Dossier Liberalisering

Natuurlijk hadden de grenzen nooit direct in zo vergaande mate opengesteld mogen worden. De gevolgen zijn in het Dossier goed geanalyseerd. Het resultaat van die rigoureuze liberalisering was trouwens voorspelbaar. Daarom zou ik wel eens concreet willen weten welke buitenstaanders dat zo hebben aanbevolen.

Dat veel druk op de Haitianen is uitgeoefend om orde op zaken te stellen, is op zich volkomen terecht. De schuld ligt immers in de eerste plaats bij de Haitianen zelf. Bij de rijke elite, die voornamelijk uit handelaren bestaat, en bij de corrupte overheid die deze mensen hun gang laat gaan.(…) De Hatiaanse consument is de andere oorzaak. Er bestaat een – vaak terecht – wantrouwen tegen lokale producten. Slechts in enkele gevallen hebben lokale industriëlen serieus gepoogd dat wantrouwen weg te nemen. Een voorbeeld is de Brasserie Nationale. De Hatiaan is trots op zijn bier Prestige. Het kan dus wel. Maar over het algemeen zal iemand met een beetje geld geïmporteerd product kopen als het verkrijgbaar is.

De assemblage-industrie zorgde voor werkgelegenheid, maar is ten onder gegaan in de algemene chaos. Op zich is de keuze voor een taksvrije zone prima, maar je moet daar wel goed mee omgaan. Niet de macht van de investeerders, maar de onmacht van de Haitiaanse overheid is de belangrijkste oorzaak.

Tegen het toerisme is evenmin iets aan te voeren als je het goed aanpakt. Je moet natuurlijk wel eerst nadenken en de juiste structuur opbouwen. Haïti was nooit een land voor massatoerisme en dat moet het voorlopig ook maar niet worden. Wanneer op het vliegveld van Port-au-Prince één 747 landt, zijn er in de hoofdstad niet eens voldoende behoorlijke hotelkamers beschikbaar.

Een behoorlijk ontwikkelde agro-industrie kan eveneens op termijn een positieve bijdrage leveren, ook t.b.v. de binnenlandse markt. De familiale landbouw is op den duur een molensteen om de nek van het land. Het is roofbouw. (…)

Het is de hoogste tijd dat Haiti de hand in eigen boezem steekt. Buitenlandse instellingen en donoren zullen positief reageren, zogenaamde liberalen zullen het begrijpen en de wereldhandel zal er niet door geschaad worden. Onze kritiek moet zich daarom in de eerste plaats op de Haitianen richten.

Charles Janssen
1 juni 2007