Rubriek - Project

Een mobiele school voor Haïti

Vzw Benefiet Haïti ondersteunt een project voor straatkinderen in Carrefour, Port-au-Prince. Om onderwijsmogelijkheden dichterbij de kinderen te brengen klopten ze aan bij vzw Mobile School in Leuven. Na enkele voorbereidende gesprekken reisde Geert Van Iseghem (vzw Benefiet Haiti), begin september samen met Sander Degelin (vzw Mobile School) naar Haïti om te zien of een eventuele samenwerking mogelijk is.

(meer lezen…)
Valerie Monbaliu
11 december 2017

Belgische bijdrage voor de cholera-bestrijding in Haïti

Heel toevallig hoorde ik op een vroege ochtend op de radio het bericht dat België beslist had 350.000 Euro bij te dragen aan het fonds van de Verenigde Naties, voor de bestrijding van de cholera.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 oktober 2017

Parc Martissant in Port au Prince, een voorbeeld van sociale ontwikkeling in de stad.

afvalverwerking: Gerecycleerde plastiek flessen om perceeltjes af te boorden in het park

Een park wordt bron van herdenking, van aandacht voor milieu en van ontwikkeling voor de lokale gemeenschap.

Martissant, in het zuiden van de hoofdstad Port-au-Prince, is al sinds halfweg de jaren 2000 een probleemwijk, een overbevolkte volkswijk met veel sociale problemen en geweld, waar ook sommige bendes hun basis hebben. Midden in die zone lag een wijds park te verkommeren, een van de weinige groene zones langs de zuidelijke toegang tot de hoofdstad.
De haïtiaanse organisatie FOKAL maakt er een boeiend natuur- en cultuurpark van, in samenwerking met sociale werkers en met de lokale gemeenschap.

(meer lezen…)
Greet Schaumans (op basis van documentatie FOKAL)
2 april 2015

Rentabiliteit van de heuvelmeren van Lorobe en Bassin Bœuf

Bonnet-Casson Alban maakte in 2005 als eindwerk aan het Franse Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID) een evaluatie van het project “Valorisatie van twee heuvelmeren”, waarin hij zelf van 2003 tot 2005 tewerkgesteld was als vrijwilliger van het Association Française des Volontaires de Progrès (AFVP) bij de boerenbeweging Mouvman Peyzan Papay (MPP) in het kader van het programma Steun aan de Voedselzekerheid gefinancierd door de Europese Unie via de Belgische NGO Protos.

(meer lezen…)
Bonnet-Casson Alban Samenvatting: Guy Clymans
22 juni 2014

Lèt Agogo: melk ontwikkelt

Fiere veehoudster

In Haïti is de voedselvoorziening de laatste decennia fel achteruit gegaan, de zelfvoorziening ligt nu tussen 40 en 45%. Voor melk is die zelfvoorzieningsgraad nog lager. In de zones van grote verse melkproductie, Cap Haïtien, les Cayes en Léogane zou locaal geproduceerde melk tussen 30 en 45% van de familieconsumptie uitmaken, de rest wordt ingevoerd. In andere streken en in Port-au-Prince is de consumptie van verse melk verwaarloosbaar, wegens niet beschikbaar en wordt vooral ingevoerde gecondenseerde melk verbruikt. Melk is in Haïti dus een schaarse, nochtans begeerde voedingscomponent. Het gemiddeld verbruik per familie en per dag zou niet meer dan 45 gram bedragen. In een land als Jamaica is dat 200 gram, het gemiddelde wereldverbruik ligt op 107 liter per persoon.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
8 december 2013

Chirojeugd Vlaanderen vormt een partnerschap met Kiwo Ayiti

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking.

(meer lezen…)
Katrien Geens
17 juni 2012

We metselden enkele rivierkeien in de fundering...

Terugblik op 6 jaar ontwikkelingswerk in Cerca Carvajal

Na ruim 27 jaar komt nog wel eens ter sprake dat ik tussen 1974 en 1980 als ontwikkelingswerker actief was in Haïti. Dan vragen de mensen heel spontaan “Gaat je werk daar nog verder?”, of: “Heeft het iets opgeleverd?” En als ik dan vertel dat we na 27 jaar nog eens terugkeerden naar Cerca Carvajal, het dorp waar we zes jaar ontwikkelingswerker waren, is de vraag van de mensen: “Rest er nog iets van je werk daar?’ Een poging tot een eerlijk antwoord.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 maart 2008

Water, alles begint met water...

Projectwerking: waterwinning in Camp-Perrin

Camp-Perrin is een van de belangrijkste gemeenten van het Departement Zuid van Haïti. Comité Protos Haïti, een Haïtiaanse NGO, voert er op dit ogenblik een project uit in samenwerking met de Vlaamse NGO Protos.

(meer lezen…)
Marie-Samuelle B. Larcocque
1 september 2006

Nieuwe accenten binnen PROTOS

In januari 2002 bestaat PROTOS 25 jaar. Een hele weg werd ondertussen afgelegd. Gestart als een kleine groep vrijwilligers die vooral in Haïti een technische en financiële ondersteuning wilden geven aan de lokale bevolking, kan PROTOS terugblikken op een waslijst duurzame resultaten:

  • ongeveer 500.000 mensen werden voorzien van zuiver drinkwater in Haïti, Congo, Burundi, Rwanda, Ecuador, Benin en Mali;
  • een twintigtal geïrrigeerde velden laten aan een paar tienduizend boeren en boerinnen in Haïti, Ecuador en Mali toe om hun voedselvoorziening te beveiligen;
  • jaarlijks konden 20.000 kinderen in de krottenwijken van Port-au-Prince een basispakket van onderwijs en voedsel krijgen;
  • in Haïti en Zuid-Benin kregen de viskweek en kleinveeteelt nieuwe impulsen;
  • vriendschapsbanden werden gesmeed tussen onze tientallen partners.

Dit is maar een greep van wat in die 25 jaar door zo’n honderd vrijwilligers en duizenden vrienden in het Zuiden kon worden opgebouwd.

(meer lezen…)
Johan Verstraete
1 december 2001