Verkiezingen: van uitstel naar afstel?

In onze Internetrubriek op blz. 19 van dit nummer verwijzen we naar enkele internetadressen voor wie het verkiezingsnieuws op de voet wil volgen. Het spreekt voor zich dat een blad als dit daarbij niet kort op de bal kan spelen. Het beste voorbeeld? De teksten voor dit nummer waren klaar rond 20 november. Hoofdartikels worden meestal op het allerlaatste ogenblik geschreven, net voor het ter perse gaan. Dat is bij ons niets anders. Dus bracht ik, bij het plegen van dit stukje, nog snel even een bezoek aan de aanbevolen internetadressen, en wat bleek? De informatie in de reeds naar de lay-out doorgezonden artikels was reeds achterhaald. Daarin was sprake van vier keer uitgestelde verkiezingen. Welnu: op het Internet lees ik dat er intussen een vijfde uitstel is! De eerste ronde van de presidents- en parlementsverkiezingen zal pas plaatshebben op 8 januari 2006, de tweede ronde op 15 februari, en de lokale verkiezingen zullen pas op 5 maart worden gehouden.

Dit zoveelste uitstel van de verkiezingen heeft tot gevolg dat de macht niet op 7 februari zal kunnen worden overgedragen, zoals dat in Haïti sinds enkele decennia gebruikelijk was. Daarom ook hadden weinigen het voor mogelijk gehouden dat de verkiezingen tot voorbij die “magische” datum zouden worden uitgesteld. Dat is nu toch gebeurd. Op zich geen ramp, tradities hoeven niet per se in ere te worden gehouden, als wat in de plaats komt een breuk ten goede betekent. Niets garandeert evenwel dat zulks het geval zal zijn.

Dé hamvraag blijft natuurlijk de vertegenwoordiging van Lavalas, de partij van ex-president Aristide, die nog steeds in Zuid-Afrika verblijft. Verscheidene would-be presidenten wilden voor Lavalas kandideren, maar Aristide heeft zelf gezegd dat eerlijke en correcte verkiezingen in de huidige omstandigheden niet mogelijk zijn. Zien wat zijn aanhang, die nog altijd behoorlijk ruim is, daarmee doet. Het belang van de verkiezingen zal immers vooral moeten worden afgemeten aan de opkomst, méér nog dan aan deze of kandidaat die ze wint.

René Smeets
1 december 2005

Meer artikels uit deze Lambi