Rubriek - Europees Haïti Overleg (EHO)

Een geslaagd 2004 voor het Europees Haïti Overleg

In ons vorig nummer blikten we op deze bladzijde terug op een rijk gevuld 2004 voor het Vlaams Haïti Overleg (VHO). Terloops kwam daarbij ook het Europees Haïti Overleg (EHO) ter sprake. Ook voor het EHO was 2004 een goed jaar. “Uitsmijter” was ongetwijfeld de geslaagde tournee van een zeskoppige Haïtiaanse delegatie, die eind november, begin december een bezoek bracht aan verscheidene Europese landen. De tournee werd afgerond in Brussel, waar verscheidene vruchtbare gesprekken plaatsvonden met hoge ambtenaren van de Belgische én de Europese instanties. Over die tournee is een stevig evaluatiedossier ter beschikking, waaruit blijkt dat de inspanning dik de moeite waard was. (meer lezen…)

René Smeets
1 maart 2005

Het Europees Haïti Overleg op kruissnelheid

Met in het vooruitzicht het jaar 2004, een belangrijk jaar voor Haïti, staken eind 2001 een aantal niet-gouvernementele organisaties die in en met Haïti bezig zijn de koppen bijeen om na te gaan op welke manier Haïti in de kijker kon worden gezet.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 september 2004

Naast een Vlaams nu ook een Europees Haïti Overleg

Het Europees Haïti Overleg (in het Frans: Coordination Europe-Haiti), kortweg EHO, is een koepel van Europese solidariteits- en andere niet-gouvernementele organisaties die zich al dan niet exclusief met Haïti bezighouden, b.v. omdat ze daar met rechtstreekse partners werken. Het EHO is in 2001 ontstaan op initiatief van twee Belgische ngo’s, Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité, die toen begonnen de werkzaamheden van verscheidene reeds in Haïti aanwezige Europese ngo’s enigszins te coördineren, naar het voorbeeld van het Vlaams Haïti Overleg. Al meteen bleek het wenselijk de kring uit te breiden tot ngo’s uit meerdere Europese landen met het oog op grotere efficiëntie en slagkracht. (meer lezen…)

René Smeets
1 juni 2004