Britse EHO-partner actief rond problematiek Haïtianen in de Dominicaanse Republiek

Begin oktober vond er een evaluatie plaats van de EHO-werking in de periode 2006-200. Er werden voorstellen gedaan om het werk voort te zetten en nog concreter af te stemmen op beleidsbeïnvloeding, in Europa en, samen met de Haïtiaanse partners, in Haïti zelf.

Eén van de leden van het Overleg (Progressio, UK) heeft in samenwerking met zijn partners een reportage en studie gerealiseerd over de Haïtiaanse migratie in de Dominicaanse Republiek. Bedoeling van deze productie is sensibilisatie rond migratie bij de Dominicaanse bevolking vanuit een historisch, sociaal en economisch perspectief. De Dominicaanse bevolking is over dit thema zeer verdeeld.

Progressio wil ook de aandacht wekken van de Europese instanties rond dit probleem en heeft tijdens een conferentie in het Europees Parlement in Brussel het thema aangekaart.

Tijdens deze conferentie, georganiseerd met ondersteuning van het Europees Haïti Overleg, heeft Progressio de film “Les défis de la coexistence” getoond, waarna een kort debat plaatshad.

Edwin Paraison, gewezen ambassadeur van Haïti in de Dominicaanse Republiek, stelde voor om een bilaterale top te houden, maar de internationale actoren zijn terughoudend om binnen de Dominicaanse Republiek het thema ter sprake te brengen. Aangezien de Dominicaanse Republiek geïnteresseerd is om lid te worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is het misschien aangewezen om nu verder druk uit te oefenen.
Ook de kerk is verdeeld over dit thema en staat afkerig tegenover het voorstel om kinderen, geboren in de Dominicaanse Republiek, de Dominicaanse nationaliteit te geven.

Intussen blijven zich situaties van geweld voordoen in het grensgebied. Toch één positieve noot. Recent vernamen we dat een Dominicaanse rechtbank uitspraak heeft gedaan ten gunste van een groep van 500 Haiïiaanse suikerrietkappers. De werknemers van de suikerfabriek Cristobal Colon, in San Pedro de Macoris vroegen een formeel arbeidscontract met recht op bonussen, salaris met Kerstmis en een ziekteverzekering. Het vonnis vergt dat de verantwoordelijken samen gaan zitten met de arbeiders om de arbeidscontracten op te stellen. Zo kwam er toch een opening in dit reeds tien jaren durende conflict.

Greet Schaumans
1 december 2008

Meer artikels uit deze rubriek