsubculturen.

Hoe werkt vzw Mobile school?

De outreach-strategie (straathoekwerkmethodiek) van Mobile school is gebaseerd op het stimuleren van het kind in zijn emancipatie. Het richt zich op de krachten, talenten en mogelijkheden van het kind en het aansporen van het vertrouwen in zijn eigen vaardigheden. Het kind wordt zo de centrale actor in zijn eigen leven.

Traditioneel straathoekwerk vestigt de aandacht op de problemen van het kind. Mobile School draait dit om: ze zoeken naar het positieve in het kind zelf: ‘Waar ben je goed in? Waar ben je trots op?’ Ze streven ernaar om het kind te laten nadenken en meer openlijk te communiceren over zijn situatie. Door dit bewust te doen, vormt het kind zich gemakkelijker een beter zelfbeeld en een beter begrip van de omgeving, mogelijkheden en identiteit. Zo’n zelfbewustzijn laat hem toe om goed geïnformeerde keuzes te maken over zijn toekomst.

Wie begeleidt de mobiele school?

Straathoekwerkers worden opgeleid om de mobiele school te begeleiden. Als onvoorwaardelijke steun en met behulp van een positieve en constructieve aanpak, draagt de straathoekwerker bij tot het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin voelt het kind zich prettig en verkent het de opties die zelfontplooiing bevorderen. Mobile School doet hiervoor in Haïti beroep op het netwerk van Dynamo International die hiermee al jarenlang ervaring heeft en kan rekenen op een sterk netwerk.

Hoe ziet de mobiele school eruit?

De mobiele school is een trekkar op solide wielen, met uitschuifbare krijtborden. Overal kunnen educatieve leerspellen – de software van de mobiele school – bevestigd worden. De mobiele school kan makkelijk worden opgesteld en is even snel opgeruimd. Door haar design is ze bruikbaar op stoepen, pleinen, parken en in de sloppenwijken.

De mobiele school is volledig weerbestendig. Tropische buien of een Caribische brand vormen geen probleem. Bovendien is de mobiele school diefstalbestendig: alle materialen hangen vast aan het bord waardoor zij niet afzonderlijk kunnen worden meegenomen.

Bij de mobiele school horen educatieve spelen. Zo zijn er meer dan 300 ter beschikking. Om een ruime basiseducatie te bieden aan straatkinderen, beschikt het pakket over diverse thema’s: alfabetisering, creatieve therapie, gezondheidseducatie en drugs- en aidspreventie.

Wanneer de mobiele schoolkar volledig is uitgeschoven, meet deze maar liefst zes meter lang.

Momenteel rijden er 45 mobiele schooltjes in 24 landen, verspreid over vier continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.

Valerie Monbaliu
11 december 2017

Meer artikels uit deze rubriek