Rubriek - Lezersbrief en -reactie

“De Haïtianen maken er zelf een puinhoop van”

De inhoud van Lambi 38 was interessant. Ruth Beeckmans slaat de spijker op de kop. Maar ik had 30 jaar geleden dezelfde impressie kunnen schrijven. De situatie is alleen maar verslechterd. Geen revolutie, geen interventie, geen ngo heeft daar iets aan kunnen veranderen. Het enige argument is wellicht dat het er anders nog slechter had voor gestaan. In ieder geval kan worden vastgesteld dat de gewone man onder Jean-Claude Duvalier beter af was. M.i. doordat er een pact gesloten was tussen de zwarte [politieke] en de Creoolse [zaken]elites om samen het land te runnen. Dat had weinig met democratie te maken en zelfs niets met huidskleur. Er was rust en orde. En iedereen had te eten. Helaas blijkt er een aantoonbaar omgekeerd verband tussen dictatuur enerzijds en criminaliteit, drugs en instabiliteit anderzijds. Ja, zelfs de corruptie blijkt vaak alleen maar toe te nemen. De democratie heeft zijn prijs. En die prijs kan alleen door rijke landen met een solide middenklasse opgebracht worden. Haïti is daar niet rijp voor. Het beste zou zijn het pact tussen beide elites te herstellen. (meer lezen…)

Charles Janssen
 Malta
1 september 2009

Helene Belony: rechtzetting

Er kwamen reacties binnen op het interview met Helene Belony in het vorige nummer van Lambi Daaruit bleek dat de informatie in het interview onvolledig was. Het artikel geeft de indruk dat Helene Belony enkel en alleen door Cunina werd gesteund. Helene werd echter ook vanaf 01/05/1989 tot en met 31/07/1998 (negen jaar) door A.M.I.E. gesteund, en via HOM (Haiti Overleg Mechelen) kreeg Hèlene zeven jaar lang een studiebeurs (vanaf 2001 tot 2008), die een groot deel van haar universitaire studies bekostigde.


1 maart 2009

2008; een rampenjaar voor Haïti

De eerste weken van september raasden er hier vier tropische stormen voorbij en lieten een spoor van dood en vernieling achter Fay, Gustave, Hanna en Ike komen nu in de Haitiaanse geschiedenisboeken, met een zwaar passief: honderden doden, ontelbare huizen vernield, oogst en veestapel weggespoeld, bruggen en wegen van de kaart geveegd….Scholen en kerken werden opvangcentra voor de duizenden daklozen en slachtoffers van het noodweer. Vooral Gonaîves, de op drie na grootste stad van Haïti, en Cabaret (op 35 km ten noorden van Port-au-Prince) werden zwaar getroffen. De wonden na dit noodweer waren nog niet gelikt toen op 7 november een school in Pétionville ineenstortte en 98 dodelijke slachtoffers maakte. (meer lezen…)

Jan Hoet
1 maart 2009

Dossier Liberalisering

Natuurlijk hadden de grenzen nooit direct in zo vergaande mate opengesteld mogen worden. De gevolgen zijn in het Dossier goed geanalyseerd. Het resultaat van die rigoureuze liberalisering was trouwens voorspelbaar. Daarom zou ik wel eens concreet willen weten welke buitenstaanders dat zo hebben aanbevolen. (meer lezen…)

Charles Janssen
1 juni 2007

Informatief en objectief decembernummer

Complimenten voor de inhoud van uw decembernummer. Informatief en objectief. Toch enkele opmerkingen. (meer lezen…)

Charles Janssen
1 maart 2007

Aristide is en moet verleden tijd zijn

Wat Haïti betreft, zie ik veel overeenkomsten met de Afrikaanse problemen, o.a. het feit dat Haïti ‘statehood’ heeft geërfd of veeleer opgelegd heeft gekregen zonder dat het er zelf, door eigen historische evolutie, kon toe komen.. Het staatssysteem werd opgelegd zonder dat het land er klaar voor was of een plek kreeg in het internationale bestel. Ik heb net een oud proefschrift gelezen over de geweldige politieke en diplomatie lobbying van Haïti in de eerste eeuw van zijn bestaan om onafhankelijk te kunnen blijven: men zette Spanje en de VS en het Verenigd Koninkrijk etc tegen elkaar op om toch maar onafhankelijk te kunnen blijven. Er werd vooral gevreesd dat Spanje of de VS de Dominicaanse Republiek zouden inpalmen…en daarna ook Haïti natuurlijk. Een prachtig staaltje geschiedenis en diplomatie. Haïti zou er ontzettend fier op moeten zijn. (…) (meer lezen…)

Herman Lauwerijsen
1 september 2006

Lambi bevooroordeeld

Weliswaar tracht u de ontwikkelingen in Haïti op objectieve wijze te verslaan en te becommentariëren, terwijl er ook plaats is voor de opinie van vogels van diverse pluimage. Toch heb ik de indruk dat de zienswijze en doelstellingen van “liberalen” en “investeerders” niet altijd onbevooroordeelde aandacht krijgen, of minstens ontbreekt er een weerwoord als ze worden aangevallen. Vermijdt beladen termen, zoals links, rechts, neoliberaal. Tenzij in een citaat natuurlijk. Er zijn al genoeg politiek getinte schotschriften. Lambi is veel meer dan dat.

C.M. Janssen
1 september 2006

2004: een gedenkwaardig jaar voor Haïti

2004 was een gedenkwaardig jaar voor Haïti. Het had een jaar van herdenking en diepe reflectie moeten worden op het eigen verleden, en van het uitzetten van lijnen voor de toekomst, een sterke affirmatie van de eigen identiteit van een al bij al moedig volk. Het werd een jaar waarin de diepe verdeeldheid van de Haitiaanse natie ten toon werd gespreid voor allen. (…) (meer lezen…)

Jan Hanssens
1 maart 2005

De tijden zijn niet makkelijk

“(…) De viering van de 200 jaar is (…) verlopen met zware repressie en contestatie van de huidige president Aristide. Velen zijn diep ontgoocheld over zijn wijze van besturen. Een aanduiding dat het niet zo makkelijk is om zich vrij te maken van diep gewortelde houdingen en gedragingen. Het begin van het jaar belooft trouwens niet gemakkelijk te zijn. (…) (meer lezen…)

Jan Hanssens
1 maart 2004

Positieve beeldvorming

Van 31/7 tot 2/6 had in de Dominicaanse Republiek een seminarie plaats met als thema “migratie en media”. Er waren een 100-tal deelnemers uit Haïti en de Dominicaanse Republiek. In de besluiten leest men dat men samen wil werken om een positiever beeld weer te geven van Haïtiaanse en Dominicaanse migranten aan beide zijden van de grens, om tot betere verstandhouding te komen, om rechtvaardigheid te bevorderen en dat men vriendschapsbanden wil smeden en de solidariteit tussen beide volkeren wit versterken. De deelnemers erkenden ook het belang en de rol die de media hebben om culturele uitwisselingen te bevorderen en mensen dichter bij elkaar te brengen.

Gotson Pierre, Port-au-Prince
3 juni 2001