Rubriek - aardbeving

Stop het hulpverleningssysteem: laat haïtianen over hun eigen toekomst beslissen

Port-au-Prince : de schok In Juli 2011 gingen we met onze vier kinderen weer naar Haïti. Het was een geweldige schok om het land terug te zien na de aardbeving van 12 januari 2010 die meer dan 300.000 doden en evenveel gewonden tot gevolg had en meer dan één miljoen mensen dakloos maakte. De meerderheid van hen leeft in honderden kampen rond de uitpuilende hoofdstad. Duizenden tenten, tegen elkaar geplakt : mannen, vrouwen en kinderen op elkaar gepropt in een onvoorstelbare promiscuïteit. Levensomstandigheden die onverdraaglijk zijn. Zij komen ten laste van +/-12.000 NGO’s waarvan het merendeel zich inzet voor hun onmiddellijke levensbehoeften : drinkwater, levensmiddelen, gezondheidszorg…. Troosteloze aanblik! Is de situatie hopeloos? Het is de moeite waard om te bekijken wie wat doet. Wie biedt wat aan?

(meer lezen…)
Familie Decoste
28 december 2011

Bezinningsdag, voorgesteld door PAPDA, over de problematiek van de huisverting in Haïti uitgaand van enkele ervaringen op het te

Sedert bijna twee jaar beheerst het probleem van de heropbouw en/of de heroprichting van ons land de debatten. De Haïtiaanse regering heeft , met een sterke deelname van experten van de IFIs 1 en van de bilaterale samenwerking, een evaluatie van de schade van de aardbeving (het PDNA 2) geformuleerd en een actieplan (het PARDH 3 ) voorgelegd. Dit werd goedgekeurd door de conferentie van de donateurs aan Haïti op 31 maart 2010 op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Het PARDH telt 4 vlakken van « heroprichting » : territoriaal, institutioneel, sociaal en economisch.

(meer lezen…)
PADPA (vertaling: Guy Cleymans)
28 december 2011

Daklozenkampen zijn niet helemaal wat ze lijken

Bij de aardbeving verloren veel mensen hun huis of was het zo beschadigd dat het onbewoonbaar werd verklaard en nadien werd afgebroken. Enkele maanden na de aardbeving werd dit aantal op 200.000 gebouwen geschat en verbleven omstreeks anderhalf miljoen mensen in tentenkampen. In de periode van de naschokken en totale chaos was het ook ten stelligste afgeraden om in beschadigde huizen te vertoeven. De slachtoffers trokken naar alle mogelijke open terreinen in de stad: stadsparken, sportvelden, grote binnenplaatsen, parkeerterreinen, ….

(meer lezen…)
Gerrit Matton
8 september 2011

Haïti: één jaar later (2)

Op dinsdag 11 januari vond in Brussel een tweetalige gespreksavond plaats rond de toestand op Haïti, één jaar na de aardbeving. De organisatie was in handen van het VHO. Sprekers waren langs Franstalige zijde Jan Weuts (noodhulpcoördinator Caritas International voor 1212) , Lionel Pierre Louis, architect en lid van de Haïtiaanse gemeenschap in België, en ITECA-voorziter Georges Werleigh. De Vlamingen waren scheutist Jan Hoet en journalist Chris De Stoop. Van deze laatste twee vatten we thans hun bijdrage samen.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
21 april 2011

Haïti, 14 maand later. Is het nog steeds redden wie zich redden kan?

Op 11 januari 2010 leefden de meeste Haïtianen al in precaire omstandigheden en had de zwakke staat zijn burgers al volledig in de steek gelaten. De aardbeving van 12 januari trof dan ook een structureel zeer kwetsbare massa. De vele slachtoffers hebben naar lichaam en geest het gebrek aan medeleven van hun eigen leiders, ja zelfs hun totale onverschilligheid, moeten ervaren.

(meer lezen…)
Jean-François Lenz vertaling: Paul De Wolf
21 april 2011

Er verandert zo weinig en toch!

Tijdens mijn bezoek in de tweede helft van februari 2010, waren de mensen nog zwaar onder de indruk van de aardbeving die hen overviel op 12 januari. Toch begon toen al het dagelijks leven op gang te komen, ondanks de tentenkampen her en der in Port-au-Prince en de latere naschokken. Door deze naschokken durfden mensen niet meer binnen te slapen. Ook als hun huis intact bleef, sliepen ze in tenten en onder zeilen.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
16 december 2010

Geld alleen volstaat niet

We vroegen dokter Gueilledana Paul, in navolging van de gruwelijke aardbeving in Haïti, hoe zij deze ramp als medisch personeel heeft beleefd en wat haar visie is als dokter op de organisatie van de eerste buitenlandse hulp en de situatie nu.

(meer lezen…)
Vertaling: Erika Vandeplas
23 april 2010

Port-au-Prince een bevreemdende werkelijkheid

Enkele indrukken anderhalve maand na de aardbeving

Het was met een apart gevoel dat we, onze continentverantwoordelijke en ikzelf, naar Haïti reisden. In welke staat zouden we de mensen aantreffen, wat was er overgebleven van die dichtbevolkte stad als zelfs het presidentieel paleis, meerdere ministeries, het VN gebouw en het gebouw van de Franse ambassade was ingestort. Hoe zouden de partnerorganisaties van Broederlijk Delen op deze situatie reageren en wat zouden hun voorstellen zijn voor de toekomst? Zou de zo moeizaam opgestarte hulp aan de slachtoffers nu al wat gestroomlijnd verlopen? Ook in het getroffen gebied buiten Port-au-Prince? Is een dergelijke ramp ook een nieuwe kans voor een andere ontwikkeling voor Haïti, zoals we stil hopen?

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
Regioverantwoordelijke Broederlijk Delen voor Haïti
31 maart 2010

Wederopbouw na de aardbeving

Na de verwoestende aardbeving start nu de langzame wederopbouw, een werk dat jaren zal duren. De Haïtiaanse staat slaagt er bijna niet in om alles te coördineren en een coherent beleid uit te stippelen. De staatsstructuren werden zwaar aangetast doordat veel politici en ambtenaren omkwamen en talrijke overheidsgebouwen vernield werden. Toch gaat het leven door. In en rond de hoofdstad nemen de mensen in talrijke tentenkampen de draad terug op. De veerkracht van het Haïtiaanse volk is enorm. Stilaan openen opnieuw de scholen in de getroffen gebieden, zo goed en zo kwaad als het kan.

(meer lezen…)
Bart Van Malderen
31 maart 2010

Soleil d’espoir

Gedicht voor Haïti

Op zondag 7 februari organiseerde de RIS Aalst i.s.m. de Stad Aalst een solidariteitsbijeenkomst rond Haïti. Naast getuigenissen van mensen die in Haïti waren tijdens de aardbeving bracht Rudi De Koker, lid van de RIS, ook een gedicht voor de vele kinderen in Haïti.

(meer lezen…)
Rudi De Koker
7 februari 2010