Rubriek - Haïti op het wereldwijde web

Bon Nouvèl gaat digitaal

Wie een beetje met Haïti vertrouwd is, kent wellicht het maandblad Bon Nouvèl, dat met financiële steun uit België door de Scheutisten aldaar wordt uitgegeven.

(meer lezen…)
René Smeets
1 maart 2009

De site van het Vlaams Haïti Overleg

Er wordt al lang aan gewerkt, maar nu is hij zo goed als definitief klaar: onze eigen VHO-website!

(meer lezen…)
René Smeets
1 september 2008

Fouye Haiti

Op de site Fouye Haiti staat het allemaal: kunst, ontspanning, nieuws, foto’s, sport, recepten, films, tot en met moppen over Haïti en de Haïtianen… Eigenlijk is het een portaalsite, een verzamelbak van links naar andere sites, en lang niet alle onderwerpen zijn even goed vertegenwoordigd, maar toch een site waarop je uren lang kunt ronddolen, struinend van de ene interessante website naar de andere, grasduinend in de ene blog na de andere.

René Smeets
1 juni 2008

Beleef het Haïtiaanse carnaval mee op het internet

Al vaak op gevloekt, die computer, maar anderzijds… zoveel informatie zomaar voor het grijpen. Nog nooit carnaval op Haïti meegemaakt? Wij ook niet. Maar als je even de moeite doet om wat te zoeken op het internet (of iemand helpt jou daarbij), dan krijg je meteen een levensecht idee van hoe er op Haïti carnaval gevierd wordt! “Haiti Kanaval 2008” is ongetwijfeld een goede invalsweg, maar als je dezelfde termen in Google gooit, komt er nog heel wat meer boven! Prettig feest!

René Smeets
1 maart 2008

Surf eens naar de site van de International Crisis Group

De International Crisis Group, een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie met hoofdzetel in Brussel en met wereldwijd 145 personeelsleden, zet zich alom in voor conflictpreventie en publiceert met de regelmaat van een klok stevig gedocumenteerde dossiers over conflictgebieden in de gehele wereld. Dossiers die ook in beleidskringen gelezen worden. (meer lezen…)

René Smeets
1 maart 2008

Een handig lijstje

Hierbij een lijstje van websites die wij graag raadplegen. Dat lijstje, gevraagd in het kader van een educatief project, stellen we hierbij graag ter beschikking van de lezers van Lambi, die graag wat dieper willen graven. Al deze sites zijn in een ver of minder ver verleden reeds in Lambi voorgesteld. (meer lezen…)

René Smeets
1 december 2007

De site van Broederlijk Delen

Haïti is het campagneland van Broederlijke Delen in 2008 (zie het dossier op de bladzijden 9-12). Een goede gelegenheid om even de aandacht te vestigen op de site van Broederlijk Delen, die uiteraard informatie bevat die veel verder gaat dan Haïti, maar die, gezien de context, extra gestoffeerd is wat Haïti betreft. (meer lezen…)

René Smeets
1 december 2007

Slaven in het paradijs (2)

In de rubriek “Actueel” staat te lezen dat de in Lambi 29 (mei 2007; blz. 20) reeds aangekondigde tentoonstelling Esclaves au paradis, over het vaak ellendige lot van de Haïtiaanse suikerrietkappers in de Dominicaanse Republiek, heel wat vijandige reacties oproept in die andere helft van Hispaniola. Voor ons een reden te meer om de aan de tentoonstelling gewijde website eens te bezoeken: een mooie presentatie, foto’s,videobeelden, perscommentaren, info over andere, met de expo verband houdende activiteiten, het staat er allemaal mooi bijeen. Doen!

René Smeets
1 september 2007

De site van het EHO

Het EHO (Europees Haïti Overleg) is het grote Europese zusje van het VHO (Vlaams Haïti Overleg). Het VHO streeft er al jaren naar om door samenwerking met gelijkgezinde organisaties uit andere Europese landen de stem van het Haïtiaanse volk luider te laten klinken. Op de bladzijden 16-17 verneemt u meer over de activiteiten die het EHO op Belgisch en Europees niveau onderneemt. Het EHO beschikt nu ook over een eigen (Franstalige) webstek op de site van Broederlijk Delen. U vindt er achtergronddocumenten, standpunten, ledenlijst, en nog veel meer. Een bezoekje waard.

René Smeets
1 juni 2007

GARR

De Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) is een koepel van verenigingen en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten- en de migratieproblematiek in Haïti en de Dominicaanse Republiek. Wie na lectuur van ons dossier over de betrekkingen tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek meer over met name de migratiestromen tussen beide landen wil weten, komt op de internetsite van GARR ruim aan zijn trekken: communiqués, lijsten van publicaties, achtergrondinformatie en nog veel meer, méér dan een mens op een dag verwerken kan. Betrouwbare informatie ook. Een aanrader dus.

René Smeets
1 december 2006