September 2018

Beste lezers,

Opnieuw bieden we een waaier aan informatie over het land dat onze gezamenlijke interesse heeft en soms veel meer dan dat.

In de rubriek actueel krijg je sowieso een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Na de zaak PetroCaribe waarin verbazend sterk om opheldering en recht wordt gemanifesteerd was de aankondiging van een aanzienlijke stijging van de prijzen van de petroleumproducten veel meer dan een druppel teveel. Het leidde tot hevig en zelfs gewelddadig protest met slachtoffers en aanzienlijke schade. Altijd spijtig in een land waar zoveel ontbering is, maar blijkbaar ook de enige manier om gehoor te vinden bij die zich isolerende bubbelbewoners, die er maar niet in slagen verder te denken dan het regelen van hun eigen zaakjes. Colette Lespinasse, journaliste en crême van het Haïitiaanse middenveld analyseert de gebeurtenissen van het weekend van 6 – 8 juli ll..

Het Haïtiaanse volk werd zwaar gestraft na het succesrijk bevechten van het kolonialisme en veroveren van zijn vrijheid. O.a. die straf maakte Haïti tot een reservoir van goedkope arbeidkrachten. Wie Haïti een beetje kent begrijpt die zogenaamde gelukzoekers maar al te goed. Het is vooral een zoektocht naar leven en hopelijk vinden velen onder hen ook wat geluk. De grenzen gaan open als er een injectie aan goedkope arbeid nodig is, maar ze sluiten zich zodra de tekorten zijn bijgevuld. En opnieuw zoekt de migratierivier dan een bedding en een nieuwe bestemming. De eersten hebben meestal geluk, de laatkomers moeten vaak opkrassen. Het was zo in de Dominicaanse Republiek, in de VS, maar nu ook in het ene na het andere land van Latijns Amerika. We vertaalden een bijdrage uit Nouvelles Images d’Haiti uit het Frans en bekijk ook het relaas van Mackenson op zijn tocht noordwaarts uit Brazilië.

De Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede volgt o.a. al ruim 16 jaar de cijfers van onveiligheid en dodelijke slachtoffers op in en rond Port Au Prince. Zij stellen de stijgingen en dalingen in moordend geweld vast. Nu al rapport nr. 67 en telkens laten zij zo’n rapport vergezellen van een open brief met aandachtspunten en beleidsadviezen aan de falende overheid om de Haïtiaanse mens de waardigheid terug te geven die hij of zij verdient. De positieve respons daarop is niet zo denderend.

En toch kunnen we afsluiten met een positieve noot. De zaak Pharval, wellicht al door velen vergeten, maar een zaak van vergiftigde medicijnen die meer dan 200 jonge slachtoffertjes maakte. Na 19 jaar ongeveer is er nu toch een vonnis, Rudolph Boulos moet 6 maanden brommen en moet een vergoeding uitbetalen aan de slachtoffers. Veel te traag maalde de molen der gerechtigheid en misschien is de gerechtigheid niet ten volle geschied, maar het is een verademing in dit klimaat van straffeloosheid en corruptie.

Rhoddy Petit
3 september 2018

Actueel

Begin juli was er hevig protest tegen de verhoging van de prijzen van olieproducten. De prijsverhoging werd ongedaan gemaakt en eerste minister Jack Guy Lafontant nam ontslag. Het verdwijnen van het geld van het Petro Caribe fonds blijft de gemoederen beroeren evenals de kritiek op de privileges van de parlementairen. De relaties met de Dominicaanse Republiek blijven gespannen. Positief is dat er inspanningen gedaan worden op het vlak van gezondheidszorg en dit mede dankzij buitenlandse hulp.
Lees verder

Haïti: rellen of eerder opstand van de onderdrukten tegen hun ontmenselijking?

Toen waarnemers probeerden uit te leggen wat er gebeurde in Haïti tijdens het weekend van 6 – 8 juli 2018, was het beeld van een slapende vulkaan die plots uitbarstte een veelgebruikte vergelijking. Mensen uit alle buurten van Port-au-Prince kwamen op straat om te protesteren tegen de stijging van de prijs van olieproducten en tegen de consequenties ervan op hun toch al zorgelijke levensomstandigheden. Daarbij werden tientallen winkels vernield, geplunderd en in brand gestoken. De schade bedraagt miljoenen dollars.
Lees verder

Migratie: voor Haïtianen een noodzaak tot overleven

De Haïtiaanse migratie naar Zuid-Amerika is gerelateerd aan dezelfde dynamiek die aan de basis lag van de grote migraties van de afgelopen decennia naar Canada, de Verenigde Staten en de Franse overzeese departementen. Kort gezegd is Haïti een rekruteringsveld voor goedkope arbeidskrachten. Net zoals in Florida in de jaren zestig en zeventig, toen Haïtianen werden aangetrokken door de behoeften van het toerisme en de voedingssector, worden ze sinds 2010 aangeworven in bouwbedrijven en slachthuizen in Brazilië en Chili. De gunstige wetgeving van sommige landen en de repressieve wetten van anderen (zoals Peru) zijn vanuit dit oogpunt begrijpelijk. De Braziliaanse regering streeft naar een grote integratie van Haïtianen in het land, om hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. Andere landen, zoals Chili, vooral met de nieuwe wetgeving van april 2018, lijken dan misschien wel gezinshereniging te vermijden voor Haïtianen, door een minder stabiele migratiedynamiek aan te moedigen die meer lucratief is voor de lokale industrie.
Lees verder

Open brief aan de Burgerlijke, Gerechtelijke en Politionele autoriteiten van het land

De nationale bisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede in samenwerking met de aartsbisschoppelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede van Port-au-Prince groet jullie met respect.
Al sinds 16 jaar organiseert de Aartsbisschoppelijke Commissie elk jaar een opendeurdag om de maatschappij te motiveren bij haar strijd tegen het geweld. Dit jaar heeft die dag plaats gevonden op vrijdag 14 juli 2018.
Lees verder

De zaak Pharval uit 1996 eindelijk gevonnist

De ouders van de getroffen kinderen verenigden zich in de ‘Association de Parents d’Enfants Victimes d’Intoxication au Diéthylène Glycol (APEVIDIGH) en startten een juridische procedure om gerechtigheid te vragen voor de 200 kinderen die in 1996 ziek werden of overleden na inname van een hoestsiroop die het giftige glycoldiethyleen bevatte. Zij dienden klacht in tegen Rudolph Boulos, toenmalig directeur van de Laboratoires Pharval . Ook de Nederlandse firma VOS was bij de levering van het giftige product betrokken. VOS leverde het product uit China via Nederland in Haïti. In Haïti werd het door de laboratoria Pharval gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen, maar er bleek giftige glycerine in te zitten.
Lees verder