Helene Belony: rechtzetting

Er kwamen reacties binnen op het interview met Helene Belony in het vorige nummer van Lambi Daaruit bleek dat de informatie in het interview onvolledig was. Het artikel geeft de indruk dat Helene Belony enkel en alleen door Cunina werd gesteund. Helene werd echter ook vanaf 01/05/1989 tot en met 31/07/1998 (negen jaar) door A.M.I.E. gesteund, en via HOM (Haiti Overleg Mechelen) kreeg Hèlene zeven jaar lang een studiebeurs (vanaf 2001 tot 2008), die een groot deel van haar universitaire studies bekostigde.


1 maart 2009