De Europese Unie en Haïti – druk eindejaar 2017 en begin 2018

Coördinatie Europa – Haïti laat de stem horen van het Haïtiaanse middenveld

Het recente berichtenbulletin van de Coördinatie Europa Haïti van februari geeft ons inzage in heel wat activiteiten waarbij de Europese Unie actief was in verband met Haïti.
Er was begin december het bezoek van president Jovenel Moïse in Parijs en Brussel. Haïti was half december gastland voor de Algemene Parlementaire Vergadering van de EU-ACP (Asia-Caraïben-Pacific) landen.
Deze bijeenkomsten waren voor het Europees netwerk Coördinatie Europa – Haïti de gelegenheid om de nationale overheden in Europa en de Europarlementariërs te informeren over de situatie in het land, vanuit het standpunt van het Haïtiaanse middenveld.

Eind 2017 was een drukke periode van bezoeken heen en weer tussen Europa en Haïti.
Begin December was president Jovenel Moïse op bezoek. Op 10 en 11 december had hij gesprekken in Parijs en op 12-13 december in Brussel. Het bezoek in Brussel omvatte overleg met de Europese Unie en een ontvangst bij het koningspaar. Er was ook een ontmoetingsavond met de Haïtiaanse gemeenschap, voor de president de gelegenheid om ook hier zijn beleidsvoorstellen toe te lichten en aan te geven welke prioriteiten zijn regering in de komende jaren voor ogen had.
Uit zijn discours onthouden we vooral volgende punten : hij gaat zelf strijd voeren tegen corruptie; hij legde nadruk op het belang om buitenlandse investeerders aan te trekken voor initiatieven in het land; hij wil het hele land voorzien van toegang tot stroom (en hoopt hiervoor op hulp van China…). We hoorden echter weinig of niets van initiatieven voor een sociaal gerichter beleid met aandacht voor de boeren of de armen..

Van 16 tot 21 december 2017 was Haïti gastland voor de Parlementaire Vergadering van de EU-ACP landen. Hieraan nemen Parlementairen deel van de Europese Unie enerzijds en van de ACP (Afrika-Caraiben-Pacific) landen deel voor overleg over beleidsinitiatieven en plannen van samenwerking.
Ter info: de ACP-landen hebben bij de Europese Unie een aparte status : de samenwerking met en steun voor deze landen valt onder de Cotonou akkoorden die gelden voor de periode 2000-2020. Men is nu gestart met onderhandelingen voor de hernieuwing van deze Cotonou-akkoorden na 2020.
CoEH had gehoopt een programmaatje voor te stellen waarbij de Europarlementariërs een paar organisaties in Haïti konden ontmoeten om uit eerste hand kennis te maken met de lokale toestand. Omdat dit niet lukte heeft CoEH vooraf een informatienota over de context in het land bezorgd aan de Europarlementariërs . Een aantal van hen heeft dit zeker ter harte genomen, en ter plekke toch contacten gehad en zich ook geïnformeerd over de ontwikkelingssamenwerking van de EU ter plaatse. Zo o.a. MEP Neuser die bij terugkeer contact opnam met CoEH en bevestiging had gekregen van onze bezorgdheden.

M. Neuser heeft in januari een Parlementaire vraag voorgelegd waarin o.a. de problemen van corruptie aangekaart werden en de Europese Commissie uitgenodigd werd om antwoord te bieden. De Commissie gaf toe dat de politieke dialoog met de Haïtiaanse overheid niet eenvoudig was en er weinig reactie kwam op hun uitnodigingen tot overleg, waardoor de Europese steun tijdelijk geblokkeerd werd. Intussen is er eind januari wel overleg geweest en heeft de Haïtiaanse overheid een aantal voorwaarden vervuld wat de uitbetaling van een volgende schijf moet toelaten.

Ander opvolgingspunt van het bezoek van de Europarlementariërs was een debat in de plenaire sessie van het Europarlement op 8/2 in Straatsburg, waar een resolutie werd voorgelegd en goedgekeurd over de situatie van de Restaveks in Haiti. CoEH zoekt uit welke organisatie deze resolutie zou voorbereid hebben. In het debat namen de Europarlementariërs duidelijk standpunt om de steun aan Haïti te behouden en zelfs te versterken en bij te dragen tot de vermindering van de armoede in het land.

Op 15 februari organiseerde de External Action Service van de Europese Commissie (eigenlijk een soort Ministerie van Buitenlandse zaken van de EU) een hoorzitting en consultatie met organisaties uit het Europese middenveld, met het oog op de vernieuwing van de politieke, commerciële en ontwikkelingsrelaties met Latijns Amerika en de Caraïben. De EU ziet deze landengroep steeds meer als een groep van MIC (Middle Income Countries) met wie in de toekomst sterkere commerciële banden kunnen uitgebouwd worden. Haïti is via de Caricom lid van deze groep, maar is tezelfdertijd ook een ACP land (zie hoger) en geniet dus van speciale voorwaarden. Toch blijft duidelijk dat de EU wil blijven hameren op de EPA (Economische Partnerschap Akkoorden) en zal blijven aandringen dat Haïti dit akkoord ratificeert. Wat volgens onze mening niet in het voordeel van Haïti zal spelen, omdat ze absoluut geen concurrentiekracht hebben tegenover buitenlandse bedrijven.

En COEH werkt natuurlijk ook verder aan de verspreiding en overleg rond de tekst en standpunt voor een aangepast beleid voor landbouwontwikkeling in Haïti. (zie Nieuwsbrief Lambi dec 2017).
En voor wie het mocht interesseren : CoEH werkt aan de voorbereiding van een document over onderwijs in Haïti.

De documenten die CoEH heeft uitgewerkt zijn te vinden op hun website : www.coeh.eu

Greet Schaumans
7 maart 2018

http://coeh.eu/wp-content/uploads/2018/02/171208-Coordination-Europe-Haiti-aper%C3%A7u-contexte-actuel-en-Ha%C3%AFti-FINAL.pdf

http://coeh.eu/wp-content/uploads/2018/02/180215-Coordination-Europe-Haiti-contribution-EEAS-consultation-FINAL.pdf

http://coeh.eu/wp-content/uploads/2017/11/Declaration-for-an-agrarian-policy-in-Haiti-FULL-TEXT.pdf

Meer artikels uit deze rubriek