Chirojeugd Vlaanderen vormt een partnerschap met Kiwo Ayiti

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking.

Chiro heeft een dienst internationale activiteiten, een groep vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht. Deze dienst zal het partnerschap concreet uitwerken en begeleiden. De eerste mijlpaal in het partnerschap is de inleefreis naar Haïti die een 10-tal Vlaamse jongeren deze zomer zal maken.

Wat wil de Chiro bereiken met het partnerschap?

1) Uitwisseling

Uitwisseling staat voor uitwisseling op alle niveaus. Primaire focus wordt gelegd op uitwisseling tussen lokale groepen. Er werd een “twinning” systeem opgezet waarbij Vlaamse groepen gelinkt worden aan een Haïtiaanse groep. Zoals het vroegere concept van “pennenvrienden” mailen en schrijven zij naar elkaar over elkaars bezigheden en activiteiten. Het twinning systeem werd opgestart met 16 Vlaamse en Haïtiaanse groepen, maar men hoopt dat dit nog zal groeien. Daarnaast staat ook uitwisseling op nationaal niveau hoog op de agenda.

2) Ontmoeting

De Chiro ziet ontmoeting als een belangrijke methode om tot concrete uitwisseling te komen. Daarom plant men 2 ontmoetingen: een delegatie van Chirojeugd Vlaanderen zal naar Haïti gaan in de zomer van 2012, en een delegatie van Kiro Haïti komt naar Vlaanderen in de zomer van 2013. De eerste ontmoeting zal in het teken staan van ervaringen en ideeën rond leiding geven aan een lokale groep. Lokale leiding van hier zal daar in contact komen met lokale leiding van ginds. Wat behelst “leiding geven”? Hoeveel tijd steek je erin? Hoe maak je een activiteit? Hoe staat je omgeving hier tegenover? Daarnaast wordt er ook een concreet project gekoppeld aan de 1ste ontmoeting, met name een gezamenlijk Dubbelpunt – Twonpèt project. Dubbelpunt is de naam van het leidingstijdschrift van Chirojeugd Vlaanderen, Twonpèt de naam van het leidingstijdschrift van Kiro Haïti.

3) Capaciteitsversterking

Kiro Haïti is vragende partij voor ondersteuning in hun werking, niet zozeer financieel, maar eerder gericht op verbetering van hun werking als nationaal secretariaat en van het beleid ten opzichte van hun vrijwilligers. Doorheen uitwisseling en ontmoeting wil men graag ervaringen en ideeën delen en samen nadenken over mogelijke manieren om elkaars werking te verrijken en te versterken. De samenwerking rond het leidingstijdschrift is een concrete stap hierin.

4) Solidariteit

Doorheen het partnerschap met Kiro Haïti wil men Chiroleiding bewust maken van de omstandigheden waarin jeugdbewegingen in het Zuiden functioneren en zo groepen aanzetten tot solidariteit. Financiële transacties tussen twin groups worden wel afgeraden.

Katrien Geens
17 juni 2012

Meer artikels uit deze rubriek