Cointreau reageert

De brief1 waarin u onze aandacht vestigt op de economische situatie in Haïti en op de werkvoorwaarden van de plantage-arbeiders hebben wij goed ontvangen…

Wij kunnen u bevestigen dat nieuwe onderhandelingen gestart zijn in aanwezigheid van de directeur-generaal belast met sociale zaken van Port-au-Prince, de regionale directeur van Cap Haïtien, de vakbonden en de bedrijfsverantwoordelijken van Guacimal. Een oplossing m.b.t. de arbeidsvoorwaarden is uitgewerkt. De discussies worden evenwel nog verder gezet.

Overal waar de groep Remy Cointreau direct of indirect actief is, streven wij er naar om de fundamentele mensenrechten te eerbiedigen. Wij wensen ons tevens te schikken naar de wetgeving en de sociale normen die in elke lokale context van kracht zijn…

Wij volgen van nabij de onderhandelingen. Vandaar ook dat wij u kunnen verzekeren dat onze partner volledig in overeenstemming handelt met de principes die wij voorstaan en de ondertekende verbintenissen zal nakomen…

1 nvdr. In onze bijdrage “Hoe bitter smaakt je Cointreau” (Lambi 4, december 2000) gingen wij dieper in op de werkvoorwaarden van de Guacimal-arbeiders in de streek van Cap Haitien en riepen wij onze lezers op druk uit te oefenen op de hoofddirectie van Cointreau in Frankrijk.

C. Morineau – Directeur Aankopen (St. Barthelémy)
1 maart 2001

Meer artikels uit deze Lambi