Rubriek - VHO Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2012

Editoriaal juni 2012

President Martelly werd opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis omdat hij leed aan een longembolie. Laurent Lamothe werd aangesteld als nieuwe eerste minister. Tijdens een gezamenlijke actie van de Haïtiaanse politie en de Minustah werden de zogenaamde oud-militairen uit de kazernes verdreven die ze al maandenlang inpalmden. De cholera-epidemie verspreidt zich helaas weer omdat het nu regenseizoen is.

In België had Het Vlaams Haïti Overleg de dames Madeleine Casimir van PADED en Emmeline Toussaint van BND op bezoek. Die vrijdagavond 11 mei werd een open avond in de traditie van ‘geef de Haïtianen zelf het woord om ons te informeren’. De bezoeksters waren overtuigend in hun weerbaarheid en engagement. Ondanks de weinig bemoedigende situatie, herhaalden ze verschillende keren ‘een ander Haïti is nog steeds mogelijk.’

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor om de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking.

Dominicaanse en Haïtiaanse investeerders klagen over de moeilijkheden die ze ondervinden om hun plannen ten uitvoer te brengen, maar het zijn de kleine handelaars uit de grensstreek die het pas echt lastig hebben.

Actueel juni 2012

President Martelly werd opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis omdat hij leed aan een longembolie. Laurent Lamothe werd aangesteld als nieuwe eerste minister. Tijdens een gezamenlijke actie van de Haïtiaanse politie en de Minustah werden de zogenaamde oud-militairen uit de kazernes verdreven die ze al maandenlang inpalmden. De cholera-epidemie verspreidt zich weer omdat het nu regenseizoen is. Lees meer…

Chirojeugd Vlaanderen vormt een partnerschap met Kiwo Ayiti

Chirojeugd Vlaanderen kiest ervoor de komende jaren de banden met Kiwo Ayiti te versterken. Ze doen dit door een partnerschap aan te gaan. Naast ontmoetingen is er ook plaats voor intensere samenwerking. Lees meer…

Investeren in de Dominicaanse Republiek en Haïti

“De Rijken wenen ook. ” Dit was de titel van een heel populaire tv-soap in de jaren 80 in Latijns Amerika. “Los Ricos también lloran”. Ik moest eraan denken toen ik artikels las in de Dominicaanse kranten over hoe moeilijk de plaatselijke investeerders het hadden om in Haïti een deel van de koek te krijgen. De Dominicanen klaagden over de talrijke hindernissen die ze in Haïti ontmoetten en de Haïtiaanse zakenmensen klaagden over hoe onmogelijk het was om te investeren in de Dominicaanse Republiek. Lees meer…

Een ander Haïti is nog steeds mogelijk!

Het Vlaams Haïti Overleg had de dames Madeleine Casimir van PADED en Emmeline Toussaint van BND op bezoek. Die vrijdagavond 11 mei werd een open avond in de traditie van ‘geef de Haïtianen zelf het woord om ons te informeren’. De opkomst in zaal 1 van Broederlijk Delen Brussel was misschien niet groot, de bezoeksters waren echter des te overtuigender over hun weerbaarheid en engagement. Hieronder proberen we hun bevindingen en verklaringen weer te geven. Lees meer…

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

VHO Nieuwsbrief - april 2012

Editoriaal maart 2012

Van de toegezegde internationale hulp heeft twee jaar na de aardbeving maar de helft Haïti bereikt. In de periode rond 12 januari vonden verschillende manifestaties plaats die vooral het schrijnend gebrek aan huisvesting aanklaagden. De decentralisering van Haïti, waarvan al sprake was in de grondwet van 1987, wordt dringend noodzakelijk maar blijkt niet door iedereen gewenst.

De binnenlandse politieke toestand blijft onfris. Premier Conille diende al na vier maand zijn ontslag in en president Martelly ligt weer eens onder vuur, onder meer omdat hij de dubbele nationaliteit zou hebben. Oud-militairen zijn bezig met de heroprichting van het leger en Jean-Claude Duvalier loopt nog steeds straffeloos rond en verschijnt zelfs op openbare plechtigheden. In dat verband schreven op 23 januari verschillende organisaties een open brief aan president Martelly, waarin ze vroegen dat de staat haar verantwoordelijkheid zou opnemen en Duvalier zou laten berechten. Tevens was er op 7 februari een symbolische manifestatie voor het ministerie van justitie, precies de dag waarop 26 jaar geleden een einde kwam aan de dictatuur van Baby Doc.

Actueel maart 2012

President Martelly ligt onder vuur, onder meer omdat hij de dubbele nationaliteit zou hebben. Oud-militairen zijn bezig met de heroprichting van het leger. Duvalier loopt nog steeds straffeloos rond en verschijnt zelfs op openbare plechtigheden. Daarnaast waren er enkele nieuwe aardschokken.

Op 24 februari gaf premier Conille, na amper vier maanden premierschap, zijn ontslag. Aanleiding was de controverse rond de dubbele nationaliteit van de belangrijkste politieke leiders, waaronder ook president Martelly. Daarnaast was er onenigheid over de beslissing van Conille om alle contracten die gesloten werden tijdens de regeerperiode van voormalig premier Bellerive te onderzoeken. Tijdens de noodtoestand van mei 2010 tot oktober 2011. zouden er immers verschillende contracten gesloten zijn zonder openbare aanbesteding. In totaal zou het gaan om een bedrag van 300 miljoen Amerikaanse dollar. Lees meer…

Decentralisering: erg noodzakelijk maar niet door iedereen gewild

Het was al langer gekend, maar de aardbeving van 10 januari 2010 maakte het nog eens pijnlijk duidelijk. Haïti is een sterk gecentraliseerd land … « la République de Port-au-Prince » lacht men wel eens. Maar het geeft wel aan dat alle politieke en economische macht verzameld zit in Port-au-Prince. Wanneer dat centrum dan getroffen wordt door een ramp van dergelijke omvang kan men nationaal enkel reageren met de blote hand. De Port-au-Princiens deden weinig of geen moeite om infrastructuur uit te bouwen in het binnenland voor onderwijs, gezondheidszorg, communicatie … laat staan aanwezig te zijn om de lokale mensen te ondersteunen in de uitbouw van een waardig leven. Continue inwijking maakt van Port-au-Prince dan ook één grote, tegen de hellingen opklimmende ongestructureerde monsterstad. Lees meer…

Recht op huisvesting moet dringend worden gewaarborgd

“Vandaag manifesteren we ook voor allen die er niet meer kunnen bij zijn.
Wij zijn hen nog niet vergeten en zullen hen ook in de toekomst niet vergeten.
En tot de overlevenden zeggen we dat we blijven strijden voor de heropbouw van Haïti.”

In de ochtend van 12 januari 2012 trok een groep vrouwen, kinderen en mannen door de straten van Port-au-Prince. Allen droegen ze witte kleren, een symbool van rouw in Haïti. Op plaatsen die in januari 2010 massagraven waren geworden, werden ter herinnering bloemenkransen neergelegd. Maar de optocht was evenzeer een teken van protest. Twee jaar na de aardbeving was er nog steeds niet gezorgd voor degelijke huisvesting voor de slachtoffers. Klaagzangen werden dan ook afgewisseld met protestliederen, men was het lange wachten beu. Lees meer…

Open brief aan President Martelly

Meneer de President, Wij, ondertekenaars van deze open brief, zijn van oordeel dat het hoogst belangrijk is dat, in naam van de waarheid en de rechtvaardigheid, de natie geïnformeerd wordt over de gevolgen van het op gang brengen van de publieke actie tegen de ex-dictator Jean-Claude Duvalier, na 25 jaar teruggekeerd naar het land dat hij verwoest heeft, na door een volksopstand gedwongen te zijn geweest naar Frankrijk te vluchten.

Slechts enkele dagen na deze terugkeer werden er meerdere klachten neergelegd door slachtoffers van het dictatoriale regime. Het parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Port-au-Prince heeft zich gehaast om ze te overhandigen aan het Kabinet van de onderzoeksrechter, zonder te proberen, zoals de wet dit voorschrijft, om voorafgaande enquêtes uit te voeren, en de daders, de mededaders en de handlangers van alle opgesomde verwerpelijke daden te identificeren. De onderzoeksrechter van zijn kant heeft alleen de klachten aanhoord.

Lees de volledige brief op vlaams-haiti-overleg.be

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

VHO Nieuwsbrief - december 2011 / Uitnodiging 14.01.2012 COMMENT VA - Haïti - HOE GAAT HET?

Editoriaal december 2011

Sinds 18 oktober heeft Haïti een nieuwe eerste minister, Garry Conille . Vijf maanden na zijn aanstelling stelde president Martelly dus al voor de derde keer een nieuwe premier voor aan het parlement. De twee vorige kandidaten werden immers afgewezen.
President Martelly begint ook dictatoriale trekjes te krijgen. Zo is hij waarschijnlijk de opdrachtgever voor de arrestatie van een parlementslid. Daarnaast nemen zijn plannen voor de oprichting van een leger steeds concretere vormen aan, terwijl de meerderheid van het volk geen leger wenst. Het volk wil ook de Minustah weg, maar toch werd hun mandaat weer met een jaar verlengd.

Ondanks de belangrijkheid van de na de aardbeving vrijgegeven fondsen (3.4 miljard USD) voor de jaren 2010 en 2011, zijn de resultaten, thans bijna 2 jaar later, niet erg tastbaar.. De oorzaak voor dit falen ligt voor een groot deel in het feit dat de meeste Haïtiaanse spelers buitenspel waren gezet. Daarom heeft PADPA op 13 december een studiedag over deze problematiek georganiseerd

Ook de familie Decoste vindt dat de humanitaire hulp discreter moet worden en dat er zich meer particuliere initiatieven moeten kunnen ontplooien. Zij geven een voorbeeld van een cultureel- en sportproject dat door een competent en polyvalent Haïtiaans team werd opgezet.

Tenslotte nodigen we jullie uit op de Erasmushogeschool Brussel, Campus Dansaert,
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel, waar op 14 januari 2012 vanaf 14u een bezinnings- en herdenkingsnamiddag plaats vindt rond Haïti, twee jaar later.

Actueel december 2011

Sinds 18 oktober heeft Haïti een nieuwe eerste minister. Vijf maanden na zijn aanstelling stelde president Martelly dus voor de derde keer een nieuwe premier voor aan het parlement. De twee vorige kandidaten werden door het parlement afgewezen. Ook op de derde kandidaat, Garry Conille, was er kritiek te horen.

President Martelly begint dictatoriale trekjes te krijgen. Zo is hij waarschijnlijk de opdrachtgever voor de arrestatie van een parlementslid. Daarnaast nemen zijn plannen voor de oprichting van een leger steeds concretere vormen aan, terwijl de meerderheid van het volk geen leger wenst. Het volk wil ook de Minustah weg, maar toch werd hun mandaat weer met een jaar verlengd Lees meer…

Bezinningsdag, voorgesteld door PAPDA, over de problematiek van de huisvesting in Haïti uitgaand van enkele ervaringen op het terrein

Sedert bijna twee jaar beheerst het probleem van de heropbouw en/of de heroprichting van ons land de debatten. De Haïtiaanse regering heeft , met een sterke deelname van experten van de IFIs en van de bilaterale samenwerking, een evaluatie van de schade van de aardbeving geformuleerd en een actieplan voorgelegd. Dit werd goedgekeurd door de conferentie van de donateurs aan Haïti op 31 maart 2010 op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Het PARDH telt 4 vlakken van « heroprichting » : territoriaal, institutioneel, sociaal en economisch.
Ondanks de belangrijkheid van de vrijgegeven fondsen (3.4 miljard USD) voor de jaren 2010 en 2011, zijn de resultaten, nu bijna 2 jaar na de aardbeving, niet erg tastbaar. Lees meer…

Stop het hulpverleningssysteem: laat haïtianen over hun eigen toekomst beslissen

In Juli 2011 gingen we met onze vier kinderen weer naar Haïti. Het was een geweldige schok om het land terug te zien na de aardbeving van 12 januari 2010 die meer dan 300.000 doden en evenveel gewonden tot gevolg had en meer dan één miljoen mensen dakloos maakte. De meerderheid van hen leeft in honderden kampen rond de uitpuilende hoofdstad. Duizenden tenten, tegen elkaar geplakt : mannen, vrouwen en kinderen op elkaar gepropt in een onvoorstelbare promiscuïteit. Levensomstandigheden die onverdraaglijk zijn. Zij komen ten laste van +/-12.000 NGO’s waarvan het merendeel zich inzet voor hun onmiddellijke levensbehoeften : drinkwater, levensmiddelen, gezondheidszorg…. Troosteloze aanblik! Is de situatie hopeloos? Het is de moeite waard om te bekijken wie wat doet. Wie biedt wat aan? Lees meer…

Uitnodiging COMMENT VA – Haïti – HOE GAAT HET?

ZATERDAG/SAMEDI 14.01.2012
ERASMUSHOGESCHOOL – 1000 BRUSSEL
ZES PENNINGENSTRAAT 70 RUE DES SIX JETTONS

PROGRAMMA
14.00 – ONTHAAL: met Tentoonstelling van Foto’s en Kunst – Informatieve Tentoonstelling en Sneukel
14.30 – INTERVIEW: met verschillende recent teruggekeerden uit Haïti
15.15 – DOCUMENTAIRE FILM: Goudougoudou van Pieter Van Eecke en Fabrizio Scapin
16.45 – CONFERENTIE/ INFORMATIEF DEBAT: ‘Een kritische kijk op de heropbouw’ Met: Mevr. Carole P.P. Jacob en Mevr. Marie-Carmelle Laurenceau.
18.00 – DOCUMENTAIRE FILM ‘Le Pain des Tropiques’ van Bernard Simon
19.15 – BROODJESDRANK EN DANK!!!
Lees meer over het programma

VHO Nieuwsbrief - september 2011

Editoriaal augustus 2011

Drie maanden na zijn eedaflegging is president Martelly er nog steeds niet in geslaagd om een eerste minister aan te stellen. Twee kandidaten werden reeds afgewezen. Het is dan ook erg onduidelijk hoe Martelly de problemen in zijn land gaat kunnen aanpakken.

Ondertussen leven nog steeds meer dan 600 000 Haïtianen in tentenkampen, al is de status van die bewoners niet altijd duidelijk. Hoe dan ook, de opbouw van het land door de overheid komt erg traag op gang.

Op dit ogenblik wordt het ook duidelijk dat de regering onder de vorige president René Préval zich erg onverschillig heeft getoond tegenover de vraag naar betere gezondheidszorg in Haïti.

Actueel augustus 2011

Het is nu al meer dan drie maanden sinds Martelly de eed aflegde als president, en er is nog steeds geen eerste minister. Martelly stelde twee kandidaat premiers voor, maar ze werden allebei niet aanvaard door het parlement. Zolang er geen regering is, kan er niet serieus gestart worden met de heropbouw en de plannen van Martelly om het onderwijs gratis te maken. Lees meer…

Daklozenkampen zijn niet helemaal wat ze lijken

Bij de aardbeving verloren veel mensen hun huis of was het zo beschadigd dat het onbewoonbaar werd verklaard en nadien werd afgebroken. Enkele maanden na de aardbeving werd dit aantal op 200.000 gebouwen geschat en verbleven omstreeks anderhalf miljoen mensen in tentenkampen. In de periode van de naschokken en totale chaos was het ook ten stelligste afgeraden om in beschadigde huizen te vertoeven. De slachtoffers trokken naar alle mogelijke open terreinen in de stad: stadsparken, sportvelden, grote binnenplaatsen, parkeerterreinen, …. Elke open, beschikbare ruimte werd een klein – of een reuzenkamp. De kampen kwamen vooral in de aandacht omdat ze vaak slecht georganiseerd waren en slechts uitzonderingen beantwoordden aan de geldende standaarden van oppervlakte en hygiëne. Lees meer…

De laatste vijf jaar onder de loep: Gezondheid blijft ZORG!

President René Preval heeft niets in het werk gesteld om de bevolking ervan te overtuigen dat hij een gezondheidssysteem op poten wou zetten dat toegankelijk was voor allen en beantwoordde aan minimale kwaliteitseisen. Integendeel, tijdens zijn mandaat zijn meer dan ooit internationale organisaties die werken in het domein van gezondheidszorg, zich in Haiti komen vestigen, omdat de vraag naar gezondheidszorgen zo groot was geworden en omdat de Haïtiaanse staat zich onverschillig toonde tegenover deze vraag. Lees meer…

VHO Nieuwsbrief - juni 2011

Editoriaal juni 2011

Martelly is dan ondertussen goed en wel president, maar er waren ook nog andere verkiezingen, die voor kamer en senaat. En die krijgen nog een staartje.Want er is discussie over 17 zetels van afgevaardigden en 2 Senaatszetels. Als protest tegen deze uitslag braken in het hele land onlusten uit. Woningen en andere gebouwen werden in brand gestoken, auto’s werden bekogeld met flessen en stenen, wegen werden geblokkeerd en barricades opgericht. Lees hierover ondermeer het ervaringsverslag van Dirk Vermeyen.

De organisatie Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) maakte ondertussen een balans op van de mensenrechten in de periode mei 2006 – mei 2011, de 5 jaar onder het voorbije presidentschap van René Préval. De overheidsinstellingen bleken nog verzwakt, en het gerechtelijk apparaat werd nooit versterkt. Préval meldde weliswaar meermaals dat de strijd tegen alle vormen van corruptie belangrijk was, maar echte resultaten bleven jammer genoeg uit.

Tenslotte stellen we de film “Le Pain des Tropiques” voor en geven we nog enkele boekentips mee.

Actueel juni 2011

Op 14 mei legde Michel Martelly de eed af als president van Haïti. Hij werd president na verkiezingen waaraan maar 20% van de stemgerechtigden deelnam. Mede door zijn populistische uitspraken werd hij verkozen, maar wat gaat hij doen? Zijn uitspraken over het heroprichten van het leger doen menigeen de wenkbrauwen fronsen. Daarnaast is er discussie over 17 zetels van afgevaardigden en 2 Senaatszetels. Lees meer…

Daniel-Gerard Rouzier, de kandidaat-premier

De pas verkozen president Michel Martelly stelde begin mei Daniel-Gerard Rouzier voor als nieuwe eerste minister. Deze moet door het parlement nog aanvaard worden. Daniel-Gerard Rouzier werd geboren in 1960. Hij studeerde management en boekhouden.
Hij is directeur-generaal van Sun Auto, exclusief verdeler van General Motors, Honda, Hyundai, Yokohama Tire, General Tire, ACDelco en Dupont in Haïti. Lees meer…

Stand van zaken van de mensenrechten in Haïti na 5 jaar ‘Rene Préval’

RNDDH maakte in mei 2011 een lijvig verslag over de mensenrechten in Haïti na 5 jaar presidentschap van Préval. De mensenrechtenorganisatie toetst de beleidsverklaring van de regering Préval af aan de realiteit. In dit artikel vindt u de korte inhoud. Lees meer…

Verkiezingen met een staartje

De presidentsverkiezingen mogen goed en wel achter de rug zijn – de ‘overwinning’ van Michel Martelly is algemeen aanvaard – maar je zou bijna vergeten dat er ook verkiezingen waren voor de senaat en de kamer. De senatoren worden verkozen per departement, dat is de grootte van een provincie in België, de député’s (kamerleden) worden verkozen per arrondissement. Het zijn posten waarmee veel geld gemoeid is. Je verdient niet alleen een – naar Haïtiaanse normen – zeer hoog salaris, maar je hebt ook nog eens de mogelijkheid om aan de vetpotten te zitten, om beslissingen te beïnvloeden en om je stem voor of tegen een bepaald voorstel duur te verkopen. Er spelen dus grote belangen en het is alles of niets, want voor de verliezers zijn er geen troostprijzen. Lees meer…

Film “Le Pain des Tropiques”

CODEART vzw is een Waalse organisatie met zetel in Hombourg, die ontwikkelingswerk ondersteunt met aangepaste en kleinschalige machines. Hun baseline is ‘des machines pour nourrir les Hommes’ of ‘machines om Mensen te voeden’. In Cinéma Le Parc in Luik waren ze vanuit hun medewerking aan de cassaveries in Haïti gastheer van de film ‘Het brood van de tropen’. Een documentaire film gerealiseerd door Bernard Simon, een man die met veel respect voor de Haïtiaanse boerenfamilies en hun leefomgeving hiermee zijn derde film in Haïti draaide. Lees meer…

Enkele boeken verschenen in 2010

Het laatste jaar verschenen verschillende boeken over Haïti in het Nederlands. We stellen kort voor; 7.0 Hoe ik Haïti overleefde (Jean Mentens), Haiti, een ramp voor journalisten (Hans Jaap Melissen), Het eiland onder de zee (Isabel Allende) en Liefde onder vuur (Hetty Visser). Lees meer…

VHO Nieuwsbrief - april 2011

Editoriaal

Martelly, ofte Sweet Mickey, schijnt dan toch de nieuwe president te worden. We brengen in deze brief een korte biografie van hem en van zijn tegenkandidate Mirlande Manigat. De vraag is echter hoe de nieuw verkozen president zal kunnen functioneren in een parlementaire democratie, omdat noch hijzelf, noch Manigat, een sterke politieke partij achter zich hebben staan.
Van Jean-François Lenz kregen we een interessante bijdrage over de steeds minder wordende draagkracht van de Haïtianen, nu 14 maanden na de aardbeving. Op de VHO-gespreksavond van 11 januari had Jan Hoet reeds gesproken over een toestand van ‘gelaten ontevredenheid’ en Chris De Stoop had gemeld dat de mensen meer en meer kritisch werden en de hopeloze situatie wellicht niet zouden blijven pikken. Meer informatie over de stand van de hulpverlening vinden we in een verslag van een Internationale Conferentie in het Brusselse Egmontpaleis. Ook Raymond brengt in zijn verhaal een ‘jaaroverzicht’.

Een korte biografie van Mirlande Manigat en Michel Martelly

Mirlande Manigat werd geboren in Miragoane op 3 november 1940. Zij liep school in Haïti en behaalde een diploma Sociale Wetenschappen aan de Hogere Normaalschool van Haïti. Zij studeerde verder aan de Sorbonne Universiteit van Parijs, waar zij geschiedenis studeerde en een doctoraat behaalde in de Politieke Wetenschappen. Michel Martelly werd geboren in een gezin van de middenklasse op 12 februari 1961. Zijn moeder kwam uit een familie van muzikanten. Hijzelf leerde piano spelen op het gehoor. Hij behaalde het diploma middelbare school in Port-au-Prince. Lees meer….

Haïti Actueel maart

Op zondag 20 maart had de tweede ronde van de president- en parlementsverkiezingen plaats. De twee overgebleven kandidaten voor het presidentschap waren Mirlande Manigat, de 70-jarige weduwe van voormalig staatshoofd Leslie Manigat, en de 50-jarige popster Michel Martelly, alias ‘Sweet Mickey’. Volgens een opiniepeiling zou Martelly de meeste stemmen halen tijdens de tweede ronde.
In de eerste ronde behaalde, volgens de voorlopige resultaten, Manigat de meeste stemmen en leek Martelly nipt de duimen te moeten leggen voor Jude Célestin, de kandidaat van uittredend president René Préval. Lees meer….

Haïti: één jaar later

Op dinsdag, 11 januari vond in Brussel een tweetalige gespreksavond plaats rond de toestand op Haïti, één jaar na de aardbeving. De organisatie was in handen van het VHO. Sprekers waren langs Franstalige zijde Jan Weuts (noodhulpcoördinator Caritas International voor 1212) , Lionel Pierre Louis, architect en lid van de Haïtiaanse gemeenschap in België, en ITECA-voorziter Georges Werleigh. De Vlamingen waren scheutist Jan Hoet en journalist Chris De Stoop. Van deze laatste twee vatten we thans hun bijdrage samen. Lees meer…

De jaarwisseling in Haïti

Raymond De Caluwé vertelt. Zelfs volwassenen tellen de dagen af en kijken uit naar het kerstfeest en de jaarwisseling. Iedereen komt voor enkele dagen terug naar zijn geboortedorp, ook wie probeert te overleven in de hoofdstad en wie als suikerrietkapper in het buurland werkt. Van dag tot dag groeit nu de gezellige drukte in het binnenland van Haïti. In een wereld zonder verharde wegen en zonder elektriciteit zijn kerstmenu’s en grote shows onbekend. Elkaar eens terugzien is het echte feest. Rond de oliepit luistert iedereen naar de nieuwe moppen en de verhalen van het voorbije jaar. De echte vertellers herhalen elk jaar dezelfde moppen met dezelfde woorden en toch klinkt het telkens nieuw. Lees meer…

Conferentie – Haïti, een jaar na de aardbeving

Perspectieven voor de internationale humanitaire hulp bij natuurrampen en de rol van goed bestuur (governance) inzake heropbouw en ontwikkeling. De Canadese Overheid, de Europese Unie en Egmont (Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen), in samenwerking met de Ambassade van Haïti en de Vertegenwoordiging van Haïti bij de Europese Unie organiseerden een conferentie met bovenstaande titel in het Egmontpaleis in Brussel. De organisatie van de Francofonie organiseerde op 23 februari 2011 een fototentoonstelling in de marge van het gebeuren. De EU en Canada speelden een actieve rol in het Haïti van na de aardbeving en trachtten hun acties te coördineren. Eventueel zouden in Parijs, Madrid en Den Haag gelijkaardige evenementen worden georganiseerd. Lees meer…

Haïti, 14 maand later. Is het nog steeds redden wie zich redden kan?

Op 11 januari 2010 leefden de meeste Haïtianen al in precaire omstandigheden en had de zwakke staat zijn burgers al volledig in de steek gelaten. De aardbeving van 12 januari trof dan ook een structureel zeer kwetsbare massa. De vele slachtoffers hebben naar lichaam en geest het gebrek aan medeleven van hun eigen leiders, ja zelfs hun totale onverschilligheid, moeten ervaren. Veertien maanden later zijn de geslagen wonden nog steeds wijdopen, ze kunnen niet genezen omdat er geen uitzicht op verandering is. De hoop, het laatste toevluchtsoord voor de Haïtiaanse verschoppelingen, verkruimelt langzaam maar zeker en maakt plaats voor gevoelens van leegte en opgekropte woede… Lees meer

VHO Nieuwsbrief - december 2010 / Aankondiging Haiti één jaar later

Op Haïti gaat het echt nog niet goed. Er blijven niet alleen de vreselijke gevolgen van de aardbeving, maar sinds oktober is daar ook nog eens een cholera-epidemie bijgekomen. Ook de presidentsverkiezingen lijken weer eens een maat voor niets te zullen worden. De gewone Haïtiaan heeft er geen boodschap meer aan. Gelukkig steekt een aantal lokale organisaties nog steeds de handen uit de mouwen om het land er, traag maar zeker, weer bovenop te helpen.

Er verandert zo weinig en toch!

Tijdens mijn bezoek in de tweede helft van februari 2010, waren de mensen nog zwaar onder de indruk van de aardbeving die hen overviel op 12 januari. Toch begon toen al het dagelijks leven op gang te komen, ondanks de tentenkampen her en der in Port-au-Prince en de latere naschokken. Door deze naschokken durfden mensen niet meer binnen te slapen. Ook als hun huis intact bleef, sliepen ze in tenten en onder zeilen.
Wat ik 8 maanden later zie, is erg ontgoochelend De stad leeft weer volop. Dat merk je aan de filevorming: anderhalf uur aanschuiven over 15 km is helemaal niet uitzonderlijk en dat ligt niet aan de slechte staat van de weg, al nemen de putten toe. Straten liggen er zeer vuil bij, ook al staan er afvalcontainers. Lees meer…

Haiti Actueel december 2010

De voorbije maanden kwam Haïti alweer in de internationale pers. Aanleiding was de cholera-epidemie die meer dan 2000 slachtoffers maakte. Daarnaast was er ook heel wat te doen rond de verkiezingen, waarvan de eerste ronde op 28 november plaatsvond.
Op 19 oktober werd in twee departementen de cholera-epidemie officieel vastgesteld. Verschillende maatregelen werden genomen om ze in te dijken. De media maakten bekend hoe de bevolking besmetting kon voorkomen. Er werden massaal chloortabletten verspreid om het drinkwater te zuiveren. Ook werden er maatregelen genomen om de 1,3 miljoen mensen die nog in tenten wonen te beschermen tegen de epidemie. Onder meer de Verenigde Naties, Canada, Spanje en Frankrijk beloofden hulp. Er werd met een beschuldigende vinger gewezen naar Nepalese blauwhelmen, die deel uitmaken van de Minustah, omdat zij volgens sommigen de cholerabacterie in Haïti hadden binnengebracht. Uiteindelijk gaf men toe dat er geen link te leggen was tussen de Nepalese militairen en de eerste haarden van cholerabesmetting. Lees meer…

Onlusten in tijden van cholera

Hinche, waar ik werk en woon, is een provinciestadje in het Centrale Plateau, het hart van Haïti. Deze morgen, maandag 15 november 2010,
werd het bericht verspreid dat over heel het land de scholen zullen dicht blijven om verdere verspreiding van cholera te voorkomen. Hinche is een echte studentenstad, er verblijven vele honderden leerlingen die er middelbare school lopen. Die hebben nu allemaal ineens niets te doen. En ze horen op de radio de berichten van gewelddadige manifestaties in Cap Haitien, Gonaives en Port-au-Prince, waar men MINUSTAH voertuigen in brand heeft gestoken. Lees meer…

Cholera teistert Haïti

Rond 18 oktober werd het duidelijk dat er cholera was uitgebroken in de Artibonitestreek. Vier dagen later telde men al meer dan 1500 zieken en waren er al 138 patiënten overleden. Nog eens vier dagen verder bleken ook Arcahaie, Hinche, Port-au-Prince en Limbé getroffen. De officiële balans bedroeg op 27 oktober reeds 292 doden en 4.147 zieken.
Na de aardbeving van januari 2010 had men steeds voor een cholera-epidemie in de hoofdstad gevreesd. De levensomstandigheden van de overlevenden waren daar immers erg precair en er lagen nog overal niet geborgen lijken. Dat de ziekte nu toch eerst op het platteland is uitgebroken, zegt veel over de levensomstandigheden in het ‘pays en dehors’, zoals men het achterland op Haïti pleegt te noemen. Lees meer…

Manigat en Martelly rapporteren

Port-au-Prince., 08 déc 2010 [AlterPresse] —- Presidentskandidaten Myrlande Manigat et Michel Martelly rapporteerden over de eerste verkiezingsresultaten. Deze resultaten zijn afkomstig van de CEP (Conseil Électoral Provisoire) en geven hen respectievelijk een eerste en derde plaats.
In een radioboodschap verklaart Manigat dat het aandeel van 31.30 procent van de stemmen die haar wordt toebedeeld niet haar echte positie weerspiegelt. Ze bevestigt dat volgens haar cijfers ze een veel hogere score zou behaald hebben. Ze roept op tot een “onafhankelijke evaluatie” om de “resultaten uit te zuiveren”, tezelfdertijd kondigt ze stappen aan om haar rechten aan te klagen. De kandidate van de RDNP (L’assemblement des Démocrates Nationaux Progressistes) stelt aan haar collega’s voor om hetzelfde te doen om hun effectieve stemmenaantal te weten te komen. Lees meer…

Een bank in Haïti: de klant als lijdend voorwerp.

Hans Manshoven is sinds oktober 2010 actief als coöperant bij Groupe MediaAlternatif, een alternatief persagentschap. Om een verblijfsvergunning te krijgen moeten coöperanten in Haïti een bankattest kunnen voorleggen. En dat moet uiteraard door de bank worden afgeleverd. Niet vanzelfsprekend, lees maar.
Mijn eerste bezoek aan de beste bank van Haïti, Sogebank, was bij aanvang niet zo bijzonder. Ik had van mijn collega’s van Broederlijk Delen vernomen dat ik lang zou moeten wachten. En inderdaad, de rij staat tot buiten. Dat is de rij van mensen die geld komen afhalen. Maar ik moest daar voor iets anders zijn. Mijn “Attestation Bancaire”. Ik schrijf het met een hoofdletter, omdat dit document na mijn vijfde bankbezoek en de gecumuleerde 7 uur wachttijd in mijn hoofd zodanige proporties had aangenomen dat wat mij betreft mijn leven ervan begon af te hangen. Lees meer…

________________________________________________________________________

Activiteit: Het Vlaams Haïti Overleg kondigt aan: Haïti – één jaar later – un an après 11-01-2011

Met het Vlaams Haïti Overleg (VHO) organiseren we een vooral informatieve avond met een analyse van de situatie, over wat werd gedaan en niet gedaan afgelopen jaar na de aarbeving. Maar waarin we vooral de kracht van het Haïtaanse volk in reliëf willen brengen, maar helaas ook de onmacht om het land op de sporen te zetten voor het welzijn van de natie. Op deze avond krijgen we indrukken te horen van Robin Ramaekers (VRT – journalist), Chris De Stoop (auteur en journalist), Jan Weuts (Noodhulpcoördinator Caritas Internationaal voor 1212, Lionel Pierre Louis (architect, Haïtiaanse Gemeenschap in België) en Georges Weirleigh (ITECA, getuige van de Haïtiaanse NGO). Lees verder voor het volledige programma
Met medewerking van Echanges et Synergie; Vlaams Haïti Overleg; Plateforme Haïti; 1212 Haïti Lavie; 11.11.11; Haïti Support Group (London)

_________________________________________________________________________

Actie: In januari 2011 wordt door Projecthulp Haïti een legpuzzel van 500 stukjes uitgebracht.

De puzzel toont een foto gemaakt door Josine Vervloet. Op de foto staat Petionville, een gedeelte van Port au Prince dat ogenschijnlijk niet geraakt is door de aardbeving, maar als je goed kijkt zie je toch ingestorte huizen. Lees meer…

_________________________________________________________________________
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar tom@dhaeyer.be of robrechtj@gmail.com

VHO Nieuwsbrief - november 2010

Haïti Actueel augustus 2010

Er komen nu toch dit jaar verkiezingen. President Préval kondigde, zonder overleg met de betrokken politieke partijen, aan dat er op 28 november presidents- en parlementsverkiezingen gehouden zullen worden. Ondertussen verloopt de wederopbouw moeizaam en groeit de kritiek op de wederopbouwcommissie. De regering luistert meer naar de plannen van de internationale gemeenschap dan naar de verzuchtingen van de bevolking en de ideeën van de sociale organisaties. lees meer…

Bart Van Malderen

Verhaal - De eerste regen

Het Caraïbisch gebied kent slechts twee seizoenen. Er is een droog- en een regenseizoen; allebei duren ongeveer even lang. In Haïti heb je dus een half jaar te maken met regen en modder en een half jaar met droogte en stof. Voor dit eenvoudig systeem heb je geen weerman nodig. Tijdens het cyclonenseizoen is het wel van belang de richting en de windsnelheid van de cyclonen te volgen. Internationale weerstations volgen dat op de voet. lees meer…

Raymond De Caluwé

Pleidooi voor accent op landbouwontwikkeling in de Europese steun voor Haïti

Op 13 juli 2010 kregen drie Haïtiaanse experten de gelegenheid om Europese parlementairen en ambtenaren te ontmoeten en hun visie op de landbouwontwikkeling in Haïti toe te lichten. Ze pleitten vooral voor meer aandacht en ondersteuning voor deze stiefmoederlijk behandelde sector. De Coördinatie Europa – Haïti, een netwerk van NGO’s uit 8 Europese landen dat direct contact heeft met een 50 tal Haïtiaanse organisaties, organiseerde dit moment van informatie, uitwisseling en pleidooi.lees meer…

Paul De Wolf en Rhoddy Petit

Mathias, 9 maanden, verhaalt

Mijn mama in de school van Lukaku, mijn cursussurfende papa en ik bij onthaalmoeder Fatima: het beviel me nochtans opperbest in Anderlecht!
lees meer…

Lies De Wallef

Gezamenlijk project voor de wederopbouw in Haïti

11.11.11 en CNCD (Centre National de Coopération au Développement) dienen samen een project in voor wederopbouw in Haïti bij de minister, die al een principieel akkoord gaf om hiervoor 6 miljoen euro vrij te maken. lees meer…

Katrien Geens

Activiteiten

  • zaterdag 13 november, 18u : 11e Nacht van de Caraïben -  lees meer…
  • zaterdag 11 en zondag 12 december : Dringende hulp voor Haïti, ook de cultuur! -  lees meer…

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ingeschreven hebt bij het VHO. Wens je deze emails niet meer te ontvangen, stuur een emailtje naar robrechtj@gmail.com.

VHO Nieuwsbrief - juni 2010

Van de redactie
Zo schrijft u zich in op de elektronische nieuwsbrief

Voortaan zal het tijdschrift van het Vlaams Haïti Overleg enkel nog elektronisch te lezen zijn via deze webpagina. Wenst u via e-mail op de hoogte te blijven van nieuwe bijdragen, schrijf dan in op de VHO nieuwsbrief.
Lees meer…

Tom D’Haeyer, 6 juni 2010

Overweging
Fizi tiré, pa gin aranjman

Van zodra het geweerschot is afgegaan, valt er geen regeling meer te treffen (Haitïaans spreekwoord)
Lees meer…

Pierre Breyne, 30 juni 2010

Actueel
Haïti Actueel Mei 2010

Het leven gaat verder. De sterk gehavende straten van Port-au-Prince zijn weer overbevolkt met kleine handelaars. President Préval ligt onder vuur omdat hij langer aan wil blijven. Misschien zullen er eind 2010 verkiezingen gehouden worden. De internationale gemeenschap bracht 9 miljard dollar bijeen. Verschillende agentschappen van de Verenigde Naties zijn erg actief. Daarnaast zijn er talloze ngo’s die hun steentje bijdragen aan de wederopbouw.
Lees meer…

Bart Van Malderen, 6 juni 2010

Reisimpressies
Lakay Mwen (Thuis)

“Al in het vliegtuig was ik heel nerveus. Bang van wat ik ging tegen komen. In de luchthaven ging alles vrij vlot bij de immigratie. Eerlijk gezegd, dat ben ik niet gewoon. Toch niet in Haïti.” Eronne Pauyo is Haïtiaanse en verblijft al geruime tijd in België. Dit is het verhaal van haar terugkeer naar Haïti na de verwoestende aardbeving van 12 januari 2010.
Lees meer…

Eronne Pauyo, 6 juni 2010

Verhaal
Het meisje Lovely

Ze heeft haar naam niet gestolen. Lovely is een knap en aangenaam meisje. Door de omstandigheden groeide ze op in het gezin van haar moeders vriendin. Zo kreeg ze twee zusjes en een broer. Ze was dankbaar voor de kansen die ze kreeg, want het had ook heel anders kunnen verlopen. Dank zij een studiebeursje doorliep ze – in het verre binnenland – de secundaire school. Nu studeert ze verder in de hoofdstad.
Lees meer…

Raymond De Caluwé, 6 juni 2010

Activiteit
Ti Coca & Wanga-Nègès in De Roma

De Haïtiaanse groep Ti-Coca & Wanga-Nègès, in 1976 opgericht door David Mettelus, is een van de weinige professionele bands die zich aansluiten bij de traditie van troubadours, kleine bands met akoestische instrumenten en composities die de zoetzure kroniek van de samenleving blootleggen. Ze spelen folkloremuziek en traditionele liederen van het troubadourrepertoire en Konpamelodieën, waarin het temperament van Ti-Coca’s charmante stem perfect tot zijn recht komt. In 1988 kon de band voor het eerst in het buitenland optreden, tijdens het Fort-de-France muziekfestival in Martinique. Sindsdien genieten Ti-Coca & Wanga-Nègès internationale faam. Na het drama in Haïti zijn we blij en vereerd om deze muzikanten in huis te hebben.
Lees meer…


Je ontvangt deze email omdat je je ingeschreven hebt op de VHO Nieuwsbrief. Je adres wordt enkel gebruikt om deze nieuwsbrief over Haïti te versturen. Je kan je steeds uitschrijven met een email naar lievegeers@gmail.com.