Van MOL naar erger

Vorige maand had in Brussel de derde conferentie plaats over de minst ontwikkelde landen (MOL). Een tiental jaren geleden waren ze nog met 25. Nu zijn het er al 49. Naast het aantal, is ook de kloof tussen de rijkste en de armste landen gestegen. De verhouding tussen de gemiddelde inkomens is de voorbije jaren gedaald van 1 op 87 naar 1 op 98. Verder is tussen 1990 en 1999 de ontwikkelingshulp van regeringen aan de armste landen verminderd van 16,7 miljard tot 11,6 miljard dollar.

Tal van nationale en internationale organisaties luiden al jaren de alarmbel; plaatsen vraagtekens bij de huidige, op privatiseringen geschoeide mondialisering; komen op voor afbouw van de schuldenlast; eisen dat de armste landen toegang krijgen tot de westerse markten.

Aan ideeën en voorstellen geen gebrek. Denk maar aan de acties hier voor de invoering van de Tobin-taks. De druk op de aandeelhouders en op investeringsmaatschappijen moet toenemen. Er is nog werk aan de winkel. Terwijl actiegroepen in Washington, Parijs, Tokio, Brussel… aansturen op mechanismen om de kloof te verkleinen, op (h)eerlijke handel en meer structurele hulp, gaat in Haïti het dagelijks gevecht om te overleven verder.

In Port-au-Prince (door sommigen al Port-aux-Crimes genoemd) groeit het aantal bedelaars en werklozen. Tal van medische centra kampen met gebrek aan materiaal. Arme boeren worden door gewiekste tussen handelaars opgelicht, zoals blijkt uit het dossier van dit nummer van Lambi, dat een licht werpt op de relatie Haïti en de Dominicaanse Republiek. De politieke crisis die Haïti nu al meerdere jaren gijzelt, maakt elke vooruitgang onmogelijk (zie Actueel en Dagboek).

President Aristide die op 21 mei 100 dagen aan het roer stond, heeft nog niets bewezen. Hij slaagt hij er niet in om prestige af te dwingen en de regerings- en oppositiepartijen te laten samenwerken in een toekomstgericht project. Met een hardnekkigheid die aan het ongelooflijke grenst, bouwen Haïtianen tegen de politieke en economische elite in aan een beter Haïti.

Ook hierover laten we in deze Lambi getuigen aan het woord.

Veel leesgenot.

De redactie
1 juni 2001

Meer artikels uit deze Lambi