De verzamelde gedichten van René Depestre

Inmiddels telt René Depestre, de grootste nog levende Franstalige Haïtiaanse auteur, reeds tachtig lentes, maar hij blijft produceren met de regelmatig van een klok. In de praktijk is hij vooral bezig met het neerschrijven van zijn memoires en nog een roman, maar in 2005 verscheen van hem nog een lijvige nieuwe dichtbundel, Non-assistance à poètes en danger, en eind 2006 volgde daarop Rage de vivre. Oeuvres poétiques complètes, het volledige dichtwerk dus van een schrijver die we in dit blad al herhaaldelijk hebben voorgesteld, van wie we zelf een ruime selectie gedichten hebben vertaald … en wiens lof we hier dus niet meer hoeven te zingen. Een dikke turf is het geworden, waarin eindelijk een reeks moeilijk vindbare titels zijn samengebracht. De neerslag van een ongelooflijke carrière, gebeiteld in poëzie. Warm aanbevolen.

René Smeets
1 maart 2007

René Depestre, Rage de vivre. Oeuvres poétiques complètes, Seghers, Parijs, 528 blz., 25 euro.

Meer artikels uit deze Lambi